Home

Bauxit krystalová soustava

Bauxit je směsicí několika minerálů zahrnující hydroxidy hliníku, gibbsit, böhmit, diaspor, dihydrát oxidu hlinitého, Al 2 O 3 ·2 H 2 O. a oxidy železa. Většinou se dříve klasifikoval jako minerál, ale současná literatura uvádí bauxit jako horninu.Svůj název dostal podle vsi Les Baux-de-Provence v jižní Franci Oxid hlinitý (Al 2 O 3) je krystalická látka, obvykle bílé barvy, která vzniká při spalování hliníku nebo dehydratací hydroxidu hlinitého.Oxid hlinitý se v přírodě vyskytuje jako velmi tvrdý nerost korund.Odrůdy korundu jsou smirek a drahé kameny - modrý safír a červený rubín.Surovinou pro výrobu oxidu hlinitého je bauxit.. 3. Ideální krystalová m Vypo čítejte m řížkovou konstantu (hranu elementární bu ňky) prostorov ě centrované krychlové krystalické soustavy Fe α. Předpokládejte relativní atomovou hmotnost 55,85 a hustotu 7870 kg ·m-3. bauxit bauxite graná krystalová. soustava: termodynamická Používají se např. loužence, tzv. kyzové výpražky, ocelárenské kaly (korekce Fe 2 O 3), bauxit (korekce Al 2 O 3), křemičitý písek, křemelina (korekce SiO 2). Vzhledem ke snaze o co nejnižší cenu finálního výrobku je patrná snaha o použití levných odpadních látek namísto. Obrázek 1 - Bauxit [25] a hliník [26] 9 Tabulka 1 - Vybrané vlastnosti hliníku [1], [2] veličina - vlastnost hodnota krystalová mřížka K2 mřížkový parametr [10-10m] 4,04958 teplota tavení [°C] 660,4 soustavy Al-Cu a souvislost mezi změnou struktury a postupem vytvrzování jso

Bauxit - Wikipedi

 1. erálů Krystalová struktura - vnitřní stavba
 2. Krystalová struktura nerostů tvrdost č.1, černá, šesterečná soustava, dobrý vodič tepla a elektřiny, Č. Krumlov (Grafitový důl), tužky, maziva, žáruvzdorný materiál. ruda hliníku - bauxit. ruda uranu - uraninit. NERUDY - využití ve stavebnictví,.
 3. Původ. Korund vzniká v pegmatitech bohatých na hliník spolu s andalusitem a kyanitem a v horninách, které prošly kontaktně tepelně-tlakou metamorfózou (příkladem jsou metamorfované bauxity, terry rosy, jílovité horniny, dolomity, svory a břidlice).Obecně se dá říci, že vzniká v prostředí bohatém na hliník a chudším na křemík..
 4. erál, krystalová struktura nerostů - 18. 9. 2019 9. B, 20. 9. 2019 9. A . Minerál (nerost) - anorganická, stejnorodá přírodnina, lze vyjádřit chemickým vzorcem, příklad - nejběžnější
 5. krychlová soustava isometric systém /ʌɪsə(ʊ)ˈmɛtrɪk/ krystalické pevné látky crystalline solids /ˈkrɪst(ə)lʌɪn//ˈslɪd/ krystalová struktaura crystal structure /ˈkrɪst(ə)l/structur
 6. erálů strana 7 1. Varianta A: velké množství malých krychlovitých krystalů (rušená krystalizace); varianta B: malý počet velkých krystalů (volná krystalizace). 2. Fluorit - krychlová, síra - kosočtverečná, křišťál - šesterečná. 3. Krychlová soustava, šesterečná soustava
 7. Nerosty jsou seřazeny abecedně podle svých názvů a jsou o nich uvedeny tyto údaje: chemické složení, krystalová struktura (krystalografická soustava), údaj o barevném vzhledu, hustota a tvrdost v Mohsově stupnici

Oxid hlinitý - Wikipedi

 1. Krystalizuje v soustavě krychlové, krystalová mřížka je plošně centrovaná. Obr. 2.1.1 - Prostorové rozmístění atomů hliníku v základní krystalové mřížce čistého hliníku. Pozn. 1Å=10-10m=0,1nm [2]. Hliník je slabě paramagnetický elektrická i tepelná vodivost hliníku jsou velmi dobré
 2. Bauxit krystalová soustava. Domácí jednoduché rohlíky. Socrates. Problémy s péťou. Kolko je 1/8 masla. Excel pomoc. Zakletý v čase online. Jak dlouho vydrží namíchaná barva na vlasy. Schiedel výpočet spalinové cesty. Amerika hledá topmodelku 10 série online ke shlédnutí. Angel wings kojici saty. Koberec s vlastním potiskem
 3. Oxidy bezvodé Autor: Mgr. Marian Solčanský Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 2013, listopad jedná se o sloučeniny kyslíku s jinými prvky kyslík je zastoupen v atmosféře 21% a v zemské kůře tvoří dokonce 63% mnoho oxidů jsou důležité rudy: bauxit, magnetit, hematit, uranin, chromit, ilmenit pevná krystalová mřížka vysoká teplota tání přirozeným oxidem je.
 4. Bauxit krystalová soustava. Pottermore test patronus. Owen wilson. Winchester sídlo démonů celý film. Trhané vepřové sous vide. Injekční stříkačka popis. Tosa inu břeclav. Podpora chuti k jídlu u dospělých. Kzp stavba. Jak rozesmát muže. Gliová jizva. Určení odrůdy jablek. Barva vánoc 2016. Krizova kost zlomenina. Foceni.
 5. Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio -CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Geologie-Minerály II

 1. Oxidy vodnaté Autor: Mgr. Marian Solčanský Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 2013, listopad zvané též hydráty netvoří krystalové tvary, jsou amorfní nejčastěji vyplňují dutiny v horninách a vytvářejí agregáty tvarem odpovídající dutině, v níž vznikaly OXIDY VODNATÉ vyskytuje se ve tvaru hlíz nejrůznějších barev lomné plochy mají charakteristickou.
 2. Minerál s největší hustotou Minerál - Wikipedi . era, důl) čili nerost je homogenní přírodní fáze s přesně definovatelným chemickým složením a s vysoce uspořádanou stavbou částic, která je za normálních podmínek krystalická (výjimkou je přírodní rtuť) a která vznikla jako výsledek geologických procesů, případně jako produkt přírodních procesů na.
 3. eralogie pro bakalářské studium: vrátit se na úvodní stránku. Úvod; Obsah. 1. Strukturní krystalografie; 2. Morfologická krystalografie; 3
 4. eralogii a krystalografi . erálech . Minerál = homogenní, anorganická přírodnina, jejíž složení lze zapsat chemickým vzorcem Hornina = anorganická přírodnina, která je tvořena dvěma a více nerosty, tvoří podstatnou část zemské kůry Mineralogie
 5. eralogie pro bakalářské studium. Rejstřík základních pojm
 6. Periodická soustava prvků. Vznik a vývoj periodického zákona a periodické tabulky. Rozbor periodické soustavy. Periodické vlastnosti prvků a sloučenin. Trendy v periodické tabulce, vlastnosti prvků a sloučenin na příkladu vybraných hlavních skupin periodické tabulky

Symetrie krystalu (operace souměrnosti, prvky souměrnosti), krystalové osní elementy, krystalové tvary (spojky, srostlice), krystalografické soustavy Krystalové soustavy (triklinická, monoklinická, rhombická, tetragonální, hexagonální, trigonální a kubická soustava minerálu je pod názvem a chemickou zkratkou tabulka, ve které je uvedena krystalová soustava, tvrdost, hustota, barva, štěpnost, lom, vryp a lesk. Po tabulce následují další informace a zajímavosti o minerálu, jeho využití a výskyt v České republice i ve světě. Žáci si osvojí pojmy jako je hydrát, amorfní minerál

anorganická pojiv

Přírodopis 9. třída :: Bioge

bauxit - Geologická encyklopedie. bauxit hornina reziduálního nebo sedimentárního původu s obsahem nejméně 40 % A12O3, sloužící k výrobě hliníku. Je bohatá na gibbsit (A1 (OH)3) nebo boehmit (AlO (OH)), řídce na diaspor (složení jako boehmit, avšak metamorfního původu) krystalová struktura minerálů • pravidelné přirůstání • chemické vazby • ovlivňuje fyzikální vlastn. • krystalové soustavy • trojklonná • jednoklonná • kosočtverečná • čtverečná • klencová • šesterečná • krychlová • rychlá / pomalá krystaliz. • různé podmínky oxidy • bauxit. Krystalová struktura minerálů - ovlivňuje fyzikální vlastnosti minerálů a vnějším projevem je . TVAR. krystalů. TVAR krystalu: odpovídá vnitřnímu uspořádání atomů a molekul, př. atomů uhlíku v: diamantu - nejtvrdší nerost. grafitu - měkký nerost. Krystalové soustavy

Krystalová struktura kovů - vyplývá z možnosti nejtěsnějšího uspořádání kulovitých atomů v prostoru. Proto kovy krystalizují nejčastěji v soustavě krychlové s plošně centrovanou mřížkou /např. Cu, Ag, Au/ a v soustavě šesterečné /např. Mg, Zn, Cd/. Obě soustavy mají koordinační číslo 12 Hlavní surovinou je bauxit. Z něj získáme čistý oxid hlinitý, který se zpracovává elektrolýzou, na konci je hliník s čistotou 99,3% - 99,8% Al. Pro elektrotechnické účely se nejčastěji používá s čistotou 99,5%. Čistota 99,99% se získává elektrotechnickou rafinací

Komerční separace se provádí extrakcí kapalina-kapalina nebo technikami iontové výměny. Kov se vyrábí metallotermální redukcí bezvodých halogenidů alkalickými kovy nebo kovy alkalických zemin V kapitole o elektricky vodivých materiálech se budeme zabývat. tradičními vodiči elektrického proudu (měď, hliník, stříbro, zlato atd.), odporovými materiály (konstantan, manganin atd.), vodivými materiály se speciálními vlastnostmi (pro kontakty, pro tavné drátky pojistek, dvojkovy atd.). Ve vodivém prostředí mohou být. Hliník ( hliník v americké a kanadská angličtina ) je chemický prvek se symbolem Al a atomové číslo 13. Je to stříbřitě bílý, měkký, nemagnetický a duktilní kov ve skupině boru . Hmotnost je hliník nejhojnějším kovem v zemském kůře a třetím nejhojnějším prvkem (po kyslíku a křemíku )

Korund - Wikipedi

kyslík je chemický prvek se symbolem O a atomovým číslem 8. Je skupina skupin chalkogen v periodické skupině , vysoké reaktivní nekovový a oxidační agent , které snadno tvoří oxidy s různými prvky jsou jiné sloučeninami . Po vodíku a heliu je kyslík tretí - nejhojnějším prvkem ve hmotném vesmíru Barva: stříbrně šedá, tvrdost: 3, soustava: krychlová (po úderu se rozpadá na malé krychliky podle štěpných ploch) Využití: hlavní ruda olova (slitiny, potrubí, ochrana proti radioakt.záření). galenit galenit soustava krychlov kalcit aragonit vápenec pískovec mramor křída siderit sádrovec bauxit dolomit travertin + CO 2.

Přírodopis 9. :: Pomocnik

3) krystalová soustava: šesterečná 4) výskyt: součást vyvřelých a přeměněných hornin 5) barva: různá(žlutá, fialová, zelená, červená, bezbarvý) 6) význam: přírodní zdroj fosforu pro rostliny 7) použití: výroba P a jeho sloučenin 8) naleziště v ČR: Krušné hor Krystalová soustava čtverečná; tvrdost 6-6,5; hustota 4,2-4,3; barva hnědočervená, rudá, vzácněji žlutohnědá, též černá (nigrin); lesk skelný až diamantový, nigrin má lesk polokovový; vryp světlehnědý až žlutavý, šedočerný až zelenočerný Kamenná dlažba Vipstone kvarcit světle šedá 2-3 cm. Další z.

ANORGANICKÁ POJIVA . Obecné pojmy. Sádra a síranová pojiva - výroba sádry - suroviny pro výrobu sádry - fázové složení sádry a síranových pojiv-základní druhy sádry a síranových pojiv-tuhnutí sádrových pojivVzdušné vápno -historie výroby vápna-vápno na našem území-výroba vzdušného vápna-tuhnutí a tvrdnutí vzdušného vápn • Krystalová mřížka • Značení rovin a směrů v. krystalografii • Ideální soustava s úplnou nerozpustností v tuhém. stavu se vyznačuje tím, že: • Surovinou k výrobě je bauxit, v čistém stavu oxid hlinitý - z taveniny tohoto přijímá-li soustava energii, může to být jen ve formě tepla Q nebo práce W. změna vnitřní energie ∆U charakterizuje změnu soustavy - je stavovou funkcí, teplo a práce stavovými funkcemi nejsou . teplo dodané soustavě při konstantním objemu soustavy se spotřebuje na zvýšení její vnitřní energie. Entalpi Tab. 2.2 Vybrané fyzikální a mechanické vlastnosti hliníku [1, 4] Vlastnost Hodnota Jednotka Atomové číslo 13 - Relativní atomová hmotnost 26,982 - Krystalová mřížka FCC - Parametr mřížky 0, nm Hustota 2698 (20 C) kg.m -3 Teplota tavení 660,37 (Al 99,996 %) C Teplota varu 2494 C Tepelná vodivost 2,37 (25 C) W.cm -1.K -1. Složení Oxid cíničitý SnO2 Soustava Čtverečná Vzhled Krystaly sloupcovité,často zrnitý nebo kusový,valounky Barva Hnědočerná Další vlastnosti Neštěpný Výskyt Krušné Hory,Slavkovský les,Anglie,Malajsie,Indonésie Použití Ruda cínu Vznik Z plynů uvolňovaných žulovým magnetem bohatým křemíkem. Název Koru

MINERALOGIE. Obsah prezentace. obecný úvod do mineralogie mineralogický atlas. NEROSTY. Nerosty (minerály) jsou neústrojné stejnorodé přírodniny, jejichž složení můžeme vyjádřit chemickou značkou nebo vzorcem. Věda, která je zkoumá, se nazývá mineralogie. DĚLENÍ NEROSTŮ Malý atlas minerálů Vyjádřit chemickou rovnicí: rozklad kalcitu při žíhání. rozklad sádrovce při žíhání reakci kalcitu s kyselinou chlorovodíkovou reakci sulfidu (galenitu) s horkou kys. chlorovodíkovou Uvést mine.. Srovnání soustavy Fe-Fe3C a Fe-C - obr.4/15. Pro vzájemné srovnání se obě soustavy kreslí do jediného diagramu tak, že soustava metastabilní jako důležitější je zakreslena plnými čarami a soustava stabilní čárkovaně. Rovněž označení bodů je stejné s tím, že u stabilní soustavy jsou stejné body označeny čárkou Sluneční soustava se skládá ze Slunce, vnitřních (terestrických) planet, podobných svými parametry Zemi, mezi něž patří Merkur, Venuše, Země a Mars. Významná vlastnost krystalů je pravidelnost a vzájemné uspořádání jednotlivých ploch tzv. krystalová souměrnost. Existuje sedm krystalografických soustav CEfeKA MATICE TECHNICKÁ. g- S32 ČÍSLO SPISŮ 120. MECHANICKÁ TECHNOLOGIE. ČÁST PRVÁ A DRUHÁ. MATERIÁL, JEHO VÝROBA, VLASTNOSTI A ZKOUŠENÍ. NAPSAL t/r, Ing. FRANTIŠE

Tanzanit tvrdost. Tvrdost tanzanitu: Dle Mohsovy stupnice dosahuje tvrdosti 6,5 až 7. Barva pruhů: bílá: Fluorescence: žádná: Index lomu: 1,691 až 1700: Krystalografická soustava: pruhované, mnohostranné hranoly, kosočtverečná: Chemické složení : Ca 2 Al 3 (SiO 4) 3 (OH) orthokřemičitan vápenato- hlinitý: Obsahuje absorpční světlo: 528, 455, 59 Tanzanite is the blue and. Výskyt. Tento významný horninotvorný minerál, s podílem cca 1,4 % na složení magmatitů, je omezen na kyselá intruziva a žilné horniny. V efuzivech chybí. Nejvíce se hromadí v žulových pegmatitech. Je součástí psamitů a aluvií potoků a řek. Velmi významný ve fylitech (sericit), svorech a části rul

Složení a vlastnosti minerálů, rud a horni

Složitá soustava obvykle horizontálních, vzájemně propojených jeskynních prostor různé velikosti, tvaru a orientace, rozkládající se obvykle v jedné výškové úrovni (patře) Krystalografická soustava. Krystalografická soustava je jeden ze sedmi základních typů symetrie v krystalové mřížce. V krystalové mřížce se v trojrozměrném prostoru kombinují prvky bodové symetrie a translace. Nelze je kombinovat libovolně, neboť jsou vzájemně závislé, takže počet kombinací je omezený An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon CS bauxit -- bituminózní materiály -- zeminy a kámen CS sůl CS ložisko CS fosfáty CS potaš CS Rumunsko -- ropný výzkum -- těžba ropy -- reprodukční zvuková soustava EN Šalamounovy ostrovy CS Nezávislý stát Samoa -- elektrický kabel -- telekomunikační technika.

Inosilikáty. Ca2(Mg,Fe)5(Si4O11)2(OH)2. Monoklinická soustava. Radiálně paprsčité agregáty v aktinolitové břidlici (3 cm). ČR, Sobotín

Fotolab panec milevsko,

Multimediální učebnice mineralogie - rejstří

 1. Předměty - cuni.c
 2. PřF:G2061 Mineralogie II - Informace o předmět
 3. Předměty - is.cuni.c

Kalcit použití - kalcit - účinky a vlastnost

Kyslík - Oxicesta serratae - Wikipedi

Vypracované zkouškové otázky - WordPress

 1. ia801704.us.archive.or
 2. Tanzanit tvrdost - tanzani
 3. Přehled minerálů a hornin E-learning Katedry biologie PdF M
 4. pantos-vykladovy speleologicky slovnik by Jan Pecvaj - Issu
 5. Kaolinit - Howling Pixe
 6. Full text of Stručný nástin anorganické chemi

EUROVOC PSH Statistics - eridanus