Home

Děkan FZV upol

Děkan FZV . Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy) místnost: 2.023. Mgr. Andrea Šperková 2019 Univerzita Palackého v Olomouci | webmaster-fzv@upol.cz. Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Zastupuje akademické pracovníky (8 zástupců) a studenty (4 zástupci). Určuje dlouhodobé směřování fakulty v návaznosti na dlouhodobý záměr univerzity. Volí děkana, schvaluje rozpočet, rozhoduje o změnách uspořádání fakulty atd statutární zástupkyně děkana FZV UP, proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti FZV UP, přednostka Ústavu ošetřovatelství FZV UP: Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D. přednostka Ústavu společenských a humanitních věd FZV UP: Mgr. Lukáš Merz, Ph.D. předseda AS FZV: Mgr. Lenka Doleželová; tajemnice FZV U

V pořadí čtvrtý děkan jmenované fakulty, řádně zvolený Akademickým senátem FZV UP, je odhodlaný fakultě přinést prostorový, ekonomický i personální růst. Jiří Vévoda působí na Univerzitě Palackého od završení doktorského studia sociálního lékařství v roce 2010 Novým děkanem FZV byl zvolen Martin Procházka. Nově zvolený děkan FZV Martin Procházka. Fakultu zdravotnických věd v příštích čtyřech letech povede Martin Procházka, dosavadní přednosta Ústavu porodní asistence. V tajné volbě pro něj hlasovalo deset z dvanácti členů fakultního akademického senátu. Martin Procházka. Fakultu zdravotnických věd v příštích čtyřech letech povede Martin Procházka, dosavadní přednosta Ústavu porodní asistence. V tajné volbě pro něj hlasovalo deset z dvanácti členů fakultního akademického senátu. Martin Procházka byl v děkanské volbě jediným kandidátem děkan FZV UP Seznam příloh: příloha č. 1 - vzor titulního listu práce příloha č. 2 - vzor prohlášení autora o původnosti práce příloha č. 3 - vzor anotace příloha č. 4 - ukázka členění bakalářské práce příloha č. 5 - ukázka diplomové prác Kontakt Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 17. listopadu 1192/12 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 58 563 4060 dekanat.prf@upol.c

Spolu s děkanem právnické fakulty byl inaugurován i děkan fakulty zdravotnických věd. další videa. Kontakt Právnická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 17. listopadu 8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 58 563 7550 dekanat.pf@upol.cz Podrobné identifikační údaje Úřední hodiny Podatelny PF UP pondělí - pátek: 9:30. Olomouc (10. listopadu 2016) - Nabídka studia na Univerzitě Palackého v Olomouci (UP) se v akademickém roce 2017/2018 rozšíří o nový bakalářský obor Zdravotnický záchranář. Zájemcům umožní získat praktické dovednosti už v průběhu studia, absolventi se uplatní v celé škále pracovních pozic na úsecích přednemocniční, neodkladné a anesteziologicko. programů a oborů na webu UP: www.studuj.upol.cz Podmínky pro přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky (pouze bakalářské studium v prezenční formě studia mimo obor Zdravotnický záchranář) 1. Děkan fakulty může bez vykonání přijímací zkoušky navrhnout na přijetí maximálně 10 uchazečů/program (obor), a t Do funkce byli slavnostně uvedeni noví děkani dvou fakult Univerzity Palackého v Olomouci. V Arcibiskuém paláci převzali z rukou rektora Jaroslava Millera děkanské insignie Václav Stehlík, který v následujících čtyřech letech povede právnickou fakultu, a Martin Procházka, který stojí v čele fakulty zdravotnických věd Vedení FZV UP nerealizovalo ani v roce 2014 žádnou investiční akci, ale dále spolupracovalo s Lékařskou fakul-tou Univerzity Palackého v Olomouci na společné redislokaci fakult a děkanátů do budovy Teoretických ústavů. děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. 4

Jaroslav Vomáčka, děkan Fakulty zdravotnických věd UP (2017 - 2021) - Vystudoval všeobecné lékařství na LF UP. Je docentem a pedagogem Ústavu radiologických metod FZV, v jehož čele stál v předchozích letech, a působí také jako lékař Radiologické kliniky LF UP a FNOL Novým děkanem Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého pro funkční období 2021-2025 byl zvolen Jiří Vévoda. O tom, že je dosavadní proděkan fakulty pro vědu a výzkum nejvhodnějším kandidátem, rozhodli členové Akademického senátu FZV UP již v prvním kole volby V případě zjištěných nesrovnalostí se uchazeč neprodleně obrátí na referát pro vědu a výzkum LF UP v Olomouci (tel. 585 632 018, e-mail eva.hrouzkova@upol.cz). Administrativní poplatek: 690 Kč / přihláška Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc Účet: 19-1096330227/010 FZV-RD-3/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ DĚKANA Děkanské volno dne 18. 11. 2016 na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Tímto rozhodnutím uděluje děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci z provozních důvodů pracovní volno dne 18. listopadu 2016 Protože opatření související s epidemií koronaviru nedovolila v listopadu uskutečnit tradiční slavnostní předání jmenovacích dekretů novým docentům Univerzity Palackého, s úspěšnými habilitanty z lékařské fakulty se v předvánočním čase setkal děkan Josef Zadražil a společně s proděkanem Petrem Kaňovským jim popřál mnoho úspěchů do další práce

Fakulta zdravotnických věd oslavila desáté výročí svého vzniku. Hlavní část oslav zahájil děkan FZV Jaroslav Vomáčka v Mozarteu Arcidiecézního muzea Olomouc. Téměř dva tisíce absolventů, spolupráce s třemi desítkami zahraničních univerzit, osm studijních oborů a stejný počet ústavů - takový je jen letmý. Jako nový proděkan pro studijní programy v cizím jazyce, doktorské studijní programy a projektovou činnost posílí vedení fakulty zdravotnických věd David Školoudík. Funkce se ujme se začátkem příštího akademického roku. Centrum vědy a výzkumu povede nově už od července Zdeňka Mikšová Evroá komise uděluje cenu HR Excellence in Research Award (HR Award) institucím, které implementují zásady Evroé charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (dále Charta a Kodex) do své politiky a zásad v oblasti lidských zdrojů.Tento proces primárně vychází ze schváleného akčního plánu/HRS4R

Fakultní orgány: Fakulta zdravotnických věd U

Děkan LF se sejde s děkankou FZV k jednání o námětech z diskuse (režie, pracovně-právní vztahy). Zástupci vedení LF budou jednat s přednostkami a přednosty o ekonomické situaci jejich pracovišť. Jednání budou od podzimu 2011 zahájena nejdříve s klinikami, které jsou v ekonomické ztrátě www.studuj.upol.cz Termín pro podání přihlášky ke studiu pro bakalářské a navazující magisterské studium: od 1. listopadu 2018 do 28. února 2019 Přihláška se podává elektronicky s tím, že uchazeč je povinen zaslat do uvedeného data na adresu fakulty také tzv. tiště

Nový děkan FZV převzal z rukou rektora jmenovací dekret

 1. Členy Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci (VR UP) jsou významní představitelé oborů, v nichž Univerzita Palackého uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a uměleckou činnost.K jejím členům patří také osoby, které nejsou členy akademické obce UP. Členství je čestné a nezastupitelné. Pravidla zasedání a způsob jednání určuje Jednací řád VR UP
 2. Fakultu zdravotnických věd UP povede Jiří Vévoda. Novým děkanem Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (FZV UP) pro funkční období 2021-2025 byl zvolen Jiří Vévoda. O tom, že je dosavadní proděkan fakulty pro vědu a výzkum nejvhodnějším kandidátem, rozhodli členové Akademického senátu FZV UP.
 3. Martin Procházka (* 8. července 1970 Ostrava) je český lékař, v letech 2019 až 2021 děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci a od května 2021 rektor Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své odborné práci se zaměřuje na perinatologii, fetomaternální medicínu a lékařskou genetiku, zejména na závažné komplikace těhotenství či na problematiku.
 4. Palackého v Olomouci. Lékař a současný děkan FZV získal na dnešním volebním zasedání Akademického senátu UP nadpoloviční většinu hlasů senátorů. Univerzitu povede v letech 2021-2025. Do funkce jej ještě musí jmenovat prezident ČR. (UPOL
 5. V olomouckém Arcibiskuém paláci byli dnes do svých funkcí slavnostně uvedeni nově zvolení děkani pěti fakult Univerzity Palackého. Děkanské insignie převzali z rukou rektora Jaroslava Millera, který zároveň představil vize pro své druhé funkční období v čele univerzity i nový tým prorektorů
Děkani pěti fakult složili inaugurační slib: Katedra

Novým děkanem FZV byl zvolen Martin Procházka: Žurnál

 1. K přijetí jim poblahopřál děkan Jaroslav Vomáčka, který připomněl, že v žebříčcích kvality patří olomoucká univerzita k těm nejlepším. A lze to říci, jak pevně doufám, i o fakultě, kterou jste si vybrali. My, pedagogové, vám dáme to nejlepší, co v nás je
 2. Ve svých 65 letech se Bouillaud, coby děkan a profesor lékařské fakulty La Charité, dočkal onoho významného objevu tehdy 37letého sekretáře Antropologické společnosti, který pracoval na chirurgickém oddělení hospicu v Bicêtre, Paula Brocy (1824-1880)
 3. www.fzv.upol.cz Fakulta zdravotnických věd (FZV) Univerzity Palackého v Olomouci byla založena jako osmá fakulta univerzity na základě rozhodnutí Akademického senátu UP 27. února 2008 osamostatněním zdravotnických nelékařských oborů od Lékařské fakulty UP
 4. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-10/1-PR B3-10/1-PR Společný příkaz rektora UP, děkanek a děkanů fakult UP k zajištění předzápisu do Informačního systému STA
 5. Řízení o návrhu na jmenování děkanem Akademický senát FZV UP vyhlásil poté, co byl dosavadní děkan Martin Procházka zvolen rektorem Univerzity Palackého. Vedením fakulty byl pověřen současný proděkan pro vědu a výzkum Jiří Vévoda, který je zároveň i jedním z navržených kandidátů
 6. Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci Správa kolejí a menz Šmeralova 1122/12 779 00 Olomouc IČ: 61989592, DIČ: CZ61989592 +420 585 63 8002 (sekretariát
 7. Děkan Fakulty zdravotnických věd vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Přednosta/přednostka www.fzv.upol.cz. Poznámka Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zruši

zbynek.svozil@upol.cz Katedra sportu FZV Ing.Irena Jedličková - děkanát Ústav porodní asistence Ing. Irena Jedličková Prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. - děkan PFA Mgr. A. Zogata-Kusz, Ph.D. - stáže Mgr. Martina Baleková. Fakulta zdravotnických věd (FZV UPOL) Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc. Telefon: 585 632 852. E-mail: andrea.sperkova upol.cz Fakulta zdravotnických věd FZV vznikla v r. 2008 vyčleněním nelékařských zdravotnických oborů z Lékařské fakulty UP realizuje nelékařské zdravotnické obory ve všech stupních VŠ studia (Bc., Mgr., Ph.D.) sídlí na adrese Hněvotínská 3, Olomouc (areál Teoretických ústavů L Zatímco voleb děkana přírodovědecké fakulty se loni v prosinci zúčastnil jediný kandidát, nyní se o post uchází celkem pět zájemců. Kandidátní listinu zveřejnila volební komise fakultního senátu v úterý, volby se uskuteční 17. ledna. O týden dříve, tedy 10. ledna, představí kandidáti v aule fakulty od 13:00 své volební programy (děkan, tajemník) 3. Stipendia PGS. (děkan, proděkan pro vědu) 4. Setkání s Vedoucími pracovišť, hodnocení pracovníků. (děkan) 5. Harmonogram zasídlení CKV, situace kolem budovy Hynaisova, rekonstrukce Sportovní haly UP, stěhování pracovišť. (děkan, tajemník) 6. Promoce a imatrikulace. (děkan, proděkan pro studium) 7

Personální oddělení fakult a samostatných organizačních jednotek zajišťuje komplexní personální agendu, zejména sjednávání a uzavírání, změny a skončení pracovních poměrů a dohod, organizaci výběrových řízení, kontrolu a evidence zdravotního pojištění, výpočet nároků na dovolenou a evidence docházky a oblast důchodů Knihovna Fakulty zdravotnických věd UP Hněvotínská 3 775 15 Olomouc Sídlo: Dostavba Teoretických ústavů (knihovna se nachází ve studovně časopisů Knihovny Lékařské fakulty) GPS: N 49°35.17683', E 17°14.19623' Telefon: 585 632 809 Email: kfzv@upol.c Děkan pedagogické fakulty upol Pedagogická fakulta má tři kandidáty na děkana: Žurnál . Libuše Ludíková, stávající proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia, Čestmír Serafín, současný děkan pedagogické fakulty, a Petr Zemánek, člen katedry antropologie a zdravovědy

Děkan disponuje podobnými pravomocemi jako rektor, ale pouze na své fakultě a mimo jiné rozhoduje o přijetí či nepřijetí ke studiu, odvolání proti nepřijetí, o udělování stipendií či o uznávání kreditů z předcházejícího studia. Pokud si nebudete vědět rady s připojením i Wi-Fi ani pomocí návodů na wiki.upol. 2019 v 9:00 hodin v pracovně rektora UP na RUP k projednání záměru výstavby nové budovy v areálu LF UP/FZV UP. Splněno. Děkan LF UP se jednání zúčastnil a informoval vedení fakulty. 20/1 Připravit ve spolupráci s předsedou AS LF UP MUDr. Janem Strojilem, Ph.D. návrh financování jednotlivých pracovišť LF UP pro rok 2019.

Prof. Kolář, děkan - upozornil, že z centrálních prostředků nejsou hrazeny účastnické poplatky za konference, postery. Tyto úhrady jsou prováděny výhradně z finančních prostředků jednotlivých pracovišť. V dalších bodech byl zápis ze zasedání akademického senátu jednomyslně schválen bez připomínek E-mail: alena.cholinska@upol.cz Fakulta zdravotnických věd vznikla v roce 2008 vyčleněním zdravotnických nelékařských oborů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je nejmladší fakultou olomoucké univerzity petra.hubena@upol.cz Katedra křesťanské sociální práce ThLic. Jakub Doležel, Th.D. - stáže zbynek.svozil@upol.cz Katedra sportu FZV Ing.Irena Jedličková - děkanát Ústav porodní asistence Ph.D. - děkan Všeobecné lékařství.

Novým děkanem FZV byl zvolen Martin Procházka - upol

nemocnici Královské Vinohrady doc. František Duška. O dva měsíce později má tým natočeny rozhovory se všemi respondenty pro díl o zdravotnících, setkali se také s protagonisty pro díl o lidech, kterým na covid zemřel blízký člověk Studentská kurie Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc. 383 likes · 1 talking about this. Oficiální stránka Studentské kurie Akademického senátu Univerzity Palackého v.. Profese online 2020, 13(2) Právě vyšlo - knižní novinka! Porodní asistence Martin Procházka a kol. Redakce časopisu Profese online. Zveřejněno: leden 2021Zobrazit citac Směrnice děkanky pdf upol. Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Děkanka v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP a s Rigorózním řádem UP stanovuje: Část I.: Společná ustanovení Článek 1 Předmět úprav Směrnice děkanky PdF UP. č. 8/2006 doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. tř. Míru 115, 771 11 Olomouc, 585 636 001, 585 412 899, @: zbynek.svozil@upol.cz www.ftk.upol.cz 2 4. Aktualizace dlouhodobého zám ěru FTK UP v Olomouci 2015 Členové v ědecké rady obdrželi písemný materiál p ředložený děkanem doc. PhDr. Zby ňke

Přírodovědecká fakulta U

Právnická fakulta U

8 fakult (LF, FF, PřF, PdF, FTK, FZV, PF, CMTF) 20 292 studentů 4 045 zahraničních studentů ze 107 zemí 28 166 čtenářů v knihovně 1 Nadační fond UP 1 lavička Václava Havla >> Dříve pomník komunistického prezidenta Klementa Gottwalda, dnes památník bojovníků za svobodu a demokracii. Sotva kter Fakultu tělesné kultury čeká na začátku nového akademického roku volba děkana pro funkční období 2022-2026. S velkou pravděpodobností se jím stane opět Michal Šafář, který v čele fakulty stojí od roku 2018 - je totiž jediným kandidátem. Volební zasedání Akademického senátu FTK UP se uskuteční 8. září ondrej.martinek@upol.cz oddělení komunikace UP. 4 KDO JE KDO NA UP aneb Dobrý den, jsem tady dobře? Děkani, katedra, menza pojmy, se kterými se budeš setkávat dnes a denně při svém studiu. Na koho a kdy se obrátit? A kam zajít, pokud potřebueš tu či onu radu? Seznámení s užitečnými místy a lidmi Ti ušetř Důležitou roli v ochraně rostlinných buněk před negativním působením oxidačního stresu hraje vitamín E. Zjistili to biofyzici z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH)

Pro informace o dodatečně vyhlášeném přijímacím řízení sledujte webové stránky www.fzv.upol.cz. Děkan fakulty může bez vykonání přijímacích zkoušek navrhnout na přijetí. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, tel.: +420-585634009 (sekretariát d ěkana), +420-585634649 (předseda AS PřF UP), fax +420-58522573

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého otevírá

Proděkan Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., proděkan a bývalý děkan. Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., proděkan a bývalý děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze - u zase na jedničku! 27.10.2020 Přejaté články admin Až přijde čas, tak si všichni vzpomeňte kdo, kde, kdy a jak, neb elity typu Fialy, Stanjury, Halíka, gen. Pavla a dalších budou opět lhát. výuku, FZV UPOL prof. Ph.Dr. Andrea Pokorná, Ph.D., EPUAP a ČSLR, proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie Lékařské fakulty Masarykova univerzita v Brně, přednostka katedry - Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Masarykova univerzita v Brn a na webu www.phdpsych.upol.cz. See More. @ [159957604024712:274:Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci] is coming up with an attractive update for those interested in doctoral studies. Within the Czech Republic, a unique program offers professional profilation in one of two possible directions - p ͟s ͟y ͟c ͟h ͟o ͟l ͟o ͟g. Vážení kolegové, dovolujeme si vás pozvat do Olomouce dne 6. listopadu 2015 na Moravskou konferenci fetomaternální medicíny. Jedná se o 7. ročník konference s perinatologickou tématikou konanou ve spolupráci s perinatologickými pracovišti nejen z Moravy, ale z celé České republiky

Děkani právnické fakulty a fakulty zdravotnických věd

Výroční zpráva o činnosti 2014 Strana 3 (celkem 131) 2) Základní údaje o vysoké škole a) Úplný název veřejné vysoké školy, běžně používaná zkratka názvu, sídlo vč. adresy VŠ a všech součástí (fakult, institutů, ústavů a poboček Děkan FZV seznámil členy VR FZV UP s konečnými výsledky výzkumných organizací v roce 2014, dle stávající metodiky hodnocení se hodnotí články z roků 2009-2013, FZV obdržela na základě tohoto hodnocení celkem 299 RIV bodů, vědecký výzkum na FZV vzrostl oproti roku 2013 o cca 44% Novým rektorem Univerzity Palackého v Olomouci (UP) se stane lékař Martin Procházka, dosavadní děkan Fakulty zdravotnických věd UP. Rozhodl tak na dnešním jednání Akademický senát UP. Po jmenování do funkce prezidentem republiky povede profesor Martin Procházka univerzitu po následující čtyři roky, od letošního května do dubna 2025

zahájil děkan prof. MUDr. Petr Widimský - Fakulta zdravotnických věd UPOL, Centrum vědy a výzkumu FZV UP, Olomouc Oponenti: • prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. - Psychiatrická klinika LF MU a FNB, Brno • prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, Ph.D. - Katedra epidemiológie Fakulty verejnéh Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP vznikla jako samostatné pracoviště v roce 1995 a zajišťovala bakalářské vzdělání v oboru Žurnalistika v prezenční (denní) i kombinované (dálkové) formě. Od roku 2007 realizovala vedle prezenčního bakalářského studia oboru Žurnalistika i teoreticko-analytický magisterský studijní program oboru.

Děkani pěti fakult složili inaugurační slib

Fakultu zdravotnických věd v příštích - cvt

Oficiální FB stránka Klubu absolventů Univerzity Palackého v Olomouci. 27/04/2021 . A F O _____ Je tady 56. ročník mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc Světlo na hraně medicíny. ️ . #lfup #lfupol @fzv_up #fzvup #fzvupol #univerzitapalackeho #palackyuniversity #olomouc #univerzitnimesto #upol #geniusloci 1k 2 3 monts ago. Repost @martinastanislavova Je to užasný pocit ked robíme to čo nás baví . . .. Děkan Fakulty zdravotnických věd UP vyzývá studenty ke zvážení pomoci poskytovatelům zdravotní péče - nemocnicím, zdravotně sociálním zařízením institucím zajišťujícím péči v domácím prostředí. V případě vašeho zájmu, sdělte prosím tuto skutečnost asistentce děkana FZV UP na e-mail: andrea.sperkova@upol.cz www .pdf.upol.c:z ,. Pedagogická fakulta tiánek I. Předmět smlouvy 1.1. Předmětem této smlouvy je spolupráce Nemocnice a Fakulty při zajišťování odborné expresivně - terapeutické praxe (individuální průběžné či blokové) student

Úřední deska: Lékařská fakulta U

Pedagogická fakulta Ostravská univerzita Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava. telefon: +420 597 092 524 +420 553 462 524 . e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ6198898 Kvalitu pěstovaných oborů, vzdělávání i vědeckých výsledků potvrzují i mezinárodní žebříčky, jako např 3 FakUlta zDravotnickÝch vĚD Univerzita Palackého v Olomouci Děkanát, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc tel.: 585 632 852, fax: 585 632 852 www.fzv.upol.c Průlomová metoda výzkumu živé buňky fakulta nebyla pracovištěm, které má perspektivu a jež má své pevné místo ve svazku Univerzity Palackého v Olomouci. Doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed IGIP děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc www.upol. Přf upol harmonogram. Akce akademického roku Termín; Akademický rok 2020/2021: 1. 9. 2020—31. 8. 2021: Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2019/202 Kontakt Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 17. listopadu 1192/12 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 58 563 4060 dekanat.prf@upol.c Harmonogram akademického roku 2020/2021 a. Lékařská fakulta olomouc přijímací řízení 2021. Kontakt Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Hněvotínská 3 775 15 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 632 009 lekarska.fakulta@upol.cz (sekretariát děkana) Podrobné identifikační údaj Tyto kroky se fakulta rozhodla pro rok 2018/2019 zrušit.Nově bude také přijímat přihlášky ke studiu pouze v elektronické podobě Rektor univerzity palackého. Filozofická fakulta Univerzity Palackého a krásné prostředí města Olomouce? Nerozlučná dvojice. Velmi si vážíme i našeho prvního polistopadového rektora, prof. Josefa Jařaba Rektor Univerzity Palackého v Olomouci je volený akademický orgán.Představuje hlavu celé univerzity a je ztělesněn osobou z její akademické obce