Home

Magisterské studium Management

Magisterské studium Obor Management Management je vysněné studium pro ty, kteří se nebojí dělat rychlá a odpovědná rozhodnutí, kteří přemýšlejí o vedení vlastního podnikání a mají osobnost vůdce Specializace Management ve veřejné správě se zaměřuje na oblast managementu a leadershipu, kterými disponuje každý moderní manažér. Základ je orientován na management, psychologii, podnikání, finance a řízení organizace Kombinace s programy z Filozofické fakulty. Teorie interaktivních médií (hlavní) - Filozofická fakulta, prezenční studium. + Management v kultuře (vedlejší) Historie (hlavní) - Filozofická fakulta, prezenční studium. + Management v kultuře (vedlejší) Dějiny umění (hlavní) - Filozofická fakulta, prezenční studium

Aktuální nabídka vysokých škol z kategorie ekonomie a management. Výběr podle lokality, typu a formy studia vám umožní rychle najít tu správnou státní nebo soukromou vysokou školu. Magisterské navazující studium Ekonomie a management - Vysoké škol Andragogika (hlavní) - Filozofická fakulta, prezenční studium. + Management v kultuře (vedlejší) Literatura a mezikulturní komunikace (hlavní) - Filozofická fakulta, prezenční studium. + Management v kultuře (vedlejší) Estetika a kulturní studia (hlavní) - Filozofická fakulta, prezenční studium Management ve zdravotnictví - kombinované studium; Ekonomika podniku a podnikání - spec. Podnikání a ekonomika podniku - prezenční a kombinované studium; Ekonomika podniku a podnikání - spec. Podnikání ve službách cestovního ruchu - prezenční a kombinované studium; Průmyslové inženýrství - prezenční a kombinované studium; 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO STUDIA 2021/2022. Přihláška spuštěna od 2. 1. do 30. 4. 2021 na odkaze.

Management vzdělávání magisterské studiu

 1. Typ studiaVšechny typy Bakalářské (51) Magisterské navazující (48) Magisterské (1) Doktorské (34) Manažerská studia (14) JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš přihlásit. PROZKOUMAT
 2. Management ve zdravotnictví >. Kombinovaná. Management veřejné správy a regionálního rozvoje >. Prezenční Kombinovaná. Marketing management >. Prezenční Kombinovaná. Podnikání a ekonomika podniku >. Prezenční Kombinovaná. Podnikání ve službách cestovního ruchu >
 3. Navazující magisterské studium. Management v kultuře - magisterské navazující studium. Management v kultuře. From Arts to Marts (and back again) Filozofická fakulta, prezenční studium + Management v kultuře (vedlejší) Latinský jazyk a literatura (hlavní) - Filozofická fakulta, prezenční studium
 4. Magisterské studium. Bakalářské studium je o získání teoretický poznatků určitého oboru, navazující magisterské studium je o aplikaci těchto vědomostí. Zkrátka pořádná praxe a ještě větší specializace. Standardně trvá toto studium dva roky a po dostudování těchto oborů z vás budou oni slavní promovaní inženýři - Ing

Vyberte si studium Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium Rigorózní řízení Celoživotní vzděláván Program Management . Co je cílem? Cílem navazujícího magisterského studia programu Management je připravit eticky uvažující absolventy pro úspěšnou budoucí kariéru na manažerských pozicích zejména v podnikové sféře, ve státních institucích a neziskových organizacích. Pro koho je vhodný Navazující magisterské studium Doktorské studium Rigorózní řízení Celoživotní vzdělávání Výzkum. Aktuality z vědy a výzkumu Řešené projekty Publikační činnost Habilitační řízení. Bakalářské studium; Magisterské studium Magisterské studium. Ekonomika a management veřejného sektoru; Regionální rozvoj a veřejná správa Řízení v sociální práci; Doktorské studium; Kombinované studium; Celoživotní vzdělávání; Kvalita výuk

Management Magisterské studium - Humanu

 1. magisterskÉ studium Management hotelnictví a lázeňství VŠH jako jediná vysoká škola v České republice a na Slovensku nabízí studium hotelnictví
 2. Studijní program umožní absolventům vykonávat manažerské činnosti na úrovni středního či vyššího managementu v soukromém i veřejném sektoru. Součástí magisterského studijního programu Ekonomika a řízení služeb - Cestovní ruch (v prezenční formě) je šestitýdenní povinná odborná praxe, která slouží také jako podklad pro diplomovou práci
 3. Dvouletý navazující magisterský program Arts management je vhodný pro absolventy ekonomických, ale i uměleckých bakalářských oborů, kteří chtějí získat odborné znalosti a dovednosti pro profesní uplatnění na manažerských pozicích v kulturních institucích nebo ve vlastním podnikání. Jste ideální student
 4. Navazující magisterské studium Základní charakteristika studijního programu Cílem studijního programu je prohloubit znalosti studentů v oblasti ekonomie, ekonomiky a managementu a připravit absolventy zejména pro řízení vlastního podniku nebo pro náročné řídící funkce zejména v podnikovém sektoru
 5. Po absolvování navazujícího magisterského programu Management sportu můžete dále studovat v doktorském studijním programu Kinantropologie, který je zaměřen na rozvoj samostatné tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oboru Kinantropologie. Cílem studia je prohloubit teoretické znalosti získané studiem v magisterském studijním programu a získat schopnost vědecké práce v tomto oboru, a to jak samostatné práce, tak v rámci některého z výzkumných týmů.

Magisterský obor Management leteckých podniků navazuje na bakalářský obor Služby letecké dopravy v CR. Je zaměřen na výcvik středního a vyššího managementu. Management leteckých podniků - Magisterské studium | VŠO Prah Při studiu klademe důraz na získání praktických dovedností. Vyučovat budou kmenoví zaměstnanci univerzity ve spolupráci s odborníky z praxe. A navíc: mrkněte se níže do záložky praxe. Náš studijní program vás naučí komunikovat odborným jazykem. Pro všechny studenty programu je společný manažersko-ekonomický základ spolu s jazykovým, právním a finančním minimem Magisterské studium. Je vypsáno 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 pro navazující magisterský studijní program Arts Management (prezenční i kombinovaná forma studia). Termín pro podání přihlášek je do 20. srpna 2021. Nejzazší termín podání přihlášek pro akad. rok 2021/2022 pro všechny navazující magisterské programy je do 31 Navazující magisterské studium zakončené titulem mgr. Navazující magisterské studium partnerské univerzity managementu Collegium Humanum realizované v úzké spolupráci s naší NEWTON University. Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě s distančními prvky v programu Management a je zaměřené na vedení lidí Na NEWTON u vám nabízíme 2 magisterské programy.. Zakončený titulem INŽENÝR Jedná se o navazující magisterské studium akreditované MŠMT ČR ve studijním programu Ekonomika a management, které je zaměřené na řízení byznysu a firem.Svým charakterem výuky, individuálním přístupem a dalšími benefity navazuje na veškeré vysoké standardy kvality bakalářského.

Management v kultuře - magisterské navazující studium

 1. Aktuální skladbu předmětů určuje tzv. studijní plán. Ten aktuální je pro magisterské navazující studium platný od akademického roku 2020/2021. Rozdělen je do několika bloků podle volitelnosti předmětů. Povinné předměty je potřeba odstudovat všechny, z bloku povinně volitelných je potřeba odstudovat určitý počet. V navazujícím magisterském studiu je potřeba.
 2. Při studiu tohoto programu si prohloubíte obecné vědomosti z oblasti podnikové ekonomiky a managementu a získáte specializované znalosti a dovednosti vybraných podnikových činností dle vlastního výběru.Tyto znalosti a dovednosti si pak můžete dále rozšířit ve vybraném bloku volitelných předmětů, které jsou zaměřeny především na marketing, management a podnikovou.
 3. Navazující magisterské studium. Studijní program Ekonomika a management. Management. O studijním programu Studijní plány. Elektronická přihláška. strategie, právo. Získáte kompletní přehled pro český i evroý trh. Přesně o tom je studijní program Ekonomika a management. Studijní plány. forma prezenční (cs) forma.
 4. Student studijního programu Ekonomika a management musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní magisterské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů programu získá student 66 kreditů
 5. MBA Business Management. MBA Health Care Management. MBA Pharmacy. MBA Insurance Broker. MPA Public Management. Vysokoškolské studium. Bakalářské studium. Magisterské studium. Kurzy
 6. Studijní programy. Jazyk studia: čeština angličtina. Forma studia: prezenční distanční kombinovaná. Zaměření: Business Cestovní ruch Diplomacie Ekonomie Finance Historie Hospodářská politika Informatika Jazyky Kultura a umění Management Marketing Mezinárodní vztahy Podnikání Regionalistika Statistika Strategie.
 7. Magisterské studium Studijní plán magisterského studia. Studenti na začátku navazujícího magisterského studia dostávají celkem 144 kreditových poukázek ECTS (v tom 24 rezervních).Pro absolvování studijního programu Arts management mají studenti povinnost získat 120 kreditů ECTS celkem v následující struktuře: oborově povinné předměty (hP) ve výši 57 ECTS

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY: Studijní program Specializace Jazyk studia Forma a místo studia doba studia titul; Podnikání a management : český: prezenční - Praha, Ostrava kombinované - Praha, Ostrava: 2 roky: Ing. Marketingové komunikace: Marketingové komunikace; český: prezenční - Praha, Ostrava. Fakulta Název Typ studia Forma studia Doba studia Vyučovací jazyk ; FIM: Aplikovaná informatika: Doktorské: Kombinovaná: 4 roky: Čeština: FIM: Aplikovaná informatik Zveme Vás k akreditovanému studiu I. a II. stupně v pobočkách v ČR Zahraniční pobočka v Praze vlastní následující povolení a akreditace Management BAKALÁŘSKÉ LICENCJACKÉ STUDIUM Management MAGISTERSKÉ Magisterské studium Management Programy dalšího vzdělávání MBA, DBA, LL.M. ONLINE STUDIUM Psychologie ONLINE STUDIUM Učitelská Pedagogika zprávy Archiv novinek.

Bezpečnostní management. Studujte obor, díky kterému získáte manažerské dovednosti potřebné pro vedoucí pozice ve státní správě a bezpečnostních službách. délka studia: 3 roky. školné: od 24 900 Kč za semestr. forma: prezenční nebo kombinovaná. Více o oboru Bakalářské + magisterské studijní programy, prezenční i kombinované studium: Aplikovaná informatika, Finance, Ekonomika a management, Marketingová komunikace, Bezpečnostně právní studia, Kriminalistika, Právo, Regionální rozvoj a veřejná správa

Navazující magisterské studijní programy na naší fakultě jsou 2leté (4semestrové) v prezenční i kombinované (dříve dálkové) formě studia, určené pro absolventy bakalářských studijních programů. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky a obhajobě diplomové práce absolventi získají titul inženýr. Studijní program: Management kvality a řízení průmyslových systémů: Typ studia: navazující magisterské: Jazyk výuky: čeština: Kód specializace: S02: Název specializace česky: Ekonomika a management v průmyslu: Název specializace anglicky: Economics and Management in Industry: Standardní délka studia: 2 roky: Katedr Navazující magisterské studium. Informační a znalostní management je pro studenty, kterým nestačí pohladit nové znalosti jen tak po povrchu. Biflování není váš styl, chcete věci pochopit a poznat jejich souvislosti. A my vám k tomu dáme prostor. Společně se naučíme řešit ekonomické problémy pomocí IT a rozhodovat. FMT › Studium › Magisterské studium. Navazující magisterské programy. Cílem studijního programu Management kvality a řízení průmyslových systémů je výchova středních a vrcholových řídicích pracovníků výrobních podniků, projektových, výzkumných, vývojových i jiných specializovaných institucí, především. Magisterské studium; Navazující magisterské studium. Vyberte si program; Rigorózní řízení; Doktorské studium; Andragogika a management vzdělávání . Prezenční forma studia. Podat.

magisterskÉ studium Magisterský program na VŠH Cílem magisterského studijního programu Hotelnictví, cestovní ruch a marketing je teoreticky a především prakticky připravit studenty na úspěšnou kariéru v hotelovém, gastronomickém, lázeňském a cestovním průmyslu, jakož i na manažerské pozice v marketingu a PR Nyní, po dvou letech studia na škole, mohu říci, že reference neklamaly. Školu mohu pochválit ve všech směrech - je moderně vybavená, profesoři mají zajímavé přednášky a jsou ochotni konzultovat případné další dotazy, týkající se daného předmětu. -Martin, Management rozvoje měst a region Magisterské studium (Ing.) Masarykův ústav vyšších studií nabízí dvouleté navazující magisterské studium v jednom akreditovaném studijním programu formou prezenčního nebo kombinovaného studia. Po úspěšném ukončení studia získá absolvent titul inženýr (Ing.). N0413A050002 Projektové řízení inovac Magisterské studium. Proč studovat na VŠE. Studijní programy. Přijímací řízení a přihláška ke studiu. Dny otevřených dveří. Postup při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR. Magisterské studium v angličtině Studijní program Management sportu vhodně doplňuje nabízené bakalářské a magisterský studijní program a rozšiřuje nabídku pro odborníky, kteří se chtějí vzdělávat v oblasti sportovního managementu. Chceme nabídnout svým studentům vzdělání, které jim umožní být připraveni na výkon zodpovědných funkcí ve.

Přijímací zkouška pro studijní program Arts Management, prezenční i kombinovaná forma se skládá z talentové zkoušky a ústní zkoušky. Při kombinované formě studia je nutné uvést dvouletou praxi v oblasti arts managementu a kulturním sektoru. Uchazeče o studium programu Mediální a komunikační studia, obor Marketingové. Navazující magisterské studium Studium poskytuje vysoký standard teoretických znalostí, který je vhodně kombinován s praktickou zkušeností. Převažující seminární práce v malých skupinách poskytují předpoklady k intenzivnímu rozvoji individuálních řídících a týmových sociálních kompetencí

Magisterské navazující studium Ekonomie a management

Magisterské studium - Fakulta managementu a ekonomik

Studijní program: N6209 - Systémové inženýrství a informatika: Studijní obor: Informační management: Typ studia: navazující magisterské studium: Prezenční forma studia: Plzeň (vizualizace oboru) Přihláška: odkaz na e-přihlášku: Příjímací řízení: informac Průběh přijímacího řízení: Podání e-přihlášky ke studiu ve 2. kole přijímacího řízení od 14. 6. 2021 do 11. 8. 2021 - přijímáme do všech studijních programů kromě Designu nábytku a European Forestry.. elektronicky + vytištěnou s přílohami a podpisem zaslat poštou nebo přinést osobně na studijní oddělení

Ekonomie a management - Studium při práci a zaměstnání

Magisterské studium - Lesnická a dřevařská fakultaProgram CEMS/Master in International Management – Fakulta

Magisterské programy UT

Studium. Magisterské studium Vedlejší specializace Doktorské studium. O katedře. Katedra Výzkum a spolupráce Odborná činnost. Intranet pro studenty FIS. Intranet pro zaměstnance FIS. Studijní informační systém. Office 365. Kontakty Mezinárodní obchod - magisterské studium. Láká Tě svět mezinárodního byznysu?Potom je pro Tebe program Mezinárodní obchod to pravé. Osvojíš si pokročilé znalosti světové ekonomiky a díky předmětům jako Mezinárodní management nebo Právo v mezinárodním obchodě získáš komplexní přehled o byznysu v nadnárodním měřítku Magisterské studium. Absolvent bude znát principy multikriteriálního hodnocení budov, dále bude schopen navrhovat budovy s kvalitním vnitřním a bude připraven na možnost uplatnění se jako energetický auditor nebo energetický specialista. Absolvent získá orientaci v systémech řízení a provozování budov se zaměřením na.

Bakalářské studium | Katedra informačních studií a

Program Management - Fakulta podnikohospodářská - Vysoká

Magisterské studium Program Hospodářská politika. Garant programu: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Program Hospodářská politika garantovaný a zajišťovaný katedrou hospodářské politiky vychovává národohospodáře širokého profilu, kteří mají možnost uplatnit se v různých sektorech a odvětvích národního hospodářství Nacházíte se: → Studium → Magisterské . C BUDOVA C Dětský koutek Zkumavka, praktický lékař, katedra ekonomiky a managementu, ústav matematiky. 1 NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA. 2 STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON. VŠCHT Praha Technická 5 166 28 Praha 6 - Dejvice IČO: 6046137

Magisterské studium - fse

Od 2020 Collegium Humanum se stalo signatářem PRME (the Principles for Responsible Management Education), jež funguje pod záštitou OSN, fórum předních světových obchodních univerzit, jehož cílem je formování přístupu k sociální odpovědnosti mezi budoucími lídry v oblasti obchodu, politiky a jiných oblastech veřejného. předměty SZZ společné. pro všechny plány/specializace UTV. *Obhajoba magisterské práce. *Pedagogika a psychologie pro učitele. Tělesná výchova s didaktikou. sdružené studium. SZZ z vedlejšího studijního plánu. * tento předmět neplní studenti vedlejšího studijního plánu, tzn. kmenově z PřF

Management hotelnictví a lázeňství - vsh

Magisterské programy Ing./MSc. Magisterské programy MBA. Doktorandské programy Ph.D. Elitní program VŠEM. Mikrodiplomy VŠEM. Nanostudium VŠEM. Profesní kurzy. Studium jazyků. Magisterský navazující 2letý studijní program (Management firem) s oborovými specializacemi, realizovaný v prezenční, kombinované a distanční formě. Bakalářské studium Magisterské studium Doktorské studium. Vedlejší specializace. Odborné aktivity. Věda a výzkum Spolupráce s firmami Rozvoj a poradenství. Ke stažení. Studijní informační systém. Office 365. Kontakty. Vyhledat Navazující magisterské studium. International Management. Absolventem je odborník v oblasti mezinárodního podnikového managementu se zaměřením na zvládnutí řídicích procesů s akcentem na mezinárodní prostředí v úsecích strategického a inovačního managementu, finančního řízení, marketingových operací a s. Nový volitelný předmět pro bakalářské studium Managing across Cultures - An introduction (3MA686) Partner vedlejší specializace Projektový management . Vysoká škola ekonomická v Praze. nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3 - Žižkov . IČO: 61384399 DIČ: CZ61384399 Bakalářské studium Magisterské studium.

O mně | IngVše fmv uplatnění — po úspěšném prvním ročníku pokračujeRektor jmenoval dva nové docenty Ekonomicko-správní

Magisterské studium. Pokud na obě otázky odpovídáte kladně, mohl by právě vás zaujmout nový bakalářský studijní program Finanční management na Metropolitní univerzitě Praha, který nám v následujícím rozhovoru přiblíží jeho garantka, doc. Irena Jindřichovská FAME - Navazující studium - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Předškolní pedagogika - navazující magisterské studium - Informace o studiu. Ing. - Marketing a Brand management - Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s. Výběr VŠ - bakalářský obor marketing, management a angličtina - Výběr. Magisterské studium navazuje na bakalářské studijní programy. Jeho standardní délka je 1,5 nebo 2 nebo 3 roky. Studium probíhá jak v prezenční, tak v kombinované formě. Cílem studia je prohloubení znalostí studentů získaných v bakalářském programu a příprava na odbornou praxi Magisterské studium poskytuje studentům větší náhled do zvolených specializací a umožňuje vše vnímat v širších souvislostech. Díky delšímu studiu dochází k výraznému prohloubení znalostí, většímu osvojení dovedností praxí a získání předpokladů pro lukrativnější pracovní posty. Schopnost lépe konkurovat na.