Home

VŠE přihlášky magisterské studium

V případě dotazů týkajících se podávání přihlášky ke studiu kontaktujte studijní referentku odpovědnou za přijímací řízení do navazujícího magisterského studia paní Simonu Korousovou e-mailem (simona.korousova@vse.cz) nebo na telefonní číslo: 224 095 118. Autor: Dana Dvořáková ddvorak@vse.c Přijímací zkoušky na magisterské studium se liší v závislosti na programu, na který se hlásíte. Na následujícím odkazu najdete seznam otázek a doporučené literatury k jednotlivým studijním programům. Okruhy k přijímacím zkouškám Důležité termíny Podání přihlášky včetně připsání platby na účet od 1. 12. 2020 do 30. 4. 2021 Přijímací zkoušky 21. 6.

Přihláška do navazujícího magisterského studia - vse

Přijímací řízení - vse

Současnou úpravu a organizaci studia uvádí také krátké video. Přihlásit se je možné prostřednictvím přihlášky, kterou je nutné zaslat na níže uvedou adresu. Přihláška str. 1. Přihláška str. 2. Rovněž zašlete poštou kopii svého vysokoškolského diplomu, a to na tuto kontaktní adresu: Vysoká škola ekonomická v Praz Přihlaste se na navazující magisterské studium nyní, studovat začněte v únoru Termín podání přihlášky: listopad - 10. ledna 2020 Přihlášky podávejte elektronicky prostřednictvím prihlasky.vse.cz. Pro přijetí platí podmínky vyhlášené pro akademický rok 2019/2020 s tím, že poplatek za přijímací řízení.

ŠANCE Islands – VŠE pořádá největší virtuální veletrh

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese prihlasky.vse.cz.Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 870 Kč lze uhradit buď okamžitě při zadávání přihlášky platební kartou, nebo převodem na účet (číslo účtu a variabilní symbol obdrží uchazeč na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) Fakulta sociálních studií: leden 2021 (zahájení studia od jarního semestru 2021) červen 2021 (zahájení studia od podzimního semestru 2021) leden 2022 (zahájení studia od jarního semestru 2022) Fakulta sportovních studií: 19. 6. 2021 písemné testy. potvrzení tělovýchovného lékaře vložit do e-přihlášky nejpozději do 31. 5 Podmínky pro akademický rok 2021/2022 Charakteristika oboru a možnosti uplatnění absolventů Studenti se připravují pro pozice ve středním a vyšším managementu všech druhů firem a organizací. Od absolventů se očekává schopnost koordinovat činnosti a prostředky a vytvářet prostředí a podmínky pro plnění strategických cílů organizace, včetně schopnosti tyto cíle.

Magisterské. Běžným způsobem se mohou přihlásit: studenti, kteří budou v době podávání přihlášky studenty 5. nebo vyššího semestru bakalářského stupně studia a kteří se stanou v následujícím akademickém roce studenty navazujícího magisterského studia (pro výjezd v 2. semestru navazujícího magisterského studia) Přihlášky. Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání úplně vyplněné přihlášky ke studiu. Termíny podání přihlášky. 1. kolo do 30. dubna 2021. 1. kolo cizinci do 15. dubna 2021 (cizinci s maturitou mimo území České nebo Slovenské republiky) 2. kolo do 31. července 2021. 2. kolo cizinci do 30. května. Magisterské studium Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022. Pro přijetí si stačí podat e-přihlášku a splnit všechny administrativní náležitosti. Studenty budeme přijímat postupně, dokud nezaplníme všechna volná místa. Podmínkou pro přijetí ke studiu je příbuznost vašeho předchozího vysokoškolského studia Původní navazující magisterské studijní programy a obory mají na základě zákona č. 168/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, akreditaci prodlouženou do roku 2024. Přihlášky ke studiu. Vše je třeba řešit individuálně přímo s.

Ani současní bakaláři uvažující o magisterském studiu nepřišli o příležitost nahlédnout pod pokličku VŠE. Den otevřených dveří pro zájemce o navazující MAGISTERSKÉ studium proběhl 30. března 2021, taktéž formou živého online vysílání z Žižkovského studia VŠE přijímá přihlášky ke studiu na akademický rok 2021/22 Uchazeči se mohou hlásit na bakalářské a navazující magisterské studium na VŠE. Pro akademický rok 2021/22 nabízí všechn číst víc

Magisterské studium. že jste vše zadali tak, jak si přejete. Najdete zde i informace k platbě administrativního poplatku. Podáním přihlášky na výše uvedeném odkazu se zahajuje přijímací řízení. Nelze si podat současně dvě přihlášky ke studiu nebo dvě přihlášky ke studiu v kombinaci se studijním programem. Doktorské studium. Podávání přihlášek od 4. 1. 2021 do 14. 5. 2021. Součástí přihlášky do doktorského studia je výběr tématu disertační práce. Na VŠCHT Praha je možné studovat v běžných studijních programech v českém nebo anglickém jazyce nebo v double degree programech, ve kterých studenti studují zároveň i na. 1. kolo PŘ: ZMĚNA PRAVIDEL PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ DO STUDIA NA FAKULTĚ MATERIÁLOVĚ-TECHNOLOGICKÉ VŠB-TUO PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (V ČESKÉM JAZYCE) Přílohy elektronické přihlášky (pro programy v českém jazyce) je nutné doložit v 1. kole do 15. 7. 202 Do uzávěrky přihlášek na bakalářské a navazující magisterské studium v češtině na VŠE zbývají poslední týdny. Přihlášky na Fakultu financí a účetnictví, Fakultu mezinárodních vztahů, Fakultu podnikohospodářskou, Fakultu informatiky a statistiky a Fakultu managementu mohou zájemci podávat do 30. dubna 2021

Přijímací řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studia. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze pokračuje v přijímacím řízení do studia v Praze a Děčíně a vyhlásila náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do studia pro následující akademický rok 2021-2022 Do uzávěrky přihlášek na bakalářské a navazující magisterské studium v češtině na VŠE zbývají poslední týdny. Přihlášky na Fakultu financí a účetnictví, Fakultu mezinárodních vztahů, Fakultu podnikohospodářskou, Fakultu informatiky a statistiky a Fakultu managementu mohou zájemci podávat do 30. dubna 2021. Národohospodářská fakulta přijímá přihlášky. Přihláška studijní výsledky (percentil) 100 bodů účast v Buddy Programu (nejpozději v semestru před podáním přihlášky) 10 bodů odborný předmět v cizím jazyce 10 bodů Jazykové znalosti doložit B2 nebo jazykový test nutná podmínka jazykové certifikáty platné v době výjezdu: IELTS min. 6,5/TOEFL min. 87/CAE/CPE 10 bodů∗ Celkové maximum 130 bodů ∗ platné pro.

Magisterské studium - vse

 1. Milí studenti, upozorňujeme, že nově je možné absolvovat přijímací řízení na navazující magisterské studium i v průběhu akademického roku, tj. nyní. Jste tedy srdečně zváni, abyste rozšířili řady našich studentů! Přihlášky na pololetní (zimní) přijímací řízení se podávají do konce listopadu; výuka pak začíná již 11. 2. 2019 (letním semestrem, tj.
 2. Vše o fakultě . Historie, úspěchy a ocenění TERMÍN PRO ÚHRADU POPLATKU je stejný jako termín pro podání přihlášky! V případě, že uchazeč o bakalářské studium či magisterské nenavazující studium absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího.
 3. P odrobné informace k přihlášení a přílohám na MAGISTERSKÉ STUDIUM. Pokud vyplněné přihlášky (vč. povinných příloh dle typu studia) posíláte poštou, uveďte na obálku adresu Vysoká škola Humanitas, Fakulta společenských studií, Smetanova 266, 755 01 Vsetín. Samozřejmě můžete také přihlášky doručit osobně.
 4. Univerzita třetího věku (U3V) nabízí za symbolické poplatky studium zájemcům v důchodovém věku. Výuka probíhá ročně ve dvou semestrech v délce 13 týdnů. Noví zájemci se mohou registrovat před začátkem každého semestru formou přihlášky (viz videoprůvodce) ve studijním informačním systému ( InSIS )
 5. Magisterské studium - Obor Veřejná správa a regionální rozvoj. Přihláška ke studiu Pro podání přihlášky lze využít pak Vás to povede dál - důležité je vše vyplnit. Poté se Vám ozve meilem Mgr. Lakomá ze studijního oddělení PEF ČZU, která má naše konzultační středisko na starosti a popíše další.

Přijímací řízení na navazující magisterské studium

Příjem přihlášek do bakalářského studia byl k 20. dubnu 2021 ukončen. Veškeré přihlášky studijní oddělení postupně převádí. Pokud jste e-přihlášku podali, doložili potřebné dokumenty a máte potvrzení o platbě, mělo by být vše v pořádku. Buďte trpěliví kombinované magisterské studium VŠE. dva roky se chystám dodělat si VŠ a ráda bych na VŠE na fakultu Podnikohospodářskou na Podnikovou ekonomiku a management - kombinované studium, nestudujete to tu někdo nebo nemáte Bc. a chuť tam jít? Ráda se podělím o postřehy, zkušenosti a návrhy k tématu. Přijímačky jsou měsíc po. Magisterské studium. Přihlášky na doktorské studium v programu Regionální rozvoj do 29. 5. 2020. VŠE vypsala pro akademický rok 2020/2021 místa doktorandů pro 14 doktorských studijních programů v češtině a angličtině

Viz Studijní a zkušební řád VŠE pro studium doktorských studijních programů. Standardní doba studia Studium je organizováno na fakultě financí a účetnictví ve standardní době tří akademických roků a v maximální době pěti akademických roků. Autor: Ing. Kateřina Berková, Ph.D. katerina.berkova@vse.c Uchazeči, kteří do doby podání přihlášky magisterské studium řádně nedokončili, předloží potvrzení o ukončení studia nejpozději do 30. 9. 2021 na Studijní oddělení FSV UK. Předložením dokladu o ukončení studia nezaniká povinnost studenta dodat na Studijní oddělení úředně ověřenou kopii magisterského diplomu. Součástí přihlášky ke studiu je nostrifikace maturitního vysvědčení, pro magisterské navazující programy i bakalářského diplomu. Pro zahraniční zájemce o studium-samoplátce platí podmínky stanovené pro uchazeče ze zahraničí (anglická verze www.damu - Admission procedures ) Navazující magisterské studijní programy: Data a analytika pro business, Informační systémy a technologie, Kognitivní informatika, distanční formou studia program Podniková informatika. Pro studenty ostatních magisterských programů VŠE nabízíme vedlejší specializaci: 4IP - Informatika v podnikání, 4KS - Řízení kvality softwaru, 4RV - Řízení podnikové výkonnosti

Přihlášky na semestrální výměnné pobyty v zahraničí v LS

Přihlášení na certifikace podléhá výslovnému souhlasu s podáním přihlášky od Jiřího Hájka. IPMA® Pro stupeň D vyplňte přihlášku, prohlášení žadatele, 2x sebehodnotící test, 2x profesní životopis (CV) a přiložte potvrzení o vzdělání v projektovém řízení (min. 30 hodin), formuláře ke stažení zde Magisterské studium. Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení budou otevřeny od 15. 7. 2021 do 31. 8. 2021. Otevřené obory ve 2. kole jsou zveřejněny v Vše odešlete nejpozději 27. 5. 2021 (nebo přineste k zápisu) na adresu: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Katedra arts managementu se zaměřuje na spojení dvou zdánlivě odlišných, logicky však neoddělitelně propojených oblastí - ekonomiky a umění. Tomuto spojení se nevěnuje pouze pedagogicky, aktivně se podílí na teoretické reflexi souvisejících problematik jako kulturní politika, ekonomika kultury či podnikání v kultuře Magisterské studium. Máme sedm unikátních studijních programů, v rámci kterých se můžete profilovat přesně podle svých představ. V průběhu studia se z vás stane skutečný expert ve vašem oboru. Protože naše studenty připravujeme na výzvy zítřka, nebudeme vás učit věci, které lze snadno vygooglit Vzhledem k tomu, že jednotlivé fakulty UK mají odlišné požadavky na formu, náležitosti a přílohy přihlášky, je třeba vždy dbát pokynů příslušné fakulty, která studijní program/obor realizuje. Přihlášky ke studiu uchazeči podávají přímo na fakultu, která uskutečňuje jimi vybraný program (viz kontaktní adresy)

 1. Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů. nám. Jana Palacha 2 (hlavní budova FF UK) místnost č. 130 (1. patro) e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz. tel.: 221 619 300, 221 619 333
 2. Proč to nezkusit právě u nás - v našem doktorském studijním programu Obchodní a mezinárodní hospodářské právo! Přihlášky do doktorského studia lze podávat do 30. 5. 2021. Rozhovor s našimi úspěšnými absolventy je vám pro inspiraci k dispozici zde a bližší informace o studiu zde. Těšíme se na spolupráci, Kolektiv KPEP FMV VŠE v Praz
 3. Navazující magisterské studijní programy a specializace (délka studia 2 roky, Praha) Předměty přijímací zkoušky; program Dřevařské inženýrství - prezenční studium - kombinované studium. Bez přijímacích zkoušek: absolventi bakalářského oboru Lesnictví. Ostatní uchazeči - souhrnná písemná zkouška z
 4. Magisterské studium. podepíše, doplní ji o níže uvedené přílohy a náležitosti a vše SS (=specifický symbol): číslo přihlášky uchazeče (bez jeho uvedení není platba kompatibilní s přihláškou, která tak nemá stanovené náležitosti)
 5. Nezapomeňte, že podmínkou k přijetí ke studiu je ukončené středoškolské studium - stačí, když nám jako přílohu elektronické přihlášky, pošlete vaše maturitní vysvědčení nejpozději do 5. 8. 2021. Ekonomická fakulta VŠB-TUO bude akceptovat maturitní zkoušky bez ohledu na jejich konkrétní podobu
Výběrové řízení na stáž: Stálá mise ve Vídni – úsek OBSE

navazující magisterské studium - otevřeno 2. kolo přijímacího řízení! Přihlášky a poplatky zaplaťte do 19. 8. 2021. Dokumenty zašlete tak, aby byli nejpozději do 19. 8. 2021 doručeny - nevkládejte do e-přihlášky: úředně ověřená kopie Bc diplomu; úředně ověřená kopie dodatku k diplom Přihlašování na zkoušky. 1. Přihlašování na podzimní termíny probíhá od 10. 9. 2021. 2. Vyplňte elektronicky nebo vytištěný hůlkovým písmem, podepište. 3. Přiložte doklad o zaplacení (ústřižek složenky nebo kopie výpisu z účtu, příkaz k úhradě je nedostatečný)

Je potřeba ho uhradit bezodkladně po podání přihlášky a je nevratný. Termíny podání přihlášky 1. 11. 2020 - 15. 3. 2021 bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy 1. 11. 2020 - 30. 4. 2021 bakalářský program Sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce (1. kolo) 21. 6. Uchazeči o navazující magisterské studijní programy Anglická filologie a doktorské studijní programy nahrávají do aplikace e-přihlášky požadované dokumenty ve formátu pdf. Hlásí-li se uchazeč na více programů, resp. variant programů (kombinací), musí pro každý podat samostatnou přihlášku; poplatek se platí za.

Kolik preferencí je možné mít v rámci jedné přihlášky a musím je využít všechny? Až 3 preference. Nemusíte je využít všechny, nicméně uvedením preferencí zvyšujete svou možnost na přijetí. Kde je možné podat přihlášku? Přihláška do bakalářského studia je zde a pro magisterské studium ji naleznete zde FMV na základě jednotného ekonomického standardu VŠE rozvíjí studium a vědecko-výzkumnou činnost zejména v oblastech mezinárodní ekonomické vztahy, Navazující magisterské, Přihlášky ke studiu (termín): Bc. 30. 4. 2021 Navazující magisterské studium. Vyberte si obor. Finance - magisterské navazující studium. Finance. Ve světě peněz je dobré být v plusu. Podat přihlášku. Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: jaro 2022) Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2021.

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia

Bakalářské studijní obory: Ovládání rizik, Ochrana obyvatelstva, Řízení environmentálních rizik. Přihlášky do: 10. srpna 2014. Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Bakalářské a navazující magisterské studijní obory: všechny Přihlášky do: 15. srpna 2014. Ekonomická. Magisterské studium; Po 'Podání přihlášky' se objeví volba 'Zaplatit přihlášku'. Pokud přijdete na Den otevřených dveří LF, dozvíte se vše potřebné o přijímacím řízení, nabízených programech studia, seznámíte se s prostředím a zázemím fakulty. Budete mít možnost navštívit jednotlivé ústavy, zeptat.

Informace pro uchazeče o magisterské studium - vse

Dodatečné přijímací řízení je možnost, jak podat přihlášku i po termínech upravených Harmonogramem přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 do bakalářských, magisterských a navazujících magisterských i doktorských studijních programů Povinné přílohy k přihlášce - magisterské studium. Lékařské potvrzení o schopnosti studia na HAMU. Poplatek za přihlášku. 878,- Kč; 36 EUR (NOTE: this figure EXCLUDES the bank transfer fee) poplatek za přijímací řízení je nevratný. Číslo bankovního účtu. 19-5373180297/0100 Webové stránky Ekonomické fakulty Západočeské univerzity. Našim studentům nabízíme nejen moderní výuku v přátelském prostředí, ale také možnost absolvovat stáže ve firmách a na univerzitách po celém světě

Agronomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně - VysokéStuduj strojáru, strojařinu, prostě strojní fakultu

Jak se přihlásit - Katedra marketingu - vse

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adresu studium@fai.utb.cz nebo telefonicky na 576 035 052. SD/07/20 - Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní programy realizované na Fakultě aplikované informatiky pro akademický rok 2021/2022 Hlavním krokem je vyplnění a potvrzení přihlášky ke studiu. Na přijímačky si vezmi občanský průkaz nebo pas a když vše klapne, tak se hlavně pak nezapomeň zapsat do studia. Na magisterské studijní programy děláme ústní pohovory - kompletní informace o těchto přijímačkách najdeš tady Děkan Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Ivan Nový, CSc. stanovil podmínky pro přijetí na navazující magisterské programy vyučované v českém jazyce pro uchazeče přijímané na základě výsledků přijímací zkoušky takto:. Pro navazující magisterský program Arts management byli přijati uchazeči, kteří dosáhli alespoň 100 bodů a z každého předmětu získali.

Informace pro uchazeče o studium na FIS - vse

Soutěž Nakopni Prahu. Pražský inovační maraton #nakopniprahu se koná i letos! Soutěž by především pro studenty VS mohla být velkým přínosem a motivací pro rozjezd vlastního podnikání. Přihlášky zasílejte do 31.1.2021. Více informací na nakopniprahu.cz. Zdroj foto: nakopniprahu.cz. Menu. Úvodní stránka Pak pro vás máme skvělou zprávu, termín pro přihlášky totiž prodlužujeme! Vybírat z našich atraktivních programů a specializací a přihlašovat se na ně můžete přímo ZDE. Termíny pro podání přihlášek (2. kolo): Bc. programy a specializace - do 25. 8. 2020, Navazující magisterské studium (Ing.) - do 25. 7

Fakulta elektrotechnická začala hledat nové studenty

Magisterské studium (Mgr.) že ve středu 31. března je poslední den pro podání elektronické přihlášky a zároveň pro zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením a ve čtvrtek 10. června je poslední den pro doručení dokladů k bonifikaci, pokud chcete mít všechny body pohromadě k datu zasedání. Magisterské studijní programy v angličtině - prezenční + kombinovaná forma: Přijímací zkouška z angličtiny elektronickou formou. Přijímací zkoušky probíhají kontinuálně elektronickou formou. Každý uchazeč obdrží po podání přihlášky ke studiu a zaplacení poplatku za přihlášku přístupové údaje do online. Navazující magisterské studium (titul Ing.) - 2 roky studia Termín podání přihlášky k bakalářskému studiu v akademickém roce 2021/2022 s výjimkou bakalářského studijního programu Krajinářská architektura (zde již bylo přijímací řízení uzavřeno) Přijímací řízení do nově akreditovaných studijních programů. Bakalářské studium - Mezinárodní obchod prezenční forma. Bakalářské studium - Digitální business prezenční forma. Bakalářské studium - Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví kombinovaná forma. Navazující magisterské studium - Bankovnictví.

Magisterské studijní programy - vse

Vzhledem k tomu, že jednotlivé fakulty UK mají odlišné požadavky na formu, náležitosti a přílohy přihlášky, je třeba vždy dbát pokynů příslušné fakulty, která studijní program/obor realizuje. Přihlášky ke studiu uchazeči podávají přímo na fakultu, která uskutečňuje jimi vybraný program (viz kontaktní adresy) Termín pro podání přihlášek v rámci 2. kola do bakalářského a navazujícího magisterského studia je do 23.8.2021. Podání přihlášky ale prosím neodkládejte na poslední chvíli. Doručené přihlášky průběžně zpracováváme a Vy můžete sledovat stav elektronicky v systému Od 1. 8. 2021 do 12. 8. 2021 (do půlnoci) otevřené elektronické přihlášky do navazujícího mg. studia 2021/22. Uzávěrka přihlášek ke studiu je 12.8.2021 (rozhoduje razítko pošty). Termín pro odevzdání povinných prací a podkladů je 1. 9. 2021. Všechny povinné prace lze po vyplnění přihlášky podávat elektronicky prostřednictvím online formulář Dozvíš se vše o právních formách obchodních korporacích. Společně se zaměříme na české i evroé právní předpisy. Přihlášky jsou otevřeny - právě přijímáme. Přihláška ke studiu. (Navazující magisterské studium) Přihlášku ke studiu do zimního semestru (říjen 2021) si můžeš podat do 30. 9 Zápis do studia probíhá od 26. 7. do 4. 8. 2021 v aplikaci E-přihláška.. 1. Ve své e-přihlášce nově najdete tlačítko Zapsat se do studia. 2. Po kliknutí na toto tlačítko se dostanete na novou stránku, kde musíte povinně zaškrtnout tři potvrzení

9. 2011 (navazující magisterské studium) Fakulta biomedicínského inženýrství. Navazující magisterské studium: Civilní nouzové plánování. Poslední termín podání přihlášky: 1. 8. 2011. VŠ chemicko-technologická. Bakalářské studium. Přihlášky přijímá od 1. 7. 2011. VŠE. Fakulta financí a účetnictví. Přijímací řízení do akademického roku 2021/2022. Byl vyhlášen mimořádný termín (tzv. 2. kolo) přijímacího řízení do bakalářských studijních programů - zde a do navazujících magisterských studijních programů - zde. Chcete se na něco zeptat

Přijímací řízení | Studuj v Ostravě - Studuj na FEI, VŠB-TUO. Máme pro tebe jasný přehled kroků, které tě vedou k úspěšnému zahájení studia na naší fakultě. Podívej se, co je potřeba a jaké máme aktuální podmínky přijetí. První i druhé kolo pro školní rok 2021/2022 již skončilo, ale to nevadí. Od 1 Termíny přihlášky. Bakalářské a navazující magisterské programy: do 31. 3. 2021.. Doktorské programy: do 30. 4. 2021.. Magisterské programy v cizím jazyce: do 30.4 2020 na adresu fph@vse.cz, kdy do předmětu zprávy uchazeči uvedou maturita a do těla zprávy uvedou své jméno, příjmení, rodné číslo a program, na který podali přihlášku; získali v Přijímacích zkouškách nanečisto pořádaných VŠE pro uchazeče o bakalářské studium v roce 2020 alespoň 75 % bodů z. Magisterské studium. Co můžete studovat? Právo a právní věda Požaduji-li pro demokracii vzdělání, nepožaduji jednostranného intelektualismu, nýbrž vzdělání mravního, vzdělání prodchnutého mravními ideály.. Magisterské studium. Nevíte prosím někdo, kde a zda je možné studovat kombinovaně magisterské studium psychologie, když nemám Bc. psychologického zaměření? Děkuji Doplňuji: Děkuji, ale to všechno vím. Zajímalo by mě, KDE (jestli vůbec) lze studovat psycho Mgr

Přijímací řízení na bakalářské studium - vse

Typ studia Forma studia Doba studia Vyučovací jazyk ; PDF: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání: Bakalářské: Prezenční: 3 roky: Čeština: PDF: Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk: Bakalářské: Prezenční: 3 roky: Čeština: PDF: Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk: Bakalářské. Přihlášky je možné podávat na prezenční (denní) formu studia nebo na kombinovanou (dálkovou) formu studia. Na každou formu musí být podána samostatná přihláška. V rámci jedné přihlášky se přihlašujete na samostatný studijní program či na sdružené studium Bakalářské studium Aktuální nabídka bakalářských studijních programů. Ekonomika a management - spec. Ekonomika a management podniku - prezenční a kombinované studium; Ekonomika a management - spec. Ekonomika a management ve veřejné správě a regionálním rozvoji - prezenční a kombinované studium; Finance a finanční technologie - prezenční a kombinované studium Všechny magisterské studijní programy jsou akreditovány v českém jazyce a patří do oblasti 31 Umění. Jedná se o programy se specializacemi (ateliéry). Standardní doba studia jsou 2 roky, bezplatně si studium můžete prodloužit o další 1 rok. Forma studia je prezenční, po absolvování získáte titul MgA. (magister artis). Všechny souhrnné a potřebné informace jsou.

Současná úprava - vse

 1. imálně ze začátku hodně náročné, protože magisterské studium navazuje na příbuzný bakalářský obor a ty si budeš muset dostudovat znalosti, které ti chybí
 2. Studium na Fakultě ekonomicko-správní je strukturované. Na tříleté bakalářské studium navazuje dvouleté magisterské studium. Ti nejlepší absolventi magisterského studia mohou pokračovat v doktorském studiu. Studovat můžete denně v tzv. prezenční formě, nebo při zaměstnání v tzv. kombinované formě studia. Výuka v kombinované formě studia probíhá na FES.
 3. Průběh zpracování vaší přihlášky a platby můžete sledovat skrze sekci Přijímací řízení. Pokud fakulta žádá také papírovou přihlášku, nezapomeňte si ji vytisknout, podepsat a odevzdat v řádném termínu. Hodně štěstí! Zápis ke studiu. Jestliže uspějete, zařadíte se mezi naše studenty zápisem ke studiu
 4. I navazující magisterské studium I Kurátorská studia - 30. 3. 2022. MgA. I navazující magisterské studium I Fine Art - 29. 4. 2022. Ph.D. I doktorské studium I Vizuální komunikace - 29. 4. 2022 (Přihlášky pro doktorské studium lze podávat pouze v tištěné formě a je třeba je zaslat poštou. Přihláška ke stažení
 5. Podmínky pro úspěšné podání přihlášky: K přijímacímu řízení se lze přihlásit pouze elektronickou přihláškou. Přihláška se stává platnou po jejím vyplnění, uzavření a uhrazení poplatku - toto vše musí být nejpozději do 28. 2. 2019 včetně. Pokud nebude do 28. 2
 6. Podejte přihlášku. Při podávání elektronické přihlášky (jiná forma podání přihlášky není možná) si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí na vybraný obor. Poplatek za jednu přihlášku na PrF MU je 600 Kč. Přihlášek můžete podat, kolik chcete, ale každou musíte zaplatit zvlášť
 7. 26.8.2021 - přijímací řízení. Výše poplatků za studium: 1 500 € (39 000 Kč) za jeden akademický rok pro studenty ze zemí EU, 8 000 € (208 000 Kč) za jeden akademický rok pro studenty ze zemí mimo EU - viz Rozhodnutí č. 15/2020 Poplatky za studium v anglickém jazyce pro akademický rok 2021/2022
Pedagogická fakulta - Univerzita Hradec Králové - Vysoké školyDopravní fakulta Jana Pernera - Univerzita Pardubice

Student by měl vidět: zda byla elektronická přihláška úspěšně zaregistrována, zda byl přijat poplatek za přijímací řízení, obory, na které se přihlásil. Student bude informován o: úspěšném zaregistrování e-přihlášky 1. 2021. Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů akreditovaných na PF UJEP pro akademický rok 2021/2022 schválil Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 16. prosince 2020. Přijímací řízení na fakultách, se kterými máme dvouoborové kombinace Výjimkou jsou magisterské studijní programy FVZ (vojenský lékař, vojenský zubař a vojenský farmaceut), u kterých je nutné podat si 2 přihlášky - jednu na Univerzitu obrany a druhou na příslušnou fakultu Univerzity Karlovy. Poplatek se hradí jen za přihlášku na Univerzitu Karlovu. Bližší informace na webu fakulty V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu Magisterské studium je koncentrováno převážně na hlavní obor studia, na získání nejvyšší mistrovské úrovně a integrace vědomostí do širších a obecnějších souvislostí.Absolvent je samostatná tvůrčí individualita. Základní páteří studia již není získávání technických dovedností - ty jsou v plné šíři předpokládány a očekávány, cílem je.