Home

Terénní sběr dat

Sběr dat nákladového výkazu P1d-01 k rozhodnému datu 30. 9. 2021 byl ukončen. 22. 6. 2021 Sběr dat mimořádného šetření realizovaného v MŠ k podpoře cizinců byl ukončen. 17. 6. 202 2.Formulace problému a tvorba hypotéz. volba znaků a indikátorů. 3.Terénní sběr dat a SOUČASNĚ volba uspořádání výzkumu. výběrový soubor. 4.Příprava a čistění (kontrola) dat. 5.Analýza dat a interpretace. 6.Prezentace výsledků a závěry Seznámení s platformou ArcGIS: aplikace určené pro terénní pracovníky, zabezpečení služeb založené na identitě uživatele. Příprava map a dat pro jejich využití v terénu: tvorba datových vrstev pro sběr veřejných požadavků, princip webové mapy a jejího použití Terénní sběr dat (návod pro učitele) ve wordu, Terénní sběr dat (návod pro učitele) v pdf . Je nutné říci, že aktivitu si lze upravit pro své potřeby, a pokud nemáte možnost zapojení technologií, je možné ho realizovat i bez využití ArcGIS StoryMaps LV Topology je snadno použitelná hlasová mobilní aplikace. Automaticky shromažďuje technická data z obrázků a vytváří terénní topologii už během prácen v terénu. Tím zajistíte, že se do vašeho systému rychleji dostanou přesná a aktuální data, což povede ke zlepšení kvality obchodních procesů, jako jsou opravy a.

Automatizovaný systém sběru da

 1. Organizace šetření. Od druhého cyklu Národní inventarizace lesů v ČR (NIL2, 2011-2015) probíhá terénní i fotogrammetrické šetření v každé sezóně (jarní a podzimní) po celém území ČR. Sběr dat v rámci NIL2 probíhal paralelně ve dvou inventarizačních sítích - v síti NIL1 založené v prvním.
 2. se stávají trendem mobilní aplikace umožňující sběr dat přímo v terénu. Oproti aplikaci dostupné jen z prostředí internetu, terénní mobilní aplikace umožňuje přesný záznam prosto­ rových, multimediálních, senzorových, tabelárních i atributových (popisných) dat ihned v reálném čase a na reálném místě (3)
 3. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životníh..

Toto video ukazuje publikaci dat v prostředí ArcGIS Online, tvorbu mapových aplikací pomocí WebApp Builderu a přípravu pro sběr dat v terénu s využitím mobil.. 5. Terénní sběr dat. Metody pozorování - Sběr dat v procesu sociologického výzkumu - Důležité fáze sběru dat - Hlavní techniky sběru dat - Charakteristika pozorování a jeho druhy - nezúčastněné a zúčastněné - standardizované a nestandardizované - skryté a zjevné - Obor použití pozorován Terénní sběr dat, jejich analýza a následná evidence. Chcete vědět víc? V případě zájmu o naše služby nás kontaktuje. Kontakt. Kontaktuje nás! Máte dotaz? Potřebujete si něco ujasnit? Neváhejte nás kontaktovat nebo nám napiště a my se Vám ozveme, hned jak to bude možné Mezi terénní sběr dat může patřit také Mystery Shopping, tedy testování provozoven s pomocí falešného zákazníka. Jiným druhem terénního sběru dat je dokumentace chování konkurence, prověřování distribuce letáků do domácností, dokumentace a následná analýza relevantních marketingových akcí apod

7. Terénní sběr dat, jeho fáze a technik

DVZ je zaměřen na pochopení pojmu digitální identity s jejími specifikami a problémy, na rizika související s jejím nevhodným uplatňováním, na ovládání digitální identity žáků včetně reagování na rizika zneužití digitální identity v kontextu s digitálními stopami V další fázi byl proveden terénní sběr dat celkem v 205 obcích. V první fázi bylo šetřeno 204 obcí, v druhé fázi se pak finalizovalo šetření města Ostrava a realizoval se terénní sběr dat v hlavním městě Praze. Obce byly vybrány na základě kritéria reprezentativity všech krajů a různých velikostních typů obcí Field-Map je technologie, která vzniká spojením jedinečného software s vhodným hardwarem, a tak umožňuje rychlý a efektivní sběr dat v terénu a jejich následné kancelářské zpracování, vyhodnocení a prezentaci. Field-Map je otevřeným systémem, který může být samotným uživatelem přizpůsoben k řadě různých účelů Dokumentování stavby jinak. Mobilní terénní aplikace. Unikátní modulární platforma. Uživatelsky přívětivý software,který usnadňuje každodenní úkoly. Ať už jde o malou aplikaci či celý systém, pomáháme vám pracovat chytře a efektivně a efektivní terénní sběr a správu GIS dat. Integruje všechny způsoby pořizování dat - pomocí GNSS ručního počítače, laserového dálkoměru nebo s centimetrovou přesností - je to výkonný nástroj pro pořizování a správu vysoce přesných GIS prvků a souřadnic

Průměrka MD II je konstruována pro efektivní terénní sběr základních dendrometrických dat. Druhy dřevin, změřené tloušťkya k nim vložené výšky lze ukládat do energeticky nezávislé interní paměti nebo přes Bluetooth odesílat on-line přímo do terénních počítačů, tabletů nebo mobilních telefonů Terénní sběr dat a pronájem tazatelské sítě. Možnost zajištění terénních sběrů dat pro Vaše potřeby. Početnost a struktura tazatelské sítě. Systém školení a zajištění validity dat. Číst více.. Efektivní terénní průzkum a dokumentace historických staveb, 16.10.2018 aplikace pro terénní sběr dat zjednodušení work‐flow orientace in situ referenční polohopisy (ortofoto, historické orto) technicky - dostupné pro Win10, Android, iOS vždy aktuální kompozice a data Jednoduchá editace attr Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: UK FF Terénní sběr dat pro projekt NAKI DG18P02OVV043 Druh veřejné zakázky: Služby Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr dat pomocí dotazníkového šetření a následné vytvoření datového souboru obsahujícího sebraná data pro potřeby výzkumného projektu Podpora.

Sběr dat a práce v terénu pomocí ArcGIS Geografické

Vývoj Android mapové aplikace pro terénní sběr zemědělských dat Development of Andriod Map Application for Field Collection of Agriculture Data The aim of the article is to demonstrate the benefits and possibilities of a terrain mobile map application called Mobigri. It is a fully functional mobile app for the Android platform, enabling. Terénní sběr dat v rámci celé ČR, případně v zahraničí Pracovní poměr formou DPP nebo DPČ na dobu určitou 06/2018 - 10/2018 V případě Vašeho zájmu nám pošlete Váš strukturovaný životopis na emailovou adresu kariera@topgis.cz

Krajina v okolí školy - propojení terénní výuky a

LV Topology - sběr dat v terénu pomocí hlasového asistent

Sběr údajů Terénní sběr dat (návštěvy subjektů s cílem: nové indicie, rozšíření a aktualizace informací, tipy na další subjekty, dokumentaci, historie využívání lokalit; terénní rekognoskace: indicie v terénu - sledování, prověřování, ověření char. využit Dodáváme postupy pro terénní sběr dat a školení terénních pracovníků. ZKUŠENOSTI. Máme za sebou více než 100 malých i velkých projektů migrace dat pro zákazníky z odvětví telekomunikací a utilit. Naše zkušenosti vzešly z migrace více než 10 000 papírových dokumentů a digitálních zdrojů do více než 10 milionů. Jedná se o terénní sběr dat prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu, jehož Zapojení orientačního běhu do terénní výuky Orientační běh je sport, který nejspíše znáte. Jeho podstatou je propojení pohybu a orientace v neznámém terénu. Pokud to přeneseme do výuky, tak můžeme říct, že orientační běh.

Amazonský prales – ZACHRAŇ ZEMĚPIS

Terénní šetření - nil

Šetření probíhá kontinuálně po celý kalendářní rok, terénní sběr dat je organizován do tříměsíčních etap. Výběrový vzorek je konstruován jako reprezentativní podle regionu a velikosti místa bydliště. Díky náhodnému výběru je zabezpečena reprezentativnost i podle dalších sociodemografických identifikací Dotazníkové šetření (Terénní sběr dat) Sběr dat probíhá v terénu pomocí papírových dotazníků nebo přenosných počítačů prostřednictvím tazatelské sítě agentury MARKS marketing s.r.o. Hodí se pro dlouhé dotazníky, velké vzorky, obecná témata výzkumu a efektivní terénní sběr a správu GIS dat. Integruje všechny způsoby pořizování dat - pomocí GNSS ručního počítače, laserového dálkoměru nebo s centimetrovou přesností - je to výkonný nástroj pro pořizování a správu vysoce přesných GIS prvků a souřadnic

sběr dat touto metodou může být časově a finančně náročnější. Je zde také riziko možnosti subjektivního ovlivnění odpovědí respondentů tazatelem. /14, 17, 18/ Písemné dotazování Tato metoda spočívá v doručení dotazníků na adresu respondentů a zpětném shromažďován Sběr dat budou provádět lidé se zkušeností takového dotazování; Terénní sběr dat (včetně terénní kontroly postupů), aby byl zajištěn reprezentativní vzorek odpovídající struktuře obyvatel Prahy 3 Turokovi, ředitelům věznic Světlá nad Sázavou a věznice Opava, kde probíhal terénní sběr dat a zvláště pak psycholožkám Mgr. Lucii Čápové, Mgr. Aleně Jahodové a Mgr. Haně Kušnírové, kteří pomáhali při sběru dat. ISBN 978- 80-7338-063-

Video:

• terénní sběr dat ovegetaci: fytocenologické snímkování • základní principy fytocenologické nomenklatury • terénní cvičení -zápis fytocenologických snímk O nás. Společnost MGE DATA, spol s r.o. byla založena v roce 1996 Davidem Strnadem, Svatoplukem Škutou, Janem Kaiglem. MGE DATA navrhuje, vyvíjí, vyrábí a distribuuje vybavení a řešení, která jsou využívána v oboru výzkumu mobility a médií - logistika, sběr dat, geomarketing, studie mobility, výzkum OOH a výzkum médií Terénní sběr dat a pronájem tazatelské sítě Specifické výzkumy realizované s využitím speciálních metod a technik Výzkumy v sociální oblasti, sociální analýz

Terénní měření a sběr dat v programu TerraSync - YouTub

Příprava dotazníkového šetření, jeho pilotáž a samotný terénní sběr dat probíhaly v období od září 2017 do dubna 2018. Na přípravě a pilotním ověření dotazníků pro všechny cílové skupiny se aktivně podíleli členové odborného panelu projektu Terénní sběr dat v evroých velkoměstech, prostorová analýza a statistické modelování probíhaly ve vědeckém týmu pod vedením Federika Morelliho z Fakulty životního prostředí ČZU od roku 2018 do roku 2020. Díky tomu se získaly nové poznatky o možnostech identifikace území.

Terénní sběr dat v 16 evroých velkoměstech, prostorová analýza a statistické modelování probíhaly od roku 2018 do roku 2020. Díky nim byly získány nové poznatky o možnostech identifikace území s vysokou kvalitou prostředí ve městech Prostřednictvím vědeckého projektu se naučit metody fytocenologického výzkumu vegetace od plánování přes vlastní terénní sběr dat po zpracování vzorků a připravit data pro další zpracování v předmětu Geobotanický projekt 2. Výstupy z učení Student bude po absolvování předmětu schopen Relativně rychlý a přímočarý sběr dat. Poskytuje přesná, numerická data. Relativně rychlá analýza dat (využití počítačů). Výsledky jsou relativně nezávislé na výzkumníkovi. Je užitečný při zkoumání velkých skupin. Kategorie a teorie použité výzkumníkem nemusejí odpovídat lokálním zvláštnostem

ArcGIS Online - publikace dat, tvorba mapové aplikace a

10 - web.ftvs.cuni.c

Terénní sběr dat v rámci celé ČR, případně v zahraničí Pracovní poměr formou DPP na dobu určitou 03/2016 - 10/2016. V případě Vašeho zájmu nám pošlete Váš strukturovaný životopis na emailovou adresu kariera@topgis.cz optimální metoda: terénní sběr dat (tazatelé) + korespondenční dotazování (Program SZ) dotazníky schválené Pracovní skupinou na statistiku Statistické šetření UZ (HUZ & IUZ Magistrát města Olomouc, odbor životního prostředí v těchto dnech zahájil v rámci utváření Systému řízení kvality ovzduší ve městě Olomouci terénní průzkum a dotazníkový sběr dat o způsobu vytápění a o energetickém vybavení jak v rodinných domech, tak v bytových domech s lokálními topeništi Systematický sběr dat o výskytu Výsledek: mapa Cílené průzkumy (druhů/biotopů): Inventarizace mzchu, monitoring péče Výsledek: hodnocení stavu území Nesystematický sběr dat o druzích: Náhodná terénní pozorování, literární údaje Importy dat o druzích z jiných databází CENTRALIZACE Data OP: druhy a biotopy - zdroj

2. Potřebujete terénní sestry pro výkon klinických studií v domácí péči a koordinátorky klinických studií se znalostí protokolu pro sběr a zadávání dat? CRC Home Care nabízí síť terénních zdravotních sester a spolupracujících agentur domácí péče Terénní skupina - sběr dat, podkladů a terénní rekognoskace Náplň etap zpracování I. Etapa - Přípravně analytická část: o Založení informační báze na platformě GIS na různých mapových podkladech o Implementace získaných podkladů do IS o Kritická rešerše dostupných podklad Terénní sběr dat na území NP Šumava (ÚP Srní) na stabilizovaných zkusných plochách o velikosti 500 m2, které jsou od sebe vzdálené cca 250 m, pomocí technologie Field-Map. Práce ve dvojici. V rámci terénního šetření se měří dendrometrické veličiny zaujatých stromů, ležíc Pro pochopení asi budou lepší příklady. V tomto článku bych se chtěl zabývat typickou centrální službou v distribuovaných systémech, a tou je centrální sběr dat. Jako příklad by nám mohla posloužit síť automatizovaných meteorologických stanic. Představme si je jako zařízení rozmístěná po republice s. Zajišťuje terénní sběr dat v rámci primárních kvantitativních výzkumů, spravuje tazatelskou síť, zajišťuje CAWI šetření, provádí náročné a pokročilé analýzy dat. Jednotka se současně zaměřuje na provádění metodologického výzkumu. Vybrané projekt

Metoda sběru dat: dotazníkové, resp. anketní šetření Typ výběru: náhodný Soubor obsahuje údaje za rok: 2000 Období pořízení dat: terénní šetření bylo realizováno v termínu od 24.8. do 9.9.2000 Název publikace se zveřejněnými výsledky: Úloha politiky zaměstnanosti v oblast Sběr dat výkazů PAM - obecné informace, termíny a kontakty. Přihlášení do systému sběru dat probíhá na adrese https://sberdat.uiv.cz/. Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením nás kontaktujte na adrese hesla@msmt cz; do textu zprávy vždy, prosím, uvádějte Vaše přihlašovací jméno do. 5. Terénní výzkum I. (sběr dat): životopisný rozhovor 6. Formální zpracování dat (protokol o rozhovoru, karta narátora/narátorky, archivace záznamu) 7. Metody transkripce rozhovorů a možnosti technických úprav pořízených záznamů 8. Analytické zpracování dat I. 9. Terénní výzkum II. (sběr dat): polostrukturovaný. Výzkumný projekt - uspořádání výzkumu. Terénní sběr dat, pilotáž, předvýzkum. Metody sběru dat (jen přehled). Příprava a čistění dat. Analýza a interpretace. Prezentace a závěry. 10. Model elaborace (Babbie, kap. 15) (Jeřábek 2006, s.44-52) Principy elaborace. Příklady z historie, vznik a vývoj modelu elaborace

Radek PECHMAN - systémy inteligentního řízen

 1. Zhruba v půlce semestru probíhá samostatný sběr dat dle zadání (terénní cvičení) - zpracování v týmech. S vlastními nasbíranými daty se pracuje v navazujících cvičeních. Od LS 2017/2018 budou pro účastníky předmětu na výuku k zapůjčení mobilní zařízení (tablety). Vlastní telefon/tablet tedy není podmínkou
 2. Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii je empirickou metodou pro sběr etnografických dat během nezprostředkovaného kontaktu se zkoumanou kulturou.. Samotná antropologie je věda o člověku, jejíž název vychází z řečtiny. Tento pojem zavedl Alfred Cort Haddon, který se zasloužil o profesionalizaci britské sociální antropologie
 3. Důležité je rovněž stanovení si výzkumné otázky a určení si přesné lokality. Dále určení si zdrojů etnografických dat a postup jejich získání, příprava na vlastní terénní výzkum, pobyt v terénu a sběr etnografických dat, postup při analýze a interpretaci dat a na závěr zveřejnění výsledků. Reference

Rešerše jako průzkum trhu Marketing researc

Terénní výzkum - výzkum průzkumem - kvantitativní. Jedná se o popisný výzkum a sběr dat. Nejčastěji se využívá proto, aby se firma dozvěděla něco více o znalostech veřejnosti, svých zákazníků, preferencích a postojích.. Příklady použití tohoto typu výzkumu Pro naše terénní měření budeme používat GPS přijímače Trimble Juno SB. Tyto přijímače jsou uzpůsobeny pro sběr dat pro GIS s přesností 2-5 metrů. Přesnost měření můžeme zvýšit následným zpracováním (post-processing) dat pomocí dat z referenčních stanic. Postup pro zpracování dat je uveden na konci této učebn Terénní výzkum , terénní studie nebo terénní práce je kolekce z nezpracovaných dat mimo laboratoř , nastavení knihovny nebo pracoviště . Přístupy a metody používané v terénním výzkumu se liší mezi disciplínami . Například biologové, kteří provádějí terénní výzkum, mohou jednoduše pozorovat zvířata interagující s jejich prostředím , zatímco sociální. V rámci přípravy na terénní sběr dat či v jeho průběhu se mohou vyskytnout problémy, které sahají nad rámec běžného provozu. Tyto záležitosti Vám pomůžeme vyřešit a vysvětlit, aby jste jim byli schopni předejít. Jsme připraveni také na on-line pomoc, když jste právě v terénu stačí jen zavolat, řešení najdeme. Terénní sběr dat Nejsme geodetická kancelář, ale nabízí základní sběr dat v terénu. Přes externí dodavatele jsme schopni zajistit sběr dat nejnovějšími moderními technologiemi UAV (drone)

Databáze DVZ - Digitální Gramotnos

Koncepce terénní výuky pro základní školy na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva. MU, 2019. Hana Svobodová, Darina Misařová, Radek Durna, Tereza Češková, Eduard Hofmann (Vyšlo v časopise Komenský 144/3 3. Sběr dat 4. Analýza dat VÝSTUP Otestované hypotézy, ověřená nebo zdokonalená teorie Kvalitativní výzkum VSTUP Sociální problém 1. Terénní výzkum, který zahrnuje souběžné vytváření vzorku, sběr dat, analýzu a interpretaci VÝSTUP Hypotézy, grounded theor = REALIZACE = terénní práce (sběr dat v terénu) a statistické zpracování = ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA = analýza = zpracování, rozbor, na jejím základě se hypotéza potvrdí . VERIFIKACE, nepotvrdí FALSIFIKACE = fáze = popis DESKRIPCE toho co nám vyšlo = vysvětlení EXPLANACE proč to tak je = závěr FAKTOROVÁ ANALÝZA = návrh. Terénní sběr dat v rámci celé ČR, případně v zahraničí Pracovní poměr formou DPP na dobu určitou 03/2017 - 10/2017. V případě Vašeho zájmu nám pošlete Váš strukturovaný životopis na emailovou adresu kariera@topgis.cz INTERPRETACE, ZÁVĚRY, TEORETICKÉ ZOBECNĚNÍ Postup kvalitativního výzkumu VSTUP: problém TERÉNNÍ VÝZKUM: souběžné vytváření vzorku, sběr dat, analýza a interpretace VÝSTUP: analytický popis/hypotézy/ teorie → samotná metodologie a technika sběru dat je vytvářena v rámci vlastního výzkumu a přizpůsobována.

Mapa sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením

METODOLOGIE CÍLOVÁ SKUPINA TERÉNNÍ SBĚR KVALITA Terénní sběr dat proběhl v době od května do června 2018. Výzkum byl realizován F2F metodou CAPI Dodržujeme standardy ESOMAR a SIMAR (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění). Obecná populace 15+ VZOREK Analýza dat byla provedena na vzorku 2007 respondentů Od roku 2019 dochází k postupné implementaci scanner dat (SD, dat z pokladen maloobchodních řetězců) do výpočtu inflace. Od ledna 2021 pro oddíly 01 - Potraviny a nealkoholické nápoje, 02 - Alkoholické nápoje, tabák již tato SD zcela nahradila terénní sběr cen Terénní sběr dat se uskutečnil ve dnech 6. 12. 2011 až 25. 1. 2012. Celkem se výzkumu účastnilo 45 tazatelů v 5 městech. První fáze terénního šetření byla doplněna o dodatečný sběr dat za účelem naplnění všech požadovaných kvót. Fáze 1 - základní sběr 6.12. - 6. 1., bylo nasbíráno 212 dotazníků Fáze 2. sběr dat analýza dat B) Kvantitativní výzkum Tab. 8.1 Faktory ovlivňující negativně analytický proces (podle Robson 1993) bychom si měli uvědomovat omezenost naší analytické kapacity, což je návrh - *-terénní - kostry poznámky zprávy ^ prepis iterac

Field-Map - Technologie pro terénní sběr da

Pro vodohospodářské projekty zajišťujeme komplexní terénní průzkum a zaznamenání fotodokumentace pomocí aplikace Gisella. V případě potřeby zajistíme geodetické zaměření v dopovídající třídě přesnosti. Dále poptáváme z ČHMÚ data o srážkových událostech a průtocích. Sběr dat pro výpočet záplavového. sběr reálných dat. o výrobě, životě ve městech nebo potřebách osob Toto ucelené technické řešení se osvědčilo ve městech s terénní pečovatelskou službou - Domácnosti a domovy seniorů jsou vybaveny senzory a panickými tlačítky propojenými do inteligentního systému IoT HUB. Dispečing sociálních služeb. zdrojů dat •Sběr dat od domácností rozdělen na 2 hlavní fáze: 1. on-line sčítání 2. terénní došetření ─doručení a sběr listinných formulářů ─prostřednictvím sčítacího komisaře ─osobně na pobočkách ČP a ČSÚ ─poštou 3 Způsob provedení Sčítání 2021 Informační pochůzka 7 - 14 dn Společnost d-PROG nabízí komplexní řešení pro terénní pracovníky, obchodní zástupce. Připraví Vám aplikace na míru pro mobilní sběr dat, marketing či CRM. Mobilní obchodní zástupce je aplikace určená pro společnosti, které chtějí efektivně rozvíjet svůj obchodní tým

AXON Mobilní terénní aplikac

 1. Náš výzkum kombinuje terénní část, sběr vzorků v Africe, laboratorní část, zpracování vzorků v laboratoři a získávání genetických dat, a analýzu dat na počítači, bioinformatické zpracování genetických dat. Všechny části jsou stejně důležité a vzájemné nezastupitelné
 2. Data by měla do oficiální francouzské inflace vstoupit od roku 2020. Opačným extrémem co do datového rozsahu je například malé Slovinsko, kde se z dat vlastně jen vybírají dříve ručně šetřené položky a elektronickými cenami se tak simuluje terénní sběr
 3. VZK Group Investment. Projekt VZK Group Investment je nová investiční platforma pro začínající či mladé firmy.Vycházíme z toho, že dnes již není žádoucí vytvářet pevné, hierarchicky organizované struktury, proto jsme vytvořili pružné, ale pevné společenství firem s růstovou strategií
 4. Sbr dat pro tvorbu digitální modelu terénu 12 2.2 Pouţité měřické metody pro sběr dat Sbr dat pro tuto bakalářskou práci byl provádn geodetickým mřením, ta k aby bylo moţné z výsledných dat vyhotovit digitální model terénu. Mezi námi pouţité geodetické metody patří rajón, tachymetrie a technická nivelace. 2.2.1 Rajó
 5. s ostatními fakultami bylo proto nutné, aby i na nich proběhl terénní sběr dat na počát ­ ku studia v 1. ročníku. Sběr dat se konkrétně uskutečnil za PEF v polovině října 2017, za FF v první polovině listopadu 2017 a pro srovnání byly využity výsledky sběru dat za FHS z roku 2016
Prosinec, 2015 | Marketingový výzkum a analýza dat - STEM/MARK

Výzkumy a průzkumy (Služby) - AUGUR Consultin

V oblasti nutriční epidemiologie byl dokonen sběčr dat v rámci 1. národní studie individuální spotřeby potravin založené na opakovaném 24hod. racallu (terénní sběr dat zajistila firma GfK podle definovaných požadavků) Field-Map podporuje i terénní sběr dat a výpočet dat potřebných pro vyhotovení lesního hospodářského plánu. Technologická podpora taxace pomocí Field-Map umožňuje plně využívat již v terénu výpočetní aparát, takže zjištění zásob je plně automatizované. Největší výhodou využit • Terénní sběr dat o vegetaci: fytocenologické snímkování • Databázový systém TURBOVEG • Analýza fytocenologického materiálu - program JUICE • Klasifikace vegetace programem TWINSPAN, stanovení diagnostických druhů • Bioindikace pomocí Ellenbergových indikačních hodno SBĚR KLINICKÝCH DAT STANDARDIZOVANÝMI DOTAZNÍKY ELFis je nástrojem pro sběr dat potřebných pro popis lékařské péče v závěru života pacientů ve vztahu k paliativní péči. Cílem připravených dotazníků je popsat komplex-ně zejména činnost nemocničních paliativních týmů. Systém je proto nastavený tak

analýza terénní formou a sběr dat v první řadě probíhá u vybraných poskytovatelů. Následně budou potřebné údaje vyžádány u všech podpořených organizací. 5 V návaznosti na anotaci klíčové aktivity se analýza soustředí na zajištění odpovědí n Sběr a monitoring aktuálních dostupných dat. Celkový monitoring dění v lokalitách, zjišťování problémů obyvatel v komunitě Očekáváme: Připravenost a motivaci pro práci s lidmi, kteří mají traumatizující zkušenost a octli se ve složité životní situac analýza terénní formou a sběr dat v první řadě probíhá u vybraných poskytovatelů. Následně budou potřebné údaje vyžádány u všech podpořených organizací. V návaznosti na anotaci klíčové aktivity se analýza soustředí na zajištění odpovědí n

Sběr dat, jejich třídění, průběžnou komparaci a analýzu zajišťoval multidisciplinární tým ve složení: Bc. Artem Vartanyan - sociální pedagog, terénní kontaktní pracovník Bc. Martin Mikeš - sociolog, terénní kontaktní pracovník Bc. Petr Pavlíček - sociální antropolog, terénní kontaktní pracovní KARIÉRA. GEO-5 je na trhu od roku 1993. Naším mottem je pomáhat lidem k vysněnému bydlení. Uskutečňujeme to to díky geodetickým činnostem, inženýrským pracím, zprostředkováním realitních obchodů, či developerskými projekty. Klientům nabízíme 100 % nasazení při práci nad projekty, férové a solidní jednání. Toto. Terénní výzkum v jižní Číně. Naše studentka třetího ročníku oboru Transkulturní komunikace Qiu Yue (Luna) nyní završuje svůj terénní výzkum u etnické skupiny Mosuo v jihozápadní Číně na hranici s Tibetem. Provádí zde pomocí kvalitativních metod výzkumu sběr dat pro svou bakalářskou práci, ve které se bude. Dotazník pro uživatele drog v rámci evroé studie. 3. březen 2016. 3. březen 2016. Studie probíhá s sedmi evroých zemích, jmenovitě v Chorvatsku, České republice, Francii, Lotyšsku, Nizozemí, Švýcarsku a Velké Británii. Jejím cílem je shromáždit informace o vzorcích užívání drog v Evropě - zejména o tom, jak.

Nejlepší zpravodajství na českém webu: ČRo a ČT24 — ČT24

Veřejné zakázky - E-ZAK Karlova univezit

ČSÚ začal používat mobilní technologie pro sběr dat. Nové technické prostředky pro sběr a přenos dat, které vstupují do výpočtu jedné z nejvýznamnějších statistik - míry inflace, začal používat Český statistický úřad. Mobilní kapesní počítače nahradily v terénu systém tužka - papír. Úřad se tak. SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ Sociální vyloučení chápeme jako proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob zbavováni přístupu ke zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních, ekonomických spolupráci se zadavatelem, výběr a vyškolení supervizorů a tazatelů pro sběr dat, přidělení jednotlivých lokalit vyškoleným tazatelům. 2. Fáze. Zahrnuje vlastní terénní šetření, plošný sběr dat o všech existujících provozovnách stravovacích zařízení, průběžné nahrávání dat a jejich kontrolu. 3. Fáze V hnízdním období 2014 byl dokončen terénní sběr dat ve všech mapovacích a sčítacích kvadrátech sledovaného území Krkonoš (962 km. 2) a rovněž sběr dat s pomocí zvukových nahrávek, kterébyly následně vyhodnoceny (ing. Kodet, ing. Kořínková) Formulář pro sběr dat Akcí oprav a souvislé údržby na dálnicích: Formular_pro_sber_akci_na_Dalnicich_v8.xlsx. VYPLNĚNÝ VZOR - Formulář pro sběr dat Akcí oprav a souvislé údržby na dálnicích: Formular pro sber akci na Dalnicich (v5) - VYPLNENY VZOR.xlsx. VZOR přílohy k Formuláři: VZOR_priloha.pd

Geoinformatika, dálkový průzkum, kartografie Brno

LCaŘ - Listy cukrovarnické a řepařsk

 1. 7. 12. 2015, Praha │ Od července do listopadu 2015 se více než 5 000 českých domácností zapojilo do prvního ročníku výzkumu Proměny české společnosti, pro nějž zajišťovaly terénní sběr dat agentury MEDIAN a STEM/MARK. Oficiální ukončení tohoto společného projektu Sociologického ústavu AV ČR,
 2. Sběr dat pro Apple Maps v ČR: Odkdy dokdy bude probíhat a kde všude. 4. 6. 2021. Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že flotila vozů pro sběr dat do Apple Maps dorazila i do České republiky - konkrétně pak do Českých Budějovic. Pravda je nicméně taková, že mapování je v plném proudu.
 3. Televize v roce 2020 Cílová skupina, technika a terénní sběr * Výzkum byl realizován technikou jednotného dotazníku prostřednictvím internetového sběru. Výzkum probíhal jako jednorázový uzavřený sběr dat. Terénní sběr probíhal v době od 19. do 23. března 2010 na webovém rozhraní MEDIARESEARCH, a.s. po e-mailové.

CAGI / aktualit

 1. Mapování a sběr dat :: damta
 2. Sběr a migrace dat do evidenčních systémů sít
 3. Migrace dat do aplikace NetStork - Globem
 4. Zachraň Zeměpi
 5. Metodika NI
 6. Gentianella - Hořeček mnohotvarý česk
Uplatnění absolventů — Přírodovědecká fakulta UKTrimble T10 Tablet, WiFi | Odolné počítače |GeoshopCentrální sterilizaceInovace terénních cvičení z geografie za pomoci