Home

Organická hnojiva definice

Hnojiva » Organická hnojiv

Organická hnojiva - důležitý zdroj makrokomponentních prvků. Za organická hnojiva označujeme taková hnojiva, která spadají do skupiny živočišných látek. Jsou to chemické sloučeniny, které se vyznačují uhlovodíkovým skeletem různé délky s nejrůznějšími postranními substituenty Organická hnojiva. Organické hnojivo je vyráběno smícháním stájových odpadů z chovu skotu, prasat a rostlinné výroby, následně anaerobně fermentováno v bioplynových stanicích, poté usušeno a slisováno do granulí. Při procesu sušení je zbaveno klíčivých semen plevů a choroboplodných zárodků Organická hnojiva ostatní SLÁMA Definice: Sláma ke hnojení je vedlejší produkt sklizně obilovin, olejnin, luskovin, či víceletých pícnin pěstovaných na semeno, která je po sklizni hlavního produktu zapravena do půdy organické hnojivo vyráběné z koňského hnoje se zvýšeným obsahem podestýlky procesem sušení a následné peletizace. Obsahuje organické látky, základní živiny (N, P, K, Mg, Ca) a stopové prvky (např. Fe, Mn, Mo, Zn, Cu). pro snadnější manipulaci je hnojivo vyráběné v granulované podobě (sušené peletky

Hnojůvka je tekutina, která vytéká z hnoje. Jedná se o směs dešťové vody obohacenou o mikroorganismy z hnoje. Tím se také zásadně liší od močůvky, která je většinou bez mikroorganismů. Obsah hnojůvky je mezi 8 a 20 procenty z uloženého množství mrvy Organická hnojiva jsou primárně energetickým materiálem a zdrojem potravy pro půdní mikroorganismy. Rostliny se neživí organickými látkami. Všechna organická hnojiva bohatá na vlákninu (sláma, zelená hnojiva, komposty atd. Hnojivo. Hnojiva jsou směsi, používané pro zlepšení růstu rostlin. Obvykle jsou aplikována přes půdu (pro příjem kořeny) nebo tzv. hnojením na list (pro příjem listy). Hnojiva obvykle poskytují v různých poměrech tři hlavní biogenní prvky ( dusík, fosfor, draslík ), sekundární biogenní prvky ( vápník, síra, hořčík) a někdy také stopové prvky, které. Organická hnojiva stájová CHLÉVSKÝ HNŮJ Definice: Chlévský hnůj je fermentovaná chlévká mrva. Chlévská mrva je nezušlechtěná směs podestýlky s tuhými a tekutými výkaly hospodářských zvířat

Organická hnojiva - HnojivaPraha

Organická hnojiva a půdní přídavky mohou být uvedeny na trh a používány, pokud: EurLex-2 iii) použijí jako organická hnojiva nebo půdní přídavky neb Stav organického hnojení V uplynulém století spotřeboval středoevroý zemědělec více než polovinu organické hmoty, která se akumulovala 800-1000 let (Morowitz) definice příkrmiště skladování hnojiv zmírnění požadavku na organická hnojiva vyrobená zemědělským podnikatelem pro vlastní potřebu (kompost, digestát, ) - nově se na ně, stejně jako na statková hnojiva nebudou vztahovat původní povinnosti, tj. uskladnit odděleně, označit čitelným způsobem, zajistit, aby nedošlo k jejich smísení s jinými látkam

Print page - MENDEL

  1. Organická hnojiva. Živočišný nebo rostliný původ, popř.obojí. Různé skupenství. Mají vždy vyšší podíl organické hmoty. Obsahují živiny v menším množství, které navíc není konstantní. Obsahují další stimulační a hormonální látky. Nevyvolávají zasolení půd
  2. Hnojiva: jsou to chemické látky, které podporují zdravý růst a dobrou plodnost rostlin; bez používání hnojiv jsou rostliny náchylnější k chorobám a mají nižší výnosy . Rozdělení hnojiv: organická - přírodní (chlévský hnůj, kompost, rašelina, zelené hnojení) průmyslov
  3. hnojiva Hnojiva srychle uvolnitelným dusíkem Hnojiva spomalu uvolnitelným dusíkem, upravené kaly 0-5 1. 11. -31. 1. (pro ozimé plodiny) 15. 11. -31. 1. (pro ozimé plodiny) 1. 6. -31. 7. (bez ozimé plodiny nebo meziplodiny) a 15. 12. -15. 2. 15. 10. -15. 2. (pro ostatní plodiny a kultury) 15. 11. -15. 2. (pro ostatní plodiny a kultury) 6-9 15. 10. -15. 2
  4. erální hnojiva . s poměrem . C : N = 10 a vyšš
  5. erální hnojiva s : N ˂ 10 (např. digestát) - hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem • statková hnojiva (hnůj, separát kejdy) • organická nebo organo
  6. MENU. Úvod. Krmiva pro zvířata v zájmovém chovu (petfood) Krmiva pro hospodářská zvířata (zákaz zkrmování) Organická hnojiva. Veterinární asanace (odchyt zvířat a DDD) Zpracovatelská zařízení. Bioplynové stanice a kompostárny. Ostatní zpracovatelé VŽP
  7. erální hnojiva mletá rohovina močovina mulčování nedostatek železa okrasné trávníky organická hnojiva organická zahrada průmyslová hnojiva přehnojení půdy přírodní hnojiva.

Organická hnojiva - AGR

Krmiva pro zvířata v zájmovém chovu (petfood) – Státní

Tekutá statková a kapalná organická hnojivaaplikovaná na povrch orné půdy se musejí . zapravit . do 24 hodin. od jejich aplikace. 10. Tento požadavek neplatí pouze v případě, že jsou tato hnojiva aplikována do porostu hadicovými aplikátory. Tuhá statková a organická hnojiva aplikovaná na povrch orné půdy se musejí. Minerální hnojiva Organická hnojiva (např. kompost, digestát, výpalky) Organominerální hnojiva (např. obohacené výpalky) Statková hnojiva - živočišného původu (hnůj, močůvka, kejda, drůbeží trus, výkaly a moč na pastvě nebo při jiném pobytu zvířat na z.p., ) - rostlinného původu (sláma, chrást, zelené hnojení, tráva Otázkou definice digestátu je, zda jde o hnojivo organické či minerální. Podle zákona je digestát definován jako typové organické hnojivo (Lošák, 2010). Podle Klíra (2009) se zařazuje digestát z bioplynových stanic mezi organická hnojiva, která mohou do jisté míry nahradit produkci statkových hnojiv, kterých značně.

Přestože jsme maximálně ekologičtí a používáme pouze organická hnojiva, dle definice EU mít nálepku BIO nemohou. To by sazenice musely být kořeněné v hlíně. Lidovky.cz: Jak je ve sklenících zajištěno opylování květů? Na to tady máme čmeláky. I o ně se staráme jako o své zaměstnance Okrasné dřeviny. (217) Dřevina je cévnatá vytrvalá rostlina, se schopností druhotného tloustnutí dřevnatého stonku. Díky vrstvě dělivých buněk (kambiu) se můžou směrem dovnitř od této vrstvy tvořit buňky dřeva a vnějším směrem buňky lýka. Tím je umožněno druhotné tloustnutí dřevin a tvorba dřevnatých. Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu

Video: Hnojůvka - Wikipedi

Jak správně používat organická hnojiva

Definice hnojivo. populární definice. Organická hnojiva jsou naopak rostlinného nebo živočišného původu. Guano, ptačí trusu, je jedním z nejznámějších organických hnojiv: obsahuje draslík, fosfor a dusík. Je také velmi běžné používat hnůj, jiné organické hnojivo Definice hnojiva . Jak je z názvu zřejmé, hnojivo je přírodní nebo syntetická látka, která obsahuje mnoho živin, které jsou nezbytné pro růst a produktivitu rostlin. Aplikuje se na půdu, aby se zvýšil výnos plodin, jako je pšenice, kukuřice, neloupaná atd. Existují dva typy hnojiv, tj. Organické hnojivo a syntetické hnojivo Podle definice je rostlinné hnojivo buď chemický nebo přírodní materiál přidávaný do půdy za účelem zvýšení její úrodnosti a podpory růstu rostlin. Vaše matka možná každý týden zalévala své rostliny modrým chemickým hnojivem rozpustným ve vodě a možná si myslíte, že byste měli udělat totéž Definice některých použitých pojmů Ostatní digestáty, které jsou určené pro zemědělskou půdu, jsou považovány za netypová organická hnojiva. Abychom mohli posoudit stávající stav poměrů C : N v digestátu běžných BP stanic, byly použity objektivní vzorky digestátu z 12 bioplynových stanic v ČR, z toho u dvou.

Organická hnojiva. Základem organického hnojení je chlévský hnůj. V dnešní době je možné použít jeho granulovanou podobu. Jeho rovnocennou alternativou je ALGINIT - organogenní sediment. Velmi přínosné pro půdu je i zelené hnojení, ke kterému je možné použít různé směsky semen rostlin, které doplní do půdy. Minerální hnojiva Organická hnojiva (kompost, digestát z BPS, výpalky) Organominerální hnojiva (např. obohacené výpalky) Statková hnojiva - živočišného původu (hnůj, močůvka, kejda, drůbeží trus, výkaly a močna pastvěnebo při jiném pobytu zvířat na z.p., ) - rostlinného původu (sláma, chrást, zelené hnojení, tráva slámy nevyužitelné ke hnojení nebo zpracování na organická hnojiva. 1) Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Vyhláška č. 389/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/2004 Sb., kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí - zrušeno k 01.11.2008(371/2008 Sb.

Definice potravin ale nezahrnuje alkoholické nápoje, cigarety, žvýkačky a umělá hnojiva, dále pak ricínový olej, syrová vajíčka, oplodněná vajíčka (kromě ryb a jiker garnátů), bílkovinný protein, živá zvířata, nejedlý želatinový prášek, rosary pea, peptony a jejich deriváty Hnojiva: Organická HRUD hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem kejda, fugát kejdy, močůvka, hnojůvka, drůbeží trus, drůbeží podestýlka, výkaly a moč na pastvě, organická hnojiva s poměrem C : N méně jak 10 HPUD hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem statková hnojiva - hnůj, separát po separaci kejd Předmět, oblast působnosti a definice. Článek 1. které se již v Unii v široké míře používají jako organická hnojiva a pomocné půdní látky. Toto posouzení se týká alespoň těchto produktů: masová moučka, kostní moučka, masokostní moučka, krev zvířat, hydrolyzované bílkoviny z materiálů kategorie 3. Hnojení rostlin: organická hnojiva. Hnojení rostlin: minerální hnojiva. Asimilace - definice, způsoby. Asimilace dusíku, koloběh N2, zdroje dusíku. Volně žijící a symbiotické bakterie fixující dusík, Azolla/Anabaena systém. Rhyzobium-způsob infekce a množení. Asimilace nitrátu, reduktázy. Inkorporace dusíku do. Zásadně se nedoporučuje používání umělých hnojiv.V každém případě je nutno provést analýzu obsahu živin (NPK) a podle výsledku testu doplnit o organická hnojiva. Vhodné je použít ty druhy rostlin, které mají rhizobiální bakterie, které ukládají v půdě vzdušný dusík

Hnojivo - Wikipedi

Tuhé organické hnojivo připravené pro vlastní účely jako kompost ze statkových hnojiv může být před jeho použitím uloženo na zemědělské půdě nejdéle po dobu 24 měsíců. POZOR!!! Možnost uložení na zemědělské půdě se nevztahuje na ostatní tuhá organická hnojiva, např. separát z BPS 23.a) Organická hnojiva - charakteristika, členění. Význam používání organických hnojiv. 24.a) Zdroje dusíku pro rostliny a jejich velikost. Co musíme zohlednit při rozhodování o dělení dávky N? 25.a)- Hnojení kejdou - plodiny, dávky (na čem závisí?), cyklus. Stanovení hodnoty stájových hnojiv. 26.a) Sláma ke hnojení Z předchozí definice můžeme logicky vyvodit, že koncept determinantu rajčat je odrůda omezená růstem, tj. Poddimenzovaným. Do otvoru by měly být přidány organická hnojiva. Sazenice rostlin by měly být ve vzdálenosti 50 cm, přičemž interval mezi řadami je 60 cm 3.3 Organická hnojiva 17 3.4 Zelené hnojení 20 3.5 Podpora doprovodné flóry místo hubení plevelů? 22 3.6 utužení půdy a jak mu zabránit 24 3.7 Půdní eroze a jak jí zabránit 26 Část 4: Budoucnost péče o půdu 28 4.1 Převzít odpovědnost za klima 28 4.2 Zlepšit stabilitu agroekosystému 2 euroskop - Zemědělství a rybolov v květnu 2019 - Monitoring legislativy EU. Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 (KOM(2016)157)Rada 21

Organická hnojiva jsou velmi významná kladným působením na zemědělskou výrobu, podobně i v lesnictví, sadovnictví a rekultivacích. Jejich nedostatek a omezené využívání především v dnešní době má velmi nepříznivý dopad v úbytku organických látek a živin včetně hlubokého útlumu činnosti edafonu 2 Termíny a definice pro potřeby standardu Organické hnojivo, jako výsledek kompostovacího procesu, 2.6 Humus - do různé míry přeměněná a do různé míry stabilní půdní organická hmota. Zpravidla je tmavě zbarvený. 2.7 Hydraulická vodivost - schopnost kapaliny. Definice •Biogeochemickými koloběhy rozumíme soubor reakcí, kterými je prvek (sloučenina) přeměňován a organická hmota půdní humus konzumenti* ém predátoři ém •Aplikace hnojiv . Výstupy živin (ztráty) • Vyluhování a transport živin (odtok) s vodami. Vypracované otázky ke zkoušce z Obecné fytotechniky. 1. Nedostatek prvku znemožní rostlině dokončit vývojový cyklus. 2. Prvek se přímo účastní fyziologických procesů v rostlině, nebo jako regulátor enzymového systému. 3. Projev nedostatku je specifický pro sledovaný prvek. • Prvky postradatelné: Si, Cl, Al, Na, K našemu správnímu a výrobnímu sídlu v Emmerthalu patří ještě výrobní areál v Lüneburgu, kde se od roku 1987 vyrábějí především pevná organická hnojiva a granule proti slimákům. Také v Emmerthalu najdete velkou továrnu na výrobu přípravků na ochranu rostlin

Zemědělský svaz České republiky Podmíněnost a právní předpisy na ochranu životního prostředí Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.c 100% organická trávníková hnojiva. Pure organická výživa je unikátní.. Obsahuje 100% přírodní složky, které jsou lepší pro životní prostředí, člověka i zvířata. Bylo vědecky dokázáno, že květiny zůstávají zdravé po delší dobu při použití organické výživy. To je hlavní rozdíl s chemickými hnojivy, které negativně ovlivňují půdní život Humus, co to je a jak se tvoří. Význam a definice organického humusu a humusu žížal. Výhody pro zemi. V článku kompostování, jak to funguje, už jsem vám řekla o přeměnách organické hmoty z odpadu (rostlinného odpadu) na kompost (úrodná půda).Tvorba humusu je jen nejjednodušším příkladem toho, jak mohou proběhnout transformace organické hmoty

Hnědé řasy: definice Epithet vulgárně připsaný Phaeophyceae, hnědé řasy , je kvůli hnědavohnědé barvě udělené pigmenty, které tvoří je: tyto barevné látky - známé jako fucoxanthin a feocroma - dokonale maskují zelenou barvu chlorofylu, který inklinuje černit. Botanický popis Na rozdíl od zelených, hnědé řasy jsou všechny mnohobuněčné a mají různé tvary. Hnojení rostlin: dělení hnojiv, organická (statková) hnojiva. Hnojení rostlin: průmyslová hnojiva - jednosložková a vícesložková. Asimilace dusíku, koloběh N2, zdroje dusíku v biosféře. Volně žijící a symbiotické bakterie fixující vzdušný dusík . Azolla/Anabaena systé Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1084 of 25 June 2019 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the harmonisation of the list of approved or registered establishments, plants and operators and the traceability of certain animal by-products and derived products (Text with EEA relevance. D2.8 Asimilace biofyzikálních ukazatelů kvality do definice a algoritmů fúzních produkt D4.2 Mapy doporučení pro proměnlivou rychlost, N, P, K a organická hnojiva D4.3 Zpráva o zpracování půdy specifické pro danou lokalitu implementovaná v oblasti popisující výhody a nedostatk

organická hnojiva - češtině definice, gramatika

Definice RZ • různé koncepty • užší = původní - každá kolonie, polokolonie nebo závislá země, která získala nezávislost se stal RZ • širší - dle HDP na obyvatele ale různě (H) nelogické è charakteristické rysy miracle seeds • vyšší intenzita využití půdy • zavlažování + organická hnojiva. Rohoska - organické hnojivo z rohoviny Účelné zhodnocení zbytků Výchozí látky pro běžná organická hnojiva většinou pocházejí z těl zvířat, takže zacházení s těmito hnojivy může být pro někoho poněkud nepříjemné. Rohová, krevní a kostní moučka se získává z jatečního odpadu

Organická hnojiva - látky, které po přidání do živného prostředí rostlin zvyšují výnos a kvalitu produkce a podílejí se na udržení půdní úrodnosti Význam: univerzální a všestranná hnojiva Hnůj - definice, kvalita, použití. Hnojiva organického původu (první definice) zahrnují živočišné odpady , rostlinné odpady ze zemědělství, Organická hnojiva, jako jsou komposty a statková hnojiva, mohou být distribuovány lokálně, aniž by šla do průmyslové výroby, což znamená kvantifikaci účinné spotřeby Melamin je organická sloučenina používaná při výrobě průmyslových hnojiv a umělých hmot. Ve vodě je melamin téměř nerozpustný a obsahuje vysoký podíl dusíku (cca dvě třetiny). Někdy je nezákonně přidáván do potravin, aby zamaskoval nízký obsah bílkovin. Velký skandál s nelegálně přidávaným melaminem do potravin proběhl před několika lety v Číně, kde. PŮDNÍ ORGANICKÁ HMOTA 3ůdní organická hmota (SOM) je jednou z půdních složek a definic této půdní části je mnoho. Jednou z nejobsáhlejších je definice půdní organické hmoty jako ekosystému, který zahrnuje půdní hmotu nad i pod půdním povrchem. >1] 6pecifičtější je definice půdn hnojiva = minerální, organická, organominerální, statková Definice promrznutí půdy - přes den do 5 cm nerozmrz Hnojivo, u něhož je obsah rizikových prvků vyšší, než stanoví vyhláška, se nesmí uvést do oběhu ani používat ke hnojení (zákon o hnojivech)

Novela zákona o hnojivech - VÚRV, v

Definice. Non-GMO se odkazuje na non-geneticky modifikované potraviny zatímco organický se odkazuje na produkty, které vyhnou se použití umělých hnojiv, pesticidů, regulátorů růstu a krmiv doplňkových látek. Složky. Složky v non-GMO jsou 99,1% non-GMO, zatímco organické složky jsou více než 95% organické. Ověřen Obecnější definice popisuje nitrifikaci jako biologickou přeměnu amonia a organických sloučenin dusíku z redukovaných forem na oxidovaněj Působí při tom úplně stejně umělá i organická hnojiva včetně těch nejkvalitnějších - chlévského hnoje a kompostů. Pokud hnojivo obsahuje více dusíku, je po jeho aplikaci. c) hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem, a to statková hnojiva, jako je hnůj nebo tuhý podíl kejdy po její mechanické separaci a organická nebo organominerální hnojiva, v nichž je poměr uhlíku k dusíku roven nebo je vyšší než 10, d) skliditelné rostlinné zbytky, zejména sláma, chrást, plodina na zelené hnojení a tráva Stručná definice. Pravidla pro použití měsíčku jako zeleného hnoje a proč je takové hnojivo užitečné V procesu zeleného hnoje lze jako organická hnojiva použít několik set ročních Popis odrůdy rajčat subarktických, její vlastnosti a pěstování.

CH9 - Hnojiva. Rozdělení hnojiv. Výuka chemie, fyziky a ..

Naše půda je ve stavu, kdy požírá sama sebe, říká Ladislav Miko. Zdravá půda je taková, která biologicky a ekologicky funguje. Podle této definice máme těch opravdu ekologicky zdravých půd v našem zemědělství proklatě málo. Sucha posledních let zaměřila naši pozornost na půdu Definice Význam biogeochemických kolobehu Typy kolobehu Kolobeh uhlíku Kolobeh dusíku organická hmota pudní Hnojiva Volatilizace amoniaku Vyplavování dusíkatých látek Emise plynných sloucenin dusíku Odnos dusíku v biomase rostli Školní a webové informační centrum Základní škola Kpt. Jaroše získala v rámci grantových projektů ESF 4 441 019,42,- Kč na realizaci dvou projektů Organické víno je víno vyrobené z hroznů pěstovaných v souladu se zásadami ekologického zemědělství, které obvykle vylučuje použití umělých chemických hnojiv, pesticidů, fungicidů a herbicidů.. Spotřeba ekologického vína vzrostla v průběhu roku končícího 19. září 2009 tempem 3,7 procenta, což předstihlo růst spotřeby neekologického vína, který během.

Kuchyňský odpad (zákaz zkrmování) - Státní veterinární správ

DEFINICE PODLE ČLÁNKU 2tohoto nařízení na níž byly použita organická hnojiva nebo půdní přídavky, kromě hnoje, ledaže toto sekání nebo spásání následovalo po uplynutí ochranné lhůty, která zajistí přiměřené zvládání rizik pr Co je kyselá půda a jak ji můžete změnit? Kyselé půdy se běžně označují jako kyselé. Definice je, že kyselost je charakteristická pro půdu, která má pH nižší než 7 (hodnota 7 je neutrální). Hodnota pH měří od 0 do 14, takže 7 uprostřed stupnice. Hodnoty nad 7 znamenají zásaditost Organická hmota, huminové kyseliny, extrakční činidla, termická stabilita 2.4 Definice humusu Pod pojmem humus můţeme v literatuře najít mnoho různých definic. Humus je obecně Patří sem i organická hnojiva, která se snadno dostanou do půdy [6, 12] a) organická hnojiva (chlévský hn ůj, kompost, mo čůvku, kejdu), b) tuhá minerální (d říve pr ůmyslová) hnojiva (dusíkatá, draselná, fosfore čná, vápenatá, ho řečnatá, vícesložková) v práškové nebo granulované for m ě, c) kapalná pr ůmyslová hnojiva

Průmyslová hnojiva Zahradní hnojiv

rozmrazovací sole kyselé deště organická hnojiva prosakující spoje v hydroizolaci.. [článek] Pojistné hydroizolace při nízkých sklonech střech 25.7.2008 Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 1:. hnojivo jsou pro výživu rostlin využívaná organická hnojiva vyprodukovaná zví řaty. Předností ekologické produkce není kvantita, ale kvalita. Protože produkovat něco kvalitního ve velkém množství je složité, nebo ť to není z ekonomického hlediska výhodné Jednoduše řečeno, humus je humus, který mnozí zahradníci produkují na své půdě. Toto hnojivo je velmi oblíbené jak v zahradách, v zahradách a při pěstování pokojových rostlin. Další definice objasňují, že humus lze vyrábět také na základě organických zbytků živočišného původu - vrh

Druh a množství organického hnojiva má vliv na žížaly: Dobře zásobená půda vyváženým způsobem je příznivá pro rostliny a i žížaly. Mladý kompost je příznivější než zralý kompost, protože zralý kompost obsahuje méně potravy pro žížaly. Je účelné, aby organická hnojiva byla zapracována do půdy Opatření, které umožňuje účinné odstranění travní plsti a regeneraci trávníku pro jeho udržení v požadovaném stavu se nazývá vertikutace (angl. verticut) neboli vertikální řez trávníku.Svislé vertikutační nože, nejčastěji aktivně poháněné, mělce nařezávají travní drn, narušují celistvost vrstvy travní plsti a uvolněný materiál vynášejí na povrch

hnojiva = minerální, organická, organominerální, statková Definice promrznutípůdy -přes den do 5 cm nerozmrz Hnojivo, u něhožje obsah rizikových prvkůvyšší, nežstanovívyhláška, se nesmíuvést do oběhu ani používat ke hnojení(zákon o hnojivech) organická hnojiva (kompost, digestát, výpalky, ), upravené kaly. A to v takovém množství a kvalitě, aby se nahradilo, co se rozložilo a co nebyla rostlina schopna do půdy dodat. definice technologických vod . z vyhlášky č. 377/2013 Sb. do zákona ANOTACE Tato práce se zabývá biologickými a chemickými látkami běžně užívanými v zemědělství. Analyzuje nebezpečí spojená s používáním těchto přípravků v rámci rostlinné a živočišné výroby, a to z hlediska ochrany podniku a obyvatelstva