Home

Poranění břicha WikiSkripta

Tupá poranění vnitřních orgánů - WikiSkript

 1. K poranění těchto orgánů a struktur dojde při tupých úrazech břicha vzácně. Tupým násilím do nadbřišku může být poraněn pankreas a vzniká pohmoždění nebo trhlina, často bývají zároveň poraněny i jiné břišní orgány. Poranění slinivky má vysokou smrtnost
 2. viz Náhlé příhody břišní krvácivé a perforační, str. 19-24, Náhlé příhody gynekologického původu, str. 25-31 b) úrazové Perforační: břišní perforace Zavřené: tupá poranění břicha (trhlina jater, sleziny, žaludku, odtržení mesenteria od střev, perforace vředu, hemoperitoneum) Klinický obra
 3. Peritonitida je zánět pobřišnice (serózní membrány, která obaluje část dutiny břišní a některé břišní orgány). Může být lokalizovaná nebo generalizovaná, obecně má akutní průběh a může být způsobena buď infekcí (často z ruptury dutého orgánu, například při poranění břicha), anebo neinfekčním procesem
 4. Tato poranění mohou vést k přímému poranění orgánů dutiny břišní. Podle povahy zraněného orgánu hrozí: krvácení do dutiny břišní při poranění jater, sleziny, ledvin a velkých cév (hemoperitoneum) zánět pobřišnice při poranění dutého orgánu, jehož obsah se dostane do volné dutiny břišní (žaludek, střevo.
 5. 3. lékařská fakult

Nervy dolní končetiny wikiskripta. Základem je vyhnout se prochlazení, poranění a vzniku infekce. Své končetiny udržujte v suchu a teple. 12 párů v jednotlivých mezižebřích (nervy mezižeberní) rozvětvují se ve svalech hrudní a břišní stěny a v kůži přední strany trupu pleteň bederní: z větví 1. - 4 Hrudník a břicho jsou zasaženy cca ve 30%. Při penetrujícím poranění břicha je nejčastěji zraněno tenké střevo (50%), tračník (40%), játra (30%) a větší cévní kmeny (25%) Dle typu použité zbraně dělíme rány n 3) Na punkční jehlu napojíme infuzní hadičku, jejíž druhý konec je připojen k 3-cestnému kohoutu (ten slouží k zabránění vniku vzduchu do pleurální dutiny při výměně injekčních stříkaček). 4) Celý punkční set se tedy skládá: z jehly, infuzní hadičky, 3cestného kohoutu, injekční stříkačky. 5) Za stálé.

Peritonitida - Wikipedi

primárních poranění; naopak vlivem překážek (např. sedadla v autobusu) klesá podíl střepinových poranění immersion blast syndrome (šíření tlakové vlny v kapalině) především kontuze břicha s rupturami kliček, kontuze očních bulbů solid blast syndrome (šíření tlakové vlny v pevném prostředí Diagnostika a principy léčby poranění orgánů dutiny břišní a hrudní (hrudní drenáž 3x, epicystostomie 1x). Asistence na operačním sále u dutinových a končetinových poranění (břicha a hrudníku 2x, vnitřní osteosyntéza 10x, zevní fixátor 5x, artroskopie 10x). definice, příčiny, diagnóza, léčba, prevence. 1 Stupeň tepenného poranění TIMI - klasifikace krvácivých komplikací Při podávání antikoagulační terapie (Thrombolysis In Myocardial Infarction bleeding classification Náhlé příhody břišní gynekologického původu Náhlé příhody břišní v gynekologii jsou často spojeny s krvácením a vyžadují operaci. Pokud jsou zánětlivé, tak jsou obvykle v pánvi dobře ohraničeny a u starších lze volit i konzervativní léčbu. U náhlých příhod břišních dominuje bolest - může být difúzní

Náhlé příhody břišn

Výpočetní tomografie (nesprávně počítačová tomografie) (Computed Tomography, CT, nebo X-ray CT, dříve také Computed Axial Tomography, CAT) je radiologická vyšetřovací metoda, která pomocí rentgenového záření umožňuje neinvazivní zobrazení vnitřních orgánů a tkání člověka či zvířat s vysokou rozlišovací schopností a ve 3D projekci Poranění v oblasti žaludku a duodena při onkogynekologické operační léčbě je raritní. Častěji se setkáváme s poraněním střeva, frekventnější je výskyt těchto poranění u laparoskopických radikálních výkonů, kde se udává v rozmezí 0,1-0,6 %, s častějším postižením tenkého střeva tě poranění objevuje jedna nebo více hnisavých ragád a po 1-7 týdnech dochází ke zduření regio-nální lymfatické uzliny. K systémovým příznakům patří bolesti hlavy, subfebrilie, slabost, malátnost, závratě, únava, bolest kloubů, svalů, zad a očí. Vzácně může mít toto onemocnění mé Polytrauma = současné poranění nejméně dvou tělesných systémů, kdy alespoň jedno z poranění nebo jejich kombinace bezprostředně ohrožují základní životní funkce X Sdružené / mnohočetné poranění = poranění více ogánů / systémů, kdy není přímé ohrožení základních životních funkcí

Přinášíme jednoduchý a názorný postup, jak postiženého uložit do zotavovací (stabilizační) polohy. Cílem je udržet průchodné dýchací cesty operace v dutině břišní či hrudní, využití celkové anestezie, onemocnění plic, jako je CHOPN či rozedma plic, onemocnění způsobující poruchy polykání či dýchání, oslabení dýchacích svalů z důvodu nemoci či poranění míchy, užívání léků, které způsobují mělké dýchání poranění břicha, obrácení plodu vnějšími hmaty 13, krevní transfúzi, ručním vyjmutí placenty 9. porodnických zákrocích: amniocentéza 17; odběr choriových klků 1; kordocentéza; Hned když erytrocyty plodu proniknou do krevního oběhu matky, imunitní systém začne tvořit protilátky typu IgG

292 MEDICÍNA PRO PRAXI / Med. praxi 2018; 15(5): 291-294 / www.medicinapropraxi.cz PRO SESTRY péče o pacienty Se Stomií Dle indikace lékaře se provádí sonografické vyšetření pomocí ultrazvuku, CT nebo PET CT (pozitronová emisní tomografie v kombinac Hluboká žilní trombóza je stav, kdy se z nějaké příčiny vytvoří uvnitř žíly krevní sraženina (trombus), která žilní řečiště úplně či částečně ucpe.Nejčastěji vzniká v oblasti hlubokých žil dolních končetin, ale může postihnout i žíly na paži nebo velké žíly v hrudní a břišní dutině

bolesti břicha jsou často lokalizované do pravé jámy kyčelní. Méně častá je břišní (tyfoidní) forma tularemie, s horečkou, hepatospleno-megalií, protrahovaným průjmem a bolestmi břicha a hlavy. Postižení plic a dýchacích cest Jako atypická pneumonie, s minimálním poslechovým nálezem, ale výrazným náleze Poranění cévy s následným krvácením - vzhledem k tomu, že nervy často probíhají v takzvaném nervově-cévním svazku, existuje i toto riziko. Vzhledem k tomu, že pod ultrazvukem vidíme nejen jehlu, ale i probíhající cévy, jsme schopni toto riziko eliminovat

Poranění šlach - otevřené x uzavřené; kompletní x parciální - kompletní poranění: sutura šlachy, fixace 2 - 6 týdnů (záleží na pevnosti sutury a lokalizaci poranění, rozhoduje operatér) - parciální léze: fixace 3 - 6 týdnů Poranění sval katétrem), která vyplní dělohu a vejcovody (po proniknutí kontr.l. vejcovody do břišní dutiny se zobrazí i orgány malé pánve - pelvigrafie), příprava: psychická - edukace, fyzická - veþer a ráno klyzma, laþnění, vymoení, premedikace, Dithiaden, po výkonu:4-6 hod. na lůžku, kontrola TT, bolestí a celkového stavu

Normotenzní hydrocefalus - zavedení V-P shuntu

 1. Lebka tvoří ochranu pro mozek. Zdroj: SVOJTKO, VAŠUT. Anatomický atlas. Praha: Svojtko&Co, 1996. 120 s. ISBN: 80-7168-819-3 Hrudní koš se skládá ze žeber a hrudní kosti
 2. Rány wikiskripta Bodné rány - WikiSkripta . U bodné rány je základní charakteristikou vbod, bodný kanál, při dlouhém průniku nástroje případně výbod.Pokud výbod vznikl, celé poranění nazýváme průbod.Tvar nástroje a retrakce proťatých elastických vláken tkání určuje vzhled vbodu
 3. Hepatitida e wikiskripta Virové hepatitidy - WikiSkripta Součástí projevů bývá žloutenka, bolesti břicha, nevolnost, zvracení, nechutenství a chřipkovité příznaky ; Situaci může značně komplikovat současné poranění hlavy, které bývá přítomno až ve 25 %. Charakter léze upřesní zobrazovací vyšetřen
 4. Endometrióza - WikiSkripta . Diskuse:Laparoskopická hysterektomie.Z WikiSkript Terapie může být buď chirurgická, medikamentózní nebo kombinovaná[2]. V případě, že již žena neplánuje těhotenství, je nejúčinnější terapií chirurgický radikální přístup: bilaterální ovariektomie (většinou ve formě hysterektomie s bilaterální adnexektomií)
 5. Definice a příčiny. Jako akutní srdeční selhání (ASS) označujeme náhle vzniklou poruchu srdeční funkce (nebo její náhlé zhoršení), kdy srdce není schopno dostatečně přečerpávat krev z žilního řečiště do plic a/nebo z plic do tepenného řečiště. Důsledkem této poruchy je městnání krve v plicích a dalších.
 6. Poranění dutiny břišní Příčiny: přímé násilí působení dynamických sil - vliv setrvačnosti (poranění nebo odtržení břišních orgánů vlivem náhlé ztráty rychlosti). Co všechno si můžeme v břišní dutině poranit ? Zranění mohou být: zavřená otevřená Zavřená poranění Ohrožují život zraněného.

Náhlé příhody břišní Medicína, nemoci, studium na 1

Hluboký stabilizační systém trupu a páteře jsou svaly, které se podílejí na udržení trupu vůči gravitační síle Země ve vzpřímeném postavení a během všech aktivit při chůzi, běhu, stoji a sedu.. Funkcí hlubokého stabilizačního systému je udržet přesné postavení hlavy, páteře a jejích kloubů a pánve vůči sobě Těžké poranění hrudní stěny může vést k prodloužení pobytu na JIP a současně také může zvýšit mortalitu. Mezi nejčastější poranění patří fraktury žeber a sterna spojené s kompresí hrudníku. U dospělých je uváděn výskyt fraktur 13-97%, u dětí 0-2% AAST Liver injury grading system Grade Popis I hematom: subkapsulární, <10% povrchu lacerace: trhlina pouzdra, hl Nádory míchy wikiskripta. WikiSkripta, projekt 1. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, příspěvek UK k výukovým zdrojům sítě lékařských fakult MEFANET • ISSN 1804-6517 • e-mail: info@wikiskripta.eu. Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte původ 4.0 při dodržení případných autorských práv a dalších podmínek

(poranění), genetické mutace apod. Hlavní příznaky U většiny pacientů se AP projevuje trvalou a úpornou bolestí břicha v oblasti epigastria (nadbřišku). V menší míře se bolest vyskytuje pod pravým žeberním obloukem, nebo na levé straně břicha. Někd Kdy: Při jakýchkoliv poraněních souvisejících s břichem (náhlá bolest břicha, akutní zánět apendixu,..). Při současném poranění hrudníku a dušnosti je možné současně vypodložit i hrudník (na obr. zelená podložka). Pouze pro pacienty při vědomí! Jak: Postižený leží na zádech a dolní končetiny jsou podloženy. Náhlé příhody břišní gynekologické Při záchvatu je snahou předejít poranění vzniklých během záchvatu. Zajištění žilního vstupu. Oxygenoterapie. Antikonvulziva. WikiSkripta. Gynekologie a porodnictví. Embolie plodovou vodou. [online] c 2008 [cit. 3. 12. 2012]

Srážení krve je fascinující a složité

 1. Úvod. Ruptura Achillovy šlachy patří mezi nejčastější šlachová poranění. Léčba akutní ruptury Achillovy šlachy je však stále kontroverzní [4, 12, 13].Konzervativní terapie je zatížena vyšším rizikem reruptur 7-13 %, zhojením v prodloužení, a tím i snížením svalové síly lýtka [4, 9, 13, 20].Dnes je však více preferována léčba operační [7, 14, 15, 19, 25]
 2. Penetrující poranění břicha 31. Poranění jater 32. Polytrauma a sdružená poranění 33. Poranění při laparoskopii 35. Poranění L páteře 36 ; poranění tkáně s narušenou mikrocirkulací, zvětšení vzdálenosti mezi kapilárami v glukokortikoidy ve stresových situacích - operace, poranění, infekce - Autoimunitní.
 3. Opěrkový syndrom - whiplash trauma. Zhruba polovina dopravních nehod způsobí cestujícím poranění hlavy a krku. Jedním z nich je tzv. opěrkový syndrom. Tento syndrom se však nemusí spojovat pouze s autonehodami, může být následkem i běžných sportovních úrazů
 4. Poranění břicha představuje přibližně 10 % všech válečných zranění. V průběhu vietnamské a korejské války bylo přímo v boji zabito více než 27 % vojáků, 30 % z těchto obětí zemřelo na následek poranění břicha. 11.2 Typy a klasifikace poraněn
 5. Šlachy wikiskripta. Odobrané cca 25 cm dlhé šľachy - štepy sa upravújú do finálneho tvaru štvorpletenca tzv.quadruštepu.Jeho dĺžka je cca 1Ocm a hrúbka cca 7-9mm Report or block slachy. Hide content and notifications from this user. slachy has no activity yet for this period Svaly předloktí rozdělujeme do tří skupin: Na dlaňové straně předloktí leží především.
 6. indikace: břišní výkony (peritonitida, mnohočetná poranění břišních orgánů - současné poranění střev, sleziny atp.), cévní výkony (výkony na aortě - např. pro aneuryzma), retroperitoneální lymfadenektomie,.

Pokud se však bude jednat třeba o poranění stehenního svalu, a nebo dokonce svalů v oblasti břicha u někoho, kdo má spoustu tělesného tuku, tak zde budeme muset ledovat delší dobu, abychom dosáhli požadované teploty 10°C. Dokonce se může stát, že toho nebudeme moci dosáhnout vůbec Břicho. reflexy - epigastrický (Th7-8), mezogastrický (Th9-10), hypogastrický (Th11-12), kremasterový (L1-2), anální (S3-5) DK. Poranění míchy při současném poranění páteře - nejčastější, dochází ke kompresi míchy s kompresí cév, vzniká tak ischémie (= traumatická míšní léze), často z důvodu hyperflexe. posttraumatická: otevřené i zavřené poranění hlavy (pneumokok, stafylokok, G- bacilli) po neurochirurgickém výkonu (G- bakterie, stafylokok, anaerobní bakterie) infekce likvorového shuntu (Staphylococcus epidermidis, S. aureus, G- bakterie, difteroidy) Příznaky: rychlý začátek (50% pacientů: anamnéza 24 hod.) horečka bolest hlav Erysipel ( růže ) je akutní infekce kůže, která je doprovázena horečkami. Infekci způsobují streptokoci ze skupiny A, kteří prostupují narušenou kůži dovnitř. Erysipel se nejčastěji vyskytuje na dolních končetinách

Brachiogenní krční cysty - FN Brn

Tyto poranění mohou být lehčího rázu, kdy jezdec si odnese jen pár modřin, ale v kombinaci se silou koně mohou být často i fatální. Poslední roky obliba tohoto sportu jenom roste, ale s tím roste i riziko Alportův syndrom wikiskripta Apertův syndrom - WikiSkripta . Apertův syndrom (akrocefalosyndaktylie) je vzácné genetické podmíněné onemocnění postihující především lebku předčasným uzavřením švů a dále horní a dolní končetiny syndaktylií.Řadí se do široké skupiny kraniosynostóz, historicky se se Apertův syndrom a některé další choroby z této skupiny. Mezi tvrdou plenou mozkovou a lebečními kostmi probíhají tepny plenové. Poranění této tepny způsobuje obrovské změny v nervových buňkách. Většina těchto změn je trvalá, může vzniknout krevní výlev, který přivodí smrt Prevence poranění svalů. Dodržováním jednoduchých pravidel před sportováním můžeme natažení svalu předcházet. Každou aktivitu začněte pozvolným zahřátím svalů. Jistě postačí lehký poklus, nebo svižnější chůze.Až se trošku zadýcháte - pocítíte, že se vám tělo zahřívá a prokrvuje Poranění páteře je u dětí málo časté a představuje pouze 3 % všech úrazů v dětském věku [5].Anatomické a biomechanické odlišnosti rostoucích obratlů způsobují rozdíly mezi poraněním v dětském a dospělém věku [3].Pro poranění dětské páteře není vhodné používat klasifikaci zlomenin pro dospělé pacienty.

Anatomie břišní dutiny. Struktura jeho stěny zahrnuje svaly,tkáně pojivové tkáně (fascia a aponeuroza), mastné tkáně. Orgány břišní dutiny člověka si udržují svislou polohu v důsledku svalů přední stěny (břišní lis). Navíc svaly poskytují ochranu vn kontuze mozku, nitrolební krvácení, zlomeniny lbi, zlomeniny obliþejového skeletu poranění hrudníku sériové zlomeniny žeber, kontuze plic, masivní hemotorax, zlomeniny sterna poranění břicha poranění nitrobřišních a retroperitoneálních orgán Poranění břicha. Svařovací kalhoty esab. Nd filtr haida. Osteochondroza u psa. Nosič kol na tažné zařízení zlín. Vac elektronika. Octoprint install linux. Arboretum brno barvy podzimu. Bolek polívka. Obchodní korporace ekonomika. Telefony samsung akce. Vietnamská stonožka. Flores guatemala. Rambo online 2. Dvousložková barva. Tetanus. Původcem tetanu je toxin, který produkuje anaerobní bakterie Clostridium tetani. Anaerobní znamená, že se tak děje v prostředí bez přítomnosti vzduchu (kyslíku), tedy v uzavřených, převážně hlubokých poraněních infikovaných touto bakterií (proto je nutné každé hlubší poranění dobře vyčistit a nechat větrat)

Předmět se zabývá základy chirurgických oborů a traumatologie, reakcí organizmu na trauma, definicí a zásadami ošetření ran, zlomenin, a dalších typů poranění. Základy perioperační péče, základy terminologie. Požadavky: Forma ověření studijních výsledků: písemný test

Nervy dolní končetiny wikiskripta, artérie dolní končetiny

 1. Trnas. Med. Chir. Sci. Edinb., 1: 84, 1824.U novorozenců může dojít ke krvácení do mozku také v důsledku poranění při porodu nebo při traumatickém poranění břicha těhotné matky.Operan technika: Kraniotomii nutno provst v rozsahu hematomu ppadn i kontuze nejastj fronto-temporo-parietln
 2. Manuální lymfodrenáž je terapeutická metoda používaná pro prevenci, zmírnění a léčbu především primárních a sekundárních lymfedémů - lymfatických otoků tkáně. Technika provedení: Jemná masáž je prováděna na sucho bez použití olejů a působí především na povrchové vrstvy kůže a podkoží. Provádí se krouživými pohyby. Terapeut musí přesně znát.
 3. Poranění hrudníku a břicha. Toto zranění nejčastěji vzniká při autonehodách nebo při rváčkách, jedná se o závažný život ohrožující stav. Při poranění hrudníku může vzniknou pneumothorax (vzduch kolem plic) postižený nemůže dýchat a hrozí udušení, zhmoždění či stlačení srdce a plic, zlomeniny žeber a.

07. Bodná a střelná poranění - LF1.C

nahrazuje žlutá kostní dřeň, jejímž podkladem je tuk. Existuje ještě třetí typ, šedá kostní dřeň, která vzniká ze žluté kostní dřeně vlivem stáří a ztrátou tukových zásob. Povrchová þást kosti nazývaná jako okostice (periosteum) má hlavně funkci ochranou, v oblast. Komoce, kontuze Pohled (aspekce) - lékař si všímá konfigurace a barvy jednotlivých částí těla i typických projevů některých chorob (např. Kussmaulovo dýchání, Cheyne-Stokesovo dýchání, tremor, paréza, ) Poklep (perkuze) - lékař poklepem zjišťuje, jaký zvuk která část těla vydáv . Nos Vyšetřovací metody nosu Aspekce, palpace

Mechanizmus úrazu ani síla působícího násilí zdaleka neukazují na to, že by se mohlo jednat o závažné poranění břicha Spontánní pneumotorax u dětí -- OLA001 753.361 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000362442 Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00036xxxx / 0003624xx / 000362442.h Poranění svalů a šlach. Poranění svalů má svoji definici, poškození svalů vlivem přímého tupého poranění, nebo nepřímého dysbalancí svalových skupin či náhlých nekoordinovaným pohybem, kdy sval není na zátěž adaptován s rizikem poranění sleziny. Indikací k této rozšíře-né resekci jsou nádory v lokalizaci jaterního ohbí a transverza orálně od slezinného ohbí. Vzhledem ke skutečnosti, že asi 90 % resorpce vody probíhá v proximálním tračníku, jsou tyto výkony často spo-jeny s tendencemi k přetrvávajícím průjmům •Bolest až do zad, rukou (nejčastěji levé), čelisti, horní části břicha •Bolest stejná v každé poloze, při nádechu i výdechu a trvá déle než 20 minut •Bolest neustupuje po podání nitroglycerinu a vzniká převážně v klidu •Nevolnost, zvracení, zmatenost, někdy i agresivit Virová, idiopatická, tuberkulózní, hnisavá perikarditida a hemoperikard mohou vyústit v konstrikční perikarditidu. Její příznaky jsou podobné tamponádě: nízký krevní tlak, rychlý tep, dušnost a výrazné městnání žilní krve v systémovém žilním řečišti s překrvením (kongescí) jater a výpotkem břišní dutiny (ascitem)

Základní diagnostické a ter

Perikarditida (zánět osrdečníku) - příznaky, diagnostika, léčba. Perikarditida (zánět osrdečníku) je stav, při kterém dochází vlivem zánětlivých procesů k otoku a podráždění perikardu. Nejdůležitější funkcí tohoto vakovitého obalu je ochrana srdce. Pro onemocnění je typická ostrá, bodavá bolest Trombóza - příznaky, léčba, prevence, cestovní trombóza. Těhotenství ženy zvyšuje riziko trombózy nebo plicní embolie zhruba 5x ve srovnání s ženou, která těhotná není. V těhotenství dochází ke zpomalení toku krve v žilách a kvůli rostoucí děloze jsou žíly v pánvi stlačovány Příznaky lymfedému, jak se lymfedém projevuje. Lymfedém se může objevit na všech místech, kde se tvoří lymfa, a může tedy dojít k porušení jejího odvodu. Nejčastější lokalitou však bývají končetiny. První známkou lymfedému není otok, nýbrž tlak , neurčitá bolest, někdy zvýšená únava , zhoršování funkce.

Epicystostomie definice, epicystostomi

Vyšetření břicha. Zoom in Read more. Používají se všechny běžné metody fyzikálního vyšetření, a to pohled (inspekce), poklep... Vyšetření končetin. Zoom in Read more. Končetiny jsou symetrické, bez edémů a kožních změn, dobře prokrvené, volně.. Operace tenkého střeva. Tenké střevo je nejdelší částí trávicí soustavy, jeho délka je přibližně 3‒5 metrů. Je rozděleno na několik částí. Přechod z žaludku do střeva je dvanáctník, následuje jejunum (lačník) a do tlustého střeva vstupuje ileum (kyčelník). Tenké střevo je typické tím, že jeho buňky.

Intenzívní medicína Lékařské klasifikace • Online

 1. ŠICÍ MATERIÁL POPIS: V PRAVÉM ÚHLU ZALOMENÉ KOVOVÉ NÁSTROJE, POUŽÍVANÉ ZVLÁŠTĚ V BŘIŠNÍ CHIRURGII SPECIÁLNĚ TVAROVANÉ RUKOJETI - SNADNĚJŠÍ DRŽENÍ HÁKY Volkmanův hák, různé velikosti K ROZEVŘENÍ KOŽNÍHO ŘEZU, ROZEVÍRÁNÍ RAN PŘI OP, K ODTAŽENÍ SVALU, TKÁNĚ MOŽNOSTI: OSTRÉ, TUPÉ OKÉNKOVÉ, PLNÉ JEDNO.
 2. Poranění kloubů můžeme rozdělit na podvrtnutí kloubu neboli distorze a na vymknutí kloubu- luxace. Některé typy poranění nevyžadují volání ZZS, stačí pouze laické ošetření na místě události a transport k odbornému lékařskému ošetření. Některá poranění jsou ovšem závažná a vyžadují rychlou odbornou terapii
 3. WikiSkripta jsou otevřený prostor pro tvorbu a ukládání medicínských studijních materiálů. WikiSkripta jsou živá a užitečná, protože do nich přispívají lidé jako ty. Přispívat můžeš i bez.. Nervus ulnaris vychází ze segmentů C7-Th1 cervikobrachiální pleteně ; An electroencephalogram (EEG) is a recording of brain.
 4. K sutuře kůže se používají atraumatická vlákna (tj. zatavená do konce jehly, která tak plynule pokračuje přímo ve vlákno), používá se tzv. kožní jehla (3/8 kruhu, se špicí trojúhelníkovitého průřezu - řezací). Možno použít i kovové svorky. Typy stehů: jednouzlové - jednoduché, matracové, intradermální.
 5. Kromě zjištění průchodnosti vejcovodů pomocí ultrazvuku, jak se můžete dočíst zde, dají se vejcovody vyšetřit i při laparoskopické operaci.Hlavní výhodou laparoskopie je, že se dá zasáhnout i terapeuticky, tedy zkusit vejcovod zprůchodnit nebo pokud je příliš poškozený nebo naplněný tekutinou, jej případně rovnou odstranit

Laminektomie je chirurgický zákrok na páteři. Je to náročná operace, která vyžaduje zkušené odborníky. Během operace se odstraňuje zadní oblouk jednoho nebo více obratlů. V případě, že se odstraní pouze polovina obratlového oblouku, mluvíme o hemilaminektomii. Kdy se provádí: Útlaky míchy a míšních kořenů vlivem zúžen Na sto tisíc žen připadá patnáct až dvacet nově diagnostikovaných pacientek s rakovinou děložního čípku. Ačkoliv počet pacientek s touto nemocí pomaličku klesá, umírá na rakovinu děložního čípku téměř polovina všech pacientek. Přitom zrovna toto zhoubné onemocnění je poměrně dobře léčitelné. Problém je v tom, že zanedbáváme prevenci Meniskus wikiskripta. WikiSkripta, projekt 1. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, příspěvek UK k výukovým zdrojům sítě lékařských fakult MEFANET • ISSN 1804-6517 • e-mail: info@wikiskripta.eu. Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte původ 4.0 při dodržení případných autorských práv a dalších. Poranění chladem Poškození z chladu - omrzliny - Anamneza . Poranění chladem, oznobeniny. Poškození z chladu vyvolává strukturální a funkční poruchy malých krevních cév, buněk a kůže (tyto změny se označují jako omrzliny nebo oznobeniny) nebo generalizovaný pokles tělesné teploty (tento stav se označuje jako hypotermie ) Poranění chladem Cíl výuky Svalstvo žaludku přestává vykonávat svou funkci, zvíře je nadmuté a hrozí vdechnutí obsahu, což může samozřejmě také vést k úhynu. - Onemocnění bohužel vzniká nejen při úrazech, ale také v souvislosti s různými lidskými zákroky: při stříhání srsti, po aplikaci ušních známek, během kastrací či.

Náhlé příhody břišní (NPB) = akutní onemocnění břicha doprovázené úmornou bolestí, s náhlým počátkem a rychlým průběhem (zaskočí člověka z plného zdraví). Bez včasné diagnostiky a léčby je nemocný ohrožen na životě. Dělení: 1. Úrazové NPB viz poranění DB. 2. Neúrazové NPB. Zánětlivé ohraničené na poranění obličej.skeletu: - fr.hor.čel.-LeFort I,II,III - fr.dolní čelisti-zjistit rozsah otevření úst. uvolněný chrup. funkční odsávačka!-nejlépe intubace nosem-KI u těžkých poranění středoobličejového skeletu-elektivní tracheostomie v lokální anestezi

Výpočetní tomografie - Wikipedi

WikiSkripta vznikla v roce 2008 na půdě 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy www.wikiskripta.eu WikiSkriptaotevřený weblékařských fakult ISSN 1804-6517 Martin Vejražka, Antonín Šípek, Čestmír Štuka, Stanislav Štípek 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Izplatīta slimība viduslaikos bija lepra jeb spitālība Doby porodní wikiskripta. Volební účast podle věku. Tablet s projektorem bazar. Jak obnovit poševní mikrofloru. Ford sierra model. Obec štítná nad vláří štítná nad vláří popov. Fotokalendář na rok 2018. Poranění břicha. Mýdlový sliz z marseillského mýdla bolesti břicha nebo bolestivé močení. Příčiny horečky: Hlavní příčinou horečky jsou všechny druhy infekce - bakteriální i virové. Mezi nejčastější infekce provázené horečkou patří chřipka, angína a zápal plic. Horečka se může objevit také jako reakce na očkování Poranění tlustého střeva a konečníku. Jsou poměrně vzácná, ale velmi nebezpečná vzhledem k možnosti vzniku sterkorální peritonitidy. Etiologie. Dle mechanismu - poranění penetrující (bodné, střelné rány). - nepenetrující poranění (po tupém poranění břicha) - častější Operace tlustého střeva a konečníku

Zvetsena branice. Zvětšená bránice Dobrý den!Můj otec 57 let byl u lékaře na vyšetření a sdělili mu že má zvětšenou bránici a poslaly ho dále na vyšetření na které nešel.Chtěla bych se optat co takové vyšetření obnáší a co to znamená zvětšená bránice a jak k tomu člověk přijde.Dále zda se to dá léčit nebo potíže zmírnit.Otec se zadýchává.Děkuji. Lymfangiom u novorozence. Stránka byla naposledy změněna 10. 11. 2015. WikiSkripta, projekt 1. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, příspěvek UK k výukovým zdrojům sítě lékařských fakult MEFANET • ISSN 1804-6517 • e-mail: info@wikiskripta.eu.Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte původ 4.0 při dodržení případných autorských práv a dalších. Placenta wikiskripta. Placenta - funkce [upravit | editovat zdroj]. zajišťuje výměnu metabolitů a plynů mezi mateřskou a plodovou krví; zabraňuje prostupu některých látek a nox; slouží jako dočasný endokrinní orgán - produkce hormonů (HCG, choriový somatotropin, estrogeny ve spolupráci s fetální kůrou nadledvin - dodává prekurzor, sulfatovaný dehydroepiandrostendion. Otřes mozku (komoce) je porucha mozkové funkce, vyvolaná úrazem - otřesem.Spočívá v krátkodobé ztrátě vědomí (bezvědomí) a ztrátě paměti, s opakovaným zvracením, které není však podmínkou. U otřesu mozku se jedná vždy o bezvědomí v časovém úseku několika sekund až 30 minut a dle této délky se dělí do tří skupin (viz dále) Stres - příznaky, projevy, prevence a léčba nemocí. Jako stres se označuje reakce na situaci, kdy je organismus vystaven nějaké zátěži, situaci, kterou vyhodnotí jako nebezpečí, kdy hrozí poškození organismu, integrity či identity

Cvičení na bolest zad - vide Topografie břišní stěny - WikiSkripta. 400 x 236 jpeg 18 КБ. inner-sanctuary.webnode.cz Cviky na břišní svaly. Šikmé břišní svaly - Abdominal External Oblique Muscle Training. Cvičení na doma s vlastní váhou těla. 4 Cviky na břišní svaly. Celkem 8 minut cvičení, které funguje!! Bolesti břicha provází ve větší či menší míře prakticky každé stonání, od katarů horních dýchacích cest až po střevní infekce. V některých nit, můžete mu způsobit poranění mozku, slepotu, a dokonce i smrt. 8. Zatímco některé kojené děti dudlík aktivně odmítají, pro jiné může poskytnout rychlou úlevu

Očkování proti tetanu bylo v České republice zahájeno v roce 1953. V letech 1974 - 1976 pak proběhlo celonárodní očkování všech dospělých jedinců, které se následně za deset let znovu opakovalo, což výskyt tetanu výrazně snížilo. V posledních letech tak bývají na našem území hlášeny pouze ojedinělé případy. Arachnoidální cysta uLékaře. Cysta je forma, která má dutinu obklopenou pláštěm a naplněnou tekutinou. Cysty nejsou nádory, ačkoli představují také objemné útvary. Velikost cyst může být velmi odlišná. Mohou růst ve velikosti a stlačit strukturu mozku, což způsobuje živou klinickou symptomatologii, jejíž povaha. Hemateméza Hematemeza Medicína, nemoci, studium na 1 . Hematemeza (hematemeze) je odborný termín, který znamená zvracení krve. Jde o příznak řady závažných stavů spojených s krvácením do horního trávicího traktu (případně do dýchacích cest), a proto nesmí být podceňován Přímý břišní sval je složen ze Obecně lze říci, že břišní svaly, konkrétně vnitřní šikmé břišní svaly, zevní šikmé břišní svaly.. Cvičení na bolest zad - vide Topografie břišní stěny - WikiSkripta. 400 x 236 jpeg 18 КБ. inner-sanctuary.webnode.cz Probudíte při tom stehenní svaly a opět pomůžete i.

Perforace žaludku u nezralého novorozence s anamnézou těžké porodní asfyxie ve věku 9 dní. Na velké křivině je lineární trhlina délky 18 mm. Přičinou smrti byla difuzní peritonitida. Perforace žaludku, novorozenec, Makro, pitva (73865) Perforace žaludku, novorozenec, Makro, pitva (73864) Perforace žaludku, novorozenec. Slezina - orgán, bez kterého lze žít. Jak funguje? 24.5.2019. Málokdo ví, že slezina patří funkčně do cévního systému. Rozkládají se v ní opotřebované červené krvinky a tvoří bílé krvinky a protilátky. Slezina také působí jako rezervoár krve, protože umí pomocí svalových vláken vypudit krev, když je. V situacích zvýšeného rizika poranění hlavy - např. při jízdě na kole, motocyklu, kolečkových bruslích, při horolezectví, kanoistice nebo pohybu na staveništi - nikdy nezapomínejte na použití ochranné přilby. V automobilu jsou samozřejmostí bezpečnostní pásy. Riziko poranění hlavy při autonehodě snižují airbagy 7. 12. 2006. (u klisen vemeno) 27)kříž 28)hrbol kyčelní kosti 29)záď 30)hrbol stehení kosti 31) stehno 32)předloktí 33)zánártí(tarzus) 34)nárt-zadní holeň 35) spěnka 26)korunka 37)kopyto 38)ocas. Břicho - anatomie. Anatomie, Posilován nervy a cévy z dutiny břišní a z pánve na stehno Očkování Nejčastější otázky a odpovědi. 1. V České republice je povinné očkování proti 9 nemocem, není to moc? V České republice se povinně očkuje proti záškrtu, černému kašli, tetanu, dětské obrně, hepatitidě B, onemocněním vyvolaných bakterií Haemophilus influenzae b, zarděnkám, spalničkám a příušnicím

U westíků existují určité problémy s narozením, např. poporodní eklampsie, kterou lze léčit u veterináře injekcemi vápniku a oxytocinu. Pokud je příčinou porodních potíží chybná poloha štěněte, štěňata jsou příliš velká, mŕtva nebo jsou porodní cesty příliš úzké, obvykle se používá císařský řez. Predispozičním faktorem pro vznik dystokie je obezita, abnormálně velké plody, vyčerpání samice, krvácení a poranění porodních cest Králík, zvíře tolik anatomicky přizpůsobené k běhu, je prostě jako klecové zvíře strašně mizerná volba, jakkoliv je, velice bohužel, v současnosti rozšířená. 2.1.2016 01:25 Ella87 Fraktury lebky - WikiSkripta. Internetové studijní materiály pro studenty českých a slovenských lékařských fakult. Poranění lebky, tzn. kostěného krytu, který kryje mozek, nebo její obličejové kostry, je často spojeno s poraněním mozku.K poranění mozku však může dojít i bez poškození kostního krytu lebky lepidlo.nazory.cz: Seznam míst, z kategorie poruchy mozku. Nacházíte se: Úvodní stránka > Zdraví > Mozková mrtvice - příznaky a následky nemoci Mozková mrtvice - příznaky a následky nemoci Tagy: Mozek, příhoda, nemoc, ochrnutí, příznaky, následky Jedny z nejhorších onemocnění, která mohou člověka postihnout a jsou ta, jenž jsou úzce spjata s mozkem Vyšetření břicha - WikiSkripta. Fyzikální vyšetření břicha provádíme v dané poloze, pacient leží na zádech a musí mít pokrčené nohy, ruce podél těla, hlava je bez podložky.K pacientovi se posadíme (nemusíme však). U youtube traktory videa a liv tyler dave gardner, kdy je snížena dráždivost dýchacího centra