Home

OP VVV Šablony III

Leaflet Call No 02_20_080 and Call No 02_20_081 Templates III (Nursery and Primary Schools) 06.08.2020 15:0 Výzva OP VVV č. 080 - Šablony III. Dne 31. 3. 2020 byla vyhlášena výzva OP VVV č. 080 - Šablony III. Výzva má opět podpořit formou zjednodušeného vykazování školské subjekty ve zvyšování kvality vzdělávání. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, posílení personální podpory. Mateřské a základní školy mohou podávat žádosti o podporu ve výzvě Šablony III do úterý 29. června 2021 do 14 hodin. ŘO OP VVV upozorňuje na nejčastěji se opakující chybu v podaných žádostech o podporu, kterou je uvedení nesprávného data předložení závěrečné zprávy o realizaci na záložce Finanční plán Šablony OP VVV III. Výzva na Šablony III. Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020 výzvu na Šablony III č. 02_20_080. Přílohy výzev jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: Do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu.

Výzva č. 02_20_080 Šablony III - mimo hlavní město Prah

Pokud žadatel realizuje projekt v rámci výzvy OP VVV č. 02_18_063 Šablony II, musí být datum pro zahájení fyzické realizace projektu ve výzvě č. 02_20_080 Šablony III stanoveno až po datu ukončení fyzické realizace projektu výzvy č. 02_18_063 Šablony II Domů Management Dotace a granty Šablony III pro mateřské a základní školy - Výzva č. 02_20_080. Řídicí orgán OP VVV vyhlásil výzvu Šablony III. Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a. 3 1. Úvod Dokument Přehled šablon a jejich věcný výklad je přílohou č. 3 výzvy č. 02_16_022 Prahu) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Ustanovení této přílohy jsou pro žadatele a příjemce výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 závazná, pokud není výslovně uvedeno jinak.. OP VVV Uzavřená 2014-2020 Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP. Termín pro podání žádosti: 21. 7. 2021 - 21. 7. 2021. OP VVV Modifikovaná 2014-2020 Výzva č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP 5. 10. 2021 od 9.00 hod. Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 1

Podpora ze Šablon III, OP VVV. Na podporu žáků s OMJ lze čerpat finanční prostředky z Operačního programu MŠMT Výzkum, vývoj a vzdělávání, v jehož rámci je vypsána výzva s názvem Šablony III. Výzva je realizována zvlášť pro hlavní město Prahu a zvlášť pro regiony mimo hlavní město Prahu: Žádosti o podporu. Příloha č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014-2020 VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VVV DATUM PLATNOSTI: Dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT - OP VVV DATUM ÚČINNOSTI: 20. 12. 201 Šablony III - mimo hlavní město Praha. Cílem této výzvy z programu OP VVV je především rozvoj mateřských a základních škol, a to formou zjednodušených projektů - tzv. šablon. Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT nebo zahraniční stáže učitelů. Zahájení. Šablony III - OP VVV. PLAKAT_Brnicko_publicita-2Stáhnout. 11.5.2021 Výsledky přijímacího řízení ZŠ pro šk.r.2021/2022. 2021_Vysledky-prijimaciho-rizeni-ZSStáhnout. 3.5.2021 Uzavření provozu v době hlavních prázdnin 2021. 2021 UZAVRENI provozu_hl.prazdniny_webStáhnout Otázka za červen 2021 pro výzvu 63/64, 65/66 a 80/8

Fotogalerie - Hudební nástroje

Výzva OP VVV č. 08

OP VVV - Nová výzva - Šablony III; 01 dub 2020. OP VVV - Nová výzva - Šablony III . V kategorii MAS. Dne 31.3.2020 vyhlásilo MŠMT - Výzvu č. 02_20_080 Šablony III - mimo hlavní město Praha. ℹ Více informací naleznete zde. MAS Regionu Poodří, z.s. opět nabízí své animační služby prostřednictvím bezplatné metodické. Projekt: Šablony III OP VVV pro ZŠ Tanvald . Informace o zapojení do projektu. Od 1. 9. 2020 je naše škola zapojena do projektu MŠMT financovaného EU, Evroými strukturálními a investičními fondy a OP Výzkum, vývoj, vzdělávání

Dotační výzvy MŠMT - Šablony. 5. 2. 2021. 15. 3. 2020 autor: admin. Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020 výzvu č. 02_20_080 Šablony III - mimo hlavní město Praha. Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování Garantkou OP VVV pro oblast šablon je Ing. Markéta Pošíková z MAS Podlipansko, o.p.s., tel. +420 602 578 297, email info@podlipansko.cz. Zde naleznete new

Aktualita z OP VVV k výzvě Šablony III - SRPSR

Šablony OP VVV. Metodicko-didaktické materiály k podpoře výzev MŠMT z produkce Nakladatelství Raabe . Výzvy Šablony III č. 02_20_080 (MRR) a č. 02_20_081 (VRR) Nové Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování Realizace šablony III/3.1 projektu OP VVV. 25. 03. 2018. V pondělí 8. ledna 2018 byla na naší škole zahájena realizace šablony III/3.1 Zapojení ICT technika do výuky na SŠ v rámci projektu OP VVV. Obsahem této aktivity je působení ICT technika ve výuce všeobecných i odborných předmětů, který eliminuje technické. Výzva: 02_20_081 pro Šablony III - VRR v prioritní ose 3 OP Doba realizace: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022 Výše schválené dotace: 408.559 Kč. V rámci OP VVV využíváme získané finanční prostředky na: - personální podpora školního asistenta na úvazek 0,5 - zahraniční stáž - projektový den - 3x. Banner Šablony III Úvodní stránka > Základní škola > Dotační programy > OP VVV - Šablony III. Základní škola. Aktuálně.

Šablony OP VVV III. Publikoval Tomáš Titěra. Datum 26.2.2021 Ve škole realizujeme projekt v rámci výzvy OPVVV č. 02_20_081 Šablony III - pro hlavní město Praha s názvem Podpora personálních kapacit a rozvoj projektové výuky na ZŠ Kunratice.. Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Nabízíme studium ve tříletých a čtyřletých oborech s elektrotechnickým i strojírenským zaměřením včetně nástavbového studia Animace škol (Šablony III) OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) podporuje školy mimo jiné i formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon pro MŠ, ZŠ. MAS má v tomto programovacím období ve vztahu k šablonám funkci animátora školství, což představuje metodickou pomoc pro MŠ a ZŠ s výběrem vhodných.

Šablony OP VVV III

 1. OP VVV - Šablony II. (2019 - 2021) OP VVV - Šablony I. (2017-2019) Projekt EU peníze středním školám. Zpracované DUM; Přírodovědné a tech. vzdělávání; Posílení výuky strojírenských oborů; Věda pro život, život pro vědu; SIPVZ 1047P2006 Biologie; SIPVZ 1047P2006 Pěstování rostlin; SIPVZ 2004 Anglický jazy
 2. Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020 výzvy Šablony III č. 02_20_080 v prioritní ose 3. Přílohy výzev jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: Do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. června 2021 do 14:00:00 hodin
 3. Výzva OP VVV - Šablony 3. Školka plná zábavy Stáhnout. Naše školka se zapojila do projekt s názvem: Školka plná zábavy. Z tohoto projektu bude financována personální podpora MŠ - školní asistent a realizace projektových dnů ve školce. Tento projek bude realizován v období:1. 9. 2020 - 31
 4. MŠMT vyhlásilo výzvu na Šablony III. Řidíci výbor OP VVV vyhlásil výzvu na Šablony III, která byla v důsledku vyhlášení nouzového stavu odložena. Text výzvy a další potřebné informace najdete zde. Další informace budeme postupně doplňovat, sledujte náš web
 5. uje technické.
 6. Šablona pro Průběžnou sebehodnoticí zprávu MAP Šablona pro Průběžnou sebehodnoticí zprávu příjemců MAP Průběžná vnitřní evaluace projektů MAP podpořených z Prioritní osy 3 OP VVV Tvorba sebehodnoticí zprávy je cílenou formativní zpětnou vazbou pro příjemce, která m
 7. Povinná publicita - oficiální generátor plakátu A3 a logolinky OP VVV na web, dokumenty atd. V programovém období 2014-2020 (2023) vykonává MAS Litomyšlsko o.p.s. BEZPLATNOU animační činnost v rámci šablon OP VVV pro školy, školská a další vzdělávací zařízení na území působnosti MAS

OP VVV - Šablony III pro Fakultní základní a mateřskou školu Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919 Projekt běží od ledna 20 20 a je plánován na 2 roky (prosinec 2022) Pozvánka na bezplatný webinář OP VVV Šablony III Uveřejnil: Petra Řezáčová v Vzdělávání ITveSkole, o.p.s. 29.5.2020 0 791 Zobrazení Lektoři Mgr. Petra Pitelková a Ing Operační program OP VVV, projekt Šablony III Od září 2020 se Mateřská škola Pohádka Kutná Hora zapojila do projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Šablony III, který podporuje Evroá unie a MŠMT. Datum ukončení realizace projektu 31. 8. 2022

Výzva na Šablony III masrokytna

Dne 31. března 2020 byla vyhlášena výzva pro projekty Šablony III. MAS Brána Brněnska, z.s. poskytuje poradenství školám a SVČ zdarma. Prosíme žadatele/příjemce o konzultace s Ing. Mgr. Janou Wildovou - tel. 776 234 329, wildova@branabrnenska.cz Šablony III pro Fakultní základní a mateřskou školu Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919. Projekt je zaměřen na personální podporu (školní speciální pedagog ZŠ, školní speciální pedagog MŠ), společné vzdělávání dětí, žáků, účastníků, spolupráci s rodiči dětí, žáků, účastníků, spolupráci s veřejností OP VVV - Šablony. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. PŘEHLED ŠABLON NALEZNETE ZDE! CELOU VÝZVU NALEZNETE ZDE! Naše role v Šablonách: 1. Animace škol. seznámení se šablonami MŠMT a metodická podpora při jejich zpracování.

CCV Pardubice - Centrum celoživotního vzdělávání. Emoční inteligence - jak uchopit a pracovat s dětským prožívání Šablony III - mimo hlavní město Praha. Prezentace k výzvě č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Datum: 4. 7. 2019. Šablony OP VVV. Šablony II. Datum: 13. 12. 2018. Shrnutí nejdůležitějších informací.

Šablony III pro mateřské a základní školy - Výzva č

OP VVV - ŠABLONY; INTERREG V-A - KASKLO II; INTERREG V-A - KASKLO III; INTERREG V-A - KASKLO IV; Galerie; Prodej; V. kolo talentových zkoušek se uskuteční dne 27. srpna 2021, termín odevzdání přihlášek do 16. 8. 2021. Všechny potřebné informace k přijímacímu řízen. SEMINÁŘ - ANIMACE ŠKOL_ŠABLONY III. MAS Lípa pro venkov z.s. uspořádala dne 22.6.2020 seminář pro zástupce škol z území Lípy pro venkov k problematice týkající se Šablon III. Účastníci semináře si odnesli poznatky k dané výzvě a přehled změň oproti výzvě - Šablony II. Po přednášce probíhala diskuze, kde se.

Video:

Třídní fotky - ZŠ a MŠ Kozmice

DotaceEU - Operační program Výzkum, vývoj a vzděláván

 1. Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020 výzvu na Šablony III č. 02_20_080. Přílohy výzev jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: Do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. června 2021 do 14:00.
 2. Podpora ŠABLON OP VVV. Domů /. Pro školy a učitele /. Podpora ŠABLON OP VVV. Z finančních prostředků v rámci projektu OP VVV Šablony lze kromě vzdělávání hradit také didaktické pomůcky, odbornou metodickou literaturu, pracovní sešity a knihy
 3. Šablony pro vytvoření nástrojů povinné publicity. Dnešním dnem byla zpřístupněna stránka s elektronickými šablonami pro vytvoření povinného plakátu, dočasné desky, stálé desky nebo billboardu. generátor nástrojů povinné publicity Evroých strukturálních a investičních fondů slouži příjemcům k vytvoření.
 4. Šablony OP VVV VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I. Od počátku školního roku 2016/2017 realizovala naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu Šablony pro 2
 5. Šablony II a III. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ. Projekt sestává z několika klíčových aktivit: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv s cílem získání a přenosu příkladů dobré praxe. Projekt sestává z několika klíčových aktivit: Poskytnutí.

- OP VVV - Šablony pro MŠ - EduStem: bádání bez hranic AT-CZ - Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ - Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech - Podpora logopedické prevence - grant MŠMT,informace a hodnocení - Ekologické projekty - Zapojení do celostátních projektů - Profesní rozvoj M Na této stránce najdete informace o všech našich projektech. Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 27/2224 realizuje v období od 1 6 w 2016 EWSLETTE O V 2014-2020 3 Vážení čtenáři, v souvislosti súvodním slovem k šestému vydání Newsletteru OP VVV mi dovolte, abych Vám krátce představil, jaké jsou aktuální trendy OP VVV v oblasti publicity Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. února 2018 výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 28. 6. 2019, 14:00. Realizování šablon je v plném proud OP VVV - Šablony II; Studium. Školní rok 2020/2021; Jak probíhá výuka; Hygienická pravidla; Materiály TVP a ŠMM. Archiv starších materiálů TVP a ŠMM; Materiály pro distanční výuku; Rozvrh hodin 2020/2021; Studium na ZUŠ; Talentová zkouška; Přihláška a odhláška; Úplata za vzdělávání; Žákovská knížka; Hudba.

Šablony - Centrum celoživotního vzděláván

 1. Rakovník, Husovo náměstí 3. Šablony II OP VVV. Od počátku školního roku 2018/2019 realizuje naše škola v návaznosti na Šablony I OP VVV vybrané aktivity Šablon II.Cílem výzev je podpořit základní školy a nově jejich školní družiny formou projektů zjednodušeného vykazování
 2. Dokumenty k výzvě č. 02_18_063 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 28. června 2019 do 14:00 hodin. Odkaz na úplné znění výzvy.
 3. istraci projektu v rámci výzvy č. 63 - OP VVV - Šablony II Poskytovatel služby Top Priority, s.r.o. se sídlem: Táboritská 880/14. 1.30 00 Praha 3 IČ: 01618962 DIČ: CZ01618962 jednající Mgr. Pavla Marková, MBA, jednatel společnost
 4. OP VK, OP VVV; Absolventi. Úspěšnost absolventů Výzva č. 02_18_065 (Šablony III/2) Základní informace o projektu: Operační program: Výzkum, vývoj, vzdělávání.
 5. Souhlas zřizovatele pro potřeby OP VVV. Zde naleznete ke stažení formulář, kterým lze se žádostí odbor školství a mládeže požádat o udělení tzv. souhlasu zřizovatele se zapojením školy/školního zařízení zřízené hlavním městem Prahou do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 6. Evroá komise pravidelně oceňuje tento přístup Řídicího orgánu OP VVV. Předloženo bylo přes tisíc žádostí v součtu za více než 1,3 miliardy korun, což je o půl miliardy více než v rámci první vlny šablon

Podpora ze Šablon III, OP VVV Inkluzivní škol

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. listopadu 2018 avízo výzev č. 02_18_065 a 02_18_66 Šablony pro SŠ a VOŠ II včetně všech příloh v prioritní ose 3 OP VVV. Přílohy výzvy jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR v prioritní ose 3 OP • Celkem 3 pedagogové se zúčastní DVPP v oblasti osobnostně sociálního rozvoje a čtenářské gramotnosti v rozsahu minimálně 8 hodin vzdělávání na účastníka. • Celkem 8 pedagogů absolvuje vzdělávací program zaměřený na metodu Content and Language Integrated Learning pod vedením PhDr Název projektu: Šablony II 2019 - ZŠ Nedvědovo náměstí, Praha - Zvyšování kvality školy. Příjemce: ZŠ Nedvědovo náměstí. Předpokládané ukončení k 21.12.2021. Výše alokace projektu: 1 579 919,-. Obsah projektu je zaměřen na využití ICT ve vzdělávání, vzdělávání pedagogů, projektové dny, zapojení. Granty a dotace v roce 2018/2019. 23. 8. 2019, GyBu admin. Ve školním roce 2018/2019 byly na základě našich žádostí našemu gymnáziu přiděleny a realizovány tyto granty a dotace: Dotace z operačního programu Evroého sociálního fondu OP VVV Dotace OP VVV - šablony II . 3. 9. 2020, Zdeňka Bednářová Naše gymnázium získalo dotaci ve výši 2 158 000 Kč ze strukturálních fondů Evroé unie z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (tzv. Šablony pro SŠ II) na projekt s názvem Inovace ve výuce a výchově II, který realizujeme od 1

Šablony III - mimo hlavní město Praha - EDU-PRO Consultin

Projekt ŠABLONY III OP VVV PRO HARRACHOV CZ.02.3.X/././20_080/00189 56 je spolufinancován Evroou unií. Projekt je zaměřen na kombinaci. Naše škola čerpá finanční prostředky z Evroých strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III. Z finančních prostředků v celkové výši 415 418,- Kč hradíme následující aktivity Květnový newsletter OP VVV 2021. Při vyplnění dotazníku pro Šablony III máme všude ideální stav (průměr 4,00). Co s tím? Odpověď naleznete zde. Jak je to s překrýváním Šablony II a III? Odpověď naleznete zde. Článek vyšel : 1.6.2021. MAS Vladař o.p.s

Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová je zapojen do projektu: Šablony II pro DDM Kamarád Česká Třebová, registrační číslo projektu CZ.02.3. Podpora ŠABLON OP VVV. Z finančních prostředků v rámci projektu OP VVV Šablony lze kromě vzdělávání hradit také didaktické pomůcky, odbornou metodickou literaturu, pracovní sešity a knihy. Cizí jazyky (ZŠ) Čtenářská gramotnost (ZŠ) Matematická gramotnost (ZŠ Balíček služeb v rámci projektové podpory školám - zpracování Zpráv o realizaci - ŠABLONY III OP VVV. 6 050,00 Kč 6 050,00 Kč 6 050,00 Kč Možnost není k dispozici. Tato kombinace neexistuje. Přidat do košíku Požádat o nabídku. Pro informace volejte 800 880 990..

Základní škola a mateřská škola Brníčk

 1. Výzva č. 02_20_080 Šablony III - mimo hlavní město Praha. Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování (tzv. šablon). Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy OP VVV
 2. Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. února 2018 výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 28. června 2019 ve 14:00 OP VVV - Nová výzva - Šablony III; 01 dub 2020
 3. 3 1. Výsledky dotazníkového šetření potřeb škol v rámci projektu MAP OP VVV ORP VYŠKOV 1.1. Účast škol na dotazníkovém šetření MATEŘSKÉ ŠKOLY ORP : 6219 Vyškov Kraj: CZ064 Jihomoravský kraj Tabulka č. 1 (data k 26.11.2018) V rámci ORP V rámci kraje V rámci ČR Počet Podíl Počet Podíl Počet Podí
 4. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) ukončil příjem žádostí do výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II a zahájil proces jejich hodnocení a vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace
 5. Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 28.2.2018 výzvu č. 02_18_063 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 28. února 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 28. června 2019 do 14:00 hodi
 6. 2021 čerpá naše škola další finanční prostředky z Evroých strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III Z finančních prostředků určených pro ZŠ v celkové výši 772 516,- Kč hradíme tyto aktivity
 7. OP VVV - OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I Název projektu: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI . Zobrazit » 14. 10. 2020 Žádné komentáře OP VVV. Šablony MŠ a Z

Šablony OP VVV Příspěvky. Šablony III. 12. 7. 2021 Celý příspěvek | Rubrika: Šablony OP VVV Nyní je vyhlášena Výzva č. 02_20_080 Šablony III - mimo hlavní město Praha.Podat žádost mohou ZŠ a MŠ v termínu od 31.3.2020 do 29.6.2021.Všem školám a školkám nabízíme bezplatnou konzultaci, pomoc s vyplněním žádosti a následně i při administraci zpráv o realizaci ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVALŠINY realizuje ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022 finanční podporu z OP VVV ve výzvách Šablony III formou projektů zjednodušeného vykazování. EU projekt z OP VVV ŠABLONY - (realizace 2016/18 - 2017/18) ukončeno k 31.8.201

OP VVV, VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I. Prostředky Evroého sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR. Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu: MUDr. Ivana Faitová, ředitelka školy. Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku - kurz vhodný i pro OP VVV (šablony) Činnostní učení ve výuce matematiky ve 4. a 5. ročníku - (Poslední místa!) - kurz vhodný i pro OP VVV (šablony) Činnostní učení Čj ve 4. a 5. ročníku - (Poslední místa!) - kurz vhodný i pro program OP VVV (šablony) do 22.6. 30% SLEVA!! projektů Šablon (dotazníky mohou školy vyplňovat nejdříve 6 měsíců před ukončením svého projektu). Školy, které projekt v rámci Šablon I nerealizovaly, dotazníky vyplňovaly do 28. 6. 2019. Rovněž se nejedná o komplexní data ze škol, které realizovaly Šablony I (nebo budou realizovat Šablony II), jeliko Inkluzivního vzdělávání směrem nahoru, tzn. školy hojně využily podpory ze Šablon 1 a v této oblasti začaly intenzivně pracovat. Zajímavé je, že se výsledky shodují jak v rámci kraje, tak v celorepublikovém průměru. 1.3 Potřeba rozvíjení dalších oblastí podporovaných z OP MATEŘSKÉ ŠKOL OP VVV Šablony v SŠSOGHK. OP VVV- Šabony v SŠSOGHK (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šabony pro SŠ a VOŠ) Škola je příjemcem projektu za finanční podpory EU a státního rozpočtu - celkové náklady projektu jsou 1 589 538,- Kč

Fotogalerie - Zeleninová zahrádkaŠikulovské natáčení 15Akreditované kurzy pro Šablony ZŠ a MŠ I

OP VVV; Operační program Výzkum,vývoj a vzdělávání (OP VVV) Naše mateřská škola se v rámci programu MŠMT zapojila do OP VVV (Šablony I, II, III ). Škola tak má možnost čerpat finanční prostředky z evroých fondů prostřednictvím projektů zjednodušeného vykazování MŠMT: Výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. února 2018 výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 28. února 2018 Zahájení školního roku pro stávající žáky ZUŠ je 1. 9 Šablony Horní Bříza. Naše škola realizuje projekt Šablony Horní Bříza v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.), který je financovaný z prostředků Evroé unie a státního rozpočtu ČR. Dotace projektu je 952.

7. Role ŘO OP VVV při vnitřní evaluaci Řídicí orgán OP VVV zodpovídá za vytvoření Šablony sebehodnoticích zpráv. Zaměstnanci ŘO OP VVV se budou přímo podílet na procesu vnitřní evaluace ve smyslu zpracování agregovaných dat ze sebehodnoticích zpráv. 8. Pokyny pro vypracování Sebehodnoticí zpráv Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evroých strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Z finančních prostředků v celkové výši 458.982,- Kč hradíme tyto aktivity. *Šablony II SOŠ Luhačovice Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ II Střední odborná škola Luhačovice je od 1. 10. 2019 zařazena do projektu OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro SŠ a VOŠ II

ŠABLONY II OP VVV PRO MŠ PLAVY je spolufinancován Evroou unií. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Created Date: 3/3/2019 8:04:18 PM. Řídicí orgán OP VVV zveřejnil ve výzvách Šablony II Tahák ke kvalifikačním požadavkům v šablonách. Cílem tohoto taháku je zprostředkovat žadatelům a příjemcům šablon zkušenosti se správným a nesprávným dokládáním kvalifikačních požadavků v personálních šablonách OP VVV - Šablony II. V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) se škola zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 02_18_63 - Šablony II - mimo hlavní město Praha, v prioritní ose 3. Anotace výzvy. Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké. Šablony 3 se už připravují. V současné době se začíná připravovat III. vlna šablon, která bude vyhlášena v únoru/březnu 2020. Je možné počítat s tím, že pro mateřské a základní školy budou připraveny personální šablony. Veškeré další aktivity i přesný okruh žadatelů je součástí jednání

MŠ Srdíčko je uzavřena od 1.3. 2021 do odvolání (viz. Oznámení ) MŠ Srdíčko bude již po třetí realizovat dvouletý projekt OP VVV Šablony III. (viz. článek Šablony III) Realizace schváleného projektu SFŽP - přírodní zahrada v MŠ Srdíčko (viz. článek Přírodní zahrada 2020 naše škola čerpá finanční prostředky z Evroých strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích. Z finančních prostředků v celkové výši 474.804,- Kč hradíme.

Fotogalerie - Ježci ze šišekMateřská škola Pastelka Hustopeče - Lidé ve škole