Home

Obory vzdělání

středního vzdělávání Písmenem v kódu oboru jsou rozlišovány obory vzdělání poskytující: J - střední vzdělání (bez výučního listu a maturitní zkoušky) E - střední vzdělání s výučním listem s nižšími nároky v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání H - střední vzdělání s výučním liste V seznamu oborů vzdělání najdete 7019 oborů poskytovaných školami z celé České republiky. Můžete si vybrat třeba obor Kuchař - číšník, Ekonomika a podnikání nebo Obchodní akademie Aplikace Obor vzdělání. Aplikace Výběr oboru vzdělání slouží respondentům k vytvoření kódu obsahujícího informace o roku ukončení studia, typu školy a vystudovaného oboru. Tento kód je určen pro naplnění položky OBORVZD u zaměstnanců s vyšším než základním vzděláním. U zaměstnanců se základním a nižším. Obor vzdělání je ve vzdělávacím systému v České republice definován ve školském zákoně a reprezentován písmenem, které je obsaženo v kódu studijního oboru na každém vysvědčení. Vláda stanovuje soustavu oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání svým nařízením. Obory vzdělávání pokrývají vzdělávací soustavu v.

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Přílohy. Sdělení ČSÚ ze dne 14. prosince 2015 o zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED 2013) Metodická příručka. Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED 2013) - systematická část. Vysvětlivky Klasifikace oborů vzdělání sleduje obsah studijního programu a jeho zaměření. Na základě podobného obsahu tak mohou studijní programy vytvářet skupiny, které jsou označeny určitým kódem. Detailní znalost obsahu studijního programu má především vysoká škola, která jej bude realizovat

Obory vzdělání - Stredniskoly

  1. OBOR 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Denní studium Dvouletý obor poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obor je určen pro absolventy tříletých učebních oborů SOU. Příprava ve studijním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák: ovládal základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní.
  2. Pro studium ukončené před rokem 2006 je kód méně podrobný a pro jeho vytvoření je nutné zadat jen rok ukončení studia, vzdělání středoškolské (typ školy) a vystudovaný obor. Pro studium ukončené v roce 2006 a později se do položky OBORVZD zadává kód ve vyšší podrobnosti, než před rokem 2006
  3. Přehled oborů a vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků - Ministerstvo zdravotnictví. S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221. Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221
  4. Obory vzdělání. Obory vzdělání od 2021/2022. Přehled oborů od 2021/2022. Dny otevřených dveří. PROFESNÍ KVALIFIKACE. Kvalifikace - základní informace. Přehled profesních kvalifikací
  5. Obory vzdělání Adresa. Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33, 301 00 Plzeň.
  6. Střední vzdělání s výučním listem. Střední odborné učiliště (obory typu H) - vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, absolvent obdrží výuční list. tříletý. 26-52-H/01. Elektromechanik pro zařízení a přístroje. - tento obor ve školním roce 2021/2022 NEOTEVÍRÁME. tříletý. 32-52-H/01
  7. Délka vzdělávání: 4 roky. 65-41-L/01 • Gastronomie a hotelnictví • denní. B) Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem. Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list. Délka vzdělávání: 3 roky denní, 3 roky dálkové. 65-51-H/01 • Kuchař, kuchařka • denní.

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou. Čtyřleté obory poskytují vzdělání profesního charakteru a žáci se v nich připravují pro náročná dělnická povolání, nižší řídicí funkce, střední odborné činnosti a samostatné činnosti uměleckého zaměření Jedná se o tříleté obory vzdělání. Pro přijetí na kterýkoliv z oborů vzdělání z této kategorie není potřeba doporučení PPP/SPC. Kameník (36-54-H/01) Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem a vysvědčen.

ISPV - Aplikace Obor vzdělán

  1. Obory vzdělání Domů » Obory vzdělání. Sportovní gymnázia tvoří střední článek při zajišťování úkolů akademických a zároveň zajištění kvalitní sportovní přípravy. Školní vzdělávací plán studia odpovídá všeobecnému zaměření jako u jiných gymnázií, je však doplněn o více hodin tělesné výchovy.
  2. Obory vzdělání. Připravuje budoucí kuchaře, číšníky a cukráře ve tříletých oborech vzdělání s výučním listem. Maturitu můžete získat absolvováním studijního oboru Gastronomie. Úspěšným absolventům tříletých oborů nabízíme dvouleté denní nástavbové studium zakončené maturitou
  3. istrativa. právní management. firemní management. 4letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma) 5letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (kombinovaná forma) Veřejnosprávní činnost (zaměření VSPA) - informace o oboru

Obory vzdělání v 1. ročníku Ekonomické lyceum (78-42-M/02) (otevíráme zpravidla 1 třídu podle zájmu uchazečů) Přitažlivost oboru spočívá především v jeho univerzálnosti: kombinuje totiž problematiku obchodní akademie s předměty gymnaziálního rázu Obor vyučuje pouze Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště z Panenského Týnce, a to v detašovaném místě vzdělávání ve Vejprtech. >> číst celý příspěvek Zpracovatel přírodních pletiv (33-58-E/01) je tříletý učební obor s výučním listem určený pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Obory vzdělávání - charakteristika školního vzdělávacího programu. angle-double-right. ŠVP vychází z obecných cílů rámcových vzdělávacích programů a je tvořen na základě skutečných potřeb žáků, rodičů, pedagogického sboru a rovněž v návaznosti na aktuální potřeby společnosti. angle-double-right. Název. Obory vzdělání Obchodní akademie (63-41-M/02) je koncipována jako střední odborná škola obchodně podnikatelského zaměření, která připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací a pro další. Obory vzdělání VOŠZ jsou určeny pro absolventy s úplným středoškolským vzděláním (s maturitní zkouškou). Vzdělávání je tříleté, zakončené absolutoriem. Absolventi získávají titul diplomovaný specialista. Kombinovaná forma vzdělávání. diplomovaná všeobecná sestra (53-41-N/1.

Škola nabízí studium v těchto oborech vzdělání. 79-41-K/41 - Gymnázium. 63-41-M/02 - Obchodní akademie. 75-41-M/01 - Sociální činnost Obory vzdělávání - Střední škola Baltaci s. r. o. KÓD OBORU NÁZEV OBORU 18-20-M/01 Informační technologie 65-42-M/01 Hotelnictví 65-51-H/01 Kucha KLASIFIKACE KMENOVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3708 Dopravní inženýrství a spoje 3711 Automatizace a řízení v dopravě a spojích 39 Speciální a interdisciplinární obory 3901 Aplikované vědy v inženýrství.

Obor vzdělávání - Wikipedi

Nařízením vlády č. 354/2020 Sb., došlo ke změně znění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, kdy se stanovily v příloze D6 komplementární obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou s účinností od 1 Obory vzdělání poskytující základní vzdělání s výjimkou oborů vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá a 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá, které poskytují střední vzdělání: J: Obory vzdělání poskytující střední vzdělání (bez výučního listu a maturitní zkoušky) OBOR NEJVYŠŠÍHO DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ. Jedná se o číselný kód vytvořený aplikací Výběr oboru vzdělání, který se zadává ve statistice ISPV do položky OBORVZ. PLNÝ KÓD. Týká se zaměstnanců s nejvyšším dosaženým vzděláním: VŠ - ukončení studia v roce 1991 a pozděj Tříleté obory vzdělání s výučním listem a s nižšími nároky na vzdělávání . Kód oboru: Název ŠVP: Výuka ve středisku: 31-59-E/01: Šití oděvů: Jirko

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Občanská výchova, Cizí jazyk, Výtvarná výchova. Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno Žák oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou 12) pokračuje ve vzdělávání, i když nevykonal závěrečnou zkoušku úspěšně. Náhradní a opravné zkoušky závěrečné zkoušky se konají podle § 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb.. 4 Základní kmeny farmaceutů rok 2019. Specializace pro farmaceuty - základní obory, vzdělávací programy z roku 2020 podle novely zákona č. 95/2004 Sb. Specializace pro lékaře - základní obory, vzdělávací programy z roku 2015 podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Specializace pro lékaře. obory vzdělání a obory nástavbového studia a do 17. června pro víceletá gymnázia) zveřejnili kritéria hodnocení přijímacího řízení a zejména pořadí uchazečů podle výsledku v přijímacím řízení. Výsledky JPZ konané v náhradním termínu byly pro všechny typy oborů předány ředitelům škol v

Maturitní obory. Čtyřleté a dvouleté (nástavbové) denní studium zakončené maturitní zkouškou. Absolvent dosáhne středního vzdělání s maturitou. U oborů, jejichž zaměření nesou označení (L+H), lze na konci 3. ročníku absolvovat také závěrečnou zkoušku a získat výuční list Obory vzdělání. Veřejnosprávní činnost. Sociální činnost. Asistent zubního technika. Zdravotnický asistent. Délka studia: 4 roky. Forma studia: denní. Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou. Odborná praxe je součástí studia

Video: Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) ČS

Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent se uplatní v restauračním a hotelovém průmyslu při výkonu povolání kuchař nebo číšník, zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Je připraven vykonávat odborné gastronomické činnosti - provozní, marketingové, obchodně. Obor vzdělání je vhodný také pro žáky se zrakovým handicapem. Vzdělávání je čtyřleté, denní, ukončení maturitní zkouškou. Absolvent se může dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších školách. Tento obor je dobrou přípravou pro další studium v oborech, jako jsou výchova ke zdraví, fyzioterapie, ergoterapie. Obory vzdělání Dny otevřených dveří Přijímací řízení Počty přijímaných žáků Ubytování Stravování Stipendijní program Žáci a rodiče Students and Parents. Organizace výuky Teoretické a praktické vyučování Třídy a třídní učitelé Rozvrh vyučování Suplování (změny ve vyučování

Video: Kódy studijních programů a oborů, MŠMT Č

Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) ČS

Obory vzdělání; Přijímací řízení - 1. kolo; Výsledky 1. kola přijímacího řízení. Obory vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie. Dosažený stupeň vzdělání:.

Obory vzdělání. Maturitní obory. Učební obory. Nástavbové obory. Uchazeči. Proč jít k nám. Přijímací řízení. Obory vzdělání. Grafický design 82-41-M/05 Nabízíme možnost profilace ve 3 směrech: Propagační grafika, Prostorový design a výstavnictví, Knižní grafika a ilustrace. Těžiště odborné přípravy spočívá v praktické složce. Žáci se nejprve naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), ve kterých. Obory vzdělání Naše škola organizuje výuku ve dvou budovách a to Pontassievská 3 a Přemyslovců 4 Znojmo. Plné verze ŠVP všech realizovaných oborů vzdělání jsou veřejně přístupné v ředitelně a na vrátnici školy (Pontassievská 3, Znojmo) Obory vzdělání. Absolventům základní školy nabízíme čtyřleté studijní obory s maturitní zkouškou: Název a kód oboru. Délka. Forma. Ukončení. Otevření ve šk. r. 2021/22. Praktická sestra 53-41-M/03. 4 roky

211/2010 Sb. Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v ..

Učební obory s maturitou Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou Jde o střední vzdělání s profesním charakterem, které připravuje žáky pro náročná dělnická povolání a nižší řídicí funkce. Významnou součástí studia je odborný výcvik. Absolventi získají maturitní vysvědčen Dodatkem k RVP pro obor vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie se mění minimální počet hodin matematického vzdělání z 8 na 10 hodin po dobu vzdělávání. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2015, počínaje 1. ročníkem vzdělávání.dodatek_k_RVP_3441M01_Polygrafie.pdf. Přehled dalších změn RVP. Metodiky tvorby. Školné. ve výši 5 000,- Kč za školní rok. Zaměření. výpočetní technika; podnikání; mezinárodní obchod Hotelová škola a Obchodní akademie pro vás připravila čtyřletý obor vzdělání dle ŠVP 63 - 41 - M/02 Obchodní akademie ukončený maturitou s rozšířeným učebním plánem marketing

Cukrář | SŠ a JŠ Volyně

Obory vzdělání. 63-41-M/02 Obchodní akademie. Učební plán oboru - finance a daně. Učební plán oboru OA - podniková ekonomika, cestovní ruch, mezinárodní obchod Jste tady: Úvodní strana > Obory vzdělání. Obory vzdělání. Čtyřleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou. Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Sociální činnost - sociálně výchovná 75-41-M/01 Kosmetické služby 69-41-L/01. Tříleté obory středního vzdělání s výučním listem. Kadeřník 69-51-H/0 BAKALÁŘI software s.r.o. Čs. armády 2, 261 01 Příbram Zákaznická podpora: Potřebujete pomoci Odborné učiliště Vyšehrad Vratislavova 31/6, Vyšehrad 128 00 Praha 2 info@ouvysehrad.cz 224 921 825 734 821 832 Úřední hodiny: Po-Pá: 8:00-15:0 Obory vzdělání . Střední odborná škola. Čtyřletý studijní obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (pro přijetí z 9. ročníku základní školy)-.

střední vzdělávání, Národní pedagogický institut České

Obory vzdělání a školní vzdělávací programy

Učební obor tesař 36-64-H/01 | AŘP SŠT

Váš průvodce pro právo a podnikání (Sbírka zákonů, judikatura, právo, zákony, články, poradny, diskuse, seznam advokátů, judikatura V učebních plánech obou oborů vzdělání jsou zařazené také nepovinné předměty. Jedním z nich je předmět myslivost, kde teoretický základ je prohlubován mysliveckou praxí v honitbě. Není zanedbáván ani fyzický rozvoj studentů Soustavu oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoví vláda nařízením po projednání s příslušnými ústředními odborovými orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a kraji

Výběr střední školy, oborů vzdělání a termínů konání zkoušek. Zde uchazeč vyznačí, kam podává přihlášku, tj. uvede název a adresu školy, kód a název oboru, příp. zaměření. Pokud to není odlišeno použitým formulářem, uvede také formu vzdělávání. Pořadí, v jakém uvede jednotlivé školy, příp. obory. Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Autoelektronika a diagnostika vozidel. Farmaceutický chemik. Fotograf. Kosmetické služby. Management obchodu a služeb. Mechanik elektronik - organizační a výpočetní technika. Mechanik silnoproudých zařízení. Veřejnosprávní činnost Kategorie: Obory vzdělávání. Lesnictví - vyšší Naše lesnická škola nabízí tříleté studium, které je zakončené absolutoriem s právem používat titul DiS za jménem. Lesnická škola přijímá absolventy gymnázií a středních odborných škol s maturitou. Na vyšší odborné škole lze studovat v denním studiu, ale i ve.

Vladimír Polívka - ACTORSMAPZájmové útvary - Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm

ISPV - Pro naplňování položky OBORVZD byla vytvořena

Střední škola zdravotnická, Vyšší odborná škola zdravotnická, vzdělávání, zdravotnictví. Informace pro uchazeče o studium. Kontakty. Vzdělávání absolventů základních a středních škol. Otevírané obory. Asistent zubního technika, Laboratorní asistent Obory vzdělání a školní vzdělávací programy. 13.10.2016. OBOR 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ - SLABOPROUD. Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: ovládá základy elektrotechniky a elektroniky, orientuje se v technické dokumentaci, orientuje se v elektronických obvodech, ovládá základní principy. S tím souvisí i drobné změny v číselném kódu a názvu oborů vzdělání. Od roku 2009/2010 se obory vzdělávání označují jak kódy a názvy RVP, tak názvy ŠVP. Toto dvojí označení oborů vzdělávání (RVP a ŠVP) bude též na všech výstupních dokumentech SPŠOW Hronov (vysvědčení, výuční list i maturitní. Novelizace Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., vymezila nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání (SV). Vzdělávací programy jsou postupně zveřejňovány ve Věstníku MZ ČR a žadatelé budou zařazováni do oboru SV toho vzdělávacího programu, který byl naposledy zveřejněn (§58 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Přehled oborů a vzdělávání nelékařských zdravotnických

SEZNAM OBORŮ ČINNOSTÍ Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 74) Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnost Do systému středoškolského vzdělávání může vstoupit každý uchazeč, který splnil povinnou školní docházku v délce devíti let nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před jejím splněním, a při přijímacím řízení prokáže požadované schopnosti, vědomosti a zdravotní způsobilost pro zvolený obor. Na víceletých gymnáziích a konzervatořích mohou.

Obory vzdělán

Specializační vzdělávání uskutečňuje akreditované zařízení, kterému byla udělena / prodloužena akreditace Ministerstvem zdravotnictví, a to na základě žádosti a splnění všech stanovených podmínek k uskutečňování SV nebo jeho části podle vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zd 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Tříleté obory vzdělání s výučním listem - denní studium pro absolventy základních škol - přednostně ze speciálních základních škol. 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. 36-67-E/01 ZEDNICKÉ PRÁCE. 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE - kombinovaný obor L0+H Od školního roku 2022/2023 bude možné studovat kombinovaně obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání H (Sklář) v rámci středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0 (čtyřleté studium oboru.

Soutěž KOVO Junior 2019Jak se učit | SZAT LitomyšlMUDrLucia Vráblicová - ACTORSMAPGymnastiky Sokola Ostrava na Přeboru ČOS - Sportovní

Jednoleté zkrácené (dálkové) studium: (pro absolventy studijních oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou) RVP 26-51-H/01 Elektrikář ŠVP Elektrikář. Obory vzdělání karosář, strojní mechanik, elektrikář a elektromechanik pro zařízení a přístroje jsou finančně podpořeny stipendiem z rozpočtu. Nová soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem. 23 Strojírenství a strojírenská výroba. 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technik Maturitní obory - dálková forma vzdělávání; Učební obory s výučním listem a bez výučního listu. Obory středního vzdělání s výučním listem; Obory středního vzdělání bez výučního listu; Stipendijní řád pro obor Pekař; Praktické vyučování; Pro žáky a rodiče . Formuláře, žádosti, smlouvy. Pokyny k. Obory vzdělání podle tříd. 23-68-H/01: Mechanik opravář motorových vozidel: 1.A, 2.A, 3.A: 41-55-H/01: Opravář zemědělských strojů.