Home

Vyuzitı geometrické posloupnosti

Řešení: Posloupnost (a n) ∞ n=1 je geometrická právě tehdy, pokud existuje číslo q є R; q ≠ 1, že pro všechny n є N platí a n+1 = a n.q.Číslo q se nazývá kvocient geometrické posloupnosti.. Vlastnosti: a) a n = a 1.q n-1 b) a r = a s.q r-s c) d) Pravidelný růst: e) Pravidelný pokles: f) Součet nekonečného konvergenčního geometrického řady: q < Objasnit pojem posloupnosti obecně, dále pojem posloupnosti aritmetické a geometrické, limity posloupnosti a nekonečné geometrické řady a na příkladech ukázat možnosti využití. Předpokládané znalosti Pojem reálné funkce jedné reálné proměnné, který jste si zopakovali v kapitole 2. 5.1. Pojem posloupnosti čísel Výkla 1) Geometrická posloupnost má 10 členů. Součet členů se sudými indexy je 682 a s lichými indexy 1364. Urči první člen a kvocient této posloupnosti. 2) Součet prvního a třetího člena geometrické posloupnosti je 15, součet prvních tří členů této posloupnosti je 21. Urči první člen a kvocient posloupnosti

Kontrola geometrické posloupnosti: Součet členů geometrické posloupnosti: Užití geometrické posloupnosti: Vlastnosti geometrických posloupností : Párovací hry. Otevírejte v Adobe Readeru. Ovládání, hodnocení, promíchávání odpovědí. Obtížnost Náze Posloupnosti 1. Aritmetická posloupnost • definice • základní vztahy • řešené slovní úlohy 2. Geometrická posloupnost • definice • vztahy a řešené p říklady • motiva ční úlohy jednoduchého a složitého úro čení nap ř. vklady, půjčky,amortizace atd. 3. Nekone čná geometrická řada • definic Napište prvních pět členů geometrické posloupnosti, je-li dáno a2 - a1 = 15 a3 - a2 = 60. Kolik peněz musí pan Dvořák uložit, aby při ročním úročení 8,5 % měl za 5 let 25 000 Kč? (Daně z úroků jsou 15 %.) Vyšetřete, pro která x є R je daná posloupnost rostoucí, popř. klesající.. Název. Určení typu posloupnosti. Zadání posloupnosti. Aritmetické a geometrické posloupnosti - jejich členy a součty. Posloupnosti - souhrn. Vlastnosti aritmetických a geometrických posloupností. Vlastnosti posloupností. Vlastnosti posloupností - platnost výroků. Vlastnosti posloupností daných předpisem a grafem

Posloupnosti :: GKVR-MEV-

16 - Úvod do geometrické posloupnosti (MAT - Posloupnosti a nekonečné řady)

  1. Geometrická posloupnost - teorie
  2. Geometrická posloupnost 1
  3. 115 využití geometrické posloupnosti
  4. LIVESTREAM 🔴 Geometrická posloupnost - Matika pro SŠ s Markem Valáškem ― 9. díl
  5. 19 - Příklady na geometrickou posloupnost (MAT - Posloupnosti a nekonečné řady)

21 - Vlastnosti geometrické posloupnosti (MAT - Posloupnosti a nekonečné řady)

Užití geometrické posloupnosti - Procvičení 1

YouTube TV

  1. YouTube Music
  2. YouTube Kids
  3. Creator Academy