Home

Templářský řád

Templáři a jejich templářský řád - 1

Řád se věnuje zejména charitativním činnostem i podpoře a připomínkám církevních a historických událostí. V rámci práce svých členů, bratrů, vyzdvihuje zejména pokoru a nesobeckost ve smyslu motta: Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam (Ne nám, Pane, ne nám, ale svému jménu dej slávu. Někteří věří, že řád v tajnosti funguje dodnes, jiní ho považují za historii, která se přestala psát v roce 1314. Templářský rytířský řád je opředen mnoha tajemstvími, mýty a domněnkami. Přečtěte si, jak a proč vznikl a co o něm víme Templářský řád se vlivem darů velmi rychle rozšířil po celé Evropě a bylo potřeba vytvořit pevnou správní strukturu, aby se dal řád jednotně ovládat. Nejdůležitější jednotkou tohoto aparátu se stala komturství, jež plnila jednak funkci klášterů a jednak byly samostatné hospodářské jednotky Templářský řád Řád chudých rytířů Kristových a Šalamounova chrámu Píše se rok 1118. Za Jeruzalémským králem se dostaví devět francouzských rytířů, žádají jej o povolení založit nový řád, který bude údajně hájit poutníky do Svaté země

Templáři - Templářský řá

 1. e, non nobis, sed No
 2. Templářský řád představuje jednu z nejtajemnějších společností lidských dějin. Jeho velmistři a přední rytíři ovládali utajované nauky Západu i Východu, byli obeznámeni s poznatky starověkých mudrců i technickými dovednostmi, které notně předběhly svou dobu
 3. Francouzský král nakonec donutil papeže Klementa V., aby řád exkomunikoval. Ke zrušení došlo na koncilu ve Vienne 22. března 1312. Výsledkem byl zajímavý kompromis. Na koncilu papež Klement V. sice templářský řád oficiálně zrušil, ale jeho majetek nepřiřkl králi, nýbrž johanitům
 4. Zatímco však templářský řád výslovně zakazoval, aby jakákoliv výstroj či zbraně byly příliš zdobeny, potaženy zlatem, stříbrem nebo obsahovaly drahé kameny, vy si tento luxus dovolit můžete! Ozdobte si domácnost jedním z nádherně zpracovaných templářských mečů nebo ornamenty posetou templářskou dýkou
 5. Templáři a jejich templářský řád - 1.část. Kořenem mýtů o templářích je zřejmě svobodné zednářství.V 18. století si vznikající kluby svobodných zednářů chtěly vytvořit vlastní dějiny, respektive pseudodějiny, které by nějak dokládaly jejich výjimečnost, starobylý původ, výlučné vědění apod
 6. Templáři a jejich templářský řád - 2.část. Přejdi na předchozí část článku! Neúspěchy evroé snahy dobýt a udržet pozici na Blízkém východě začaly pádem jeruzalémského království v roce 1187, roku 1244 ztratili Evropané Jeruzalém a v roce 1291 padla i poslední pevnost St.Jean d´Acre

Templářský řád byl založen v Jeruzalémě přibližně v roce 1118. Od svého založení až do záhadného konce v roce 1307 ukrýval tento mocný řád křižáckých mnichů tak dokonale své pravé cíle, že dodnes zůstaly zahaleny rouškou tajemství Templářský řád používal historicky více druhů křížů jako své označení. Níže je uveden jejich chronologický přehled. 1119 - Lorrainský kříž Prvním symbolem, jenž templářský řád obdržel byl méně známý lorrainský kříž.Řádu byl udělen roku 1119 od jeruzalémského patriarchy, ten byl spřízněn s Bernardem s Clairvaux

Filip IV. Francouzský zvaný Sličný (1268 Fontainebleau - 29. listopadu 1314 Fontainebleau) byl francouzský král z dynastie Kapetovců od roku 1285.Také byl jako manžel Jany I. navarrským králem-manželem. Proslul jako tvrdý vládce, který zahájil centralizaci moci ve Francii, vyhnal z ní židy, zlikvidoval templářský řád a vynutil si přesun papežského stolce do Avignon Právě v té době se zřejmě zrodila legenda, že Jacques de Molay na hranici proklel nejen papeže Klementa V., který templářský řád zrušil, a krále Filipa IV., jenž templáře zničil, ale i vladařovy potomky až do třináctého pokolení. Ať už poslední představený rytířů Templu řekl v hodině své smrti cokoliv, zdá. Templářský řád, celým názvem Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu, byl založen nedlouho po První křížové výpravě a dobytí Jeruzaléma. Jeho vznik se datuje k letům 1118 - 1119 n.l. Při vytváření křesťanské Evropy, konvertování či vymycování pohanů a upevňování moci církve, se papež Urban II. rozhodl roku 1095 v Clermontu vyhlásit První. Najděte stock snímky na téma templářský řád v HD a miliony dalších stock fotografií, ilustrací a vektorů bez autorských poplatků ve sbírce Shutterstock. Každý den jsou přidávány tisíce nových kvalitních obrázků

Templářský řád, historie tajemných Templářů Outfit4Event

Struktura, stanovy a symboly templářského řádu V noci

Templáři - Templářský řád - Templářský řá

ZLATNICKÝ ATELIÉR Čs. armády 927/17, 160 00 Praha 6 - Dejvice +420 602 222 099 info@sperkypekarkova.c Templářský řád byl velmi bohatý, vlastnil pevnosti, pozemky i loďstvo. ale postupně utrpěl řadu porážek. A i když řád nezanikl, jeho význam postupně slábl První, co nás upoutá, je výrazná plastická rytina kříže na přední straně - vzhled má jako templářský, takže by musel být do kamene vyryt dodatečně Templářský řád vznikl počátkem 12. století v Jeruzalémě. Jeho název (Milites Templi či Fratres militiae Templi) byl odvozen z umístění nejstaršího sídla v Jeruzalémě poblíž Šalamounova chrámu Templu. Templáři byli proslulí válečníci a jejich hlavním posláním se stala svatá válka (ochrana poutních míst ve.

Řád v Česku a Moravě []. Templářský řád se usadil na našem území v roce 1323. V roce 1348 se tehdejší český prezident Karel IV. stál členem řádu, což pobouřilo zejména dosud nejednotné kmeny Moravistánců.V následujících letech byl řád vypuzen z Moravistánu organizovaným povstáním, které vedli moravanští náčelníci a stařešinové, kteří byli popuzeni. Po zrušení řádu roku 1312 přešel Templštejn do vlastnictví českého krále Jana Lucemburského. Ruiny hradu se nachází na Znojemsku, na strmém ostrohu nad údolím řeky Jihlavy u Jamolic a traduje se, že je v ruinách ukryt templářský poklad. Templářská komenda v nedalekých Jamolicích je poprvé bezpečně doložena k roku. Knihovna Templ: Rytířský řád templářů. 22. 10. 2020. Templářský kříž. Templáři, také označováni jako rytíři Šalamounova chrámu byl katolický bojový řád, který byl založen roku 1119. Je opředen spoustou tajemství, řada věcí zůstává nejasných a to jak záležitosti ohledně jejich založení, tak i důvodů. Konec řádu . B ěhem 12. a 13. století se zdálo, že templářský řád je nedílnou součástí politického uspořádání latinského křesťanstva, nezbytnou pro boj proti nevěřícím, pro službu kruciátám a pro financování papežů a panovníků. Avšak v bule Vox in excelso z 22. března 1312 ohlásil papež Klement V. církevním otcům shromážděným na velkém koncilu ve.

Templářský archiv byl zničen. Jejich řehole je jedním z mála dokumentů, které se zachovaly. Jisté je, že jakkoliv byli členové řádu osobně chudí, řád značně bohatl. Polní armáda, kterou celý templářský řád v podstatě byl, se bez velkých peněz neobejde, ve středověku stejně jako dnes. Kam zmizeli tajemní rytíři 239 Kč. Předchozí produkty Další produkty. Nakupovat. Tradiční pěstování hroznů a výroba vína je pro nás věcí cti, úcty, nadšení ale i pýchy z vykonané práce. Pokračování zkušeností a tradice již z dob temného středověku spojeného s příchodem tajemného řádu Templářských rytířů. O vinařství Objevte chuť Zmizení pokladu tohoto nejslavnějšího, nejzáhadnějšího, nejromantičtějšího a zároveň nejtragičtějšího rytířského řádu nedá spát nejen lovcům pokladů, ale i historikům na všech kontinentech, kde templářský řád působil, případně působit mohl Templářský řád, jehož přesný název zní Chudí rytíři Kristovi a Šalomounova chrámu (templu - odtud název templáři), byl založen v roce 1119. Rytíři, kteří jej zakládali, přísahali, že budou ochraňovat křesťanské poutníky směřující do Svaté země poté, co křižáci v roce 1099 dobyli Jeruzalém Je několik vysvětlení, proč pátek třináctého bývá považován za nešťastný den. Jedním z nich je pád templářského řádu, jehož zkáza započala v pátek 13. října roku 1307. Událost se stala vděčným zdrojem legend i historických statí. Ve středu 6. prosince má svou světovou premiéru nový americký desetidílný seriál Knightfall (v češtině poběží pod.

Templářský řád: Boží bojovníci, bankéři, ale zejména

 1. Mimochodem, Klement V. nikdy templářský řád neodsoudil, naopak před svou smrtí nařídil zrušit jejich exkomunikaci, do níž se templáři na základě mučení sami uvrhli. Toto omilostnění nebylo nikdy zrušeno a rozpuštění řádu zveřejněného na Viennském koncilu, zůstává po sedmi stoletích nezměněna v podobě.
 2. Řád Tempářů. Řád templářů byl jedním z největších a nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. S jeho mocí a velikostí se mohl rovnat už jen pouze řád maltézských rytířů nebo řád německých rytířů. Celý název řádu zněl Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu (Pauperes.
 3. Jsme skupina lidí, které baví historie a středověk. Nespadáme pod žádnou církevní instituci ani jinou skupinu, byť naše hodnoty, činy a chování se v mnoha bodech opírá o to, co víme o řádu templářů. Budujeme svépomocí vlastní komendu- středověkou osadu plnou Templářské historie. Máte- li zájem se na projektu.
 4. Templářský řád býval mocný, zažil svůj vrchol i strmý pád, kdy jeho příslušníky sežehly jako kacíře plameny hranice. Není radno být mocnější než král. A to ve své době řád templářů rozhodně byl. Proč se jeho členové dožívali vyššího věku než běžní smrtelníci a opravdu velmistr řádu proklel krále Filipa IV. Sličného
 5. Templáři jsou dodnes jedním z nejzáhadnějších řádů v dějinách: Rytířský řád templářů i v dnešní době vyvolává otázky, z nichž na mnohé neexistují odpovědi. Tedy možná existují, ale my je neznáme. Zásadním problémem je totiž množství dezinformací, které se na templáře v průběhu staletí nalepilo
 6. V této době měl řád tři sta rytířů, kteří veleli zhruba třem tisícům mužů. Templářský křížV době jejich posilování a rozmachu přišel neúspěch druhé křížové výpravy (1147-1149) inspirované ztrátou křesťanského města Edessa, což se následně odrazilo i na jejich politice
 7. Templářský řád představuje jednu z nejtajemnějších společností lidských dějin. Jeho velmistři a přední rytíři ovládali utajované nauky Západu i Východu, byli obeznámeni s poznatky starověkých mudrců i..

NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ TEMPLÁŘŮ :: MYSTERY FILM :: Arnošt Vašíče

 1. Mnoho členů řádu bylo mučeno a bylo na nich získáno falešné přiznání. Viníci byli poté spolu s posledním velmistrem Jakubem de Molay upáleni na hranici. Templářský řád byl zrušen a jeho majetek zkonfiskován. Upálení Jakuba z Moley, zdroj: ancient-origins.net. Odkaz templářů. Templáři vytvořili zcela nový model.
 2. Několikaletý proces s templáři měl nádech senzačnosti a už tenkrát i tajemnosti. Papež Klement V. pod nátlakem Filipa IV. Sličného na koncilu ve Vienne 22. března 1312 templářský řád zrušil. 18. března 1313 byli představitelé řádu v Paříži upáleni. Po zrušení řádu získal Čejkovice mocný rod pánů z Lipé
 3. Templářský řád představuje jednu z nejtajemnějších společností lidských dějin. Jeho velmistři a přední rytíři ovládali utajované nauky Západu i Východu, byli obeznámeni s poznatky starověkých mudrců i technickými dovednostmi, které notně předběhly..
 4. Templářský řád byl založen v roce 1118 nebo 1119 po první křížové výpravě do Svaté země. Řád byl pojmenován podle prvního sídla v někdejším Šalamounově chrámu (templum) v Jeruzalémě. Hlavním posláním templářů byla ochrana poutníků a Svaté země. Templáři byli nejen rytíři, ale zároveň mnichy

Nejtajemnější rytířský řád, jemuž je přisuzována role strážců největších tajemství lidské historie včetně svatého grálu, měl své významné sídlo na Moravě v Čejkovicích a podle pověstí se traduje, že po likvidaci řádu v roce 1307 byl templářský poklad převezen z Francie na moravský hrad Veveří Majetek řádu a skutečnost, že byl mimo dosah světské moci, zpečetily jeho osud v ostudné frašce, která spočívala v nařčení řádu z kacířství, vyústila roku 1312 v oficiální zrušení řádu a skončila v roce 1314, kdy byl na hranici upálen poslední velmistr řádu Jakub Molay poté, co odmítl veškerá obvinění

Templářský řád představuje jednu z nejtajemnějších společností lidských dějin. Jeho velmistři a přední rytíři ovládali utajované nauky Západu i Východu, byli obeznámeni s poznatky starověkých mudrců i technickými dovednostmi, které notně předběhly svou dobu. Ačko. li se sami snažili odhalovat zapovězená. Templářský meč se znakem řádu. Luxusní templářský meč s damaškovou úpravou. 120cm. Kříž templářů a pečeť řádu. Pozlacené části. 15 590 Kč 18 590 Kč Přidat do košíku Zobrazit. Sleva! Skladem Přidat na seznam přání 11 590 Kč 7 - 14 dnů. Templářský řád je obestřen mnoha legendami. Mezi ně patří i ta o bezhlavém rytíři, který se prohání Liliovou ulicí a čeká na neohroženého kolemjdoucího, aby ho vysvobodil

Největší tajemství templářů - Arnošt Vašíček - Megaknihy

 1. Templářský řád, jež se stal velmi zajímavým subjektem, už od poátku svého vzniku roku 1120 ve městě Nábulus, kde mu byla uložena povinnost ochrany poutníků putujících do Svaté země. Za velmi krátkou dobu se dokázal z obyþejného církevníh
 2. TOP 9 Nejzáhadnějších mořských tvorů natočených kamerouBudete překvapeni tím co v oceánech plave pod hladinou ale nebojte na mělčinu se to nedostane :)Přeji.
 3. Templářský řád představuje jednu z nejtajemnějších společností lidských dějin. Jeho velmistři a přední rytíři ovládali utajované nauky Západu i Východu, byli obeznámeni s poznatky starověkých mudrců i.

22.3. 1312 Konec templářského řádu LovecPokladu.c

Templářské zbraně a meče Outfit4Event

Templáři a jejich templářský řád - 1

HISTORIE ŘÁDU OBSAH 1. Intro 2. Počátky řádu 3. Templářský život 4. Život mimo válku 5. Přijímání do řádu 6. Řádové tresty 7. Bankovní systém 8. Konec řádu 9. Velmistři templářského řádu 10. Chronologie událostí MUDr. Petr Enge Tajemný řád Templářů. 12. 06. 2016 17:35:00. Prvotní myšlenka na napsání tohoto článku se zrodila před několika měsíci. Připomínali jsme si totiž výročí upálení posledního velmistra tohoto řádu Jakuba de Molay (18. března 1314) a zároveň s tím spojené výročí brutálního. Templářský kříž (gnosticwarrior. Konec řádu. Během 12. a 13. století se zdálo, že templářský řád je nedílnou součástí politického uspořádání latinského křesťanstva, nezbytnou pro boj proti nevěřícím, pro službu kruciátám a pro financování papežů a panovníků Traduje se, že někdejší templářský řád, založený ve Francii na počátku L.P. 1119 vlastnil i v českém království z milosti přemyslovských panovníků několik hradů (např. Buchlov a Veveří), als jistotu, které z nich to skutečně byly, dnes nemáme, tedy kromě Templštejna, který leží nedaleko Moravského Krumlova Na reverzní straně je vyobrazen novodobý templářský erb společně s novodobým názvem řádu Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jerusalem, pocházejícím z období třicátých let dvacátého století. Na datum změny názvu rytířského řádu odkazuje také jeden z letopočtů na averzní straně (1932)

Templářský řád. Někdy r. 1118 bratrstvo založilo devět francouzských rytířů, kteří se usadili poblíž bývalého Šalamounova chrámu v Jeruzalémě. Za cíl si vzali strážení Svatého hrobu a ochranu poutníků. S podporou Bernarda z Clairvaux a Jeruzalémského krále Balduina II. se řád brzy rozrostl a stal se důležitou. Templářské šperky-imitace šperků rytířských řádů. Pečetní prsteny, přívěsky, klíčenky se symboly templářů, johanitů, německých rytířů Původně se jednalo o hrad o rozměrech 40 a 30 metrů. Toto jádro se však začalo postupem doby rozšiřovat. K rozšiřování došlo až za pozdějších majitelů, protože roku 1312 byl templářský řád zrušen a majetek řádu zkonfiskován Regule řádu Řád Pauperes commitiones Christi templique Salomonici (Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu), zkráceně Templářský řád, byl založen roku 1120 v reakci na první křížovou výpravu (1096-1099), tedy devět let před tím, než mistr Hugues de Payens vystoupil na koncilu v Troyes (1128-29) s žádostí o jeho posvěcení svatou církví

Amulet Řád templářských rytířů. Oboustranný amulet ve tvaru kříže vyobrazující templářské insignie. Templářský řád vznikl v roce 1118, jednalo se o první řád vytvořený v důsledku první křížové výpravy. Přívěsek je vyroben z cínu, výška přívěsku je cca 3x4 cm Templářský řád - Rytíři Templu . 03.08.2021. Řád německých rytířů. Templářský řád je spojen s mnohými legendami a záhadami a hra mapuje jeho působení na českém území. Vše funguje na principech geocachingu. [celá zpráva] Schránky jsou schovány v místech, která jsou s tajemným řádem spojena, a obsahují pověsti i historické důkazy o aktivitách templářů ve vybraných lokalitách.. Templářský řád postupně získal obrovské bohatství a moc. Kolem roku 1230 přišli do českých zemí a založili zde česko-moravsko-rakouskou provincii svého řádu. Vsetín patří k jedinému většímu městu v České republice, které se může pyšnit templářskou historií Templářský řád představoval nejmocnější rytířský řád středověku a žádná jiná instituce se v pozdější době nemohla s templáři měřit. Byli to právě oni, kteří se ve Svaté zemi stali symbolem křesťanského bojovníka. Nejobávanější bojovníci a nejvroucnější mniši, taková byla původn

Vzestup a pád templářů: Bohatství a vliv předznamenaly

Templářský rytířský řád . skladem . Dostupnost: Skladem: Číslo produktu: BGA06 a: Rozměr: cca 4 cm: Naše cena bez DPH : 123,14 K č (4,84 EUR) Naše cena s DPH (21 %): 149,00 Kč (5,86 EUR) Hlídací pes: do košíku: ks. Obec Uhřiněves, která ve 13. století zřejmě patřila tomuto slavnému rytířskému řádu, má ve svém znaku dodnes pozoruhodnost, která byl měla mít spojitost právě s řádem Templářů-červený templářský kříž. Tento znak řád používal již od jeho založení pravděpodobně od roku 1119 Templářský řád ve Skotsku 09.05.2015 23:36 1128 - 1313 Rozkvět templářství ve Skotsku Templářský řád zahájil svou činnost ve Skotsku roku 1128 ustanovením hlavního Preceptoriátu.. Templářský řád byl řeholní vojenskou organizací založenou k ochraně poutníků a osadníků ve Svaté zemi. Templáři věřili, že bojují na straně Boha, a vytvořili si velkou reputaci mezi sousedními muslimskými vladaři. Tato kniha se zabývá motivací těchto mužů ke vstupu do řádu, hlavní důraz je kladen na Svatou zemi Fabre-Palaprat zvolen Velmistrem. Tím byl obnoven Templářský řád, už nezávislý na zednářích. Tato myšlenka zaujala samotného Napoleona Bonaparte, který povolil příslušnou slavnostní ceremonii v r. 1808. Zpočátku se řád vrátil do sféry římskokatolické církve, ale pak došlo k roztržce kvůli neúspěšné snaze.

Templářský poklad na hradě Veveří. Brno, 4. října 2011 - Příběh o ukrytém templářském pokladu je skoro stejně rozšířený jako legenda o svatém grálu. Oba tyto příběhy mají po staletí své vášnivé obhájce i zaryté odpůrce. Ti, kdo věří na poklad Řádu templářů, jej nepřestávají hledat na různých. Materiál stříbro 925 Hmotnost 6,1 g Velikost cca 1.5 x 4 cm Dovoz Velká Británi

Po onom kousku pátralo jak bratrstvo asasínů, tak templářský řád, než se k němu ale kterákoli z těchto organizací dostala, ukradla ho neznámá třetí strana. Napjaté vztahy mezi Owenem a ostatními teenagery se zpřetrhaly, někteří se postavili na stranu templářů, jiní na stranu asasínů Templářský řád vznikl asi v roce 1119 v Jeruzalémském království, kdy se Hugues z Payns spoleþně se stejně smýšlejícími rytíři stali pod záštitou církve ochránci poutníků, kteří přicházeli na toto území. V roce 1129 byl tento řád na koncil

Templáři a jejich templářský řád - 2

Templáři - jejich řád byl zrušen už před sedmi sty lety, přesto zájem o ně neslábne. Nové generace se pokoušejí nalézt jejich poklady, záhadologové vysvětlit jejich symboly, umělci se jimi inspirují pro nová díla a leckterá historická místa se rádi chlubí dávnou přítomností templářů Tuny zlata, stříbra a drahého kamení prý totiž pod hrad ukryl mocný templářský řád! A právě této verze se držel i hrabě Chamaré. Při hledání templářského bohatství dokonce zašel tak daleko, že jej hledal i na protějším Velešově, na němž dokonce zbudoval lanovku 1970 Raymond Bernard založil Obnovený templářský řád/ORT, ale pod tlakem Ralpha Lewise /1904-1987/, nejvyššího mezinárodního kmotra Řádu Růže a Kříže ( funkci převzal od svého otce, jenž Řád 1915 v Kalifornii založil, Ralph vystudoval vojenskou akademii, lóži řádu založil i v Brazilii ), jenž žárlivě sledoval. nadšencům, kteří se o templářský řád aktivně zajímají a na základě jeho tradice vytvářejí často i nové hod-noty. Prostřednictvím této práce jsem poznal mno-ho nových přátel a čestných lidí, za což děkuji řízení Osudu. Manželce, bratřím In servitute alteris liberi sumus! Ve službě druhým jsme svobodní

Templáři, templářští rytíři ~ chi

Templářský řád byl zrušen na počátku čtrnác-tého století. Poté, co v roce 1291 získali poslední křižácké území Mamluci, se templáři přesunuli na Kypr v naději, že se jim podaří zorganizovat novou křížovou výpravu. V roce 1307 je však francouzský král obvinil z hereze a čarodějnictví Templářský řád představuje jednu z nejtajemnějších společností lidských dějin. Jeho velmistři a přední rytíři ovládali utajované nauky Západu i Východu, byli obeznámeni s poznatky starověkých mudrců i technickými dovednostmi, které notně předběhly svou dobu. Ačkoli se sami snažili odhalovat zapovězená tajemství, když se jim to povedlo, okamžitě je. Templářský řád je opředen mnoha záhadami. Jeho rytíři měli za úkol chránit poutníky ve svaté zemi. Později získali značný vliv a na Blízkém východě prý poznali tajnou moudrost islámských mystiků. Po dramatickém pronásledování byl řád nakonec krvavě potřen Uvalil na Templářský řád klatbu ( = veřejně je prohlásil za kacíře a obvinil z uctívání ďábla). K tomu došlo r. 1307. To donutilo církev zasáhnout. Mučila tisíce z nich, než se přiznali - museli se nepravdivě přiznat, jinak by byli popraveni. Velmistři však tuto lež odmítli, proto byli bez milosti upáleni

Jedinečný templářský artefakt. Na averzní straně medaile se nachází výjev z dobové pečeti Řádu templářů, kde dvojice rytířů ve zbroji společně sedlá jednoho koně. Jedním z možných výkladů tohoto symbolu je slib chudoby, který odpřísáhli zakládající členové řádu Templářský meč Marto 584.1.Řád chrámu byl založen v roce 1118 k zajištění templářských poutních míst a k ochraně poutních cest. Řád dosáhl svého maxima v XII století.Templářští rytíři byli Boží rytíři, čest církve a křesťanství.NON NOBIS, DOMINE, NONBIS, SED TUO NOMINI DA GLORIAM.Dej slávu, ne nám, Pane, ne nám, ale tvému jménu.S tímto heslem. Templářský komtur odkud spravoval svoji provincii Čech, Moravy a Rakouska. Po templářích přešly Čejkovice pod správu jezuitů. Po zrušení řádu byl čejkovický statek připojen k hodonínskému panství a sloužil především jako kanceláře a byty úředníků

Zajímavosti | Dějiny národa Českého - HRAD VEVEŘÍ | inadhledTempláři v současnosti, templářiOvládali templáři černou magii? – EnigmaPlusPřednáška Hrad Bezděz ve správě Valdštejnů - BezdězOživlý hrad, život ve středověku - skupina Tartus - Bezděz