Home

Smýkat příbuzná slova

SMÝKAT = trhavě vléci, cloumat, lomcovat. Slova příbuzná. smyk, smýčit (= uklízet), smyčec, smyčcový, průsmyk, prosmýknout se, smyčka. Příklad Šibenice - vyjmenovaná slova po M. ŠIBENICE - vyjmenovaná slova a slova příbuzná. Zahraj si se mnou šibenici. Nejprve si vyber jedno vyjmenované slovo a klikni na něj. Já, kat, ti připravím hádání slov příbuzných k vybranému vyjmenovanému slovu. MY Vyjmenovaná slova po M. Vydáno dne 18.01.2015 od Jana Skřivánková. Ilustrovaný přehled vyjmenovaných slov po M. U každého vyjmenovaného slova si můžete přečíst rozsáhlý seznam příbuzných slov a prohlédnout si ilustrativní obrázek. U méně obvyklých a známých slov si navíc můžete přečíst jejich význam

Vyjmenovaná slova jsou slova domácího původu, u nichž se v kořenu píše po obojetné souhlásce y/ý. Zde se podrobně podíváme nejen na vyjmenovaná slova po m, ale i na slova k nim příbuzná Smýkat. trhavě něco táhnout nebo vléct, nebo něčím lomcovat, cloumat, smýkat se znamená také klouzavě se pohybovat. Příbuzná slova. smyk, smýčit. Příbuzná slova. Litomyšlský.

SMÝKAT SLOVA PŘÍBUZNÁ - Zpracovaná témat

příbuzná slova. Jaká jsou příbuzná slova ke slovu plynou, smýkat, vysoký, jazyk? Prosím poradte. Témata: slova příbuzn. Co znamená sloveso smýkat? Význam slova smýkat ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, španělštiny, ruštiny a latiny

Vyjmenovaná slova po M. my, mýt, myslit i myslet, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mýto, mykat, mys, sumý Slovo myš ve významu drobný hlodavec nebo zařízení pro pohyb kurzoru u počítače je vyjmenované slovo. Se slovem myš jsou příbuzná i tato slova: myší, myšák, myšina, myšilov (dravý pták Příbuzná slova ke slovu smýkat Příbuzná slova - Rodicka . Příbuzná slova jsou ta, která mají společný kořen a společný základní význam. Všechna slova splňující tyto dvě podmínky tvoří. slovní čeleď (rodinu) hrad: hrad ní, hrád ek, pře hrad a, za hrad a, za hrad ní, za hrad ník, hrad lo, hrá z. - stav. TVARY VYJMENOVANÝCH SLOVA PO M A SLOVA PŘÍBUZNÁ Vylušti známé přísloví. Doplň do věty vhodné slovo - tvar slova nebo slovo příbuzné k vyjmenovanému slovu v závorce. Slova do křížovky vybírej ze slov v nápovědě. Napadla mě dobrá (myslit) M Y Š L E N K A Pravidla českého pravopisu - Pravidla.c

arial tahoma wingdings arial unicode ms verdana oceán vyjmenovaná slova my mÝt myslit mÝlit se hmyz myŠ hlemÝŽĎ mÝtit zamykat smÝkat dmÝchat chmÝŘÍ nachomÝtnout se litomyŠl nÁzvy s y/Ý uprostŘed slova cizÍ a jinÁ slova s y/Ý uprostŘed slova seznam pŘÍbuznÁ slova k vyjmenovanÉmu slovu mÝt a jeho tvary pŘÍbuznÁ. Vyjmenovaná a příbuzná slova po M 1. Doplň v následujících slovech chybějící i, y a roztřiď je do tabulky. přem-šlet, nachom-tnout se , om-t, m-ska, m-slíte, m-dlina, m-lý, chm-ří, smýkat hlemýždi myšlenka Milena Litomyšl myši smyčec minerálk Doplň správně slova příbuzná přiřaď jim slovo vyjmenované. nesm sl my mýt myslit mýlit se hmyz myš hlemýžď mýtit zamykat smýkat dmýchat chmýří nachomýtnout se Litomyš Příbuzná slova: mýtné (v obou případech se jedná o poplatek, který musí zaplatit osoba na určitých místech za to, aby mohla projít nebo pronést zboží. Většinou se jedná o nějaký úsek silnice nebo řeky.

vyjmenované slovo: SMÝKAT - skolakov

Zkouší slova vyňatá Když se začne ozývat Brzy, jazyk, nazývat Zahučí mi v palici Zřítím se pod lavici . MP3. TVARY A SLOVA PŘÍBUZNÁ; DIKTÁTY; ZNÁMKOVANÉ DIKTÁTY; ŠIBENICE - SLOVA PŘÍBUZNÁ; TRENAŽÉR; PRACOVNÍ LIS Vyjmenovaných slov po M a slov příbuzných je velká spousta. Ale není potřeba se bát, mnoho slov znáte a běžně používáte, jistě to pro vás nebude nic nového. S vyjmenovanými slovy po M se setkáváme ve škole, ale především v běžném životě, a proto jsme se je zde snažili blíže přestavit, abyste získali větší představu, co slova znamenají, kdy je použít a. • smýkat - smyk, smýþit, smyka, smyþec, průsmyk, přesmyk, přesmyka • dmýchat - dmychadlo, dmýchnout, rozdmýchat • chmýří - chmýříko • nachomýtnou se - ochomýtat se • Litomyšl - litomyšlský Kterým slovům jsou příbuzná tato slova? (napiš do sešitu) např. smyk > smýkat; rozdmýchat > dmýcha

Vyjmenovaná slova po Z. ( Předělaný článek z roku 2008) Ilustrovaný přehled vyjmenovaných slov po Z. U každého vyjmenovaného slova si můžete prohlédnout ilustrativní obrázek, přečíst seznam příbuzných slov a nechat si vysvětlit méně známá slova tahoma arial wingdings arial unicode ms verdana oceán 1_oceán vyjmenovaná slova my mÝt myslit mÝlit se hmyz myŠ hlemÝŽĎ mÝtit zamykat smÝkat dmÝchat chmÝŘÍ nachomÝtnout se litomyŠl nÁzvy s y/Ý uprostŘed slova cizÍ a jinÁ slova s y/Ý uprostŘed slova seznam pŘÍbuznÁ slova k vyjmenovanÉmu slovu mÝt a jeho tvary. Vybarvi příbuzná slova s vyjmenovaným slovem: bydlit - červeně, býk - modře, bylina - zeleně, bystrý - žlutě, byt - hnědě, být - světle modře, dobytek - fialově kobyla - oranžově, nábytek - šedě, obyčej - světle zeleně, obyvatel - bíle blýskání blýskavá blýskavice blyští se blyštivý zablýsklo se zablýskne. jsou příbuzná i tato slova: mýtina, vymýtit, mýtné a mýto, Vysoké Mýto Se slovem zamykat jsou příbuzná i tato slova: zamykání, odemykat, vymykat se, nedomykavost, přimykat se odemykat zamykat Se slovem smýkat jsou příbuzná i tato slova: smyk, průsmyk, smýčit, smyčka, smyčec, výmyk - (cvik na hrazdě

Vyjmenovaná slova po M - Moje čeština - Čeština na

Příbuzná slova . Příbuzná slova mají vždy s vyjmenovaným slovem společný kořen a tematicky (myšlenkově) s ním souvisejí, jako příklad můžeme uvést vyjmenované slovo slyšet a k němu příbuzná slova: nedoslýchat, neslyšně, slýchat, neslýchaný, slyšitelně, poslyš, vyslýchat a podobně V obrázku se vyskytují tvary jednotlivých vyjmenovaných slov a slova k nim příbuzná. Zá-kladní tvar vyjmenovaného slova lze použít v obou následujících variantách vyhledávání. 1. Žáci dostanou úkol: Najděte, která vyjmenovaná slova nejsou v obrázku použita v žádném ze svých tvarů. Slov příbuzných si nevšímejte 3. C - Třída včeliček . Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102, Teplice 415 01. Malá škola: 417 539 774 . ruzickova.l@zslazne.c Text písně MY, D. Patrasová. Táta auto nezamyká chce ho ještě dneska mýt On se mýlí když si myslí Že mu nemá ho kdo vzít. Nachomýtnul se pak tady Jeho syn co nedbá rady Jako myš sem míří Má pod nosem chmýří. Klukovi to prostě ned

Přiřazování - slova příbuzná k obrázkům. Vyjm.slova - řazení obrázků. Doplňování i, y slovní spojení. Procvičování - věty. Hádání vyjm. slov po M. estranky - doplňování - věty. Doplňování - slovní spojení - Berušky. Procvičování- slovní spojení majáky. Procvičování- slovní spojení - pejsek . Zpět. Vytvoř k slovu smyk slova příbuzná. Ověřit řešení. 1. Slovo smyk je odvozeno od slova smýkat, jež je součástí vyjmenovaných slov. 2. Smýkat znamená pohybovat se smykem, slovo smýčit má význam uklízet. 3. Smyčka, přesmyk, přesmyčka, smyčec, průsmyk. Pamatuj Potřebovala bych tři příbuzná slova k slovům- bystrý, plynout, smýkat, pytel, vysoký a jazyk. Děkuju

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po

Název materiálu Vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S Anotace Pracovní list pro žáky, ve kterém si procvičí a upevní učivo vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S. Obsahuje několik různorodých aktivit a jejich řešení Spoj příbuzná slova s vyjmenovaným slovem v rámečku a pak doplň chybějící písmeno. Která slova nelze nikam zařadit? 5 my mýt hmyz myš hlemýžď mýtit zamykat smýkat mýlit se.

Přehled vyjmenovaných slov po M včetně chytáků

 1. Vyžle, dmýchat nebo babyka a další výrazy, kterým děti nerozumí, by se nově mohly z vyjmenovaných slov vynechat. Ta ostatní by se žáci nemuseli učit nazpaměť a osvojili by si je přirozeně z textu. Počítá s tím nová metoda výuky vyjmenovaných slov, která vzniká na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
 2. Jako vyjmenovaná slova (zastarale vyňatá slova nebo vybraná slova) bývají označovány skupiny českých nebo slovenských slov domácího původu, v jejichž kořenech se po obojetné souhlásce píše y (ý). Ypsilon se užívá v kořenech tvarů vyjmenovaných slov a ve slovech, která obsahují tentýž kořen, tj. jsou od nich odvozená nebo s nimi příbuzná
 3. Vyjmenovaná slova po M. V kořenech českých slov (domácích, nikoliv přejatých) píšeme y (ý) po m v následujících slovech (a ve slovech, která jsou od nich odvozená nebo jsou s nimi příbuzná): my (zájmeno, 1. osoba čísla množného) mýt (mycí, myčka, umýt, umývat, umyvadlo/umývadlo, umývárna/umyvárna, pomyje, mýval.
 4. smýkat - dmýchat - chmýří Podtrhni vyjmenovaná a příbuzná slova: smyk na ledě, dmýchadlo, chmýří pampelišky, míří na cíl, smíchaný cukr s moukou, podlahu vysmýþí.
 5. PÍKLADY PÍBUZNÝCH SLOV: Mýt - mýdlo, umývadlo, nemyje se Myslit - myšlení, myšlenka, zamyslil se Mýlit se - mýlka, omyl, nemýlí se Hmyz - hmyzí, hmyzožravec Myš - myška, myšika Mýtit - mýtina, vymýcený Smýkat - smyec, smyk
 6. VS - mýtit, zamykat, smýkat + slova příbuzná. učebnice str.50 cv.1,2,3 - pracovní sešit Vyjmenovaná slova od Z str.25 cv.16 a) samostatná práce - Vyjmenovaná slova po M str.16 cv.16 b) - pracovní sešit ČJ str.38 cv.1,2 - naučit se zpaměti VS po M - v.

příbuzná slova - Ontol

Příbuzná . slova: • umýt, umývat • mycí, myčka, umyvadlo i umývadlo, umývárna, omýt, omyvatelný • pomyje (splašky po umytém nádobí - zbytky jídla . apod.) • mýval (Tento medvídek dostal své jméno na základě toho, že si často omývá svou potravu.) • mýdlo, mydlit, mydlář,mydlárna, mydlina Umyj . si před. PŘÍBUZNÁ SLOVA A TVARY VYJMENOVANÝCH SLOV SEZNAM VYJMENOVANÝCH SLOV Mgr. Martin Polách. MYSLIT UŽÍVAT ROZUMU K TVOŘENÍ ÚSUDKU, PŘEMÝŠLET, SMÝKAT MÝLIT SE HMYZ MYŠ HLEMÝŽĎ DMÝCHAT CHMÝŘÍ NACHOMÝTNOUT SE LITOMYŠL Mgr. Martin Polách. Title: Vyjmenovaná slova po

Smýkat Slovník cizích slo

 1. Vyjmenovaná slova po M, slova příbuzná, procvičování pravopisu . Vyjmenovaná slova po M Český jazyk. M . MY MÝT MYSLIT MÝLIT SE HMYZ MYŠ HLEMÝŽĎ MÝTIT ZAMYKAT SMÝKAT Můžete sebou smýkat doleva, doprava, jak myš s vámi bydlí, tak je to otrava..
 2. Vyjmenované slovo Příbuzné slovo Vyjmenované slovo Příbuzné slovo zamykat mýt myslit mýlit se hmyz dmýchat mýtit myš mýt myslit hlemýžď smýkat Napiš k vyjmenovaným slovům další slova příbuzná: mýt: ____
 3. VYJMENOVANÁ SLOVA PO M AUTOR: MGR. STANISLAV ULMAN. VYJMENOVANÁ SLOVA PO M A SLOVA S NIMI PŘÍBUZNÁ. NA CO SI MUSÍME DÁVAT POZOR? my (všichni) x mi (mně) mýt(umývat) x mít(vlastnit) myla (umývala) x milá(drahá) mýlí se (dělá chybu) x milý(příjemný), míli= (jednotka smýkat dmýchat chmWí nachomýtnouts
 4. přiřazují příbuzná slova k vyjmenovaným slovům, doplňují i,í / y,ý po obojetných souhláskách. Autor Mgr. Eva Sasová (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žák vyjmenuje řady vyjmenovaných slov, uvede příklady příbuzných slov, tvoří věty se slovy významově rozdílnými, odůvodňuje a píše y,ý / i,í p.
 5. VVyjmenovaná slova po Myjmenovaná slova po M 6. Ke každému slovu napiš slova příbuzná. 7. Doplň i, í, y, ý. 8. Doplň i, í, y, ý. M_chal si zlom_l nohu. Celé dopoledne jsme hráli dom_no. Dědeček je m_slivec. Mam_nka přinesla plnou m_su ovoce. Kam_l nechtěl přiznat, že se zm_lil. Kočka M_ca chytá m_ši
 6. Vyjmenovaná a příbuzná slova po M - přečti význam a opiš věty: Hmyz = moucha, mravenec, včela, komár, šváb, pavouk, motýl a další drobná zvířata, kterým Smýkat = trhavě něco táhnout nebo vléct, nebo něčím lomcovat, cloumat, smýkat s

Vyjmenovaná slova po M a slova příbuzná - Encyl

 1. Čj - příbuzná slova ke slovům mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat M - trénování písemného odčítání Prv - voda, koloběh vody v přírodě, uč str. 28, 2
 2. Vyjmenovaná slova. (zastarale vyňatá slova nebo vybraná slova) je skupina českých slov domácího původu, v jejichž kořenech (a v kořenech jejich tvarů) a ve slovech, která jsou od nich odvozená nebo jsou s nimi příbuzná, se po obojetné souhlásce píše (tvrdé) y (ý). Obojetnými souhláskami jsou: B F L M P S V Z
 3. Vyjmenovaná slova po M autor: Mgr. Tereza Mačková ZŠ a MŠ Nedašov Anotace Prezentace slouží jako motivace k úvodní hodině vyjmenovaných slov. Prezentace seznamuje žáky s pořadím vyjmenovaných slov po m a jejich základním významem. Součástí jsou i nejčastější příbuzná slova k jednotlivým vyjmenovaným slovům
 4. Příbuzná slova jsou slova, která.. Říkej příbuzná slova k vyjmenovaným . slovům. být smýkat. bystrý pýcha. mlýn zpytovat. plynout sytý. blýskat se sypat. myslit. myš. myšička. myšák. myší. Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace.
 5. VYJMENOVANÁ SLOVA PO M - Doplň daná vyjmenovaná slova do my následujících vět. mýt Musíme si náš dům zamykat. myslit, myslet Z komory vyběhla myš. mýlit se Litomyšl je krásné město s renesančním zámkem. hmyz Nachomýtl se u dopravní nehody. myš Hlemýžď přeci nepatří mezi hmyz. hlemýžď Dřevorubci mýtili pomocí motorových pil
 6. ČJ mluvnice: příbuzná slova k DMÝCHAT, CHMÝŘÍ, opaky: smýkat x smíchat, dmýchat x míchat, chmýří x míří ps ČJ s. 39 cv. 1 - 6, zdůvodňování iy ps ČJ 72 cv. 3, slovesa - infinitiv ps ČJ s. 71 cv. 1, 2, 3 dole, určování osoby, čísla a času u sloves uč ČJ s. 110 cv. 6, ps ČJ s. 73 cv. 1, psaní: opis.
 7. Příbuzná slova.Některým žákům dělá problémy poznat, kdy slovo obsahuje tvrdou předponu vy-, Home. Plytký vyjmenované slovo Vyjmenovaná slova - Wikipedi . mýlit se hmyz myš hlemýžď mýtit zamykat smýkat. dmýchat chmýří. Příbuzná slova. Význam slova. my všichni (zájmeno osobní). myčka, mycí, umýt, umývat.

Vyjmenovaná slova po M - diktatorek

Příbuzná slova ke slovu smýkat — smýkat = trhavě vléci

je potřeba vytvořit 32kartiček o rozměrech 10 x 15 cm. 8 základních kartiček bude obsahovat vybraná vyjmenovaná slova (např. být, mlýn, myslit, smýkat, kopyto, pytel, sýr, vysoký). Ke každému vyjmenovanému slovu vytvoříme 3 slova příbuzná smýkat, smyk, průsmyk, přesmyčka, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mýto, mykat. Dále píšeme Y v některých slovech cizího původu, například sumýš (mořský živočich), mykologie (věda o houbách), mys (skalnatý ostroh), mystický (záhadný), mýtus. Pozor na stejně znějící slova s různým významem Vyjmenovaná a příbuzná slova po V. délka videa 00:00. Když děti učí telka! Procvičíme si se žáky 4. ročníku vyjmenovaná a příbuzná slova po V. Přesný význam jednotlivých slov nám pomůže vysvětlit hra s pantomimou a dramatizací, využijeme i interaktivní tabuli . Senior park luštěnice. Index podlažní plochy. Bar. ČJ - psali a vysvětlovali příbuzná slova ke slovům MÝTIT, ZAMYKAT, SMÝKAT - máme jich více než je jich v učebnici, kdo nebyl přihlášen, tak si od někoho pak dopíše, učebnice str. 50 / 2, 3 - ústně, PS str. 23 si měli samostatně udělat. Na konci hodiny už opět několik dětí chybělo? Slova příbuzná: Myšák. Myšák. se vydal na cestu Překonal lesy i močály, hledat si . myší. nevěstu. pozdravil bzučící komáry. Před ním jsou čtyři . hlemýždi, Potká i jiné tvory . hmyzí, pomalým tempem ujíždí. než za obzorem zmizí

Pročtěte si vyjmenovaná slova po P, připravte si na pátek slova, kterým nerozumíte. Význam slov si vysvětlíme. Porovnali jsme význam a psaní slov pýcha a píchá. 11. 1. - 15. 1. 2021. PO: Používali jsme slova mýtit, zamykat, smýkat a slova s nimi příbuzná ve větách. V PS jsme pracovali na str. 44, děti stránku dokončí. Slova příbuzná odpykat Příklady Odsouzený si svůj trest odpyká ve vězení. ZPYTOVAT = pečlivě zkoumat Slova příbuzná Nevyzpytatelný (= nevypočitatelný, záhadný), nevyzpytatelně, jazykozpyt (jazykověda, lingvistika), PÝŘIT SE = červenat se Slova příbuzná zapýřit se Příklady Na plese se princezna zapýřila studem Slova příbuzná slovům vyjmenovaným V minulém školním roce jsme se v ěnovali slov ům, ve kterých se často v pravopise chybuje, nebo ť jsou smýkat - fialov ě, žvýkat - zelen ě, výskat - červen ě, p ředponu vy, vý - oranžov ě, vysoký - hn ědě Řada výrazů z toho současného se používá méně než slova příbuzná. Jde třeba o slovo smýkat. Více se používá smyk, smyčka nebo smyčec, vysvětluje Stanislav Štěpáník z katedry českého jazyka Pedagogické fakulty UK, který má projekt s týmem odborníků na starosti ČJ - dnes jsme procvičovali vyjmenovaná slova po M - MÝTIT, ZAMYKAT, SMÝKAT a hledali jsme k nim slova příbuzná. V pracovním sešitě na straně 38: - Ve cvičení 1 jsme doplnili do vět vynechaná písmena a spojili vhodné dvojice. - Ve cvičení 2 jsme ze závorek vybrali vhodná slova. - Ve cvičení 3 jsme doplnili i/y

3. Z ástí slov v tabulce složte slova. Napište je a vybarvěte: klíe se slovy, která jsou příbuzná se slovem mýtit modře, příbuzná se slovem zamykat erveně a příbuzná se slovem smýkat zeleně. SMÝ VY IT VYSMÝýIT KA SMYý SMYýKA NA TI MÝ MÝTINA SMYK PRŮ PRŮSMYK KAT MY OD ODMYKAT ýEC SMY SMYýEC 4 Drag and drop each item into its correct group.. MYŠ: myška, myší, myšák, MÝTIT: vymýcený, mýtina, vymýtit, SMÝKAT: smyčec, smyk, smyčka Smýkat - dmýchat - chmýří Přiřazuj slova příbuzná ke slovům vyjmenovaným. Nehodící se odhoď do koše. dmychadlo smyk smýčit smyčec smyčka dmýchá ochmýřený Doplněná slova obarvi příslušnými barvami dle nápovědy: chmýříčk Doplň i,y (přemýšlej a hledej slova vyjmenovaná a slova příbuzná) Následující příbuzná slova podtrhni stejnou barvou jako vyjmenované slovo, ke kterým patří. MÝT MÝLIT SE SMÝKAT zeleně červeně modře smýčit, myčka, omyl, mylný, smyčka, smýt, smyk, mydliny, neomylná

Pravidla českého pravopisu - Pravidla

-Příbuzná slova ke slovu klíč a kolo (3)-Příbuzná slova k zima (1)-příbuzná slova k ryba (2)-Slovo příbuzné ke slovu plynout (1) mýt, myslit/myslet, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl Suchozemský plž, šnek Slova příbuzná hlemýždí, hlemýžďovitý Hlemýžď je býložravec, který má na dvou tykadlech hlemýždí oči a při ohrožení se stáhne do ulity. Kácet Slova příbuzná vymýtit, mýtina, Vysoké Mýto Nemocné stromy musí dřevorubci kácet neboli mýtit PRACOVNÍ LIST 1 - VYJMENOVANÁ SLOVA PO B, L, M - SLOVA PŘÍBUZNÁ Jméno a příjmení:_____ Práce s uþebnicí ESKÝ JAZYK str. 49 - 50 Hmyz - myš - hlemýžď 1. Doplň i, í /y, ý Ze života hm _ zu Hmyz - myš - hlemýžď - mýtit - zamykat - smýkat + slova příbuzná UČ str. 43 - 44 PS str. 37 - 38: ČJ - sloh----ČJ - čtení: Čítanka str. 85 - 87 A. Lindgrenová: Děti z Bullerbynu - četba na pokračování: ČJ - psaní: Psaní vlastních jmen Psaní a mluvnická cvičení 2 . díl - str. 1 - 2: Matematik

Video: Vyjmenovaná slova po M - RVP

Test - VYJMENOVANÁ SLOVA PO M - pracovní list y_32

 1. Slova příbuzná . k vyjmenovaným slovům jsou taková, která mají s vyjmenovanými slovy společný kořen. hlemýžď, mýlka - mýlit se, myslivna - myslit, smyčec - smýkat, mydlinky - mýt, odemykat - zamykat. Vylušti přesmyčky a řekni, ke kterému vyjmenovanému slovu po M je slovo příbuzné
 2. ČJ uč. str.9/přečíst článek, najít příbuzná slova k smýkat, cv. 2 - ústně, najít chyby žlutý PS str. 25/cv.18 MA - rýsování - kružnice, přímky, úsečky podle zadání na papí
 3. Některá slova lze psát v obou variantách, mění se však význam. mýt, myslet, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl, Pozor! Některá slova lze psát v obou variantách, mění se však význam. která jsou vyjmenovaným slovům příbuzná. Použitá.
 4. Každé z vyjmenovaných slov podtrhni jednou barvou. Stejnou barvou pak podtrhávej slova, která jsou k těmto slovům příbuzná. Ta, která ještě nemáš zapsaná v Myšce, si do sešitu dopiš. my mýt myslit mýlit se hmyz myš hlemýžď mýtit zamykat smýkat dmýchat chmýří nachomýtnout se Litomyšl mysl omýt myčka umyvadlo mýva
 5. Seznam vyjmenovaných slov uváděný ve školních učebnicích se časem vyvíjí. Zastaralá slova jsou nahrazována živějšími slovy s týmž kořenem, jsou doplňována chybějící slova, jsou přidávána příbuzná slova, jejichž příbuznost novějším generacím není zřejmá atd

Vybarvi stejnou pastelkou slova příbuzná. Vypiš kořen slov. Napiš co nejvíce slov s kořenem let. Vybarvi části slov, které patří k danému kořenu slova. lék - rodina - led - hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se Vyjmenovaná slova ­ Světadíly.notebook 5 January 14, 2015 myslit smýkat myšlenka nesmysl smyčec smýčit Přemysl smyk výmysl mýtina smýt průsmyk vymýtit mýdlo myslivna mylně zamykání ASIE Spoj s červeným slovem pouze slova příbuzná s tímto slovem. Zkontroluj položením zeleného otazníku na modrý otazník. smyčk POZOR! Nejprve si potrénuj nová slova příbuzná a teprve potom pracuj v pracovním sešitě. Sešit s VS po M. Připiš si k těmto slovům na obrázcích slova příbuzná: mýtit: mýtina, vymýtit, vymýcený, Vysoké Mýto (město), mýtné, mýto (poplatek např. u dálnice) zamykat: zamykání, odmykat, odmykání znát potřebuji co. Vyjmenovaná slova. Po písmenech B, F, L, M, P, S, V, Z se píše jednak i/í, jednak y/ý. V kořenech slov domácích se píše y/ý ve slovech uvedených v pravidlech českého pravopisu a jejich tvarech. Často se označují jako slova vyjmenovaná

Z č ástí slov v baloncích složte slova. Napište je a vyznačte: červeně slova příbuzná se slovem mýtit, modře slova příbuzná se slovem zamykat a zeleně slova příbuzná se slovem smýkat OD MY KÁ NÍ SMYČ KA NA TI MÝ SMYK PRŮ KAT MY OD ČEC SMY 9 18­9:35 Doplňte neúplná slova Sets uměly po zadání klíčových slov vygenerovat další příbuzná slova (množinu). Tato funkce je však i v Google Drive spreadsheetu (tabulce), ale poměrně skrytá. Stačí když do buňky v tabulce zadáte klíčové/á slova. Čím více slov zadáte, tím více přesná bude množina vygenerovaných slov 1. Slova brzy a brzičko jsou sice slova příbuzná, ovšem každé má jinou příponu (-y a -ičko). Ve většině českých přípon píšeme měkké -i-, což platí také o příponě -ičko (maličko, psaníčko, Brníčko). Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Vyjmenovaná slova Ta tablica wyników jest obecnie prywatna. Kliknij przycisk Udostępnij, aby ją upublicznić. Ta tablica wyników została wyłączona przez właściciela zasobu. Ta tablica wyników została wyłączona, ponieważ Twoje opcje różnią się od opcji właściciela zasobu

Žák pozná vyjmenovaná slova a k nim dokáže přiřadit slova příbuzná. Stupeň a typ vzdělávání. Základní vzdělání - lehké mentální postižení. Klíčová slova. Vyjmenovaná slova po M. Druh učebního materiálu. Prezentace. Cílová skupina. Žák na 1. stupni speciální školy. Číslo projektu. CZ.1.07/1.4.00/21.110 Vyjmenovaná slova po M: Párové souhlásky uvnitř slov b - p: MY, MÝT, MYSLIT, MÝLIT SE: Párové souhlásky uvnitř slov d - t: HMYZ, MYŠ, HLEMÝŽĎ: Párové souhlásky uvnitř slov ď - ť: MÝTIT, ZAMYKAT, SMÝKAT, DMÝCHAT: Párové souhlásky uvnitř slov h - ch: CHMÝŘÍ, NACHOM. Příbuzná slova ke slovu BÝT: Vyjmenovaná. Slova příbuzná jsou slova, která mají společnou část - kořen. Významy příbuzných slov spolu souvisí, jsou si blízké A to jsou vlastní vyjmenovaná slova jen špičkou ledovce! Každé z nich má spoustu příbuzných - příbuzných slov. Když dítě vyjmenované slovo nezná, je pro ně obtížné odvodit, nebo poznat slova k němu příbuzná. Proto pak těžko zvládá jejich pravopis. Co neumí odvodit, musí se naučit zpaměti

Vyjmenovaná slova :: Všechn

příbuzná slova, příbuzná slova po p, příbuzná slova po m, příbuzná slova po b, příbuzná slova po l, příbuzná slova po v, příbuzná slova po s Zadejte slovo, vyberte slovník a překládat zdarma, v každém čase a místě. Vyzkoušejte náš slovník on-line a vidět, jak je to snadné. zapomeňte na. Slova mlýn a mlít jsou hláskově i významově podobná, přesto se jejich pravopis různí, protože nejde o slova příbuzná. Podstatné jméno mlýn ( mlynář, mlýnice ) do češtiny přišlo ze staroněmeckého mulīn (v němčině dnes Mühle )

Vyjmenovaná slova :: Michaela Čáslavsk

VYJMENOVANÁ SLOVA PO M a slova příbuzná 1. Dopiš do rámečků chybějící vyjmenovaná slova po M a očísluj je ve správném pořadí. MÝLIT SE MY SMÝKAT MYŠ ZAMYKAT MÝT CHMÝŘÍ NACHOMÝTNOUT SE HLEMÝŽĎ DMÝCHAT 2 Na stěnu ______ skobu a pověsíme obraz. Ve třídě _____ nový spolužák. AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ - procvičování a opakování vyjmenovaných slov po B a L JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po M VY_32_INOVACE_01_07 VYJMENOVANÁ SLOVA PO M my, mýt, myslit, mýlit se; hmyz, myš, hlemýžď; mýto, mýtit, zamykat, smýkat dmýchat. vyjmenovaná slova P . VYJMENOVANÁ SLOVA: Přiřazování - slova příbuzná po P. Řazení - vyjm.slova po P. Procvičování i, y po P - věty. Hádání příbuzných slov . estranky - doplňování - věty. Hledání slov - bludiště kulisci.tc@seznam.cz. Vyhledávání Přehled vyjmenovaných slov + soubory cvičení na procvičení vašich znalostí . Vyjmenovaná slova. 3,606 likes · 1 talking about this. Český jazyk není zrovna předmět, který by většina dětí milovala. See more of Vyjmenovaná slova on Facebook mýlit se hmyz myš hlemýžď mýtit zamykat smýkat. dmýchat chmýří. Příbuzná. When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures

ČJ mluvnice: příbuzná slova k DMÝCHAT, CHMÝŘÍ, opaky: smýkat x smíchat, dmýchat x míchat, chmýří x míří ps ČJ s. 39 cv. 1 - 6, zdůvodňování iy ps ČJ 72 cv. 3, slovesa - infinitiv ps ČJ s. 71 cv. 1, 2, 3 dole, určování osoby, čísla a času u sloves uč ČJ s. 110 cv. 6, ps ČJ s. 73 cv. 1, psaní: opis, zapisování odpovědí, práce s textem textem Měsíc. ČJ - kontrola pravopisných pětiminutovek s. 46, 48, kontrola PL, ústně učebnice 100/2, 102/10, 11, 13, 103/15, 1 Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se v současnosti rodí nová metoda, podle které by se mohly děti postupně učit vyjmenovaná slova. Nyní se s nimi žáci setkávají už na prvním stupni základních škol. Ačkoli některým z nich ani nerozumí a neznají jejich význam, musejí se všechna učit zpaměti

Vyjmenovaná slova po M - obrázkové A5 karty. Obrázkové karty k hravému učení vyjmenovaných slov. Zobrazit více. 239,00 Kč. sada. vložit do košíku. Skladem. katalogové číslo: 15617 Prezentace vyjmenovaných slov: učíme se vyjmenovaná slova, význam vyjmenovaných slov, slova příbuzná : Význam vyjmenovaných slov Chytáky po M: význam a procvičování psaní dvojic my x mi, myla x milá, myji x míj . Vyjmenovaná slova po M - kartičky s významem slov a obrázky - NOVOTNÝ, Miloš. Didaktická hra (základní. Slož popletená slova a podtrhni je v textu: P E N ÝO T R Š L P Ý E S P T Y T Í Ř ES Ke každému slovu napiš slova příbuzná (využij nápovědu

Vyjmenovaná slova po M - Moje čeština - Čeština naPPT - Vyjmenovaná slova po M- pracovní listy PowerPointPPT - Datum vytvoření : 27