Home

Dětská pneumologie Motol

Aktuální ověřené informace: adresa, telefon a e-mail Česká společnost dětské pneumologie, Praha, Motol. Telefon: 224 432. 81 Text prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha zdraví Dětská pneumologie má velkou budoucnost O děti se závažnějšími dechovými potížemi se obvykle starají pediatrické ambulance lůžkových zařízení Klíčová slova: dětská pneumologie citace: Skalická Veronika: DĚTSKÁ PNEUMOLOGIE. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 2 ⭐️ V úvalu 84/1, 150 00 Praha 5-Motol - Podpora rozvoje výzkumu v oblasti dětské pneumologie. Konference a kurzy. Informace pro veřejnost

Česká společnost dětské pneumologie (Praha, Motol) • Firmy

Causa Subita 5/2012 by International Medical Publications

pneumologie dětská. Dle odbornosti: pneumologie dětsk FN v Motole - Dětská poliklinika. Přednosta: MUDr. CSc. Petr Tláskal. Kontakt Ulice: V Úvalu 84 Obec: Praha 5 - Motol PS. Centrum pro poruchy spánku u dětí, Klinika dětské neurologie UK 2. LF a FNM, Praha-Motol. Akreditované centrum. Centrum pro poruchy spánku u dětí Klinika dětské neurologie Fakultní nemocnice Motol V úvalu 84 150 00 Praha 5 Tel.: 224 433 301, 224 433 360, 224 433 334 e-mail: eeg.deti@fnmotol.cz e-mail: detneuamb@fnmotol.cz. MUDr. Název poskytovatele: Fakultní nemocnice v Motole. IČO: 00064203. Adresa poskytování: V úvalu 84/1 15000 Praha 5 Druh poskytovatele: Fakultní nemocnic Monografie Dětská pneumologie. Editoři Pohunek P., Koťátko P., Tuková J. 688 str. Mladá Fronta 2018. ISBN 9788020449122. První souhrnná monografie v historii oboru dětské pneumologie v Československu i České republice 1Klinika dětské onkologie FN Brno, 2IFCOR Klinické laboratoře, Brno, 3Klinika dětské ORL, 4Klinika dětské radiologie, 5Ústav patologie FN Brno 14. Léčba tuberkulózy založená na farmakokinetice: Nový přístup překonávající selhání léčby H. Tesfaye Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol, Praha 15

Dětská pneumologie je obor zajišťující specializovanou péči o pacienty se závažnějším či chronickým onemocněním dýchacích cest a plic. Tuto péči poskytuje lékař se specializační atestací Dětská pneumologie. V ambulanci dětské pneumologie jsou /mohou být sledováni pacienti. Dětská pneumologie v Česku i na Slovensku vychází z tradic druhé poloviny 20. století, ve 21. století se ale obor velmi dynamicky rozvíjí. Rozvíjí se komplexní diagnostika i multidisciplinární péče o primární a sekundární chronická postižení respiračního ústrojí Alergologie, imunologie a dětská pneumologie. MUDr. Zuzana. Vančíková, CSc. Jsem lékařka ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE pro děti a dospělé a DĚTSKÁ PNEUMOLOŽKA s 36 lety praxe. Objednat se online Více o mně. (+420) 232 232 321. Sluneční náměstí 2588/15, Stodůlky. Otevřeno Po, Út, Čt: 8-15

Dětská otorinolaryngologie; 27.10.2021 8:00 2.LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Dětská pneumologie; 10.11.2021 8:00 FN Motol Praha, V Úvalu 84, Praha 5, Pediatrická klinika Dětská radiologie; 16.12.2021 8:0 Výukový portál pro mediky a studenty dalších zdravotnických a klinických oborů. Součást celonárodního meziuniverzitního projektu MEFANET. Podpora e-learningu, elektronických skript a využití moderních informačních technologií ve výuce budoucích lékařů a zdravotníků MUDr. Josef Mališ, Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol a 2.LF Univerzity Karlovy: Úskalí péče o děti s infantilním hemangiomem v ordinaci dětského lékaře. Přednášku sponzoruje F.Pierre Fabre. 9,50 - 10,00: Sdělení partnera sympozia: 10,00 - 10,45: MUDr. Vendula Martinů, Dětská pneumologie FN. Motol:Primární. Pediatrické oddělení. Dětské oddělení Fakultní nemocnice Bulovka funguje jako samostatné pracoviště nemocnice od 1. října 1949. V roce 1996 se oddělení přestěhovalo z původního umístění do nově zbudovaného pavilonu 15, kde sídlí společně s Gynekologicko-porodnickou klinikou, Neonatologickým oddělením a Klinikou plastické chirurgie

Z hlediska lékařských odborností je centrum zaměřeno především na péči o matky, děti a dospívající. Jako moderní poskytovatel diagnostické a ambulantní péče však zajišťujeme i vybrané zdravotní služby pro dospělé pacienty. Diagnostické centrum tak nabízí své služby pro celou rodinu, ve velmi příjemném prostředí, s nejmodernější zdravotnickou technikou a. Profesor pediatrie (2008), MUDr., CSc. Zabývá se fyziologií a patologií dýchání, dětskou pneumologií. Pracuje na Pediatrické klinice FN v Motole jako vedoucí Pracovní skupiny dětské pneumologie, alergologie, cystické fibrózy a kardiologie s lůžkovým oddělením, ambulancemi, endoskopickými vyšetřovnami a laboratoří Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail a ordinační hodiny Dětská nefrologická ambulance - Oblastní nemocnice Kladno, Kladno. Telefon: 312 606. Na konci loňského roku si FN Olomouc připomněla desetileté výročí dětské pneumologie. Toto pracoviště je dnes vedle pražské FN Motol jediným takto specializovaným centrem v ČR. Ročně jím projde kolem pěti set dětí se závažnými onemocněními plic a dýchacích cest, u nichž dosavadní léčba nepřinesla výrazné zlepšení jejich obtíží, a potřebují tedy. Dětská kardiologie; 03.11.2021 8:00 Dětské kardiocentrum FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84 Dětská nefrologie; 07.12.2021 8:00 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Pediatrická klinika Dětská pneumologie; 10.11.2021 8:0

Portál 2.LF: DĚTSKÁ PNEUMOLOGI

 1. Dětská pneumologie v České republice a v Evropě Klinika dětské chirurgie UK 2. LF a FN Motol, Praha 2 Klinika anesteziologie a resuscitace UK 2. LF a FN Motol, Praha 3 Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF a FN Motol, Praha. Plicní sekvestrace je vzácná plicní anomálie. Je definována jako okrsek plicní tkáně s vlastním.
 2. Dle odbornosti: pneumologie dětská: Praha: Praha 05. Výzkum, diagnóza a léčba plicních onemocnění včetně tuberkulózy u dětí (v dětském věku) V kategorii se nachází těchto 2 záznamů: FN v Motole - Dětská poliklinika. Přednosta: MUDr. CSc. Petr Tláskal. Kontakt Ulice: V Úvalu 84 Obec: Praha 5 - Motol PS.
 3. V ambulanci dětské pneumologie navíc sledujeme i vývoj plicních funkcí u nedonošených dětí, úzce spolupracujeme s plicní klinikou FN Motol. Přijímáme nové pacienty. Nabízíme brzké termíny. Lékaři: prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., +420 277 779 811 MUDr. Karolína Vávrova, +420 277 779 845. Provozní doba
 4. LF UK, FN Motol, Praha) o cizích tělesech v dětských dýchacích cestách v kontextu dětské pneumologie v Evropě. P. Pavlíček (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, 2. LF UK, FN Motol, Praha) přednesl kasuistiku o vícečetné aspiraci zubů jako příčině ventilační instability po pádu z výše
 5. 8. celostátní konference dětské pneumologie strana 5 11.30 - 12.20 Význam vrozených vad a malformací dýchacích cest pro další život dětí Předsedající: Honomichlová H., Vávrová V. 7. Další osud dětí s agenezí plíce Pohunek P., Svobodová T. Dětská pneumologie, Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 8

ČLS JEP - Česká společnost dětské pneumologie - Praha 5

Část pro děti - FN Moto

 1. LF UK v Motole. Její specializací je obor dětská pneumologie, alergologie a klinická imunologie. Poradna byla uzavřena. Odpovídá: MUDr. Zuzana Vančíková, CSc. Nově zodpovězené otázky v poradně Vliv kojení na imunitu: Therushka 16.01.18: Prací prášky a vliv na imunitu dítěte.
 2. MUDr. Zuzana Vančíková, CSc. pracuje jako alergolog, imunolog a plicní lékař na poliklinice Palmovka od roku 2018. Promovala na 1. lékařské fakultě UK v Praze v roce1986. Poté byla postgraduální studentkou imunologie v Československé akademii věd. od r. 1995 pracovala na oddělení klinické imunologie na Bulovce a v r. 1997 nastoupila na 1. dětskou kliniku FN Motol v Praze a.
 3. Dětská endokrinologie se zaměřením na nadváhu a onemocnění štítné žlázy Kontakty: +420 267 16 2555, +420 267 16 2854 Vyšetření provádíme pouze po předchozím objednání
 4. Pneumologie; Praktický lékař pro děti a mládež Motol s atestací v odbornostech: pediatrie I, pediatrie II, alergologie a imunologie. Má dlouholetou praxi v oblasti alergologie a imunologie. Je členem české a americké alergologické společnosti, autorem mnoha odborných publikací. Přednáší na zahraničních kongresech.
 5. Dětská klinika FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84,. tel. 224431111 Helena Nováková, dětská lékařka, Dolní Břežany E-mail: deti.brezany@seznam.cz Tel.: 773 222 960 Dolní Břežany, Dělnická 120 Polyfunkční dům - Zvole, Náves J. Štulíka 1
 6. Zavedené jsou ambulance dětské pneumologie a alergologie, které byly v posledním roce posíleny na slovo vzatými odbornicemi, pneumoložkou MUDr. Terezou Jeník a imunoložkou MUDr. Janou Kayserovou, původně z FN Motol. Dlouhodobě též funguje ambulance kardiologická, která nabízí komplexní vyšetření srdce včetně.

Motolská dětská pneumologie úspěšná na mezinárodním

Odborností profesora Pohunka je dětská pneumologie. Působí na Pediatrické klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ve Fakultní nemocnici Motol Dětská kardiologie. Dětská nefrologie. Dětská otorinolaryngologie. Dětská pneumologie. Dětská revmatologie. Gynekologie dětí a dospívajících. Účastníkům těchto nástavbových oborů specializačního vzdělávání lze hradit následující výdaje spojené se specializačním vzděláváním Dětské orl motol Dětská ORL klinika - FN Motol . Možnost ubytování pro mimopražské, stabilní platové podmínky, jistota zaměstnání, zaměstnanecké benefity (příspěvek zaměstnavatele na obědy v závodní jídelně, sportovní i kulturní aktivity, dětské rekreace, podnikové rekreační zařízení apod.) e-mail: orl.2lf@lfmotol.cuni.cz, detska.orl@lfmotol.cuni.cz Vítejte. Specializovaná centra. Centrum dětské oftalmologie. Oční pediatrické centrum se zabývá pacienty s vrozenými očními vadami, šilháním, tupozrakostí, refrakčními vadami, očními záněty aj. Sledují a léčí se zde děti od narození, včetně nedonošených, až do 18 let. Pacienti ke komplexnímu vyšetření nebo na operaci.

Ventolin lek, ventolin inhaler n salbutamoli sulfas

Na janskolázeňská symposia jezdí profesor MUDr. Petr Pohunek, CSc. pravidelně. Působí na Pediatrické klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ve Fakultní nemocnici Motol a jeho odborností je dětská pneumologie. Bezprostředně po skončení XII. janskolázeňského symposia jsme jej požádali o rozhovor Společnost dětské pneumologie ČLS JEP Europian Respiratory Society (ERS) 2 Odborná praxe: 2015 dosud primářka Dětského oddělení nemocnice Hořovice 2015 dosud služby na JIRP Kliniky dětské chirurgie FN Motol 2014 dosud externí pediatr mobilního hospice esta dom. 10. celostátní konference dětské pneumologie download Stížnost Komentář Dr. Vančíková má 3 děti, jejími zálibami je sport - jízda na kole a běh, zahradničení a chalupaření. Z cizích jazyků plynně ovládá angličtinu a ruštinu, domluví se i německy. bližší informace o naší paní doktorce naleznete pod odkazem pneumologie

Dětská klinika 1. LFUK a Thomayerova fak. nem. Praha MUDr. Vladimíra Lošťáková. Pneumologie LF a FN Olomouc Prim. MUDr. Josef Machač. Dětská ORL klinika LF a FN Brno Doc. MUDr. Ivan Majer, CSc., Klinika pneumológie a ftyzeológie LF UK a UNB, Bratislava MUDr. Miriam Michaličková, Anesteziológie a intenzivná medicína ústav Nitra. e) Připomínkách ke vzdělávacímu programu nástavbového oboru dětská revmatologie f) Aktualitách programu připravovaného zářijového kongresu ČPS Příští schůze výboru ČPS se uskuteční ve čtvrtek 10.6.2021 ve 13:00 hodin v FN Motol, od 16:00 bude následovat programový výbor Dětská endokrinologie Motol. Dobrý den všem. Prosím i informaci, zda byl někdo v současné době na dětské endokrinologii v Motole, jak to tam teď vypadá - nějaké opatření v čekárně - přeci jen tam bývá natěsnáno hodně lidí LF UK Fakultní nemocnice v Praze Motole speciální vyšetřovací přístroj VIVID S6 v celkové hodnotě 1,825.044,- Kč. v oboru dětská pneumologie, alergologie, zajišťuje komplexní péči o dětské pacienty s cystickou fibrózou, dále v oboru dětská endokrinologie a diabetologii, v dětské gastroenterologii, hepatologii. Provozně-technický úsek. Právní oddělení. Stavebně investiční oddělení. Středisko vědeckých informací. Úsek informačních a komunikačních technologií. Úsek kvality, akreditace a infekční problematiky. Úsek léčebně preventivní péče. Úsek pro ošetřovatelskou péči. Úsek pro vědu, výzkum a grantovou činnost

Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha: II. typ: 6.4.2016 6.4.2021: Dětská gynekologie: Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha: II. typ: 21.9.2015 21.9.2019: Dětská endokrinologie a diabetologie: Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000. Doc. MUDr. Petr Pohunek, CSc.Dětská pneumologie, Pediatrická klinika FN Motol, PrahaJiž několik let provozuje Česká iniciativa pro astma spolu s těmito webovými stránkami i internetovou poradnu pro nemocné s astmatem a alergií. Odpovědi na otázky pacientů nejsou vždy snadné, často.

Dětská kardiologie motol Kontakt - FN Motol . Sekretariát. tel.: 2 2443 2900 fax: 2 2443 2920 e-mail: detske.kardiocentrum@fnmotol.cz Další kontakty: Ambulance (objednávání pacientů) tel.: 2 2443 2975; Příjem pacientů tel.: 2 2443 2969; Mimo pracovní dobu (konziliární služby / urgentní příjmy) tel.: 2 2443 297 Jsme specializovaná dětská kardiologická ambulance Dětská pneumologie, Pediatrická klinika Fakultní nemocnice Motol ředitel ČIPA Prof. MUDr. Václav Špičák, CSc. Dětské oddělení FN Bulovka, Praha člen kolegia ředitele ČIPA. Tagy: astma. Předchozí článek. Sardinie: byla tam bájná Atlantida? Následující článek Jako je tomu i v jiných pediatrických specializačních oborech, i dětská pneumologie je významnou nástavbovou specializací, která vyžaduje specializované vzdělávání a kvalifikaci. V Česku i na Slovensku má specializovaná péče o respirační onemocnění významnou tradici Kontakty. MUDr. Jana Pacovská s.r.o. Pod Kavalírkou 1300/3, Praha 5 tel.: 257 225 166 mobil: 604 977 822 e-mail: pacovskajana@seznam.cz IČ: 24181943 Kdy mi to jede? Seznam smluvních pojišťove Hlavními tématy tedy jsou dětská tuberkulóza a nové možnosti intervenční pneumologie a bronchologie. Aktuálně jsme zařadili i téma COVID-19. Tradičně budou tyto hlavní bloky doplněny o další blok příspěvků došlých od účastníků konference. V bloku varií a kazuistik očekáváme opět zajímavá sdělení, která.

Dětská pneumologi

Ve spolupráci s dalšími pracovišti FN Motol poskytuje i péči o pacienty s problematikou kardiologickou, hematologickou, onkologickou, imunologickou, dermatologickou, etc.. Fakultní nemocnice v Praze Motole od sdružení Život dětem doposud získala přístroje a další potřebné vybavení v celkové hodnotě 23 489 033,- Kč Dětská imunologie alergologie a klinická imunologie - ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE . Dětská pohotovostní služba Fakultní Nemocnice v Motole V Úvalu 84, Praha 5 Víkendy a svátky: nepřetržitý provoz Telefon : 224 433 / 652 / 653.Klinika dětského a dorostového lékařství. Ke Karlovu 2, Praha 2 224 967 777 (kartotéka, 24hod. denně V oboru alergologie a imunologie mám 30 let praxe Nosným programem letošního setkání byly dětské pneumonie. Profesor MUDr. Petr Pohunek, CSc., vúvodním proslovu zdůraznil, že pneumonie zůstávají závažným onemocněním dětského věku astále se objevují komplikované průběhy pneumonií, které někdy vyžadují ichirurgickou intervenci, aněkteré dokonce zanechávají trvalé následky

Pneumologi

Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost. Praha 4, Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 3. patro, telefon: 880 180 808, 261 006 373, příjem materiálu : (po- pá) 7:00 - 18:30, doba odběrů: (po - pá) 7:00 - 10:00, odběr na vyšetření STATIM: během celé pracovní doby, odběr pro samoplátce 7:00-15:0 Nástavbové obory. Dle kraje... Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj. Zobrazeno 101-107 z 107 záznamů Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc Stručná charakteristika špičkových diag Motol 15.1.2012. Motol 30.11.2011. Motol 15.11.2011. Olomouc 16.2.2010. Motol 23.9.2009. dětská pneumologie s reginálním centre pro diagnostiku a léčbu cystické fibrózy

Další pracoviště dětské psychiatrie, které působí non - stop, i během svátků a prázdnin, je Dětská psychiatrická klinika FN Motol. Dalším problémem může být umístění agresivních adolescentů, pro jejichž hospitaliztaci nemají vhodné podmínky ani pediatrická pracoviště, ani pracoviště dětské psychiatrie Neurologie - dětská. NOVINKA: od 4/2021 ORDINACE UKONČENA. MUDr. Lukáš Paulas. Působí na Klinice dětské neurologie, 2. lékařské fakulty UK a FN Motol - Praha. 8 let pracoval na pediatrické klinice a od roku 1996 se věnuje dětské neurologii. Má dvě atestace z pediatrie, nástavbovou atestaci z dětské neurologie Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. LÉKAŘSKÝ DŮM Sokolská 490/31 120 00 Praha 2 tel: 224 266 201 e-mail: czma@cls.c @Vendulák podle zkušeností bych odhadla na Motol - spolupráce Pediatrické kliniky (kde je dětská pneumologie (plicní) a Dětská chirurgie (kde mají zkušenost s invazivníma výkonama). jestli Tě nechají na JIP, to Ti nemůžu říct, záleží na provozu (obsazenost lůžek apod).. Příspěvek upraven 10.02.15 v 22:4 Dětská pneumologie. Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha. Partneři společnosti Poradna ČIPA. Zodpovíme Vaše dotazy na téma astma a alergické onemocnění. napište nám . Pylová služba ČIPA. Česká pylová informační služba. Přihlaste se ke zpravodaji PIS

vedoucí dětské pneumologie, Pediatrická klinika Fakutlní nemocnice Motol a 2. LF UK. Prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc. člen výboru České pneumologické společnosti. Hodnocení v rámci programů celoživotního vzdělávání. - vazbu na specializované dětské ambulance ve FN Motol (gastroenterologie, nefrologie, pneumologie, kardiologie, endokrinologie, imuno-alergologie, ORL, neurologie, chirurgie a další) - konzultace novorozenecké a kojenecké problematiky (příprava do porodnice, péče o novorozence a kojence, kojení, dětská výživa apod.) V úvalu 84/1, Praha 5-Motol Bezdlužná. Podpora rozvoje výzkumu v oblasti dětské pneumologie. Konference a kurzy. Informace pro veřejnost. detskapneumologie.cz 224 432 018. 9 RESPIMED s.r.o. Kartouzská 204/6, b, Praha 5 - Smíchov Bezdlužn. Ordinace: 216 : Patro: 2. IČ: 241 38 517 : Sestra: Veronika Kubíková : Ordinační hodiny: pondělí: 08:15-11:45: MUDr. Dittertová L. CSc. úterý : 08:15-11:45. Na podzim roku 2016 byl schválen Českou pneumologickou a ftizeologickou společností a Českou společností dětské pneumologie doporučený postup pro indikaci dlouhodobé domácí léčby pomocí mechanické insuflace/ exsuflace s využitím přístroje CoughAs­sist [11]. Tento typ terapie se dá od 1. 2

pneumologie dětská Katalog lékařů - nejen doktoři

pneumologie /plicní/, tbc. prof. MUDr.Křepela CSc Praha 4, Vídeňská 800 tel. 261082237 MUDr. Pohl Praha 4, Vídeňská 800 tel. 261082237 MUDr. Koťátko Praha 2, Ke Karlovu 2 tel. 224967777 MUDr. Šejdová Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006608 MUDr. Turzíková Praha 8, FN Bulovka tel. 266082339 pedagogicko psychol. poradna pro Prahu 4 Centrum pro poruchy spánku u dětí, Klinika dětské neurologie UK 2.LF a FNM, Praha-Motol. Spánková laboratoř Psychiatrického centra Praha. Oddělení plicních nemocí a TBC - Spánková laboratoř, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Nemocnice na Bulovce ALERGOLOGIE. 777 618 961. MUDr. Macků Iva. Litvínov, poliklinika (ÚT,PÁ) 777 618 961. MUDr. Macků Iva. Most, Višňová 1008/1. 476 100 310. MUDr. Krtičková Dan

Fakultní nemocnice v Motole - Národní registr

LF a Fakultní nemocnice v Motole a předseda České společnosti dětské pneumologie. Tyto choroby také ovlivňují chod celé rodiny a trápí pacienta po celý jeho život. Děti a mladí lidé trpící neléčenými chronickými respiračními problémy se mohou postupně dopracovat k výraznému poškození funkce plic a FN Motol, Praha (15 minut + 5 minut diskuze) 12. Poranění hrudníku u dětí Hytych V., Prchlík M., Pohl J. - Oddělení hrudní chirurgie, Klinika dětské chirurgie a trau-matologie 3. LF UK, Pediatrická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha (15 minut + 5 minut diskuze) 13. První retransplantace plic v České republic 1969 - 1996: Alergologické oddělení, I. dětská klinika FN Motol, Praha. 1996 - 2016: Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha. 2016 - dosud: Alergologie a klinická imunologie, Synlab Czech s.r.o., Praha. Doplňující odborné vzdělání a kontinuální vzdělávání. Diplom celoživotního vzděláván Ambulance Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN a 1. LF UK vykazují více než 40 000 ambulantních kontaktů ročně. Zajišťují nepřetržitou 24hodinovou konziliární službu pro pacienty ze spádových oblastí a lékařskou službu první pomoci pro děti a dospívající z Prahy 1, 2 a 4

Úspěchy 2. lékařská fakulta Univerzity Karlov

Dětská pneumologie, Pediatrická klinika Fakultní nemocnice Motol ředitel ČIPA Prof. MUDr. Václav Špičák, CSc. Dětské oddělení FN Bulovka, Praha člen kolegia ředitele ČIPA. Tagy: astma. Předchozí článek. Lékárnička na hory. Následující článek 9. Nutriční péče o děti s chronickým respiračním onemocněním TBA 10. Psychologická péče o děti s chronickým respiračním onemocněním Kocábová Z., Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha 15:45 - 17:15 Varia 2 Předsedající: Pohl J., Doležalová K. 11 Fakultní nemocnice Motol, Praha - Oddělení klinické biochemie, sekundární lékař v laboratoři klinické biochemie, ambulantní péče o pacienty s problematikou metabolických poruch: 2002 - 2003: Fakultní nemocnice Motol, Praha - Oddělení klinické imunologie a alergologie, sekundární lékař v ambulantní i laboratorní složc Dětská klinika je pracovištěm Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň. Sestává z lůžkové části a ambulantní části, včetně řady odborných ordinací. řízeného Kardiocentrem Praha Motol. Kromě nemocných s vrozenými srdečními vadami dispenzarizuje děti s poruchami srdečního rytmu. kniha: Dětská pneumologie, Petr Koťátko; Petr Pohunek; Jana Tuková , kapitola: Rehabilitace u gastroesofageální refluxní choroby jícnu (Petr Bitnar, Jan Šulc), Mladá Fronta, Praha 2018 ISBN: 978-80-204-4912-2

Pneumologie a ftizeologie kurz Pneumologie a ftizeologie 24.5.2016 2020 (V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol) 3.3. 2016 Gastroenterologie Praha 5 150 06 24.5. 13.7. 2017 Masarykova univerzita klinická osteologie klinická osteologie se zaměřením na dětské lékařství. Akreditace Dětské lékařstvíAkreditace Dětská neurologieAkreditace Praktické lékařství pro děti a dorost Primář MUDr. Stanislav Houštěk telefon 565 355 501 email shoustek@hospital-pe.cz Vrchní sestra Mgr. Lenka Rokosová telefon 565 355 502 email lrokosova@hospital-pe.cz Kde nás najdete Dětský pavilon. telefon 565 355 506, 508 Návštěvní doba denně 13,30 - 18,00 hodin Klinika nemocí plicních a tuberkulózy zajišťuje komplexní diagnostiku a léčbu plicních nemocí za hospitalizace i ambulantně. Kromě léčebně preventivní péče je na klinice prováděna výuka posluchačů Lékařské Fakulty Masarykovy Univerzity Brno, zajišťuje měsíční výchovu lékařů před zkouškou z interního základu a předatestací z oboru pneumologie a ftizeologie Obchodní údaje. Fakultní nemocnice v Motole. V úvalu 84/1. 15000, Praha 5. právnická osoba

FCCP, Dětská pneumologie, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Chronické aspirace a poruchy polykání 11. Mgr. Pavla Brandová Státní léčebné lázně Janské Lázně, dětská léčebna Vesna Neurorehabilitační principy u dětí s progresivním neurologickým onemocněním 12. Mgr. Alice Hamáčková Redpoint Clinic C Seznam pracovišť Důležité kontakty a informace Návštěvní hodiny Lékárny Jak se k nám dostanete Plán areálu Parkování a vjezd do areálu Důležité kontakty a informace Dětská nemocnice, Černopolní 9 Ústředna FN Brno: Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel. 532 231 111 Nepřetržitý provoz na Centrální evidenci pacientů v Dětské nemocnici (informace Po občanech ve věku 70+ se rozhodla vláda ČR, že dále nebude postupovat jen podle věku, ale že v rámci očkování začne preferovat chronic Chystáte se navštívit FN v Motole? 1 Alergologie Imunologie Pneumologie Stacionář pro imunologii Dětské očkovací centrum Vyšetřovna chloridů v potu Plicní funkce-spirometrie Vyšetření řasinek Dopravní dostupnost: Autobusy č. 167, 168, 174, 179, 180, 347, 502 - autobusová zastávka Nemocnice Motol, Šafránecká, Na.

Akreditace Pneumologie Vedoucí lékař MUDr. Lucie Rejzková telefon 565 355 497, 498 email lrejzkova@hospital-pe.cz Lékař MUDr. Eva Dosedělová Telefonické spojení 565 355 497, 498 Kde nás najdete v budově dětského oddělení v přízemí - Ambulance TRN Pacov telefon: 565 443 021 - umístěna v budově lékárny v 1. patře Agnieszka Podstolská. Pediatrie - praktický lékař pro děti a dorost. Praxe: Hospital KOLO, Polsko, 1990 - 1996, Medicover Polsko, 1996 - 2003, Od 2005 Nemocnice Motol (dětská pohotovost). Citlivý a vnímavý přístup k pacientovi je u malých dětí mimořádně důležitý Velmi dobrou spolupráci máme se s pneumoonkologickým stacionářem a lůžkovým plicním oddělením Masarykovy nemocnice Ústí n. L. Z klinických pracovišť pak s plicní klinikou a III. Chirurgickou klinikou FN v Motole; Způsob objednání: na telefonním čísle 416 723 267, 416 723 25

V letech 2012-2014 pracovala jako primářka dětského oddělení nemocnice v Hořovicích. Předtím působila na Pediatrické klinice IPVZ a 1. LF UK v Krči a Pediatrické klinice 2. LF UK v Motole. Její specializací je obor dětská pneumologie, alergologie a klinická imunologie Oddělení a kliniky. Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a FTN. Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN. Chirurgická klinika 1. LF UK a FTN. Interní klinika 3. LF UK a FTN

Fakultní nemocnice Královské Vinohrad

O mně. MUDr. Miroslav Toms. Od 80. let jsem jako klinický pediatr pracoval v okresní odborné ambulanci pro děti s poruchami trávicího traktu a výživy. Od 90. let jsem přibral rovněž péči o děti s chronickými potížemi dýchacího traktu, tedy hlavně děti trpícími opakovaným kašlem a astmatem, což často s poruchami. Pneumologie a ftizeologie kurz Pneumologie a ftizeologie 24.5. 2016 24.5. 2020 kurz Forenzní a posudková problematika v dětské a dorostové psychiatrii 24.2. 2017 24.2. 2021 kurz Dětská a dorostová psychiatrie 24.2. 2017 24.2. 2021 kurz Základy dětského lékařství kurz Novinky z chirurgie kurz Novinky z vnitřního lékařstv Pneumologie a ftizeologie Ambulance alergologie a klinické imunologie, Praha 6, sekundární lékař v ambulantní složce pro dospělé i dětské pacienty: 2006 - 2008 2008 - 2014: Fakultní nemocnice Motol, Praha - Ústav lékařské chemie, klinické biochemie a patobiochemie, sekundární lékař v laboratoři klinické.

Dětská pneumologie v Česku a na Slovensku proLékaře

Alergolog, Praha 8, Praha. MUDr. Gertrúda Čápová. Alergolog, Plicní lékař, Imu. Chtěla bych poděkovat p. Doktorce Čápové za neuvěřitelný přístup a pomoc vyřešit můj vážný problém. Je to nejlepší l. ékař s kterým jsem se za svůj život setkala. Děkuji p. doktorko a věřte moc mi scházíte, od doby kdy. Autor knihy: Jana Tuková; Petr Koťátko; Petr Pohunek, Téma/žánr: dětská pneumologie - pneumologie - nemoci plic - nemoci dýchacích cest - nemoci dýchacího ústrojí - nemoci u dětí - lékařství a medicína, Počet stran: 686, Cena: 572 Kč, Rok vydání: 2021, Nakladatelství: MLADÁ FRONT Město Lysá nad Labem. Husovo náměstí 23. 289 22 Lysá nad Labem. IČO: 00239402 DIČ: CZ00239402 Datová schránka: 5adasa Nový ředitel Nemocnice Hořovice získal atestace z pediatrie I. a II. stupně, praktického lékařství pro děti a dorost a dětské pneumologie. Je členem odborných medicínských společností (např. České lékařské společnosti JEP, Společnosti pro horskou medicínu, Evroé společnosti pro cystickou fibrózu)

Web doktorky MUDr. Vančíkov

Petr Honomichl Dětská ordinace pro alergie a respirace, Plzeň 3 Jak dál po selhání prvoliniové léčby inhibitory EGFR-TKI MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D. Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň 4 Imunoterapie bronchogenního karcinomu - současnost a výhledy MUDr. Leona Koubková Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Prah Pediatrická klinika UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole, Praha. Trvání spolupráce: od září 2006. Stručná charakteristika: · Gastroenterologie a dětská výživa - digestivní endoskopie centrum dětské výživy, dlouhodobá enterální a parenterální výživa Dětská neurologie zažívá dynamické a současně krásné období revolučních pokroků v diagnostice i léčbě řady onemocnění, z nichž mnohá donedávna neměla známou příčinu nebo byla pokládána za neléčitelná, popřípadě pro ně platilo obojí. Tento vývoj lékařské vědy si vyžádal kompletní revizi předchozích vydání učebnice dětské neurologie z let 2000. Pediatrická klinika UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole, Praha. Trvání spolupráce: od září 2006. Stručná charakteristika: Gastroenterologie a dětská výživa - digestivní endoskopie centrum dětské výživy, dlouhodobá enterální a parenterální výživa FN MOTOL - dětská část sijaitsee osoitteessa V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Česko, lähellä tätä paikkaa ovat: Dětské onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole (0 m), Dětská psychiatrická klinika, Fakultní nemocnice v Motole (37 m), Fakultní nemocnice v Motole - oddělení primární péče (58 m).

Termíny atestací IPV

V dětské neurologii došlo v posledních letech k významnému pokroku. Tím, že se u dosud pouze klinicky definovaných jednotek (např. Rettův syndrom, Angelmanův syndrom, spinocerebelární ataxie) v současnosti otevřela možnost postavit diagnózu na podkladě molekulárně genetického vyšetření, mění se i celkový pohled na okruhy neurometabolických, neurodegenerativních a. Seznam aktivních členů Psychoonkologické sekce ČOS Mgr. Libuše Kalvodová, libuse.kalvodova@seznam.cz PhDr. Zdeněk Hrstka, PhD., FN Klinika onkologie a radioterapie Mgr. Alexandra Škrobánková, FN Olomouc, Hematoonkologická klinika, skrobankova@volny.cz Mgr. Kristina Tóthová, Klinika dětské onkologie FN Brno, kristina.tothova@fnbrno.cz PhDr