Home

Douglaska tisolistá pěstování

Aktuální stav pěstování v ČR. Douglaska tisolistá (dále jen douglaska) totiž téměř beze zbytku splňuje nároky, které jsou uplatňovány na cizokrajné lesní dřeviny, přicházející v úvahu pro introdukci. V současnosti je zastoupena na celkové ploše 3 800 ha, což odpovídá méně než 0,1% podílu plochy porostní půdy Jednou z perspektivních dřevin je severoamerická douglaska tisolistá, jejíž pěstování má ve střední Evropě více než stoletou tradici. Douglaskou se dlouhodobě zabývají vědci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Útvaru pěstování lesa v Opočně Douglaska tisolistá - Pseudotsuga menziesii - semena douglasky - 8 ks. Douglaska tisolistá je jehličnan původem ze Severní Ameriky, kterému nejvíce vyhovují pobřežní oblasti i vyšší polohy v horských oblastech. Jedná se o stálezelený strom, podobný jedlím a smrkům. Roste velice rychle a je považován po sekvoji za druhý.

PĚSTOVÁNÍ: V Evropě je douglaska pěstována od roku 1827, u nás se poprvé objevila jen několik let poté. Daří se jí na hlubokých, kyselých, vlhčích, hlinitopísčitých půdách, nesnáší půdy vápnité, mělké, podmáčené nebo naopak suché. Stanoviště vyhovuje polostinné. Protože může být poškozována. Douglaska tisolistá je jehličnatá dřevina pocházející ze Severní Ameriky. V Evropě se začala pěstovat v roce 1827 ze semen přivezených Skotem Davidem Douglasem. Jedná se o vysoký strom a po Sekvoji vždyzelené je druhý nejvyšší jehličnan na světě. Ve své domovině dorůstá výšky kolem 100 m a průměru 5 m Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) je jedním z nejvyšších stromů na světě. Jejím původním domovem je západní pobřeží Severní Ameriky a je hospodářsky velmi cennou dřevinou Douglaska - zajímavosti. Douglaska tisolistá je hospodářsky nejdůležitější americkou dřevinou. Proto je Douglaska nejužitečnější importovanou dřevinou do Evropy a Česka. V našich lesích je zastoupena na 3800 ha, což znamená podíl 0,1% z rostoucích jehličnatých stromů. Douglaska obsahuje velice cenné jádrové dřevo Je nutné, aby jejich pěstování bylo ekonomicky udržitelné a mělo dlouhodobý hospodářský význam. Vhodnou alternativou je douglaska tisolistá původem ze Severní Ameriky, s níž má české lesnictví dlouhodobé zkušenosti. Do Evropy byla přivezena v devatenáctém století a první výzkum, který se týkal možností.

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) - výškové kategorie od 15 cm do 70 cm, přenos do PLO 1-34 a LVS 1-4,5. Buk lesní (Fagus sylvatica) - výškové kategorie od 15 cm až do 70 cm, poloodrostky 81-120 cm, přenos do PLO 1-34 a LVS 1-4,5,6 Popis. Douglaska tisolistá - stálezelený, rychle rostoucí jehličnan, v dospělosti dorůstající až do výšky 50m.Koruna je pravidelná, kuželovitá. Jehlice má měkké, nejsou pichlavé, s vejčitými šiškami. Pěstování: Preferuje slunné stanoviště a vlhké, mírně kyselé půdy. Je mrazuvzdorný

Douglaska tisolistá - co jste o ní nevěděli. Trend jehličnanů v zahradě pokračuje. Nevybrali jste si jednoletý Cypříšek letní, ani dekorativní, dlouhověkou, opadavou Metasekvoj čínskou?Podívejte se na Douglasku tisolistou.Douglaska tisolistá (lat. Pseudotsuga menziesii) - je jehličnan z rodu Pseudotsuga, který se v Evropě pěstuje již od roku 1827, kdy byla dovezena z. Jak přitom informovala Marta Čížková z Lesnického informačního centra Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM), jdnou z perspektivních dřevin je severoamerická douglaska tisolistá, jejíž pěstování má ve střední Evropě více než stoletou tradici Douglaska tisolistá, původem severoamerická dřevina, byla do Evropy zavedena koncem 18. století a postupně se stala v lesnicky vyspělých zemích západní a střední Evropy nejrozšířenější introdukovanou dřevinou. Výsledky z nových experimentů, potvrzené i poznatky ze zahraničí, přinášejí například zjištění, že Douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii. Jehličnan původem ze západního pobřeží severní Ameriky. Mohutný, stálezelený jehličnan, dorůstající do výšky 40 - 50 m, s pravidelnou kuželovitou korunou. Jehlice jsou měkké, nepichlavé, plody jsou vejčité šišky o Vše o produkt

Douglaska tisolistá. Již řadu let se touto dřevinou zabývá český lesnický výzkum. Své dosavadní poznatky o pěstování douglasky v podmínkách České republiky shrnuli přední čeští odborníci na lesnictví do publikace Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR, která může posloužit lesníkům. DOUGLASKA TISOLISTÁ. Pseudotsuga menziesii Mrazuvzdornost: plně mrazuvzdorná Pěstování: Upřednostňuje sušší půdu a polostinné stanoviště. Kategorie. SAZENICE Trvalky a skalničky SAZENICE Bylinky, užitkové, léčivé a aromatické rostliny SAZENICE Dřeviny Okrasné.

Mohutný, stálezelený rychlerostoucí jehličnan se silným, přímým kmenem. Koruna je parvidelná široce kuželovitá. Dorůstá do výšky 40 - 50 m. Jehlice jsou.. Datum publikace: 21.7.2016. Kraje. Alternativou při nahrazení produkčních schopností smrku v lokalitách, kde se mu díky klimatickým změnám nedaří, by mohla být douglaska tisolistá jako směs mezi jinými listnatými i jehličnatými dřevinami. Na lesní správě Prostějov, především na revírech Úsobrno, Dzbel a Buková na.

Douglaska tisolistá je severoamerický strom podobný smrku, který se do Evropy dostal v první polovině 19. století. Kromě arboret se už 180 let v malém množství pěstuje i v lesích a výzkumníci v dřevině, která patří k největším v Evropě, vidí dobrou alternativu smrku, jehož pěstování ztěžuje měnící se klima v. Douglaska tisolistá. (Pseudotsuga menziesii) Stav při doručení. Douglaska se využívá hlavně v lesním hospodářství, ale proč nevyužít její krásu a jehličí namodralé barvy i v zahradní tvorbě? Je rychlerostoucí a na zimu neopadává. (více) Nároky na slunce. Nároky na vláhu Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii var. menziesii, syn.: Abies menziesii, Pseudotsuga douglasii, Pseudotsuga taxifolia) je stálezelený rychle rostoucí jehličnan.Byl původně rozšířen od pobřežních oblastí na západu Severní Ameriky a od západu centrální Britské Kolumbie, přes Kanadu na jih do střední Kalifornie, Oregonu a Washingtonu Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii var. menziesii, syn.: Abies menziesii, Pseudotsuga douglasii, Pseudotsuga taxifolia) je stálezelený rychle rostoucí jehličnan. Byl původně rozšířen od pobřežních oblastí na západu Severní Ameriky a od západu centrální Britské Kolumbie, přes Kanadu na jih do střední Kalifornie, Oregonu a Washingtonu Lesní školka Dobešov - pěstování sadebního materiálu. Prioritní činností společnosti je produkce sazenic pro obnovu lesních porostů, které jsou pěstovány dvojí technologií. Jedná se o prostokořenný a krytokořenný sadební materiál. Dále produkujeme sazenice pro pěstitele vánočních stromků a prostokořenné.

Herbář Wendys - Pseudotsuga menziesii - douglaska tisolistá

Aktuální problémy a možnosti pěstování douglasky tisolisté

Douglaska tisolistá semena — douglaska tisolistá je

Douglasku je vhodné pěstovat ve směsi s domácími dřevinami

Douglaska tisolistá představuje dřevinu, jejíž ekologický ekvivalent v evroých podmínkách v podstatě chybí. O všech těchto aspektech jejího pěstování a případných rizikových aspektech v hospodářských lesích máme nyní k dispozici více podkladů než u většiny domácích dřevin Douglaska tisolistá. Douglasku tisolistou pěstují: Zatím nikdo, buďte první. Douglaska je stálezelený jehličnan z čeledi borovicovitých. Původem je ze Severní Ameriky, z horských oblastí u Tichého oceánu, nachází se v Kanadě a rozšířil se na jih až k Yosemitskému parku. Do Anglie byl přivezen D. Douglasem v roce 1826. douglaska Menzesiova (tisolistá) Latinsky: Stříbrné jehličnany aneb Modré konifery k pěstování. Jehličnany si významné místo v zahradách získaly nejen proto, že zůstávají zelené i v zimě. Vybírat můžete z barevně výrazných druhů i odrůd, takže zahradě nehrozí jednotvárná zeleň - oblíbené jsou. Douglaska tisolistá-použití v kuchyni a pěstování Sušené jehlice můžeme použít jako koření, náhražku čaje či kávy. Původem je douglaska tisolistá ze Severní Ameriky a východní Asie, roku 1827 byla zavlečena do Evropy a na Nový Zéland. U nás se prve objevila hned několik let poté

Douglaska tisolistá - Pseudotsuga menziesii - pěstován

Douglaska tisolistá v ČR. V roce 1979 rostla douglaska v našich lesích na ploše 2 819 ha. V roce 2017 se jednalo již o 6 162 ha, což představuje zastoupení 0,24 % z celkové rozlohy lesů v ČR. Zásoba dřeva v porostech douglasky trvale narůstá: rok 2003 - 938 000 m 3, 2013 - 1,436 mil. m 3, 2017 - 1,626 mil. m 3 Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy: Strnady - 20. 10. 2014 - Dřevina roku 2014 - douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) je v současné době mezi lesnickou veřejností často zmiňována jako strom s dobrým produkčním potenciálem kvalitního a odolného jehličnatého dřeva s všestranným využitím Douglaska je polostinná dřevina. Potřebuje propustné hluboké půdy, spíše kyselé, s dostatkem živin a vláhy, ne zamokřené. Sucho snáší lépe než jedle a většina smrků, které může v nižších polohách nahradit. Stromy jsou v půdě vždy pevně zakotvené a netrp Douglaska tisolistá. 40 K Návody na pěstování Nabídka vzrostlých stromů. Douglaska tisolistá Latinský název. Pseudotsuga menziesii. Charakteristika. Botanicky blízká jedli, má však šedohnědé až červenohnědé jádro a slabě nažloutlou běl. Obsahuje pryskyřici, dřevo však je rovněž bez lesku. Ostatními vlastnostmi se od smrku liší jen nepatrně. Upotřebení je stejné jako u smrku. Použit

Herbář Wendys - Pseudotsuga menziesii - douglaska tisolist

Douglaska sivá — douglaska (pseudotsuga) je rod rostlin zLesní školky Chromeč s

Douglaska tisolist

  1. Douglaska tisolistá (Psoudotsuga menziesii) patří mezi dřeviny, které lesní správci stále častěji zkoušejí v různých lokalitách v rámci změny druhové skladby lesa v souvislosti s klimatickými změnami. Stromu, který má rodný list za oceánem se u nás velmi dobře daří. Nedám na ni dopustit, přiznává Ladislav Šimerka, lesník, který se věnuje svému..
  2. Douglaska tisolistá ´Glauca´. (Pseudotsuga menziesii var. glauca) Původ a rozšíření: Tzv. horská douglaska. V horských regionech areálu rozšíření původního druhu vystupuje až do výšek kolem 3000 m.n.m. Popis: Roste pomaleji, výška málokdy přesáhne 35 m. Jehlice zabarveny do sivomodra
  3. Douglaska tisolistá - Pseudotsuga menziesii Synonyma: Abies californica, Abies douglasii, Abies douglasii var. taxifolia, Abies drummondii, Abies menziesii, Z hlediska pěstování jde o druh, který poměrně dobře snáší polostín. Nejlépe roste na hlubších, výživných a vlhčích půdách
  4. Douglaska tisolistá ´Glauca´ (Pseudotsuga menziesii var. glauca) Původ a rozšíření: Tzv. horská douglaska. V horských regionech areálu rozšíření původního druhu vystupuje až do výšek kolem 3000 m.n.m. Popis: Roste pomaleji, výška málokdy přesáhne 35 m. Jehlice zabarveny do sivomodra
  5. V současnosti představuje douglaska tisolistá , zejména v . V našich podmínkách je považována za rychle rostoucí strom, . Již řadu let se touto dřevinou zabývá český lesnický výzkum. Své dosavadní poznatky o pěstování douglasky v podmínkách České republiky
  6. Dřevina roku 2014 - douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) je v současné době mezi lesnickou veřejností často zmiňována jako strom s dobrým produkčním potenciálem kvalitního a odolného jehličnatého dřeva s všestranným využitím. Výzkumem douglasky tisolisté, jakožto cizokrajné dřeviny v podmínkách České republiky, se již přes půl století.

Douglaska: netradiční jehličnan do zahrad i byt

Douglaska tisolistá: DG Douglaska tisolistá Školkované sazenice 15-25 3 8,00 Pseudotsuga menziesii Podřezávané sazenice 26-35 4 10,00 36-50 5 11,00 Modřín opadavý Podřezávané sazenice 26-35 4 6,90 Larix decidua 36-50 5 7,80 51-70 6 8,90 Osivo, ze kterého produkujeme sazenice, pochází zejména ze středních poloh našeho regionu. Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii var. menziesii, synonyma: Abies menziesii, Pseudotsuga douglasii, Pseudotsuga taxifolia) je stálezelený rychle rostoucí jehličnan. Byl původně rozšířen od pobřežních oblastí na západu Severní Ameriky a od západu centrální Britské Kolumbie, přes Kanadu na jih do střední Kalifornie Douglaska tisolistá patří mezi introdukované jehličnaté dřeviny, které jsou zastoupeny i v našich lesních porostech. Laickou veřejností je tato dřevina často nesprávně považována za druh jedle, možná na základě nesprávných doslovných. Pěstování douglasky a ochrana starších jedinců. Douglaska tisolistá Podřezávané sazenice 15-25 3 10,00 Pseudotsuga menziesii 26-35 4 12,00 36-50 5 14,00 Modřín opadavý Podřezávané sazenice 26-35 4 7,50 Larix decidua 36-50 5 9,00 51-70 6 10,00 71+ 7 13,00 Osivo, ze kterého produkujeme sazenice, pochází zejména ze středních poloh našeho regionu

Douglaska tisolistá - nejvyšší strom světa - Pěstík

Douglaska tisolistá je velmi vysoký, rychle rostoucí strom, druhý nejvyšší jehličnan na světě (po sekvoji vždyzelené). Stromy dorůstají výšky 60-75 m a více. Ve starých porostech jsou časté stromy o průměru 1,5-2 m. Maximální výška bývá 100-120 m s průměrem 4,5-6 m, což jsou nejvyšší zdokumentované. Douglaska tisolistá je velmi vysoký jehličnan, který dosahuje až 90ti metrů. U nás ale do takovýchto rozměrů nevyroste. Pro srovnání : Eiffelova věž je jen třikrát tak vysoká. Velmi rychle roste a je používán i jako vánoční stromeček Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy. 20.10.2014 STRNADY [VÚLHM, v.v.i.]Autor: Marta Čížková, tel: +420 257 892 242 Velký zájem o různé aspekty pěstování douglasky na straně jedné a výhrady k zalesňování douglaskou na straně druhé vedou k potřebě získání dostatečně rozsáhlých a. Douglaska tisolistá - Pseudotsuga menziesii - prodej semen - 8 ks. Číslo zboží: 1001523. Stav: Nové. Douglaska tisolistá je stálezelený jehličnan, pocházející ze Severní Ameriky. Jedná se o velice rychle rostoucí strom a dosahuje výšky až 90 m. Více informací

Jak hospodaří douglaska tisolistá s vodou | VÚLHMVlastníci lesa si mohou nechat otestovat kvalitu neboLesní školky | LESOŠKOLKY s

Co ohrožuje růst a zdraví douglasky tisolisté? - Naše vod

Douglaska tisolistá je stálezelený rychle rostoucí jehličnan. Byl původně rozšířen od pobřežních oblastí na západu Severní Ameriky a od západu centrální Britské Kolumbie, přes Kanadu na jih do střední Kalifornie, Oregonu a Washingtonu. Její rozšíření pokračuje od Cascade Range hřebenu na západ až k Pacifiku. V Kalifornii douglasku můžeme nalézt v Klamath. Vlastnosti dřeva douglasky Douglaska tisolistá - Wikipedi . Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii var. menziesii, syn.: Abies menziesii, Pseudotsuga douglasii, Pseudotsuga taxifolia) je stálezelený rychle rostoucí jehličnan. Byl původně rozšířen od pobřežních oblastí na západu Severní Ameriky a od západu centrální Hlavní činností je pěstování a následný prodej všech druhů lesních sazenic prostokořených i obalovaných. Služby. Můžeme Vám nabídnout tyto naše produkty. Jehličnaté sazenice. Borovice lesní. Smrk ztepilý. Borovice vejmutovka. Borovice kleč. Jedle bělokorá. Jedle obrovská. Modřín evroý. Douglaska tisolistá Douglaska tisolistá.Již řadu let se touto dřevinou zabývá český lesnický výzkum. Své dosavadní poznatky o pěstování douglasky v podmínkách České republiky shrnuli přední čeští odborníci na lesnictví do publikace Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR, která může posloužit lesníkům Eukalyptus - pěstování a využití Douglaska tisolistá 90/110 cm, v květináči Pseudotsuga menziessi. 634,50 Kč.

Chudenice zámek Lázeň sv

Lesní sazenice - Lesní a okrasné školky Arnik

Borovice douglaska. Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii var. menziesii, syn.: Abies menziesii, Pseudotsuga douglasii, Pseudotsuga taxifolia) je stálezelený rychle rostoucí jehličnan.Byl původně rozšířen od pobřežních oblastí na západu Severní Ameriky a od západu centrální Britské Kolumbie, přes Kanadu na jih do střední Kalifornie, Oregonu a Washingtonu Ekologie Pěstování douglasky z hlediska vlastníka lesa. Douglaska tisolistá je nejproduktivnější dřevnou mírného pásma, z toho důvodu je zaváděna ve vhodných (i méně vhodných) podmínkách v celé temperátní zóně. Rovněž v České republice má značný potenciál využití, třebaže se dnes uvádí na zhruba 0,25 % lesní. Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) je dlouhodob ě považovaná za nejvýznamn ější introdukovanou d řevinu mírného pásma, což opakovan ě potvrzují jak rešeršní, tak původní v ědecké práce. V Evrop ě byla poprvé vysazena ve Velké Británii v roce 1826 a nedlouho potom v r Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav zakládání a pěstění lesů připravil svými autory tuto certifikovanou metodiku, která nese osvědčení 82593/2014-MZE-16222/M90

Douglaska tisolistá - Zahradnictvi Spomyš

Je nutné, aby jejich pěstování bylo ekonomicky udržitelné a mělo dlouhodobý hospodářský význam. Vhodnou alternativou je douglaska tisolistá původem ze Severní Ameriky, s níž má české lesnictví dlouhodobé zkušenosti. Do Evropy byla přivezena v devatenáctém století a první výzkum, který se týkal možností. Douglaska tisolistá - - - - - - - - - - 3 1 - - - - - - 4 3 5 3 - - 7 4 - - - - - - Jedle bělokor při pěstování sadebního materiálu z 8. a 9. vegetačního stupně lze zvýšit maximální věk o 1 rok 4K,4V 10-14 51-80 2 15-25 3 26-50 4 51-80 1 1K.1V 10-14 2K,2V 15-25 3K,3

Douglaska tisolistá - nejvyšší strom svět

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) jako meliorační a zpevňující dřevina, růst douglasky na různých stanovištích od 2. do 7. lesního vegetačního stupně. In Douglaska - dřevina roku 2014. 1. vyd. Česká lesnická společnost, o.s., 2014, s. 26--39. ISBN 978-80-02-02537-5 Mauer O., Vaněk P. (2014): Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) jako meliorační a zpevňující dřevina, růst douglasky na různých stanovištích od 2. do 7. lesního vegetačního stupně. In: Douglaska - dřevina roku 2014. Sborník z celostátní konference, Křtiny, Sept 2-3, 2014: 26-39 Douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii. Historie pěstování sazenic v našich lesních školkách se datuje již od roku 1895. Od té doby se působnost školek rozšířila do několika míst v ČR, centrální lesní školka se nachází v Řečanech nad Labem. Díky dlouhé tradici a ideálním klimatickým a půdním podmínkám. TOP ceny. 100 - 125 cm. Od velikosti. Od. 830 Kč. Nabídka. Zobrazujete. 12 24 36 48. z 1 kusů zboží v této kategorii

Ověření funkčních směsí dřevin a studium jejich efektivního pěstování zde tudíž hraje důležitou roli. Testována byla borovice lesní (Pinus sylvestris), douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), dub červený (Quercus rubra), dub letní (Quercus robur), javor mléč (Acer platanoides) a jednotlivě i další dřeviny Syn.: Abies menziesii Mirb., Pseudotsuga douglasii (Sab.) Carr., Pseudotsuga taxifolia (Lamb.) Britt. Česká jména: jedle Douglasova (Polívka 1902), douglaska tisolistá (Dostál 1950, Klika 1953, Hejný-Slavík 1988, Mareček 1999, Kubát 2002) Slovenská jména: douglaska tisolistá (Dostál 1950), duglaska tisolistá (Marhold et Hindák 1998) Čeleď: Pinaceae Spreng. ex F. Rudolphi. Svetlé zbarvení srsti adaxe napovídá, že žije v poušti, vyprahlé krajine plné kamení a písku, daleko od vody

douglaska tisolistá douglaska Menziesova. Pseudotsuga menziesii. Základní parametry. Zařazen věk a způsob pěstování Český název latinský název Smrk ztepilý Picea abies fv0,5-v0,5-v1, fv0,5-v1 Borovice lesní Pinus sylvestris fv0,5-v0,5 Modřín opadavý Larix decidua fv0,5-v0,5 Douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii fv0,5-v0,5-v1, fv0,5-v1 Buk lesní Fagus sylvatica fv0,5-v0,5 Dub letní Quercus robur fv0,5-v0, Douglaska tisolistá je stálezelený jehličnan, pocházející ze Severní Ameriky. Jedná se o velice rychle rostoucí strom a dosahuje výšky až 90 m Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR = Silvicultural approaches for introduction of Douglas-fir into the forest mixed stands in conditions of the Czech Republic