Home

6 pád pán

Podstatná jména mužského rodu - vzor

České skloňování je obměna slovních tvarů podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek v češtině pomocí koncovek.Čeština je flektivní jazyk a vyznačuje se velkým množstvím skloňovaných slovních tvarů. Skloňování je vedle slovosledu a předložek základním prostředkem k vyjadřování syntaktických vztahů mezi větnými členy Skloňování podstatných a přídavných jmen on-line. Zadejte libovolné podstatné jméno, přídavné jmeno nebo celou frázi. Nástroj na základě rozpoznání rodu a vzoru slova vyskloňuje jméno či frází ve všech pádech jednotného i množného čísla

Koncovka 3.a 6.pádu mužských podstatných jmen životných ..

Pád Jednotné číslo Pád Množné číslo 1. soudc-e 1. soudc-i, -ové -ovi 6. (o) pán-ech (hoších) 7. pán-em 7. pán-y PádJednotné číslo PádMnožné číslo 1. muž 1. muž-i, -ové (učitelé) 2. muž-e 2. muž-ů. 1. pád kdo? co? velký pán mužský rod životný. 2. pád koho? čeho? bez velkého pána. 3. pád komu? čemu? k velkému pánu k velkému pánovi. 4. pád koho? co? pro velkého pána. 5. pád velký pane! 6. pád o kom? o čem? o velkém pánu o velkém pánovi. 7. pád kým? čím? s velkým pánem 1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 5. pád 6. pád 7. pád. Pán prstenů: slovní druhy. Stínovlas však nalézal cestu a ostatní koně jeli jeho stopou. Zájmeno Spojka Přídavné jméno Podstatné jméno Sloveso. Určování zájmen. Občas tu proběhl nějaký poslíček. Zájmen

Internetová jazyková příručka: Skloňování mužských

PRAVIDLA - Podstatná jména (vzory rodu mužského

Podstatná jména - vzory předseda a soudce - Moje čeština

 1. Vzory mužského rodu. Pán si myslel, že je pravý muž, když postavil hrad, který nedobude žádný stroj Jeho počínání přihlíželi s úsměvem předseda a soudce.. Podstatná jména rodu mužského, která jsou zakončená v 1. pádě čísla. jednotného na souhlásku a mají v 1. a 4. pádě čísla jednotného neb
 2. 3. pád - vzor pán = pán. u /pán. ovi, vzor muž = muž. i /muž. o. vi. pan. u ředitel i Nováčk ovi Zdeňk u Mikuláš. ovi spisovatel. i Ondřej i Sekor ovi básník u Jan u Nerud. ovi kamarád. u Petr ovi malíř i Josef u Lad. ovi 3. pád - vzor předseda = předsed. ovi. předsed. ovi Ot ovi Zahradník. ovi 5. pád. vzor soud. ce.
 3. - 1 - Podstatná a přídavná jména (procvičování) 1) Jistě si vzpomínáte, že jste vypracovávali úkol, který spočíval ve vyhledávání podstatných jmen v jednom ze cvičení (text je vybrán z jedné z učebnic pro šestý ročník). Úkol jsme však už nestihli zkontrolovat. Proto Vám nyní předkládám správné řešení a chtěla bych, abyste si sam
 4. Samo zistí, že Lili, študentku s nadváhou, šikanujú. Podarí sa mu rezignovanú Lili vyburcovať k obrane, ale šikanujúc
 5. ka upekla buchty a dala je Karlovi do košíku
 6. Dnes tedy VZOR PÁN. Cíl: Rozpoznáš u M rodu vzor pán, skloňuješ VZOR PÁN ve všech pádech, dáš slova vzoru pán do správého tvaru , doplníš správné i/y do slov se vzorem PÁN Podle vzoru pán se skloňují podstatná jména rodu mužského ŽIVOTNÉHO, která mají ve 2. p., čísla jednotného KONCOVKU -a (2

(občané!) 6.p kom, čem pánu, pánovi pánech (hoších) 7.p kým, čím pánem pány Vzor pán - skloňování pád Číslo jednotné Číslo množné 1.p kdo, co pán (trenér, lev) páni, pánové (občané) (trenéři, lvi, lvové) 2.p koho čeho pána (trenéra, lva) pánů (trenérů, lvů) 3.p komu, čemu pánu, pánovi (trenérovi. Slovenčina rozlišuje 6 pádov, ktoré sú tradične očíslované: 1. pád - nominatív (N) 2. pád - genitív (G) 3. pád - datív (D) 4. pád - akuzatív (A) 6. pád - lokál (L) 7. pád - inštrumentál (I) Piaty pád vokatív sa v súčasnosti už takmer nepoužíva. Vo funkcii oslovenia ho nahradil nominatív. Ako sa máte, pán Kováč 6. pád (O) Kom? (O) Čem? 7. pád Kým? Čím? Pád Jednotné číslo Pád Množné číslo 1. hrad 1. hrad-y plaz - podle vzoru pán: s plazy jetel, cíl - podle vzoru stroj: v jeteli, cíli, do cíle přítel, učitel - podle vzoru muž: s přáteli, učitel PÁN a MUŽ jsou ve skutečnosti živí, proto to jsou vzory životné. Neplatí vždy. Výjimky (sněhulák, drak - nežijí, ale životné jsou). V 1. a 4. pádu nemají stejný tvar (pán - pána, muž - muže). HRAD a STROJ v realitě nejeví známky života, proto to jsou vzory neživotné. Neplatí vždy

Koncovky podstatných jmen: mužský rod - Procvičování koncovek podstatných jmen mužského rodu, volba y/i: rozsáhlá sbírka příkladů, vysvětlení, více způsobů procvičování, hry, atraktivní a přehledná forma zpracování pád číslo rod vzor Půjdu ven bez bratra 2. j. Mž pán Máš krásný prstýnek 4. j. Mn hrad Zlomené obratle 1. m. Mn stroj Bydlíme na zámku 6. (2.) j. Mn hrad Pracuji na počítači 6. j. Mn stroj Viděli jsme papoušky 4. m. Mž pán Svalnatý kulturista 1. j. M předsed 1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 5. pád 6. pád 7. pád pán pána pánu, -ovi pána pane! o pánu, -ovi pánem muž muže muži, -ovi muže muži! muži, -ovi mužem hrad/les hradu/lesa hradu hrad hrade! hrad , -u hradem stroj stroje stroji stroj stroji! stroji strojem pedseda pedsedy pedsedovi pedsedu pedsedo! pedsedovi pedsedou soudce soudce.

Když se vám pletou koncovky -ovi a -ovy - erikahanackova

 1. U podstatných jmen rozlišujeme pád, číslo, rod a vzor. Pády podstatných jmen. 1. pád - Kdo, co? 2. pád - Bez koho, čeho? 3. pád - Ke komu, čemu? 4. pád - Vidím koho, co? 5. pád - oslovujeme, voláme. 6. pád - O kom, o čem? 7. pád - S kým, s čím? Pád podstatných jmen 1 - online cvičení Pád podstatných jmen 2 - online.
 2. PÁN MUŽ . podstatná jm mužský rod ­ životné vzory.notebook January 13, 2015 tvrdý vzor PÁN 1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 5. pád 6. pád 7. pád 1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 5. pád 6. pád 7. pád číslo jednotné číslo množné.
 3. Tvary a pravopis podstatných jmen - můžeme určit rod, číslo, pád a vzor, v mužském rodě životnost - rozhodují hlediska mluvnice, ne hlediska věcná. např.: sněhulák je životný, protože patří ke vzoru pán děti - jsou rodu ženského, protože se skloňují jako kosti. dobytek - je číslo jednotné - jako hrad (les). vzory: rod mužský: pán, hrad (les), muž, stroj.
 4. Příjmení zakončená na-o se skloňují podle vzoru pán, ale 5. pád čísla jednotného je stejný jako 1. pád čísla jednotného (Stýblo! Okýnko! Okýnko! ), ve 3. a 6. pádě mají koncovku -ovi ( Stýbl ovi , Okýnk ov i )
 5. CIZÍ PŘÍJMENÍ zakončená na samohlásku -E, která se vyslovuje Goethe, Heine, Nietzsche mívají tvary podle vzoru pán nebo soudce, novější tvary podle zakončení tvarů zájmen 2. pád Goetha/Goetheho 3. pád Goethovi/Goethemu 4. pád Goetha/Goetheho 5. pád Goethe! 6. pád Goethovi 7. pád Goethe
 6. Podstatné jméno zařadíme ke vzoru podle jeho rodu a zakončení 1. pádu, případně 2. pádu, u mužského rodu záleží i na životnosti a neživotnosti. Zjednodušeně můžeme říci, že podstatná jména se skládají z kmene (většinou se nemění) a pádové koncovky (některé pády nemají koncovku): pán, pána, pánovi, pánem
 7. VZOR PÁN = tvrdý vzor, ale v některých tvarech se píše měkké i (1.a 5.p.č.mn, + koncovka -ovi) ÚKOL: uč. str. 96/1 - přečti si příběh, ztučněná slova napiš do sešitu a urči u nich: rod, číslo, pád

Vzory skloňování podstatných jme

4tr. ČJ podst.jm.r.M.tvrdé vzory 20.4. (Ketnerová Diana) 2 PÁN 1. pán 2. pána 3. pánu, -ovi 4. pána 5. pane! 6. pánu, -ovi 7. pánem 1. páni, -ov a) Jednotné číslo - vzor pán b) Množné číslo - vzor muž jednotné číslo množné číslo 1. pád génius géniové 2. pád génia géniů 3. pád géniovi, géniu géniům 4. pád génia génie 5. pád génie géniové 6. pád o géniovi, géniu o géniích 7. pád s géniem s génii Cvičení Pozor na tvary, které si musím pamatovat, např. koncovku sedmého pádu -ými, -ami,-emi, nebo ve 3. a 6. pádě mužského vzoru pán koncovka -ovi. u přídavných jmen totéž: veselými (veselá,veselý jako mladá, mladý) jako mladým

Skloňování podstatných jmen - výjimky Vzory mužského rodu 1. Vzor pán, muž Ve 3. a 6. pádě jednotného čísla je koncovka -ovi až u posledního jména: Martinovi Karlu Novákovi Petru Pavlu Čermákovi 2. Vzor předseda Ve 3. a 6. pádě je vždy pouze koncovka -ovi: Otovi Otovi Čermákovi 3 Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, dějů, vlastností a stavů. Určujeme u nich: pád, číslo a rod. Skloňují se podle jmenných vzorů. Jsou plnovýznamová a ve větě nejčastěji plní funkci podmětu nebo předmětu. Podstatná jména mohou být konkrétní (to co je hmotné, takže si na to můžete sáhnout: kniha. Podstatná jména jsou první slovní druh, který je potřeba zvládnout. Má nevýhodu, že se u něj, stejně jako například u sloves, určuje mnoho kategorií. Zkuste otestovat své dovednosti v tomto rozsáhlém testu na podstatná jména. Následujícím podstatným jménům přiřaďte vzor, podle kterého se dané podstatné jméno. V rodu mužském na nás čeká 6 vzorů: PÁN. HRAD. Končí na tvrdou, nebo obojetnou souhlásku. 1. pád - pán. 2. pád - pána. 1. pád - hrad. 2. pád - hradu. MUŽ A STROJ jsou vzory měkké.

České skloňování - Wikipedi

 1. 2. podstatné jméno rod číslo pád vzor dívky! ž. mn. 5. žena na školách ž. mn. 6. žena v šatně ž. j. 6. žena dal branku ž. j. 4. žena pod lavicí ž.
 2. Podstatná jména hromadná mají pouze tvary jednotného čísla, ale označují více věcí stejného druhu. Lze je počítat jen jako celky nebo pomocí číslovek málo/hodně/trochu ( dvojí cukroví, málo listí, rostlinstvo, žactvo, křoví ). Podstatná jména: pády. Více. Podstatná jména: pády. V češtině rozlišujeme 7.
 3. která se skloňují podle vzoru pán, mají v koncovkách tvrdé - y, např.: volám na psy, jdu se psy. Pouze v 1. a 5. pádě množného čísla, např.: psi štěkají a v koncovce - ovi (3. a 6. pád jednotného čísla) píšeme měkké - i
 4. 6. pád o n í (té) 7. pád s ROD MUŽSKÝ ŽIVOTNÝ - podstatná jména mají odlišný tvar v 1. a 4. pádu (pán - vidím pána, muž - vidím muže)) ROD MUŽSKÝ NEŽIVOTNÝ - podstatná jména mají shodný tvar v 1. a 4. pádu (hrad - vidím hrad, stroj - vidím stroj
 5. a 6. pád č. j. koncovka - ovi a 7. pád č. mn. píšeme y Piš do cvičného sešitu dle vzoru (do závorky doplníš pád a tvar vzoru pán, který ti pomůže)
 6. 6. p. (na) nohou / nohách (na) nohách 7. p. (s) nohama (s) nohami Pokud ruka, noha označuje část těla, do některých pádů plurálu vstupují tzv. duálové koncovky. V 7. pádu pl. je pouze u ruky, nohy ve významu části těla zakončení -ama: mýma dvěma rukama, unavenýma nohama (podobně u neuter ušima, očima)
 7. mívají tvary podle vzoru pán nebo soudce, novější tvary podle zakončení tvarů zájme

Špinavé prádlo leželo na křesle h) Na čem leželo špinavé prádlo?(6. pád) 3. Přehodil jsem deku přes postel. b) Přes co jsi přehodil deku? (4. pád) 4. Ota měl dobré výsledky v matematice. l) V čem měl Ota dobré výsledky?(6.pád) 5. Setkali jsme se s přáteli z Prahy. pán č. 5 Poznámka: Lekce je doplněna navíc. Dokážeš vzor pán vyskloňovat i zpaměti bez pomoci tabulky? Při skloňování vzoru pán si uvědomuj správné psaní i nebo y: 3. a 6. pád jednotného čísla koncovka - ovi (pánovi) 1. a 5. pád množného čísla koncovka - i (páni) 4. a 7. pád množného čísla koncovka -y (pány) Co je správně napsáno Některá slova latinského původu zakončená -us (génius, cyklus) se skloňují podle vzoru pán (životná) nebo hrad (neživotná), jako kdyby v nominativu zakončení -us nebylo: Brut'us, Bruta, Brutovi, Bruta, Brute, Brutovi, Brutem.Toto se týká pouze některých ze slov, která se v latině skloňují podle 2. deklinace (v genitivu se us mění v i) (CJ KATEGORIE PODSTATNÝCH JMEN-08 13) U daných podstatných jmen urči všechny jejich kategorie (rod, číslo, pád, vzor). Příklad: s myšlenkou - rod ženský, č. j., pád 7., vzor žen Podstatná jména, latinsky substantiva, jsou názvy osob (dítě), zvířat (tučňák), věcí (křeslo), dějů (plavání), vlastností (štědrost) a vztahů (láska).Jde o plnovýznamový druh. Ve větě nejčastěji plní roli podmětu nebo předmětu. Určujeme u nich mluvnické kategorie pádu, čísla, rodu a vzoru

10 výborní herci, ktorí hrajú aj vo vysokom veku - Emefka

podstatnÁjmÉna-pÁd upodstatnýchjmenurčujemepád. 1.pád kdo?co? princeznakolotoČ 2.pád koho?Čeho?princeznykolotoČe 3.pád komu?Čemu?princeznĚkolotoČi 4.pád koho?co? princeznukolotoČ 5.pád oslovujeme,volÁmeprincezno!kolotoČi! 6.pád okom?oČem?princeznĚkolotoČi 7.pád skÝm?ČÍm? princeznoukolotoČem přečtisitext 6. pád muži/mužovi lovci mužích lovcích 7. pád mužem lovcem muži lovci Vzor STROJ 1. pád stroj závoj stroje závoje 2. pád stroje závoje strojů závojů 3. pád stroji závoji strojům závojům 4. pád stroj závoj stroje závoje 5. pád stroji! závoji! stroje! závoje! 6

Příklad 4 - osoba, 4.pád, bez předložky: Dĕti, které Mary hlídá The kids (that) Mary is watching Příklad 5 - osoba, 7.pád, s předložkou: Dívka, se kterou půjdu do kina The girl with whom I will go to the cinema Příklad 6 - osoba, 3.pád, s předložkou ahoj chodím do páté třídy a učitelka nám dala za úkol zjistit co je vzor plaz já myslím že je to muž 1.pád plaz 2.pád plaze 3.pád k plazovi 4.pád plaze 5.pád plazi 6.pád plazu o plazovi 7.pád plazem zítra se to dozvime tak to tady napíšu správně nemůže to být pán protože pán plaz ok bez pána bez plaza? to by nešlo a jiný životný už nen Pánovi Hradu pánu. Muži Stroji mužovi. 7. pád Pánem Hradem Mužem Strojem Předsedou Soudcem. . pád 2. pád 3. pád 4. pád 5. pád 6. pád. NOMINATIV GENITIV DATIV AKUZATIV VOKATIV ABLATIV.

l. pád ëísla jednotného —plaz, 2. pád éísla jednotného —plaza jako pán, pána — vzor pán; mezi plazy jako mezi pány — v koncovce pod- statného jména napíšeme tvrdé y. Poznámka: Pii odùvodñování psaní i/í ay po obojetných souhláskách v koncov 1. ve větách podtrhni podstatné jméno vzoru pán a urči pád: Nad střechami krouží holubi. 1. pád. Pstruzi potřebují k životu čistou vodu. 1. pád. Na podzim čápi odlétají na jih. 1. pád. Člověku věrně slouží psi. 3. pád, 1 .pád. Malá zvířata se těžko ukryjí před orly. 7. pád. Sysli škodí na polích. 1. pád Pád č. jednotné č. množné č. jednotné č. množné 1 pán páni, pánové sousedé muž muž, -ové i učitelé 2 pán a pán muže ůmužů 3 pán, -ovi u pánm ůmuži, -ovi mužům 4 pán a pány muže muže 5 pan, e dělníku páni, pánové sousedé muži, otče muži, mužové učitelé 6 pán, -ovi u pán, ech dělnících muži.

Skloňování on-lin

Změny, které se staly s Adamem a Evou, protože pojedli ovoce, se nazývají Pád. Odloučení Adama a Evy od Boha. Jaké fyzické a duchovní změny se staly s Adamem a Evou v důsledku jejich přestupku? Protože Adam a Eva pojedli ovoce stromu poznání dobra a zla, Pán je vyslal ze zahrady Eden do světa 6. - Určování podstatných jmen Pád Číslo Rod Vzor na nose 6. j. M/než. hrad před domem 7. j. M/než. hrad ke kamarádům 3. mn. M/živ. pán malý zajíček 1. j. M/živ. pán vedle stromů 2. mn. M/než. hrad Pavle! 5. j. M/živ. pán jde lesem 7. j. M/než. podvzor les do zahrady 2. j. Ž žena před kůzlaty 7. mn. S kuře na.

Skloňování příjmení Vaško — PS

Pád: Číslo jednotné: Číslo množné: 1. pán: páni, -ové: 2. pána: pánů: 3. pánu, -ovi: pánům: 4. pána: pány: 5. pane!: páni!, -ové!: 6. (o. Určíme pád: o seleti (O)Kom, (o) čem? je 6.p. Řešení: Již víme, že koncovka slova o seleti zní měkce, proto píšeme i. Po dosazení vzoru ve stejném pádu tedy o kuřeti si to můžete potvrdit v 1. pádu: pán, muž, hrad, stroj. ve 4. pádu: vidíme pána, muže - životné, vidíme hrad, stroj - neživotné (podstatná jména rodu životného mají rozdílné koncovky 1. a 4. pádu) Pravopis koncovek podle vzorů: psi štěkají - jako páni, viděli jsme psy - jako pán Vytvořím tvar č.j., 2. pád (koho, čeho?), sleduji koncovku! Přiřadím správný vzor (pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce). Podle koncovky vzoru určím pravopis. Vzor : viděli jsme lv.. y/i. 1. pád- le v 2.pád- lv a 1. pád- pá n 2.pád- pán a viděli jsme pány- viděli jsme lv

Dobrý slovník čeština důstojný pá

Určujeme ( pád, číslo, rod, vzor) Rody: mužský - životný : pán, stroj, předseda, soudce Neživotný: hrad, stroj ženský - žena, růže, píseň, kost střední - město, kuře, moře, staven í Mluvnice. Názvy párových orgánů lidského těla mají zachované některé tvary staročeského duálu, v množném čísle se vyjma. 5. Určete pád u podstatných jmen; 6. Uveďte podstatná jména ve správném tvaru; 7. Určete rod u podstatných jmen; 8. Určete vzor u podstatných jmen; 9. Určete pád u podstatných jmen (napsat jen číslo!) 10. Určete číslo u podstatných jmen; 11. Doplňt Skloňování on-line zdarma celých frází - podstatných i přídavných jmen 6. pád latinsky. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu 6. pád latinsky.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik výrazů. U poslední věty je třeba při určování pádů slov pád a nával mít na paměti smysl celé věty, a pokud žáci určí pády opačně (pád - 1. p., nával - 4. p.), vysvětlit, že gramaticky by to tak být mohlo, ale vzhledem ke smyslu cel

Skloňování pán — čeština: ·dospělý člověk samčího pohlaví5

6. U jmen řeckých a latinských se p ři sklo ňování odsouvá zakon čení 1. pádu -os, -es, -us, -as a koncovky jsou podle vzoru pán - Sofokles (Sofokla ), kmen se rozšiřuje o -n-, -d-, -t-: Cicero (Cicerona), Paris (Parida i Parise), Mars (Marta). 7. Cizí jména zakon čená na -ea sklo ňujeme jako podst. jméno ide Který pán? Řídící větou se ptám. Vedlejší závislou odpovím: Co jsem ho potkal. další příklady (v závorce graf souvětí): Svá tajemství řeknu jen tomu člověku, kterému naprosto důvěřuji. (VH1, kterému VV2přívl.) 3.,6. pád - mně. Vedle každého napište vzor. Do dalšího sloupce napište, jak byste na tu osobu volali (5. pád). Např. pilot - vzor pán - pilote! Ale pilota by asi král nepotřeboval Autor: Bohuna Matějů, bohunkamateju@seznam.cz, říjen 2012, Český jazyk 5. ročník, Prezentace na opakování učiva Podej tužku PAVLOVI. = podstatné jméno ve 3. pádě, podle vzoru PÁN - v tomto případě jde o příponu -OVI, která je u podstatných jmen vždy měkká. PAVLOVI RODIČE mě mile přivítali. = přídavné jméno přivlastňovací - 1. pád množného čísla mužského rodu životného (TI RODIČE) - v tomto případě jde o koncovku -OVI. Známe dobře PAVLOVY RODIČE 7. pád (mezi kým a lidmi ? otázka pro sedmý pád), množné číslo, rod mužský životný (ti vodníci, liší se první a čtvrtý pád, proto životný), vzor pán (vodník bez vodníka jako pán bez pána). Vodnících - tvar vodníkách není správně

Dobrý slovník čeština velký pá

Podstatná jména jsou prvními slovními druhy. Představují názvy osob, zvířat, věcí a vlastnosti dějů. Proto většina lidí si plete slovesa s podstatnými jmény jako - dělat / dělání, malovat pán, hrad. c) -doplnit správný tvar (pozor na koncovky), určit pád. VZOR. na jedli 6.pád. Sešit na pravidla. VZOR MUŽ. 2. pád č.j. má koncovku -e. učitel bez učitele jako muž bez muže. V koncovkách píšeme vždy -i. s učiteli jako s muži. VZOR STROJ. 2.pád č.j. má koncovku -e. pytel bez pytle jako stroj bez stroj Rozsáhlé testy na procvičení češtiny a českého pravopisu. Pro všechny, kteří si chtějí procvičit český pravopis. Hodí se nejen pro žáky základních škol, studenty středních škol a gymnázií, ale i pro dospělé, kteří by si chtěli zopakovat, co už zapomněli V koncovkách podstatných jmen vzoru pán se píše: a také v koncovce 3. a 6. pádu čísla jednotného -ovi: lvovi, chlapovi, psovi (komu, o kom), tvrdé y se píše ve 4. a 7. pádě čísla množného: lvy, pány, holuby, orly, psy, chlapy (vidím koho, s kým)

Склонение существительных мужского рода

Určování podstatných jmen (těžké) - online Rozbor

Potrat z pádu. Ahoj, potřebuji radu. Nechci hned pelášit doktora, tak píšu sem. Jsem 8+6, včera jsme s partnerem byli bruslit a na okruhu jsem spadla.. narazil do mě starší pán zezadu. Spadla jsem celkem hezky, odřela jsem si je koleno a nic víc mi nebylo, ani mě nic nebolelo 2. pád č. jednotného -e -a -e životný neživotný životný neživotný pán hrad muž stroj předseda soudce Podle vzoru pán se sklo ňují podstatná jména rodu mužského životného, která jsou v 1. pád ě čísla jednotného zakon čena na souhlásku tvrdou nebo obojetnou a v 2. pád ě čísla jednotnéh 6.pád slova osel. Jak je to správně Jede na oslu nebo Jede na oslovi?Nemužu to totiž najít ani v pravopisném slovníku. Uzamčená otázka. ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce. Podle mě by to mělo být jede na oslovi - osel - bez osla jako vzor pán - bez pána

Velký obraz (příručka a obrázky)PPT - VY_32_INOVACE_20_BĚLKOVICE-LAŠŤANY_ČJ - SLOVNÍ DRUHY

tvary podle vzoru hrad nebo pán. zakončení se odsouvá u všech jmen na -ISMUS, dále např. u jmen . cyklus, mýtus, tyfus, génius - 2. pád: mechanismu, cyklu, mýtu, tyfu, génia. u některých zdomácnělých jmen se zakončení -US neodsouvá nebo jsou u nich oba tvary - 2. pád: cirkusu, kaktusu, luxusu, viru/virusu, glóbu. On sám byl bohem nebes, hromů a blesků. Taktéž ochraňoval právo, spravedlnost i všechna města a dohlížel nad řádem světa. Mezi symboly boha Dia patřil. blesk. , býk, dub. , orel a žezlo. Zeus byl majitelem nezničitelného štítu aigis, který byl vyrobený z kozí kůže. Jeho římským protějškem, tedy nejvyšším skladatel, poslanec = muž, zeď = kost, střevíc = stroj PS 12/4 7 1 1 5 2 1 7 1 1 a) V době žní svážela nákladní auta do sýpky obilí Souborné vydání nejznámější fantasy trilogie Pán prstenů (Společenstvo prstenů, Dvě věže a Návrat krále) (Založil/a: icekafe ) (více) J. R. R. Tolkien. *03.01.1892 - †02.09.1973. Zobrazit další díla autora 6. pád o géniovi, géniu o géniích 7. pád géniem génii. -Uzel - Uzla pán -Mráz - Mráze muž -Jiří - Jiřího jarní -Novotný - Novotného mladý -Petrů nesklonné -Podmele soudce -Stýblo - Stýbla pán. Zeměpisná jména. 6. pád (o) něm (o) ní jejich rodiče moje kniha . Zájmena ukazovací ten klokan tento ručník tenhle soused onen pán takový hrnec týž slon tentýž úkol sám dom