Home

Trumanova doktrína a Marshallův plán

Studená válka a Marshallův plán — ČT24 — Česká televiz

Rok 1947 byl plný dramatických událostí. Trumanova doktrína, otázka Německa, kde se to lámalo především (pro Československo zcela zásadně). Dále přichází polovina roku 1947 a takzvaný Marshallův plán. MK: Kolem málokterého projektu je tolik mýtů, legend a interpretací jako kolem Marshallova plánu. Samozřejmě je v něm obsaženo humanitární hledisko Trumanova doktrína označila pouze dvě východoevroé země, které zůstaly mimo ruskou sféru vlivu, jako ty, které potřebovaly pomoc. A to Řecko a Turecko. Marshallův plán směřoval k západní Evropě, oblasti zničené válkou. Příjemci byly všechny západní země počínaje hranicí západního Německa

Truman Doctrine Vs Marshall Plan - Rozdíl - Život - 202

 1. Trumanova doktrína, zahraničně politický program H. Trumana, vyhlášený v americkém Kongresu 14. 3. 1947. Realizovala strategii zadržování komunismu, její součástí byl Marshallův plán i založení NATO. Konkrétně znamenala hospodářskou a vojenskou podporu Řecka a Turecka, později i Íránu a Jugoslávie
 2. Také proto v návaznosti na Trumanovu doktrínu o rok později vzniká Marshallův plán. Vyzývá k převzetí odpovědnosti za politický vývoj východoevroých států. Ačkoli se tedy z praktické stránky zabývá především Řeckem a Tureckem, mluví i o ostatních státech, které ještě komunismu vzdorují
 3. istrovi státu George C. Marshallovi, který jej vyvinul v červnu 1947. Plán byl zaměřen na finanční pomoc spojeneckým evroým zemím zpustošeným druhou světovou válkou. To bylo také nabídnuto k východoevroým zemím, ale oni odmítli to na instrukcích od Stalin
 4. Skutečností při vývoji poválečné situace v Evropě je, že například na jaře 1947 byli ve Francii a Itálii z vlád vypuzeni komunisté. Ve stejné době se zrodila Trumanova doktrína (zvěstovala politiku zadržování komunismu), nedlouho poté byl představen právě Marshallův plán

00:20:34 Trumanova doktrína, otázka Německa, kde se to především lámalo 00:20:39 a pro Československo zcela zásadně. 00:20:41 Dále přichází polovina roku 1947 a tzv. Marshallův plán. 00:21:18 Kolem málokterých politiků je tolik mýtů, legend 00:21:22 a interpretací jako kolem Marshallova plánu. 00:21:25 Samozřejmě je v tom hledisk Projev prezidenta USA H. S. Trumana v Kongresu, tzv. Trumanova doktrína (12. 3. 1947) (1.10.2013) Projev státního tajemníka USA G. C. Marshalla na harvardské univerzitě, tzv. Marshallův plán (5. 6. 1947) (1.10.2013) Počátky studené války (1945-1950) (1.9.2013) Projev Dr. Edvarda Beneše v Praze 16. května 1945 (24.3.2013 Odmítnutí Marshallova plánu tak zapadalo mezi tehdejší kroky československé vlády. Potvrdila tím sovětský vliv v zemi a naopak se vzdala možnosti výrazné spolupráce se Spojenými státy. Praha raději přijala pomoc od SSSR. K Marshallovu plánu nakonec přistoupilo 16 států. Projekt samozřejmě přinášel výhody i USA Zápas o poválečné uspořádání světa -- První ohniska studené války -- Trumanova doktrína a Marshallův plán -- Formování sovětského mocenského bloku v Evropě -- Boj o západní Evropu -- Německá otázka a vznik Severoatlantické koalice -- Horká válka v Koreji -- Evroé obranné společenství -- a dohody z Londýna a Paříže -- První krize sovětského bloku -- Od Berlínské ke Karibské krizi...celý tex Trumanova doktrína a Marshallův plán vedly k miliardám dolarů na ekonomickou a vojenskou pomoc pro státy západní Evropy, Řecko a Turecko. S pomocí Spojených států vyhrála řecká armáda občanskou válku [38] a italští křesťanští demokraté vyhráli nad komunisticko - socialistickou aliancí ve volbách roku 1948

Moderní-Dějiny.cz Projev prezidenta USA H. S. Trumana v ..

Trumanova doktrína :: Mystika-inf

 1. Trumanova doktrína. Proklamovala nutnost čelit komunistické agresi v zájmu národní bezpečnosti USA kdekoli na světě. Politiku zadržování komunismu hodlala uplatnit především v Řecku a Turecku. Kongres uvolnil více než 400 miliónů na vybudování amerických vojenských základen ve Středozemním moři a na vyzbrojení.
 2. Před 70 lety se tak zrodila slavná Trumanova doktrína zadržování komunismu. A protože trocha historie nikdy nezaškodí, připomeňme si, co k tomu Trumana přimělo. V roce 1944 Rudá armáda postupovala jihovýchodní Evropou a v souladu se Stalinovou zásadou: kdo okupuje určité území, ukládá mu také svůj společenský.
 3. Do dějin tato událost vstoupila jako Trumanova doktrína. Marshallův projev - Projev George Marshalla, ve kterém nastínil plán na oživení. západoevroého hospodářství Na západ od ní se s pomocí Američanů (Trumanova doktrína, Marshallův plán a Severoatlantická aliance) pozvolna resuscitovaly demokratické režimy založené na svobodě obecně, na svobodných volbách, vládě zákona a tržní ekonomice, na východ od ní ale vítěz války, Sovětský svaz, formoval.
 4. Studená válka a Marshallův plán. Traduje se, že studená válka začala pověstným projevem W. Churchilla ve Fultonu. Soudobí historici se však více přiklánějí k názoru, že její začátek je nutno posunout o několik let dozadu, do doby 2. světové války. Tehdy se již začala spouštět železná opon
 5. Trumanova doktrína; Marshallův plán; založení Informbyra; čas lidových demokracií sovětsko-jugoslávský spo

V Řecku rozpoutali komunisté občanskou válku,vůči Turecku vznášel SSSR územní požadavky.Trumanův náměstek ministra zahraničí Dean Acheson byl hlavním autorem Trumanova projevu,předneseného 12.března 1947 v Kongresu,který vešel do dějin jako Trumanova doktrína.Účelem bylo přesvědčit republikánský Kongres,aby schválil 400milionovou ekonomickou pomoc určenou Řecku a Turecku 1947 - Trumanova doktrína - snaha čelit komunismu 4. 6. 1947 - Marshallův plán pomoci Evropě 1948-1949 - blokáda Berlína - berlínská krize 1961 - stavba Berlínské zdi - konec druhé berlínské krize 1949 - základní zákon ustavující v západní zóně Spolkovou republiku Německo 1955 - uzavřena Varšavská smlouva 5. 3

Příčiny, cíle a důsledky Trumanovy doktríny / Historie

Trumanova doktrína . Prezident Truman 12. března 1947 v Kongresu prohlásil: Jsem přesvědčen, že politika USA musí podporovat svobodné národy, které odolávají pokusům o podrobení ozbrojenými menšinami nebo vnějším nátlakem a jestliže ve své vůdcovské roli selžeme, můžeme ohrozit světový mír 4) 5) Železná opona Trumanova doktrína 12. březen 1947 politika nerozšiřování komunismu - konec politiky izolacionalismu zasáhnout ve všech zemích ohrožovaných komunismem rozdělení světa na 2 tábory: západní (demokratický) a východní (komunistický) Marshallův plán 1948-52 plán bezplatné hospodářské pomoci všem evroým státům dodávka spotřebního zboží, surovin, strojů úzká spolupráce a výměna informací odmítl SSSR a jeho satelity.

Trumanova doktrína a Marshallův plán. Berlínská krize. Vznik NSR a NDR. Poválečný vývoj Rakouska. 5. Důsledky odhalování kultu osobnosti Stalina. Maďarsko a Polsko v roce 1956. 6. Československo v letech 1960 - 1969. 7. Zahraniční politika Československa v letech 1918 - 1993 Marshallov plán alebo oficiálne Plán euróej obnovy (European Recovery Program) bol plán prijatý Kongresom 3. apríla 1948 s cieľom organizovane zabezpečiť americkú pomoc povojnovej Európe. Po jeho odmietnutí zo strany krajín východného bloku bol plán napokon obmedzený len na západnú Európu (pozri mapu) a v konečnom dôsledku bránil rozširovaniu komunizmu

Autor: Michal Hrouzek; Marshallův plán.rar (81,6 kB). ——— Menu. Témata přednášek; Okruhy - kolokvium; Kniha návštěv; PREZENTACE. Afghánistá Studená válka a Marshallův plán. Traduje se, že studená válka začala pověstným projevem W. Churchilla ve Fultonu. Soudobí historici se však více přiklánějí k názoru, že její začátek je nutno posunout o několik let dozadu, do doby 2. světové války USA předkládá Marshallův plán a je navržena Trumanova doktrína 1952-1961: 3. průmyslová revoluce, ukončená korejská válka, ale pokračuje zbrojení, bohatne střední vrstva výpravy do vesmír Trumanova doktrína a Marshallův plán urychlily rozdělení Evropy a světa => počátek studené války2 1 Od Štětína na Baltu k Terstu na Jadranu byla napříč světadílem spuštěna železná opona. Za touto čarou lež Trumanova doktrína tak vytvořila možnost zásahu USA do vnitřních záležitostí nezávislých států v Evropě. (Marshallův plán), ale také vojensko-politický kolík. Ta byla dosažena vytvořením NATO. V důsledku toho západoevroé vlády odstranily komunisty a uznaly vedení USA ve světě. K tomu vedla Trumanova doktrína

Trumanova doktrína v USA → zadržování komunismu • Marshallův plán z června 1947 → účast USA na obnově Evropy Úkol: Víte, proč Československo odmítlo Marshallův plán? Mapa zemí, které přijaly Marshallův plán Obrázek č. 3. Spojené státy. v letech. 1948 -1952. poskytly v rámci tohoto plán Ten se potom zapíše do dějin pod názvem Trumanova doktrína snažící se zabránit dalšímu šíření komunismu. Americký diplomat George Frost Kennan dobře zná ambice Sovětů. Američané zařídí všechno V březnu a dubnu 1947 probíhá v Moskvě konference o pomoci, které se Marshall účastní 1947- Trumanova doktrína: prohlášení, cíl: zadržení komunismu; přislíbili pomoc státům ohrožovaným SSSR 1947- Marshallův plán: nabídka USA (o hospodářské pomoci) státům Evropy

Trumanova doktrína - podpora USA zemím bezprostředně ohrožených nastolením komunistického režimu, např.: Řecko, Turecko 1948 - vyhlášen Marshallův plán - plán USA materiální a finanční pomoci evroým zemím (zpustošených válkou Autor: Oldřich Hejtmánek, Trumanova doktrína.rar (479,7 kB). ——— Menu. Témata přednášek; Okruhy - kolokvium; Kniha návštěv; PREZENTACE. Afghánistá (Schumannův plán, Jean Monnet, Paul Henri Spaak, Pařížská smlouva, Evroé společenství uhlí a oceli, Trumanova doktrína, Vandenbergova rezoluce, Marshallův plán, OEEC, NATO) The beginnings of political, military and economic integration of Western Europe (until 1957) 2 Zápas o poválečné uspořádání světa -- První ohniska studené války -- Trumanova doktrína a Marshallův plán -- Formování sovětského mocenského bloku v Evropě -- Boj o západní Evropu -- Německá otázka a vznik Severoatlantické koalice -- Horká válka v Koreji -- Evroé obranné společenství -- a dohody z Londýna a. Whoops! There was a problem previewing Studená válka - fáze.pdf. Retrying

Kapitoly z dějin studené války. Díl 1 1997, Vladimír Nálevka. Zápas o poválečné uspořádání světa -- První ohniska studené války -- Trumanova doktrína a Marshallův plán -- Formování sovětského mocenského bloku v Evropě -- Boj o západní Evropu -- Německá otázka a vznik Severoatlantic.. Trumanova doktrína a Marshallův plán, Puč v Československu(1948), Povstání v Polsku a Maďarsku, Odzbrojení, Kuba, První smlouvy o kontrole zbrojení 25.11.2002 Sudet Trumanova doktrína zadržování komunismu, Marshallův plán, (Churchillův projev ve Fultonu). Formování sovětského mocenského bloku a Atlantické aliance. 7. Jaderné zbraně a strategie hromadné odvety, pružné reakce, vzájemného zničení a strategická obranná iniciativa 5. Kterým státům měla pomoci Trumanova doktrína? 6. Jakou pomoc poskytoval Marshallův plán? Využila ho i ČSR? 7. V kterém roce vznikla NATO? 8. Na které konferenci byla řešena situace poválečného Německa? 9. Jak bylo Německo rozděleno těsně po válce? 10. Jaké 4 D byly nuceny uskutečnit v poválečném Německu? 11 Trumanova doktrína zadržování komunismu, Marshallův plán, (Churchillův projev ve Fultonu). Formování sovtského mocenského bloku a Atlantické aliance. 7. Jaderné zbran a strategie hromadné odvety, pružné reakce, vzájemného zniení a strategická obranná iniciativa

Marshallův plán Československo vítalo, po nátlaku Stalina

 1. Trumanova doktrína a Marshallův plán. Formování sovětského bloku. Boj o západní Evropu, německá otázka, NATO. Mocenský převrat v Československu. Padesátá léta 20. století ve světě a u nás Horké období studené války. Ohniska válečných konfliktů ve světě (zejména korejská válka)
 2. 19/ Studená válka /poválečné uspořádání, Trumanova doktrína a Marshallův plán, vznik NATO a Varšavské smlouvy, krize studené války - Berlínské krize 1948 a 1961, Korejská válka, sestřelení U-2, Karibská krize, válka ve Vietnamu, sovětská invaze do Afghánistánu, Reagan a Gorbačov, sjednocení Německa/
 3. ance v tomto prostoru. Evropa a jednotlivé evroé země tak sehrávaly stále menší úlohu ve světových vztazích
 4. istrativou a Stalinovým Sovětským svazem bylo důsledkem chybných kalkulací na obou stranách. Jako novinář s ambicí ovlivňovat domácí veřejný život se však Lippmann přirozeně koncentroval na omyly vlastní vlády
 5. garantovat demokratizaci osvobozených států, přijetí plánu pro zaloţení OSN a poválečné uspořádání Německa. Skutečnost, ţe obsah Deklarace o svobodě Evropy nebyl v praxi plně realizován, posílila nedůvěru mezi smluvními státy tohoto dokumentu a přispěla k politickému klimatu následujících let. Především Sovětsk

posílení postavení Sovětského svazu a USA (opustili politiku izolacionismu) dekolonizační proces v řadě zemí (koloniální impéria Anglie a Francie se díky hospodářskému oslabení bortí) Harry Truman - důsledné zadržování komunismu - Trumanova doktrína. Marshallův plán hospodářské pomoci 1947 - > rozdělení Evropy - Marshallův plán. - Trumanova doktrína. - Blokáda Berlína. - Válka v Koreji a Indočíně. - NATO a Varšavský pakt. - 1956 - krize v Suezu a Maďarsku. - Berlínská zeď. - Kubánská krize. - Nixon v Číně. - Vietnamský syndrom.Studená válka (70.-80. léta) ? Détente - uvolňování mezinárodního napětí v 70. letech 20. Obecněji řečeno, Trumanova doktrína implikovala americkou podporu pro jiné národy, které byly považovány za ohrožené sovětským komunismem. Trumanova doktrína se stala základem americké zahraniční politiky a v roce 1949 vedla k vytvoření NATO , vojenské aliance, která stále existuje Trumanova doktrína a Marshallův plán vedly k miliardám dolarů na ekonomickou a vojenskou pomoc pro státy západní Evropy, Řecko a Turecko. S pomocí Spojených států vyhrála řecká armáda občanskou válku [39] a italští křesťanští demokraté vyhráli nad komunisticko - socialistickou aliancí ve volbách roku 1948 Poznámky pro výuku: Předmět: Dějepis Téma: Svět po II. světové válce Název: Evropa na rozcestí Třída: ZŠ - II. stupeň, 9. ročník Anotace: • • • Práce s učebnicí, vyhledávání v textu Práce ve dvojici Pojmy - železná opona, studená válka, Trumanova doktrína, Marshallův plán NATO 1 vyučovací hodin

Přednáška Trumanova doktrína a Marshallův plán PhDr. Jiřího Pernese, PhD. , vedoucího vědeckého pracovníka Ústavu prosoudobé dějiny Akademie věd ČR a PhDr. Petra Suchého, PhD., vedoucího katedry Mezinárodních vztahů a evroých studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Velký kamenný antikvariát a galerie specializovaný na kvalitní knihy a českou grafiku, antikvariát přímo v centru Prahy s možností parkování auta, otevřený po-pá 9-19, antikvariát a e-shop s okamžitě dostupnými titul Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Kubánská raketová krize Martin Steinbach Plzeň 201 Zatiaľ v marci 1947 Truman tiež na základe dlhého telegramu preniesol reč, ktorej obsah vyšiel na známosť ako Trumanova doktrína. WikiMatrix Těsně po jeho nástupu v srpnu 1945 dopadla na Hirošimu první atomová bomba, v letech 1945-1947 začala studená válka a byl to on, kdo Trumanovou doktrínou vytyčil základní postoj USA. Start studying Studená válka. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Historie.cs: Studená válka a Marshallův plán — iVysílání ..

Doktrína zadržování a Trumanova doktrína Marshallův plán a Únor 1948 Berlínská blokáda a letecký most Počátky NATO a rádio Svobodná Evropa Čínská občanská válka a SEATO Korejská válka Krize a vystupňování (1953-62) Chruščov, Eisenhower a destalinizac Tématické okruhy:1. Počátky politické, vojenské a hospodářské integrace západní Evropy (do roku 1957). (Schumannův plán, Jean Monnet, Paul Henri Spaak, Pařížská smlouva, Evroé společenství uhlí a oceli, Trumanova doktrína, Vandenbergova rezoluce, Marshallův plán, OEEC, NATO). 2

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Počátky studené války: Vývoj vztahů USA a SSSR od konce druhé světové války do Berlínsk Obecné dějiny novověku IIb) - cvičení. PhDr. Stanislav Tumis, MA, Ph.D. Obsah cvičení. Počátky studené války (1945-1953) - shrnutí výsledků druhé světové války a jejích bezprostředních důsledků; Trumanova doktrína; Marshallův plán; situace v Německu; situace v dalších evroých státech (Velká Británie, Itálie, Francie) - obavy z nástupu komunistů. Trumanova doktrína a Marshallův plán vedly k miliardám dolarů na ekonomickou a vojenskou pomoc pro státy západní Evropy, Řecko a Turecko. The twin policies of the Truman Doctrine and the Marshall Plan led to billions in economic and military aid for Western Europe, Greece, and Turkey Marshallův plán, oficiálně Plán evroé obnovy (angl. European Recovery Program), byl přijat Kongresem USA 3. dubna 1948 s cílem organizovaně zabezpečit americkou pomoc poválečné Evropě. Americký prezident Harry S. Truman Trumanova doktrína byla vyhlášena 12. března 1947

Za války se stal internacionalistou, a když v roce 1946 republikáni na dva roky získali většinu v Kongresu, on coby šéf zahraničního výboru Senátu v klíčových letech na počátku studené války spolupracoval s demokratickým prezidentem Trumanem na klíčových projektech, jako byla pomoc Řecku a Turecku (Trumanova doktrína) a. Obecné dějiny novověku IIb) - cvičení. doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. Obsah cvičení 1) Svět na prahu nového konfliktu? (1945-1953) Shrnutí výsledků druhé světové války a jejích bezprostředních důsledků; Trumanova doktrína; Marshallův plán; situace v Německu; vítězství komunistů v Číně a vznik korejské války: jaderná konfrontace na obzoru?; mccarthyismus. Guarda le traduzioni di 'dottrina politica' in ceco. Guarda gli esempi di traduzione di dottrina politica nelle frasi, ascolta la pronuncia e impara la grammatica

Historie

Moderní-Dějiny.cz Marshallův plán a vývoj vztahů mezi ..

Před 70 lety Československo odmítlo Marshallův plán

 1. Trumanova doktrína, zahraničně politický program H. Trumana, vyhlášený v americkém Kongresu 14.3. 1947. Realizovala strategii zadržování komunismu a její součástí byl Marshallův plán i založení NATO.Konkrétně znamenala hospodářskou i vojenskou podporu Řecka a Turecka, později i Íránu a Jugoslávie
 2. 1947 Marshallův plán 1947 Trumanova doktrína - USA budou zadržovat pronikání komunismu do Evropy 1947 Marshallův plán - návaznost na UNRRA, plán ekonomické pomoci Evropě (dolary, suroviny, stroje, zboží) Přijetí - Británie, Francie, Itálie, SR
 3. Ve stejné době se zrodila Trumanova doktrína (zvěstovala politiku zadržování komunismu) a nedlouho poté byl představen Marshallův plán hospodářské pomoci evroým zemím. Ve snaze zvrátit zhoršující se vzájemný poměr sil bylo v září 1947 vytvořeno Informační byro komunistických a dělnických stran jako jeden z.
 4. Po 2. světové válce vzniká OSN a další hospodářsko- politické pakty, např. Trumanova doktrína, Organizace pro hospodářskou spolupráci (OEEC), Marshallův plán, Evroá federalistická unie v Paříži a od roku 194á se začal rýsovat plán na Západoevroou unii podepsání tzv. Bruselské smlouvy
 5. 4. USA: a) po válce velmoc, prezident Harry S. Truman (demokrat), pomoc evroým zemím v hospodářství (Marshallův plán) a politika zadržování komunismu (Trumanova doktrína).V této souvislosti pronásledování sympatizantů s komunismem - vyšetřování tzv. neamerické činnosti (mccarthysmus), dokonce popravy (manželé Rosenbergovi měli vyzradit tajemství atomové bomby.

Pro poválečnou angažovanost Spojených států pod vedením Harryho S. Trumana můžeme použít synonymum Trumanova doktrína. V návaznosti na tuto doktrínu vzniká v roce 1948 Marshallův plán. Plán, pojmenovaný podle jeho tvůrce a iniciátora ministra zahraničí George C. Marshalla, počítal s hospodářskou pomocí. Trumanova doktrína . USA se musely rozhodnout, jak zareagují na setrvačnou sovětskou mocenskou expanzi = neustále u nich setrvával idealistický názor, že SSSR je spojencem z války a jako se spojencem se s ním musí také zacházet - nejistota, laxnost Marshallův plán. jednou z nejdůležitějších snah USA bylo připoutat k. (Železná opona; Marshallův plán; Trumanova doktrína; I. a II. (Národní fronta; reformy; volby 1946; politický systém; Marshallův plán; rok 1948; změna ústavy) 25. Politický vývoj v Československu a státech sovětského bloku v 50. letech 20. století. Trumanova doktrína chtěla stabilizovat situaci v zemích, které by se mohly stát cílem další expanze Sovětského svazu. Marshallův plán Ministr zahraničních věcí USA George Marshall vyhlásil 5. července 1947 ekonomickou neboli finanční pomoc hospodářské obnově Evropy Marshallův plán Trumanova doktrína první berlínská krize a rozdělení Německa vznik sovětského bloku rozpad koloniálního systému 16. Československo v letech 1945 - 1950 poválečné uspořádání a zásadní změny oproti První republice národnostní politika volby 1946 cesta k Únoru 1948 Únor 1948 a jeho mezinárodní důsledk

Trumanova doktrína (březen 1947) vojenská podpora řeckých antikomunistů ve 40s. Marshallův plán (1947) - nenávratné půjčky. 1949 - vznik RVHP - Rada vzájemné hospodářské pomoci . Německo po WW2. ekonomické a sociální problémy. 4 okupační zóny (VB, Fr, USA, SSSR 1947: Trumanova doktrína: pomoc USA státům, které vzdorují podrobení - svět se rozdělil na západní a východní blok Trumanova doktrína byla vyhlášena 12. března 1947. Řešila především otázku Řecka a Turecka. Řecká vláda požádala Spojené státy o finanční a hospodářskou pomoc Svět po 2.sv.válce (změna hranic, železná opona, Trumanova doktrína, Marshallův plán, státy tzv. východního bloku, Nato x Varšavská smlouva, EHS x RVHP; Vývoj jižní, jihovýchodní a východní Evropy - Itálie, Balkán, Rusko, Polsko (12.-15. st.) Vývoj v poválečném Československu (po r. 1945), nástup totalitního systém

Kapitoly z dějin studené války

Marshallův plán byl schválen na Konferenci v Paříži (12. července-22. září 1947). Právě ten pomohl rozdělení Evropy na dva mocenské bloky. Státy, které - na nátlak, nebo příkaz Moskvy - plán hospodářské pomoci odmítly, zůstaly v mocenském bloku Sovětského svazu Trumanova doktrína - USA podporují boj proti šíření komunismu (východní a západní blok) Marshallův plán (1948 - 1952) - řešení poválečné obnovy Evropy a krize z nadvýroby v USA SSSR a jeho satelity (včetně ČSR) odmítly účast - rozdělení Evropy 1949 - založeno NATO (Severoatlantická obranná organizace

- studená válka /Trumanova doktrína, Marshallův plán, německá otázka, vojenské bloky/ - hospodářská integrace - formování východního bloku, krize socialistického tábora v 50. letech a jeho rozpad v letech 80. - KBSE 29. Rozpad koloniální soustavy a problémy zemí třetího svět 1947 (Trumanova doktrína, Marshallův plán, vznik Bizonie a tím konec společné politi- ky v Německu, sovětské odmítnutí Mezinárodního měnového fondu /MMF/ a Marshallo- va plánu, vznik Informačního byra komunistických a dělnických stran jako ideologické

Prosadil Marshallův plán i vznik NATO, a ač byl bývalým členem Ku-klux-klanu, také zrovnoprávnění barevných. Odpoledne 12. dubna 1945 rozbolela úřadujícího prezidenta Franklina Delana Roosevelta hlava, upadl do bezvědomí a v 15.35 hodin zemřel na masívní mozkové krvácení Marshallův plán. vyhlášen 5. července 1947. George. Marshall - am. ministr zahraničí. americká hospodářská pomoc válkou poničené Evropě. cíl: zabránění rozvratu a revoluci, posílení místních ekonomik, získání obchodních kontaktů pro USA. Polsko a Československo - nejprve přijaly, pak je Stalin donutil pomoc. UNRRA; Kennanův dlouhý telegram; Trumanova doktrína; Marshallův plán; Bruselská smlouva; NATO; Korejská válka a její diplomatické důsledky. Modelová otázka: Srovnejte roli Sovětského svazu a Čínské lidové republiky v průběhu Korejské války na vojenské a diplomatické rovině. Devátý týden Desátý týde 1. 1943 v Casablance o strategickém plánu dalších spojeneckých vojenských akcí. Na Rooseveltův návrh bylo vydáno prohlášení, že od mocností Osy bude přijata jen bezpodmínečná kapitulace. Dohodnuta byla invaze na Sicílii, vylodění ve Francii a zintenzívnění amerického bombardování Německa. V listopadu a prosinci 1943.

Studená válka - Wikipedi

Video: Význam Marshallova Plánu (Co to Je, Koncepce a Definice

1947 Trumanova doktrína a Marshallův plán 1948 únorový převrat v Československu 1949 Vznik RVHP vznik NSR (západ), NDR (východ) vznik ČLR založení NATO 1950 počátek Korejské války Čína okupuje Tibet 1951 vodíková bomba (první pokus, Anglie 1957) 1953 smrt Stalina, Gottwalda konec Korejské válk Kategorie: Dějepis Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka se zaměřuje na Studenou válku a problematiku třetího světa.Nejprve seznamuje s počátky konfrontací mezi Západem a Východem, věnuje se vzniku OSN a také představuje Marshallův plán a jeho odmítnutí Ruskem Poté Aleš Kejval zkritizoval Marshallův plán a poděkoval Stalinovi, že Marshallův plán odmítl a zachránil státy RVHP (Rady vzájemné hospodářské pomoci) před zničujícím zadlužením. Marshallův plán z roku 1948 byla nabídka ekonomické obnovy zničeného evroého hospodářství po druhé světové válce

PPT - Mezinárodní vztahy PowerPoint Presentation, freePoválečný svět :: knihomilkaSvět po 2