Home

Neokonzervatismus

Začneme pojmem Neokonzervatismus. Co si pod těmito pojmy jako laik představit? V první řadě je to ekonomický směr, který rozdělujeme na tři hlavní proudy. Prvním proudem je monetarismus, o kterém se budeme bavit i později. Druhým směrem je teorie racionálního očekávání a třetím je ekonomie strany nabídky Neokonzervatismus se obvykle považuje za hnutí newyorských židovských intelektuálů - a je nepochybné, že dřívější radikálové, z nichž se stali neokonzervativci, byli většinou intelekuálové židovského původu, kteří z New Yorku pocházeli nebo tam pracovali Název neokonzervatismus poprvé použil v roce 1970 socialista Michael Harrington. Tohoto výrazu použil, světe div se, na označení bývalých LEVICOVÝCH intelektuálů, kteří přešli na druhou stranu barikády, aby podpořili politiku prezidenta Richarda Nixona Neokonzervatismus, monetarismus a moderní ekonomie hlavního proudu. Posted on 18. 3. 2020 9. 8. 2021 by . Začneme pojmem Neokonzervatismus. Co si pod těmito pojmy jako laik představit? V první řadě je to ekonomický směr, který rozdělujeme na tři hlavní proudy. Prvním proudem je monetarismus, o kterém se budeme bavit i později Konzervatismus nebo konzervativismus (z lat. conservare, uchovávat) je vedle liberalismu a socialismu jednou ze tří hlavních politických ideologií.Během času se termín vyvíjel a získal celou řadu často odlišných, ba i protichůdných významů. Obecně lze říci, že charakteristikou konzervatismu je otevřená tendence bránit se (rychlým) změnám a podporovat tradiční.

Především vůči této social. výzvě se formoval současný neokonzervatismus či liberálně-konzervativní reakce, mezi jejíž zákl. východiska patří: a) zásadní podpora záp. hodnot a jednoznačné odmítání komunismu (silně zřetelné u praktických politiků, jako u M. Thatcherové a R. Reagana), b) odmítnutí představ a. Donedávna jsem si myslel, že tyto ideologie jsou na sobě nezávislé, že mezi nimi není žádné spojení, ale už tomu tak není. Ale nejprve si řekneme, co tyto pojmy znamenají. Podle Wikipedie se pod pojmem neo-konzervatismus skrývá podpora demokracie a podpora amerických národních zájmů v mezinárodních záležitostech, a to i včetně použití vojenské síly, a jso

Imigrace Archivy - Délský potápěč

Neokonzervatismus, monetarismus a moderní ekonomie

Autor: Kamila Brablíková Klíčová slova: konzervatismus Synonyma:--- Související pojmy: nadřazené - politické systémy, politické směry, ideologie. podřazené - poválečný konzervatismus, neoliberální konzervatismus, skeptický konzervatismus, neokonzervatismus . Obsah [skrýt] * 1 Charakteristika * 2 Konzervativci * 3 Kořeny konzervatismu * 4 Konzervatismus a současnost * 5. zastupujícího neokonzervatismus. Tito tři autoři jsou v závěru kaţdé podkapitoly porovnáni a bude zde snaha poukázat především na rozdíly v jejich pojetí . Konzervatismus - jeho vznik a jednotlivé proudy 2010 Stránka 10 jednotlivých témat Archiv pro štítek: Neokonzervatismus Kdo je Marco Rubio a co prosazuje? Je to právě tento umírněný a reformní konzervativec s jasnými hodnotami, kdo má nejen největší šanci sjednotit různé ideové proudy uvnitř republikánů a vyhrát primárky, ale následně taky porazit Hillary

Neokonzervatismus předpokládá, že jak se postupně mezi obyvatelstvem rozšíří blahobyt, zbaví se rovnostářských iluzí a bude ohledně základních principů hospodářského rozpočtu rozumnější. Co se týče role státu, neokonzervativcům se nelíbí koncentrace služeb v sociálním státě a hledají alternativní způsoby. Radikální neokonzervatismus konečně u moci. 27. 02. 2020 22:25:38. Do úřadu ombudsmana vstoupil lehkým pružným krokem sympatický mesiáš, který zvedne konečně stavidla proudu většinových řek. Nebude ničemu stavět zbytečné hráze. Naopak nechá tok spravedlnosti přirozeně meandrovat Před třiceti lety jsme podle Bašty začali budovat nový demokratický stát a převládlo mínění, že by měl být pokud možno co nejmenší a nevtíravý, aby se tak odlišil od svého právě poraženého předchůdce. Hovořil pak také o tom, jak vznikl neokonzervatismus a neomarxismus Tags: Britské impérium, Charles Lindbergh, Druhá světová válka, Neokonzervatismus, Rasový realismus, The Occidental Quarterly, USA, Židovská otázka Shromáždění America First Commitee v Chicagu (1941), na kterém promluvili předseda AFC generál Robert Wood a plukovník Charles Lindbergh Je jich sice stále dost, ale hodně jich také ubylo. Těch, kteří tvrdí, že v Rusku existuje demokracie. Tenhle pokus se tam zkrátka nepodařil. I když v poslední době se ukazuje, že v tom nezdaru není Rusko samo. Na místo řízené demokracie tedy nastupuje ruský religiózní neokonzervatismus

Chvála neokonzervatismu - EUporta

Neokonzervatismus. Neokonzervatismus se zrodil v 60. letech v USA jako reakce na vzestup nové levice. Vedoucími představiteli byli Irving Kristol a Daniel Bell, kteří se sdružili okolo časopisu The Public Interest. Jde jim hlavně o obranu tradičních hodnot. Kritizují úpadek mravů a vlivu autority. Vycházejí z Burkeho neokonzervatismus; reakce na 60./70. léta, ekonomickou krizi a úpadek tradičních hodnot, obavy z hodnot nové levice - M. Thatcher, R. Reagan • Rozdíl mezi americkým a kontinentálním konzervatismem (!) Neokonzervatismus. Původní konzervatismus se orientoval na udržování tradic a hodnot, zčásti překonaných, zčásti klasických a všelidských. Novodobý konzervatismus odmítá pokrok osvícenství, emancipaci, rovnoprávnost, spravedlnost. Nejradikálněji podporuje světovládné snahy soudobé megamoci, hierarchii, plutokracii.

Konzervatismus – Wikipedie

BAROŠ, Jiří. Staří v. moderní a konzervatismus Edmunda Burka (Ancients v. Moderns and Conservatism of Edmund Burke). Studia historica Brunensia Eurasianistický neokonzervatismus: Třetí pilíř světa nočních můr Karel Dolejší Martin Škabraha se rozepsal o tom, kterak se New American Century proti Moskvě dovolává Čechů Neokonzervatismus a jeho spory s konzervatismem Neoconservatism and his disputes with conservatism. Anotácia: Tato práce si klade za cíl definovat rozdíly mezi konzervatismem a neokonzervatismem a to jak na bázi teoretické, tak praktické. Pro definici konzervatismu je užito díla Edmunda Burka - Úvahy o revoluci ve Francii, dále jsou.

Skoro všichni liberální opoziční předáci v Rusku jsou buď

Neokonzervatismus (nebo) je politický směr, který se prosadil v USA a v Republikánské straně v posledních zhruba 20 - 30 letech jako reakce na levicový radikalismus šedesátých let. 31 vztahy První neokonzervatismus, na rozdíl od druhého, byl orientován spíše antitotalitně než demokraticky a rozhodně byl ochotný přiznat kulturám a civilizacím naprostou nepoddajnost. Ať už byl intelektuální původ některých jeho stoupenců jakýkoli, nový neokonzervatismus je více zavázán Alexandrovi Kojèvemu než Leo. Neoauthoritarianismus ztratil po čtvrtém červnovém incidentu přízeň . Henry Domnívá se, že ačkoli 4. červen zastavil hnutí za demokracii, protože neoauthoritarismus se vyhýbá otázce zapojení veřejnosti, bylo by to pro ni a generálního tajemníka Zhao Ziyanga také pádem . Domnívá se, že se poté proměnilo v jakýsi neokonzervatismus Neokonzervatismus (anglicky neoconservatism nebo neoconservativism) je politický směr, který se zrodil v 60. letech 20. století v USA jako opozice vůči pacifistickému přístupu k vietnamské válce tehdy prosazovaným novou levicí a kontrakulturou. Obsah. 1 Neokonzervativci v době studené války. 1.1 Neokonzervativní myšlen Neokonzervatismus. Neokonzervatismus se zrodil v USA v 60. letech jako reakce na Novou levici. Vedoucími představiteli byli Irving Kristol a Daniel Bell, kteří se sdružili okolo časopisu The Public Interest. Jde jim hlavně o obranu tradičních hodnot. Kritizují úpadek mravů a vlivu autority

Neokonzervatismus je fašistická ideologie - Blog iDNES

Neokonzervatismus skoncil naprostou katastrofou a historicky se znemoznil. Hlavni chybou neocons bylo preceneni vlastnich sil, coz vedlo k vojenske porazce USA v Iraku - byt tuto porazku americane zatim neuznali. Reagovat. Vilém : 8.11.2006 v 23.5 Národní konzervatismus je variantou konzervatismu,[zdroj?] která míní více zohledňovat národní zájmy, tradice, kulturu a sociální či etnická hlediska. Má blízko k sociálnímu konzervatismu , jelikož se orientuje na tradiční rodinu a sociální stabilitu Neokonzervatismus je podle Kristola jev výlučně americký, o čemž svědčí to, že něco jako neokonzervatismus v Evropě neexistuje. Je přesvědčen, že ani existovat nemůže, mimo jiné díky evroé slabosti náboženství Neoconservatism is a political movement born in the United States during the 1960s among liberal hawks who became disenchanted with the increasingly pacifist foreign policy of the Democratic Party and with the growing New Left and counterculture of the 1960s, particularly the Vietnam protests. Some also began to question their liberal beliefs.

 1. Neokonzervatismus, rasismus. 1015 Články. français 410 italiano 41 English 159 русский 64 عربي 37 Español 186 polski 6 Deutsch 40 Português 22 հայերեն 1 ελληνικά.
 2. Liberální (libertariánský) konzervatismus, neokonzervatismus a Nová pravice; Tak jako v předchozím případě klasičtí liberálové obohatili své ideje o ty konzervativní, tak i mnozí konzervativci uznali, že některé liberální ideje jsou s konzervativními slučitelné. Jsou to především ti, co nebyli zastánci.
 3. Neokonzervatismus Mimoprostor 11. září 2001/911/WTC Terorismus Jednotná světová vláda / nwo Zdraví Banky a finance Společnost Ovládání mysli/vymývání mozku Omezování svobody / propaganda.
 4. istrativy, kteří prosazovali agresivní zahraniční politiku, mohutné vojenské výdaje, opovržlivý postoj k mezinárodnímu právu a institucím, útok na sociální stát a návrat k tradičním hodnotám
 5. Vliv této skupiny je dle něj jako rakovina, která se šíří společností, údajně rozvrátila mnoho zdánlivě přívětivých organizací (charity a odborné asociace) a mnoho politických hnutí, především sionismus, komunismus, socia lismus, liberalismus, neokonzervatismus a fašismus. Proto se společnost zdá být vedena.
 6. Vliv této skupiny je jako rakovina, která se šíří společností. Rozvrátila mnoho zdánlivě přívětivých organizací (charit a odborných asociací) a mnoho politických hnutí, především sionismus, komunismus, socialismus, liberalismus, neokonzervatismus a fašismus

Neokonzervatismus se mimo jiné vyznačuje silnou podporou užití vojenských prostředků pro šíření amerického národního zájmu., tedy pro šíření demokracie po celém světě, ve skutečnosti spíše jen do zemí stojících v opozici USA, dále pro realizaci změny režimu a pro vytvoření globální hegemonie USA Hlavní sestru IKEMu okamžitě propustit a hanit na sociálních sítích a v médiiích, protože zpochybnila covidového Boha. V rozhovoru řekla U žen jsou časté případy, že chtějí otěhotnět, a tam se očkování nedoporučuje.

Vzpomínka na amerického velikána – Joe Sobran - Délský potápěč

Konzervatismus - Wikipedi

 1. imálních rezerv: tj. kolik peněz si musí komerční banky bezúročně uložit u CB. e) Operace na volném trhu: CB nakupuje a prodává CP. f) Ostatní nástroje CB - úvěrové.
 2. Définitions de Republikánská strana USA, synonymes, antonymes, dérivés de Republikánská strana USA, dictionnaire analogique de Republikánská strana USA (tchèque
 3. O tom, že neokonzervatismus založili trockisté jsem psal v jednom z mých starších článků na blogu.. Když si přečteme článek MF Dnes pana Hvížďaly, dočteme se například: Média skutečnost života již vzhledem ke své estetice, kterou jim právě event marketing vnutil, nemohou nikdy postihnout v úplnosti; jejich obraz světa je selektivní a fragmentární
 4. neokonzervatismus ronald reagan 1981-89 margaret thatcher 1979-90. i. vrcholnÁ krize vÝchodnÍho bloku problÉmy bloku lech walesa wojciech jaruzelski. i. vrcholnÁ krize vÝchodnÍho bloku breŽnĚvovi nÁstupci konstantin ČernĚnko 1984-85 jurij andropov 1982-84. ii. gorbaČovova pŘestavb
 5. Vliv této skupiny je dle něj jako rakovina, která se šíří společností, údajně rozvrátila mnoho zdánlivě přívětivých organizací (charity a odborné asociace) a mnoho politických hnutí, především sionismus, komunismus, socialismus, liberalismus, neokonzervatismus a fašismus
 6. neokonzervatismus v kontextu politických hnutí sou časnosti a v kontextu idejí . 8 konzervatismu a liberalismu. Zast řešující politický pojem Nová pravice , který integruje dva proudy s odlišnými d ůrazy - neoliberalismus a neokonzervatismus je osv ětlován v kontextu specifického spojení d říve neslu čitelných.

Tentokrát si k tomu přibrali početný komparz a také americký neokonzervatismus s jeho důrazem na tradiční hodnoty a omezení státu. Pozorujeme jevy. Když Cílek ve své úvaze Políbit Zemi a pozdravit Slunce hledá historické souvislosti,. Ve světě se dělí: Kulturní, Sociální, Neokonzervatismus, Zelený, Liberální aj. Socialismus (z lat. socialis → družný, společenský) Původ slova socialismus je datován do počátku století. politická a ekonomická koncepce vedená ideálem spravedlnosti a bratrství Vyplnili jste politický kvíz 8values na serveru iROZHLAS.cz? Pak nejspíš patříte mezi centristy a pokrokáře. Vyplývá to z analýzy více než 33 tisíc odpovědí. Českou verzi kvízu, který podle sedmdesáti otázek odhaduje politickou orientaci, si čtenáři zobrazili skoro stotisíckrát Tags: Gilbert Keith Chesterton, James Burnham, Joseph Sobran, Konzervatismus, Liberalismus, Neokonzervatismus, Rush Limbaugh, Russell Kirk. Joseph Sobran s rodinou. Autor: Joseph Sobran. V ostrém kontrastu k dobám mého mládí je dnes nesmírně módní označovat se za konzervativce. V 60. letech byl konzervatismus spíše ve stínu a. Pokud jde o sexuální volnost, konstatuje, že realita se často v zahraničí nafukovala, že šlo spíš o mýtus, a posléze neokonzervatismus a AIDS výrazně změnily postoje společnosti. Své lásce Bergmanovi se věnuje podrobněji a půvabné je líčení marných pokusů o rozhovor s tímto kultovním tvůrcem

Konzervatismus - Sociologická encyklopedi

 1. Neokonzervatismus taky vznikl v New Yorku. Lady Nacersey 22.5.2021 11:21:39 Odpovědět Trockismus znamená věčnou revoluci, budování a ničení vybudovaného pořád dokola
 2. Neokonzervatismus Trochu paradoxně se stal G.W. Bush válečným prezidentem, uvážíme-li, že nebyl ochoten investovat peníze a nasazovat vojáky do misí, jejichž účelem bylo napomoci vzniku životaschopných států z etnického a náboženského chaosu ( Kepel, 2004: 45 )
 3. Jde o zkázonosný neoliberalismus, neokonzervatismus i neoabsolutismus. 6) Neoliberalismus. V čele státu jsme zažili takové fanatiky neoliberalismu, že nás svět vidí jako jeho skanzen. Stále si náležitě neuvědomujeme, že je to ideologie naprosto nesmyslná, nedemokratická, neodpovědná, nespravedlivá i zhoubná
 4. V 50. letech 19. století se v důsledku rozporů v otázce otroctví rozpadla strana Whigů.Část členů s protiotrokářským názorem se spojila s částí strany Whigů a roku 1854 vznikla Republikánská strana. Celoamerickou stranou se však republikáni stali až roku 1856.Prvním republikánským prezidentem se stal Abraham Lincoln již v roce 1860
 5. ALEXANDR NIKIŠIN tvrdí, že skutečný rozměr izraelského vlivu na politiku USA a míru působení tohoto elementu na styl a vývoj americké politiky si ani neumíme představit. V informačním prostoru se již dlouho vyskytuje mnoho teorií obecně považovaných za konspirátorské výplody o všemocné izraelské lobby v USA, která ve skutečnosti ovládá tuto zemi a jejím.
 6. Neokonzervatismus a jeho spory s konzervatismem . By Martin Jáchim. Abstract. Tato práce si klade za cíl definovat rozdíly mezi konzervatismem a neokonzervatismem a to jak na bázi teoretické, tak praktické. Pro definici konzervatismu je užito díla Edmunda Burka - Úvahy o revoluci ve Francii, dále jsou však používáni pouze.

Video: Můj pohled na neo-konzervatismus, sionismus a globalismus

Konzervatismus - WikiKnihovn

Neokonzervatismus - Mirek Návra

Tohle určitě není neokonzervativismus, protože Křeček byl po celou svou kariéru socialista (bojoval i proti právu vlastníků na volné nakládání se svým majetkem, ačkoli byl jedním z těch, kteří regulace, za něž bojoval, zneužívali) Thesis Abstract The political aspect of literature, specifically fiction, has always provoked passionate discussions, both in academia and in mainstream media

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra politologie a mezinárodních vztahů Studijní program Mezinárodní teritoriální studia Studijní obor Mezinárodní vztahy - britská a americká studi Neokonzervatismus a neoliberalismus. Ideologie Nové pravice a uplatn ní neokonzervativní a neoliberální doktríny v praxi. Stav, problémy a perspektivy konzervatismu. Vznik, vývoj, hodnoty a podoby socialismu. Revoluní a evoluní strategie socialismu. Utopický, malovýrobní a v decký socialismus. Západní marxisté a marxologové

Co je to k čertu „Západ“? - Délský potápěč

Co je americký neokonzervatismus? - Britské list

 1. Vliv této skupiny je dle něj jako rakovina, která se šíří společností, údejně rozvrátila mnoho zdánlivě přívětivých organizací (charity a odborné asociace) a mnoho politických hnutí, především sionismus, komunismus, socialismus, liberalismus, neokonzervatismus a fašismus
 2. Vliv této skupiny je dle něj jako rakovina, která se šíří společností,ú ďdjně rozvrátila mnoho zdánlivě přívětivých organizací (charity a odborné asociace) a mnoho politických hnutí, především sionismus, komunismus, socialismus, liberalismus, neokonzervatismus a fašismus
 3. Tématicky značně různorodé úvahy (např. 11. září 2001, krize evroých hodnot, Evroá unie, neokonzervatismus v USA, české tradice, pozice komunistů v české společnosti) přibližují postoje publicisty a politologa. Osobní pohled na problémy domácí i světové politické scény
 4. Zároveň, pokud byla ideologie v SSSR již zkostnatělá a neměla žádný praktický význam nejen pro nižší třídy, ale ani pro nejvyšší, pak v anglosaském jádru nabírá na síle nová ideová mutace - neokonzervatismus, který motivuje aktivní část elity
 5. Neokonzervatismus má 2 koncepce: 1) monetarismus, 2) ekonomie nabídky.Ad 1) Zakladatelem monetarismu je Milton Friedman. Odmítá státní zásahy (intervencionalismus) do ekonomiky a zdůrazňuje mechanismus trhu. Stát má zasahovat pouze v oblasti peněžní politiky. Rovnováha peněžního trhu je podstatou monetární ekonomické teorie.
 6. ulého století se neokonzervatismus projevoval jako obhajoba americké hegemonie ve světě. Většina těchto protagonistů byli někdejší liberálové, někdejší socialisté, dokonce včetně stalinistů a trockistů. Ti skutečně neměli žádný filosofický konzervativní základ

Radikální neokonzervatismus konečně u moci - Blog iDNES

2.2 Neokonzervatismus neboli Nová pravice..... 18 2.3 Problematika vymezení stranických rodin..... 19 2.4 Konzervativní strany..... 21 3 KONZERVATIVNÍ STRANY VE STŘEDNÍ EVROPĚ..... 22 3.1 Česká republika. Rozpad Sovětského svazu ovlivnil nepříznivě i USA: Pád silného soupeře vyvolal v této zemi nebezpečnou ideologii - neokonzervatismus. Američané se prohlásili za nepostradatelný národ a nyní si osobují právo, dokonce svatou povinnost, stát se hegemonem ve světě. Veškeré nebezpečí pochází od neokonzervativní ideologie Průměrné roční přírůstky HDP v 70. letech činily ve Spojených státech 2,6 %. Na začátku 80. let bylo jasné, že dosud prosazovaná hospodářská politika je neúčinná, a tak se v USA začal prosazovat neokonzervatismus - směr usilující o maximální redukci přímých státních zásahů do ekonomiky

Kam ženou společnost neokonzervativci a neomarxismus

Neokonzervatismus Archivy - Délský potápě

Tvůrčí destrukce aneb jak vést revoluční válku - Délský

David Šťáhlavský: Neokonzervatismus - viróza demokratické

Neokonzervatismus v roce 2006 přirovnal k leninismu, invazi považuje za poslední možnost řešení a ve volbách podporoval Baracka Obamu. Posun odráží už úvodní otázka knihy Politický řád a politický úpadek , jež nedávno vyšla česky Adam Votruba: Šoková doktrína — o vítězném tažení jedné ideologie Kniha Naomi Kleinové, která loni vyšla v českém překladu, patří k tomu nejpozoruhodnějšímu, co se objevilo v roce 2010 na českém knižním trhu. Knihu má smysl číst z mnoha důvodů. Mimo jiné i proto, že není dobré zavírat oči před skutečností Neokonzervatismus, rasismus. Tváří v tvář Turecku volí Evropa sebevraždu. Proti neo-studeným válečníkům. EU je slepá k vojenské strategii Spojených států. konzervatismus, politické ideologie, neokonzervatismus, nový konzervatismus, ZSV, maturitní otázky ZSV, fiskální konzervatismus Obsah - Liberalismus. 1. Úvod 2. Druhy liberalismu 3. Sociální liberalismus 4. Americký liberalismus 5. Neoliberalismus 6. Libertarianismus 7. Kontrolní otázky 8. Zdroj Ukázka prezentace - Liberalismu Se shora je jim vnucováno to, co nazýváte hybridní ideologií, tedy kombinace neoliberalismu a neomarximu, přičemž součástí balíčku je ještě neokonzervatismus. Z druhé strany konspirační teorie, které mohou obsahovat zrnko pravdy, ale nepomáhají dosáhnout změny

Joseph Sobran: Jak ukrást konzervativní hnutí - Délský potápěč

Vliv této skupiny je dle něj jako rakovina, která se šíří společností,údajně rozvrátila mnoho zdánlivě přívětivých organizací (charity a odborné asociace) a mnoho politických hnutí, především sionismus, komunismus, socialismus, liberalismus, neokonzervatismus a fašismus Pro současný neokonzervatismus však platí, že se obává práv omylu či bludu, že podobu církevního státu na sebe může brát ten či onen majetek, bez kterého by církev nemohla evangelizovat a že stále je ještě představa o demokracii v církvi, která má přece tak autenticky historický výraz v životě. Neokonzervatismus hlavně v zahraniční politice a otázce suverenity, neomarxismus zejména v oblasti kultury a morálky a neoliberalismus v oblasti ekonomiky jako tři pilíře nového světového řádu. Snad se to dá taky tak nahlížet. Ale domnívám se, že na Západě je hlavním hybatelem jeho zkázy totalitní ideologie neomarxistů Vlivný konzervativní (nebo neokonzervativní, chcete-li) britský novinář a spisovatel. Spolueditor a komentátor magazínu The Spectator.Přispívá nebo přispíval mimo jiné pochopitelně do Spectatoru, ale také do Guardianu, Wall Street Journalu nebo Standpointu.Vydal mimo jiné knihy Neokonzervatismus - proč ho potřebujeme, Bloody Sunday a nejnověji Podivná smrt Evropy. Citováno z https://cs.wiktionary.org/w/index.php?title=Příloha:Slova_s_příponou_-ismus_(čeština)&oldid=108035 2 STRATEGIE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Stratégové firmy se snaží odpovědět na otázky, jakého minimálního obratu musí firma do-sahovat, aby uhradila své náklady na novou strategii a rozvoj, jaké image má vůči svému oko