Home

Šešule a šešulka

Šešule je strukturou téměř shodná se šešulkou, ale na pohled se od sebe podstatně odlišují tvarem. Šešule je nejméně 3krát delší než širší (je hodně protáhlá, válcovitá) a šešulka je naopak nejvíce 3krát delší než širší (většinou je přibližně stejně dlouhá jako široká, je kulovitého, vejčitého. Šešulka (silicula) je kratší než šešule, vyskytuje se např. u kokošky pastuší tobolky, penízku rolního a některých dalších brukvovitých rostlin. Tobolka (capsula) vzniká srůstem několika plodolistů, může být jednopouzdrá a otvírá se různými způsoby (ve švech, víčkem, otvory, zuby apod.

Šešule (siliqua) bývá úzká a několikrát delší než širší. Je typická pro brukvovité (Brassicaceae) (Volf, 1988). Šešulka (silicula) je menší a bývá stejně dlouhá jako široká. Plod např. u kokošky pastuší tobolky (Capsella bursa-pastoris) - šešulka se otvírá opaþně od vrchol Šešule je rozdělena blanitou přepážkou (diafragma) v rámečku (replum), na jehož okrajích jsou připevněna jednotlivá semena. Šešule musí být nejméně 3x delší než široká, je-li vzhledem ke své šířce kratší, nazývá se šešulka. Je to plod typický pro rostliny čeledi brukvovitých (Brassicaceae) Šešule a šešulky. Plod osívky je podlouhlá nebo elipsoidní šešulka 3-10 milimetrů dlouhá. Výraz šešulka zní trochu komicky, ale česká botanická terminologie je snad ta nejpřesnější ze všech. Vězte tedy, že šešule (rovněž plody brukvovitých rostlin) jsou suché, nepukavé, ploché, nejméně třikrát delší než.

Šešule - Wikipedi

Mezi suché pukavé plody patří měchýřek, lusk šešule, šešulka a tobolka. Měchýřek Měchýřek je jednosemenný i vícesemenný plod se suchým oplodím, který puká v břišním švu štěrbinou. Měchýřek má např. Paeonia officinalis, Helleborus niger, Caltha palustris nebo Aquilegia vulgaris) Lus Šešulka (silicula) - je plod podobných vlastností jako šešule, ale nejvíce 3x delší než široký

Šešule a šešulka - plod otvírající se dvěma chlopněmi od báze k vrcholu plodu - typický pro čeleď brukvovité - šešulka je zkrácená šešule - příklady rostlin: Tobolka - plod otevírající se zuby nebo děrami - příklady rostlin: Obilka - tenké oplodí, které srůstá s osemením; typické pro čeleď. Měsíčnice roční (Lunaria annua) je jednoletá či dvouletá rostlina, která se pěstuje nejen pro své květy, ale také pro plody, které se suší a aranžují do suchých vazeb.Můžete se také setkat s názvy měsíčenka, lunárie, Jidášův peníz. Ve Spojených státech je známa pod názvem silver dollars.V jihovýchodní Asii jako money plant

Morfologie a klasifikace plodů - Kiwi

šešule a šešulka. K plodům nepukavým řadíme nažku, oříšek a obilku. Semena a plody jsou rozšiřovány především živočichy, větrem a vodou. Dužnaté plody a semena s háčky převážně rozšiřují živočichové. Plody a semena, která mají chmýr, jsou rozšiřovány větrem. Semena Šešule a šešulka Kalicha koruna vždy Čtyřčetné květy Květenství Pryskyřníkovité Brukvovité Pětičetné květy Šešule a šešulka Kalich a koruna vždy Jedovaté Nažky a měchýřky Čtyřčetné květy Květenství - šešule(brukev řepka olejka) - nepukavé- nažka - oříšek - obilka •soubory plodů: - plodenství-vzniká z květenství (vinná réva) - souplodí-soubor plodů, které vznikly z jednoho květu s více pestíky Šešulka 1) Jablko 2) Rajče 3) Lískový ořech 4) Ječme šešule a šešulka - brukvovité, původem z 2 plodolistového pestíku, plod je rozdělen příčnou. blanitou přepážkou na 2 části, semena sedí na blanité přepážce, otevírá se 2. chlopněmi na hřbetním a břišním švu od báze k vrcholu. b) nepukavé: jedno- a víceplodolistové s jedním semene Šešule - podobná lusku, uprostřed má přepážku . brukev řepka olejka. Šešulka - malé šešule . kokoška pastuší tobolka . Nepukavé suché plody. oříšek. nažka. obilka. Nažka - obsahuje jedno semeno, oplodí kožovití - slunečnice. Oříšek - obsahuje jedno semeno, oplodí dřevnaté - líska

Šešulka je v podstatě zkrácená šešule (šířka se přibližně rovná délce nebo může být nanejvýš 3x delší než širší) - např. plody kokožky (Capsella), penízku (Thlaspi), měsíčnice (Lunaria) aj Patří mezi ně: Měchýřek, Lusk, Šešule a šešulka, Tobolka Nepukavé, které jsou převážně jednosemenné a v době zralosti semen nepukají, ale od mateřské rostliny se oddělují celé. Patří mezi ně: Nažka, Oříšek, Obilka Rozpadavé (poltivé), jsou vícesemenné, za zralosti se neotvírají, al např. měchýřek (podélná skulina; blatouch, čemeřice), lusk (dvě chlopně; bobovité rostliny), šešule a šešulka (2 chlopně oddělené přepážkou; brukvovité), tobolka (otevírá se štěrbinami nebo víčkem; vlčí mák, šeřík) B. nepukavé. jednosemenné; v době zralosti se neotevírají, ale oddělí (odpadnou

měchýřek - 1 šev; blatouch, orlíček. lusk - 2 švy; puká od vrchu (bobovité) šešule a šešulka - otevírá se od báze k vrcholu, rozdíl v poměru délky a šířky; brukvovité (řepka), hořčice, penízek. tobolka - otevírání zuby nebo děrami; prvosenka, mák. suché nepukavé Pravé plody. Pravé plody se dělí na suché a dužnaté. Mezi suché plody patří: pukavé; zpravidla vícesemenné, v době zralosti se otevírají (měchýřek, lusk, šešule, tobolka, šešulka); nepukavé; zpravidla jednosemenné, v době zralosti se neotvírají (nažka, oříšek, obilka); poltivé; uzavírají více semen, jejich. čeština: ·pukavý vícesemenný plod··savec francouzština: silique ž němčina: Schote Plodem je šešule - elipsovitá, plochá, na vrcholu s hlubokým Příspěvek poslal(a) knizniklub 06.07. 2018 10:49:28 (13554 čtenářů) nalezeno v textu článk a) nažka b) m ěchý řek c) lusk d) šešule e) bobule 16. Dužnaté plody jsou a) šešulka, šešule, struk b) bobule, malvice c) obilka, tvrdka d) peckovice 17. Letokruhy jsou výsledkem činnosti a) floému b) xylému c) dermatogénu d) kambia e) felogén

úvodní

3) Mezi suché pukavé plody, které nejsou uvedeny v učebnici, patří i šešule a šešulka. Vyhledej o nich něco na internetu, vlož fotografii nebo je nakresli a napiš příklady rostlin, které je mají. 4) Kobrázkům plodů rostlin doplň, jakým způsobem se budou rozšiřovat jejich semena (např * TÉMA: Brukvovité PŘEDMĚT: biologie - botanika KLÍČOVÁ SLOVA: medníky, šešule, šešulka, olejniny, medonosné rostliny, pochutiny, hořčice, košťálová zelenina, kořenová zelenina JMÉNO AUTORA: Mgr. Irena Šlehoberová Metodický pokyn: - určeno pro výuku botaniky na 2. stupni ZŠ a na nižším stupni gymnázia (dle. Čeleď Brukvovité Víte, které do této čeledi patří? - byliny - květy - hroznovitá květenství - 4 kališní + 4 korunní lístky - 6 tyčinek + 1 pestík - plody - šešule, šešulka nebo struk - semena - olejnatá Brukev řepka olejka jedlý olej - potravina - bionafta, oleje do motorových pil Brukev zelná - člověk vyšlechtil několik odrůd (zelenina, používáme. Autorem materiálu a všech jeho částí, není.li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Šlehoberová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Př.:řepka olejka, hořčice bílá SUCHÉ PLODY NEPUKAVÉ-NAŽKA Obsahují pouze 1 semeno Př.: slunečnice, žalud, pampeliška SUCHÉ PUKAVÉ PLODY-ŠEŠULKA Semeník má dvě podélná blanitá pouzdra rozdělena přepážkou. Od šešule se liší kratším kulovitým tvarem. Př.: měsíčnice roční, kokoška pastuší tobolka

 1. Šešule - ze dvou plodolistů, rozdělena blanitou přepážkou na dvě pouzdra. Je delší než širší - brukev Šešulka - odvozená od šešule. Je širší než delší - penízek
 2. Šešule (šešulka) Lusk; Tobolka; Nepukavé jsou jednosemenné, době zralosti nepukají, ale opadávají celé a patří sem: Oříšek (jednosemenný plod) Nažka (oplodí pevně objímá senemo) Obilka (důležitý plod pro potravinářství) Poltivé jsou vícesemenné a ve zralosti se rozpadají na jednosemenné plůdky a patří sem
 3. Šešule a šešulka: výrazně protáhlá, srůst dvou plodolistů: mezi nimi blanitá přepážka, není tvořena stěnami plodolistů, př. brukvovité, křen, květák Tobolka: srůst více plodolistů, otvírá se štěrbinami, otvory, víčkem, př. mák setý 2. Suché plody-nepukavé Většinou semenné, často z více plodolist
 4. Plodem jsou šešule, šešulka, struk a dvounažka. Jako kořenová zelenina se pěstují zelí a kapusta. Mezi brukvovité rostliny patří také kokoška rolní a penízek pastuší tobolka. Brukvovité rostliny mají čtyřčetné květy v hroznovitých květenstvích. Plodem jsou šešule, šešulka, struk a nažka
 5. tobolka, šešule, šešulka, měchýřek) nepukavé - plody se v době zralosti neotevírají a oddělují se od mateřské rostliny jako celek (oříšek, naţka, obilka, křídlatá naţka) poltivé - nejčastěji vícesemenné plody se v době zralosti rozpadávají na jednosemenné díly (dvounaţka, tvrdka, diskovitý plod)
 6. Plody jsou zpravidla suché a pukavé, typu šešule nebo šešulka (šešulka má poměr délky a šířky nanejvýš 3:1), otvírají se 2 chlopněmi od báze k vrcholu. Výjimečně je plodem nažka (např

Herbář Wendys - Šešule (siliqua

šešule (řepka olejka), šešulka (kokoška) nepukavé - nažka (slunečnice), oříšek (líska), obilka (kukuřice), tvrdka (hluchavka) = poltivý plod. Plodenství = soubor plodů vyrůstající z květenství (vinné hrozny) Souplodí = soubor plodů vyrůstající z 1 květu s více pestíky (šípek, malina, jahoda) OPYLENÍ A OPLOZEN 1.7 ŠEŠULE A ŠEŠULKA 1.8 BOBULE 1.9 PECKOVICE 2 SOUPLODÍ 2.1 Typy souplodí 2.1.1 Souplodí nažek 2.1.2 Souplodí měchýřků 2.1.3 Souplodí bobulí 2.1.4 Souplodí peckoviček 2.1.5 Souplodí oříšků 3 Schizokarp 3.1 Craspedium 4 NEPRAVÉ PLODY 4.1 Malvice a spol. 5 PLODENSTVÍ 5.1 Volná plodenství 5.2 Sdružená plodenstv

šešule a šešulka - otevírají se ve švech ve dvě chlopně oddělené blanitou přehrádkou (hořčice) (šešulka je zkrácená šešule) tobolka - otevírá se různě - děrami (mák), víčkem (jitrocel) nepukavé - jednosemenné plody, v době zralosti se neotevírají, oddělují se od rostliny cel pukavé (v době zralosti se otvírají a bývají více semenné): měchýřek (otvírá se podélnou skulinou, například blatouch), lusk (puká od vrcholu dvěma plotnami, například hrách), šešule a šešulka (otevírají se ve švech dvěma plotnami oddělené blanitou přepážkou, například hořčice), tobolka (otevírá se.

Botanik Václav Větvička: Na chudinu platili drábi

Pukavé plody se v době dozrání otevírají - pukají. Patří sem měchýřek, šešule, lusk, tobolka a šešulka. Nepukavé plody nepukají, ale oddělují se od mateřské rostliny. Patří sem tobolka, nažka a oříšek. Poltivé plody se neotevírají, ale rozpadají se na několik kusů. Patří sem struk, nažka a dvounažka Obecná botanika Semena a plody Plod - stavba Plod je složen ze semena a z oplodí. Oplodí vzniká ze semeníku. Dužnaté plody mají měkké (dužnaté oplodí) do této skupiny patří: malvice (jabloň, hrušeň) peckovice (třešeň) bobule (rybíz) Suché plody mají blanité nebo i dřevnaté oplodí rozdělujeme je na: pukavé (oplodí praská a semena se uvolňují) nepukavé. Šešulka je strukturou shodná se šešulí, ale na prvý pohled se od sebe podstatně odlišují tím, že šešulka je maximálně 3krát delší než širší (většinou je přibližně stejně dlouhá jako široká, je kulovitého, vejčitého nebo trojúhelníkovitého tvaru) a šešule je naopak minimálně 3krát delší než širší (je hodně protáhlá, válcovitá)

Základní rozdělení plod

šešule. a . šešulka. Vyhledej o nich něco na internetu, vlož fotografii nebo je nakresli a napiš příklady rostlin, které je mají. 4) K obrázkům plodů rostlin doplň, jakým způsobem se budou rozšiřovat jejich semena (např, větrem, výkaly, na srsti nebo oblečení apod. • plod: šešule, šešulka, struk • olejnatá semena význam: • zdroj vitamínů a minerálů • krmivo • výroba oleje a pochutin • medonosné rostliny zástupci: Vypiš zástupce z učebnic Plod je šešule, šešulka nebo nějaký nepukavý plod. Popis. Dvouletá až vytrvalá, středně vysoká až vysoká bylina. Lodyha je přímá a ojíněná. Rostou na ní střídavé, ledvinité, řapíkaté a zubaté listy. Květy jsou bílé. Kališní plátky jsou světle zelené. Plodem jsou velké, hranaté šešule

Herbář Wendys - Šešulka (silicula

 1. Plod a semeno plod tvoří oplodía semena Stavba semen na povrchu osemení pod nimi dělohy(zásobní látky pro růst rostliny) a zárodek(základy stonku, listů a kořene) Plody dužnaté malvice -semena v jádřinci (jablko, hruška, jeřabina), peckovice -semeno v pecce (třešeň, švestka), bobule -semena volně v dužině (rajče
 2. Čeleď: Brukvovité šešulka, šešule olejnatá semena brukev zelná zelí, kapusta, květák, brokolice, kedluben ředkev setá ředkvička, černá ředkev brukev řepka olejka olej -potravina, bionafta hořčice bílá křen selský kokoška pastuší tobolka penízek rolní Čeleď: Břízovité jednopohlavné květy -jehněd
 3. - plody jsou - šešule, šešulka, nažka šešule 1 2 . A) UŽITKOVÉ BRUKEV ŘEPKA OLEJKA Ze semen se lisuje řepkový olej. 4 . BRUKEV ZELNÁ 6 5 listy.
 4. šešule lustry, šešule na lustr, šešule lustr, klubovna šešule, šešule plod, šešule stráž pod ralskem, šešule a šešulka, skleněné šešule, šešule bíl
Anatomie rostlin (květy, listy, stonky a jejich variace

Měsíčnice roční: Okrasná květem i lesklými šešulemi

14. Generativní orgány rostlin - O kráse země i historie naš

Video: Botanika - Vyšší rostliny - Oddělení: Krytosemenné rostlin

Určeno pro: holčičí i klučičí jméno (jméno pro fenku pro i psa) Kdy má svátek Šešule: 16. března Další varianty jména pro psa i pro fenu: Šešulka, Šešulák, Šešula, Šešulič, šešulyč, Se svým pejskem se jménem Šešule oslavte jeho svátek dne 16.3.2021 Šešule dvouplodolistový plod rozdělený blanitou přehrádkou na dvěpoloviny (→dvoupouzdrý semeník) otvírá se dvěma chlopněmi, od báze k vrcholu mívá nejméněčtyřnásobnou délku než šířku (např. česnáček, hořčice) Šešulka dvouplodolistový plod rozdělený blanitou přehrádko O pořadu. 20 let AZ-kvízu. Moderátoři. Tvůrci soutěže. Pravidla soutěže. Konkurz do soutěže. Ukázkový test konkurzu s výsledky. Divácká SMS soutěž. Majitelé AZ-kvízového trička

PPT - PLOD PowerPoint Presentation, free download - ID:5193924

Plod :: Bzíkovy zápisky - bzikovy-zapisky

Dělení plodů. Plody pravé: suché -pukavé (měchýřek, šešule, šešulka, lusk, tobolka) - nepukavé (oříšek, nažka, obilka)-poltiv Arial Calibri Times New Roman Georgia Motiv sady Office Generativní orgány rostlin Plody Plody Plody Plody Plody Plody Plody Plody Zdroje: Plody Snímek 12 Snímek 13 ŠEŠULE (ŠEŠULKA) Snímek 15 Snímek 16 TOBOLKA Snímek 18 Snímek 19 Snímek 20 OBILKA Snímek 22 Bobule Snímek 24 Peckovice a peckovičky Snímek 26 Malvice Snímek 2 pestík a šest tyčinek, čtyři delší a dvě kratší. Plodem jsou šešule, šešulka, struk nebo nažka. Brukvovité mají hospodářský význam. Využívají se jako zelenina, olejniny, pochutiny nebo okrasné rostliny. Zástupci: Křen selský; Zelí hlávkové; Květák; Brokolice Hořčice setá Penízek rolní Kokoška pastuší tobolk syn. křížaté (Cruciferae) jednoleté až vytrvalé byliny, zřídka keříky, pletiva obsahují hořčičné glykosidy a štiplavě vonící hořčičné silic Pryskyřníkovité (Ranunculaceae). znaky - vytrvalé byliny (oddenky, hlízy) - často jsou jedovaté - hmyzosnubné - květy - pravidelné (souměrné) - oboupohlavné s více pestík

Semena a plody - EDUCAnet Ostrav

 1. Plod je šešule, šešulka, nažka nebo struk. K brukvovitým patří asi 350 rodů s 2500 druhy. Mnohé jsou hospodářsky významné druhy, poskytující zeleninu (brukev, ředkev, křen) nebo olejnatá semena (řepka, hořčice). Četné druhy se pěstují pro okrasu (měsíčnice, chejr, večernice, fiala)
 2. Čeleď: Brukvovité šešulka, šešule olejnatá semena brukev zelná zelí, kapusta, květák, brokolice, kedluben ředkev setá ředkvička, černá ředkev brukev řepka olejka olej - potravina, bionafta hořčice bílá křen selský kokoška pastuší tobolka penízek roln Dumy.cz - sdílejme společně
 3. Rychlý překlad slova šetrnost do angličtiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Anglicko-český slovník zdarma
 4. Najpopularniejsze tłumaczenia łuszczynka po czesku: šešule, lusk, šešule. Sprawdź przykładowe zdania, wymowa, gramatyka i słownik obrazkowy. Plodem lničky je šešulka hruškovitého tvaru (3-7 mm), jež brzy dřevění a tvrdne. Šešulka obsahuje zhruba 10 rezavých či rezavožlutých semen o velikosti 0,6 až 1,6 mm
PPT - Morfologie reprodukčních orgánů - plod PowerPointPPT - Plod (fructus) PowerPoint Presentation, freeBRASSICACEAE Burnett – brukvovité / kapustovité | BOTANY

Rychlý překlad slova šetření do angličtiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Anglicko-český slovník zdarma struk, šešule, šešulka. Množství rodů této čeledi při rozemnutí charakteristicky páchne. Brukvovité mají významné zastoupení v naší stravě. Květák, zelí, kapusta, kedlubna, ředkev, řeřicha, křen, hořčice - všechny tyto zeleniny patří mezi brukvovité

šešule a šešulka - dvouplodolisté, blanitou přikrádkou rozděleny ne dvě poloviny, otevírají se dvěma chlopněmi od báze k vrcholu (brukvovité) tobolka - dvou i více plodový, otvírá se zuby (prvosenka nebo děrami (mák) nažka - vzniká z jednoho (sasanka) nebo více plodolistů (pampeliška), blanité či kožovité oplod

šešule - Wikislovní

 1. - šešule - ze dvou plodolistů- otevření ve švech dvěmi chlopněmi - jsou v rámečku - blanitá přepážka- na rámečku jsou při obou okrajích připevněna semena (hořčice)- šešulka - zkrácená šešule - penízek, měsíčnice . Nepukavé plody - suché- v době zralosti se neotevírají, oddělují se od rostliny cel
 2. plody šešule, šešulka, struk a nažka; Mezi nejvýznamější zástupce patří: a) ze záměrně pěstovaných: brukev zelná a její vyšlechtěné odrůdy: zelí, kapusta, kedluben, květák, brukev řepka olejka; křen selský; b) z planě rostoucích: penízek rolní; kokoška pastuší tobolka; česnáček lékařský
 3. šešule - brukev řepka olejka šešulka - kokoška pastuší tobolka, penízek. Plody mohou vyrůstat na rostlině samostatně nebo tvoří určité soubory plodů: plodenství - vzniká z květenství - fíky, hrozny vinné révy, ananas souplodí - peckovice maliníku, ostružiníku, souplodí nažek jahodník

šešule, šešulka (rozdíl, hořčice, penízek, brukvovité) tobolka (mák) nažka (dub) oříšek. obilka. tvrdka (4 části, hluchavkovité) b) dužnaté plody. malvice (jablko - stopka, slupka, dužnina, oplodí) peckovice (třešeň) bobule (rajče, paprika) PLODENSTVÍ - soubory plodů na jedné rostlině. souplodí peckoviček (ostružina 3) Šešule - podobná lusku, protáhlý tvar, má uprostřed blanitou přepážku s rámečkem (na něm semena) Plody suché - pukavé 4) Šešulka - kratší šešule šešule nebo šešulka. obsahují hořčičné látky ostřejší chuti. šešule řepky olejky. šešulka penízku rolního. Brukvovité - zástupci. brukev řepka olejka (výroba oleje a biopaliva) užitkové: hořčice setá (hořčičná semínka Šešule brukve zelné (protáhlý tvar) (Brassica oleracea) Šešulka ( silicula ) patří mezi pravé suché pukavé plody s více semeny. Vznikla z cenokarpického gynecea Mezi pukavé patří měchýřek, šešule, lusk, tobolka a šešulka. Nepukavými plody jsou oříšek, nažka a obilka. K plotivýmplodům řadíme struk, tvrdku a dvojnažku. Dužnaté plody dělíme na malvice, peckovice a bobule. Teď už konečně přejdeme k našemu dnešnímu hlavnímu tématu - sběru