Home

Remitentní

• poukázaný peněžní obnos, úhrada, zásilka Komentáře ke slovu remitence . » přidat nový komentář Zatím žádné komentáře Hlavní dělení RS zná čtyři základní formy nemoci: relaps-remitentní, sekundárně progresivní, primárně progresivní a relabující-progresivní. Mezi záchvaty mohou symptomy zcela vymizet, avšak i přesto často přetrvávají, zejména v případě pokročilejších stádiích nemoci, neurologické potíže Remitence jsou finanční a jiné prostředky zasílané migranty ze země zaměstnání zpět do země původu. Pro rozvojové země jsou druhým nejvýznamnějším zdrojem kapitálu hned po přímých zahraničních investicích. Remitence lze rozdělit na rodinné a kolektivní. Rodinné jsou ty, které migranti posílají svým rodinám, avšak nemusí se jednat pouze o finance, ale i o. RELAPS - REMITENTNÍ (REMITENTNÍ - RELABUJÍCÍ; RR) je nejčastějším typem RS, který postihuje cca 85% pacientů s roztroušenou sklerózou. Název značí, že se střídají období relapsů (ataka, znovuobjevení příznaků, znovuvzplanutí nemoci) a remisí (klidové období, návrat k původnímu fungování)

remitence - ABZ.cz: slovník cizích slo

relaps remitentní, sekundárně progresivní, primárně progresivní, relabující progresivní. Většina případů roztroušené sklerózy mívá zpočátku remitentní průběh, kdy dochází k postupnému střídání atak a remisí. Toto období může trvat roky, přičemž po vyčerpání nervového systému dochází k úbytku atak. Relaps-remitentní forma. Jedná se o nejčastější typ a zároveň klasickou počáteční fázi roztroušené sklerózy. Základním projevem je takzvaná ataka, což je náhle vzniklé postižení nervového systému, které trvá bez přestání déle než 24 hodin Roztroušená skleróza je onemocnění centrálního nervového systému, které zahrnuje mozek, míchu a zrakové nervy. Podstata nemoci je u všech lidí podobná, ale její průběh a příznaky se liší od člověka k člověku. Prozkoumejte podobnosti a rozdíly mezi relaps-remitentní a primárně progresivní formou roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza - Wikipedi

Přechod relaps remitentní formy roztroušené sklerózy (RRRS) do sekundárně progresivní (SPRS) provází postupné zhoršování neurodegenerativních procesů a disability. To může mít celou škálu neurologických projevů 1) Ocrelizumab je hrazen u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS) se známkami nepříznivé prognózy onemocnění, u kterých došlo navzdory léčbě nejméně jedním lékem první linie k rozvoji alespoň jednoho středně těžkého nebo těžkého relapsu Relaps-remitentní forma je zdaleka nejčastější formou roztroušené sklerózy (týká se 75-85 % nemocných roztroušenou sklerózou). Jak již její samotný název napovídá, je pro ni typické střídání vzplanutí onemocnění a období, kdy nemoc není aktivní (remisí) Choroba, která probíhá formou opakovaných relapsů (čili atak), se označuje jako relaps-remitentní. Nemoc může mít od propuknutí i pomalý plíživý průběh, jde o tzv. primární progresi. Pomalé zhoršování stavu také někdy nasedá na atakovitý průběh, se kterým se pacient potýká několik let, jde o tzv. sekundární. relaps remitentní RS byla dvě identická klinická hodnocení OPERA I a II, do kterých bylo zařaze-no celkem 1656 pacientů s relaps remitentní RS. Studie trvaly 96 týdnů a byla srovnávána účinnost i bezpečnost mezi okrelizumabem v dávce 600 mg každých 24 týdnů a interferonem beta 1a aplikova - ným 3× týdně podkožně

V relaps-remitentní fázi o sobě dává nemoc vědět ve formě tzv. atak, které můžeme popsat jako období, kdy člověk pociťuje projevy roztroušené sklerózy. Vzhledem k tomu, že roztroušená skleróza postihuje různé části mozku a míchy a způsobuje v nich zánět, mohou se projevy ataky u každého člověka lišit. Mezi. Relaps-remitentní fáze nemoci je totiž nejlépe ovlivnitelná léčbou a při poskytnutí včasné odborné péče je tak šance předcházet zhoršení nemocí s vidinou co nejvíce plnohodnotného života, vysvětluje prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc., vedoucí Centra pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK. O úrodě malin rozhoduje řez ve správný čas. Irena Forejtová. Nádherně voní a ještě lépe chutnají. Kam je zasadit, kdy sklízet a řezat, bývá pro zahrádkáře mnohdy neřešitelným rébusem. Pár rad vám pomůže hádanku rozluštit

Světový den roztroušené sklerózy: seznamte se s webem pro

Evroá komise z rozhodnutí Evroé lékové agentury (EMA) 26. března 2021 schválila k použití ofatumumab (Kesimpta, Novartis). Jde o léčivý přípravek určený pro pacienty s aktivní relaps‑remitentní formou roztroušené sklerózy (RR RS) ve formě subkutánních injekcí v předplněném peru pro domácí aplikaci Ocrelizumab byl schválen k léčbě relaps-remitentní RS Evroou lékovou agenturou (EMA) 8.1.2018. Na tomto podkladě byla schválena úhrada Státním úřadem pro kontrolu léčiv (SÚKL) 1.11.2018. Na základě tohoto rozhodnutí je ocrelizumab hrazen u pacientů s relabující-remitentní RS se známkami nepříznivé prognózy.

Přechod z relaps-remitentní fáze do sekundárně progresivní. Roztroušená skleróza je onemocnění mnoha tváří a v průběhu času se proměňuje. Nejčastější formou je relaps-remitentní , která může přejít do sekundárně progresivní fáze (nazývána také jako chronicky progresivní forma (SPRS). 1 Zatímco pro první. relaps-remitentní fáze. Léčba RR-RS zahrnuje jednak léčbu akutní ataky, jednak dlouhodobou léčbu s cílem snížit počet a závažnost atak a oddálit trvalé neurolo-gické postižení. Léčba akutní ataky roztroušené sklerózy Standardním postupem je podání methylpred-nisolonu v dávce 3-5 gramů během 3-7 dnů intra Remitence jsou materiální, nebo nemateriální prostředky, které cirkulují mezi původní a hostující komunitou. Remitence se staly velice důležitou součástí rozvoje pro země, kde je hospodářská, politická nebo jiná krize. Remitence zvyšují investice do lidského kapitálu, vzdělávání, zdravotnictví a mohou ovlivnit vzorce sociální stratifikace, prestiž, mocenské. Horečka remitentní - rozdíly mezi ranní a večerní teplotou jsou velké (≥ 2 °C), ranní teplota přitom nedosahuje normálních hodnot; revmatická horečka, virózy Horečka intermitentní - rozdíly mezi teplotou ráno a večer jsou ještě větší, ranní teplota klesá pod 37 °C; seps 1. poukázaný peněžní obnos, úhrada, zásilka; 2. vzdorovitost, odpo

Nejužitečnější slovník češtiny na světě: skloňování, časování, významy, synonyma, ukázkové věty Relaps-remitentní fáze. Nejběžnější formě roztroušené sklerózy, která se na počátku nemoci vyskytuje až u 85 % lidí s touto diagnózou, se říká relaps-remitentní. Tato fáze je typická obdobím atak (odborně relapsů), kdy člověk pociťuje projevy nemoci 'remittance' přeloženo v bezplatném českém slovníku, mnoho dalších překladů česk remitentní fáze onemocnění. Tento akutní zánětlivý proces je spojený s poruchou HEB, kterou můžeme detekovat pomocí gadolinia na MRI. Axonální ztráta, pokud překročí práh funkční kapacity mozku, je aso-ciována s trvalým neurologickým deficitem. Frek-vence a tíže nových relapsů a počet destruovanýc 'remitentní' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglicky bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation shar

Nemoc několika tváří | Johairstar magazín

Translation for 'remitentní' in the free Czech-English dictionary and many other English translations potíží. Většina pacientů trpí relabující remitentní formou RS (85-90 %), která se dělí do dalších podskupin: 1. remitentní - ataky neurologické symptoma-tologie se střídají s obdobím remise, která může trvat i mnoho let. Po odeznění prvních atak nemusí být přítomen žádný neurologic-ký deficit 2 Relaps-remitentní fáze Nejběžnější formě roztroušené sklerózy, která se na počátku nemoci vyskytuje až u 85 % lidí s touto diagnózou, se říká relaps-remitentní. Tato fáze je typická obdobím atak (odborně relapsů), kdy člověk pociťuje projevy nemoci Relaps-remitentní forma roztroušené sklerózy je charakterizována atakami onemocnění, které . jsou podmíněny autoimunitním zánětem CNS. V důsledku atak může v čase narůstat disabilita aocházet tak ke klinické progresi onemocnění. d Biologická terapie (DMD) umožňuje snížit aktivit

2

Remitentní RS (také se jí říká střídavá - periodická) Je to nejběžnější forma RS (trpí jí 80 % pacientů). Symptomy jsou velice silné po dobu několika dní a později na několik týdnů (čtyři až osm) zase poleví. Přibližně polovina pacientů trpící tímto typem RS má poměrně lehké symptomy Relaps-remitentní forma [upravit | editovat zdroj] - počáteční fáze RS u většiny pacientů. Choroba se projevuje relapsy neboli atakami (ataka = náhle vzniklý neurologický příznak(y), který trvá bez přestání déle než 24 hod.), které se střídají s následnou úpravou příznaků = remisí Podle odborníků zhruba 85 procent pacientů postihuje tzv. relaps - remitentní forma roztroušené sklerózy, kdy dochází k opakovanému střídání symptomů nemoci a klidového období. Naproti tomu se asi 10 procent nemocných potýká s primárně progresivní formou, kdy po nástupu prvních příznaků nenásleduje klidové období.

Remitence - Wikipedi

Relaps - remitentní RS charakterizována jasným neurologickým zhoršením (atakou), po kterém následuje úplná úzdrava nebo úzdravaneúplná v období mezi atakami neurologický deficit nenarůstá pozn. 42% atak zanechá trvalé následky Havrdová a kol.,201 Klinickou manifestaci nemoci, kterou popsali Devica s Gaultem, však lékaři pozorují pouze u 10 % pacientů. Ve většině případů má totiž Devicova nemoc relaps remitentní průběh, kdy mezi jednotlivými atakami, které postihují zrakový nerv a míchu, může uplynout několik týdnů, ale klidně i několik let. Výsky Přibližně 85 % pacientů postihuje relaps-remitentní forma, kdy dochází k opakovanému střídání příznaků nemoci a klidového období.Naproti tomu asi desetina nemocných se potýká s primárně progresivní formou, kdy po nástupu prvních příznaků nenásleduje klidové období a u pacientů se postupně prohlubuje a narůstá invalidita, vysvětluje profesorka Eva.

Druhy roztroušené sklerózy - Život s RS Roztroušená

 1. Relaps-remitentní roztroušená skleróza (RR RS) probíhá jako střídání období s příznaky (ataka, relaps) s obdobími relativního klidu, kdy je nemocný bez příznaků (v remisi). Nelze předem předpovědět, kdy přijde ataka a jak bude závažná, jaké bude mít příznaky
 2. Roztroušená skleróza je onemocnění centrálního nervového systému, které zahrnuje mozek, míchu a zrakové nervy. Podstata nemoci je u všech lidí podobná, ale její průběh a příznaky se liší od člověka k člověku. Prozkoumejte podobnosti a rozdíly mezi relaps-remitentní a primárně progresivní formou roztroušené.
 3. Relaps-remitentní dovolená . Podle Národní společnost pro roztroušenou sklerózu , relaps-remitentní formou jenejběžnější typ RS , když je to zpočátku diagnostikována . U tohoto typu existují období remise , nebo parciální remise , mezi vzplanutí . Při vzplanutí , trpí zkušenosti akutní pokles neurologických funkcí
 4. Ampapa R. Možnosti perorální léčby relaps-remitentní roztroušené sklerózy. Farmakoterapie 2018. 14 (3):326-329. Roztroušená skleróza (RS) je chronické autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému (CNS), které je charakterizované zánětlivým procesem, demyelinizací a neurodegenerativními změnami. V.
 5. KLINICKÉ ZKOUŠKY TECFIDERY PŘED REGISTRACÍ. Přípravek Tecfidera snižuje počet atak u pacientů s relaps-remitentní RS. V hlavní studii zahrnující 1234 pacientů, bylo výrazně méně pacientů, kteří na tomto léku zaznamenali v průběhu dvou let ataku (27 %) ve srovnání se skupinou pacientů, kteří užívali placebo (neúčinnou látku) - 46 %

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA: příčiny, příznaky a léčba - Vitalia

Relaps - remitentní RS charakterizována jasným neurologickým zhoršením (atakou), po kterém následuje úplná úzdrava nebo úzdrava neúplná v období mezi atakami neurologický deficit nenarůstá pozn. 42% atak zanechá trvalé následky Havrdová a kol.,201 Vzhledem k tomu, že každá část mozku se specializuje na jinou činnost, jsou příznaky roztroušené sklerózy různé. Má formy onemocnění: relaps remitentní, sekundárně progresivní, primárně progresivní a relabující - progresivní. Mezi záchvaty mohou symptomy zcela vymizet, často však přetrvávají neurologické potíže Diagnostika. Obecně je diagnóza CNS vaskulitidy velmi vzácná (< 1-3%), současně ale také, např. v případě PACNS, extrémně obtížná. Pomýšlet na ni lze u převážně mladších nemocných (s výjimkou velkobuněčné arteritidy) s absencí tradičních vaskulárních rizikových faktorů, projevy/anamnézou systémového.

Příznaky RS Roztroušená skleróza - Aktivní život s

 1. Orálně podávaný lék Aubagio (účinná látka teriflunomid), který užívají pacienti s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RR-RS), může zkreslovat laboratorní výsledky při zjišťování hladiny vápníku v krvi
 2. Rozhodně to v praxi nevypadá tak, že budete moci vysadit léčbu a místo ní nakoupit herinky, kávu a slivovici. Nicméně belgičtí vědci ale určitou souvislost mezi průběhem relaps-remitentní formy (střídání atak s klidovým obdobím) roztroušené sklerózy a výživou opravdu našli
 3. Slibnou se jeví nastupující éra nových perorálních léků na remitentní formu RS i přesto, že v Evroé unii je schválen první zástupce, fingolimod, do II. linie imunomodulační léčby. Představuje bez ztráty účinnosti možnost switch-in pro nemocné léčené natalizumabem s triádou rizik pro vznik PML
 4. Do studie bylo zařazeno celkem 273 pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou. Z nich 101 bylo léčeno GA, 93 subkutánním IFNβ a 79 nízkou týdenní dávkou IFNβ, a to kontinuálně po dobu pěti let
 5. V daném souboru bylo 1 296 jedinců s remitentní‑relabující a 318 s primárně progresivní formou, přičemž dvě třetiny, respektive zhruba polovinu tvořily ženy, medián věku činil 42, respektive 52 let, trvání choroby 7,9, respektive 3,4 roku a medián hodnoty skóre disability EDSS 3, respektive 4,5
 6. CBD a roztroušená skleróza, Konopný Táta. Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění bílé hmoty centrální nervové soustavy. Vede ke ztrátě myelinu = tukový obal axonů (to je výběžek nervové buňky sloužící k přenosu vzruchů mezi neurony či mezi neurony a jinými buňkami, např. svalovými) a následně k samotnému rozpadu axonů

Formy roztroušené sklerózy: společné znaky a rozdíl

Relaps. Crohnova choroba neboli morbus Crohn je chronický autoimunitní zánět trávicí trubice (nejčastěji v oblasti tenkého či tlustého střeva), pro jehož průběh je typické střídání fází akutního vzplanutí nemoci s klidnými neboli remisními obdobími, kdy je pacient až na některá omezení schopen vést běžný život Cílem sympozia o roztroušené skleróze na červnovém 5. kongresu European Academy of Neurology bylo zdůraznění potřeby časné diagnózy onemocnění včetně té formy, která začíná již v dětském věku, ale i postupy, jak rozeznat přechod remitentní‑relabující formy do sekundárně progresivní roztroušené sklerózy a včas předcházet rozvoji disability Lemtrada je léčivý přípravek určený k léčbě relaps remitentní roztroušené sklerózy u dospělých. Tato nemoc postihuje nervy, u kterých je zánětem zničen ochranný obal obklopující nervové buňky. Relaps remitentní znamená, že pacient má ataky (relapsy, stavy zhoršení) mezi obdobími zlepšení stavu (remise) U relaps-remitentní formy je účinnost rovněž významná. Ocrelizumab je hrazen také u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou se známkami nepříznivé prognózy onemocnění, u kterých došlo navzdory léčbě nejméně jedním lékem první linie k rozvoji alespoň jednoho středně těžkého nebo těžkého relapsu

PROFI Medicín

Většina lidí s RS má recidivující-remitentní průběh onemocnění. Prožívají období nových příznaků a potíží, které se objevují z ničeho nic během několika dnů nebo týdnů. Po těchto relapsech následují klidná období remise onemocnění, která mohou trvat měsíce nebo dokonce roky Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení s paralelními skupinami, hodnotící dávkování ke zjištění účinnosti a bezpečnosti šesti měsíčního podávání ofatumumabu u pacientů s relabující remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS) doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. OK. LX211-1 Relaps-remitentní fáze. Relaps-remitentní fáze roztroušené sklerózy je nejčastější forma, která se vyskytuje až u 85 % lidí s touto diagnózou. Pro tuto fázi je typické období atak (odborně relapsů), kdy člověk pociťuje projevy nemoci. Ataka trvá vždy více než 24 hodin, ale u většiny případů i několik dní Relaps-remitentní RS je její nejčastější variantou, pro kterou je určena většina v současnosti dostupných léků. Léky relaps-remitentní RS se dělí na základní a eskalační linii. Okrelizumab je nová monoklonální protilátka, která patří mezi léky eskalační linie relaps- -remitentní RS a zároveň jako první lék. Mezinárodní studie pod vedením českého neurologa Tomáše Kalinčíka, recentně publikovaná v prestižním časopisu Lancet, se zabývala účinností terapie alemtuzumabem v porovnání s léčbou natalizumabem, fingolimodem a interferonem beta u relabující-remitentní formy roztroušené sklerózy (RS)

Relaps-remitentní fáze; Nejběžnější formě roztroušené sklerózy, která se na počátku nemoci vyskytuje až u 85 % lidí s touto diagnózou, se říká relaps-remitentní. Tato fáze je typická obdobím atak (odborně relapsů), kdy člověk pociťuje projevy nemoci remitentní fázi nemusí mít velký klinický dopad. ýasem a s přibývajícími lézemi může axonální ztráta řídit klinický vzhled roztroušené sklerózy. Přeměna z fáze relaps-remitentní na sekundárně-progresivní nastává ve chvíli, kdy je mozková kapacita vyþerpána kompenzova Remitentní horečka - během dne kolísá o více jak 2 °C, ale nikdy nedosáhne normální tělesné teploty - těžké infekce. Intermitentní horečka - vysoká horečka se během dne střídá s normální až subnormální teplotou. Návratná horečka - pravidelně se střídají periody dnů s horečkou s obdobími dnů bez.

OCREVUS, 300MG INF CNC SOL 1X10ML, Státní ústav pro

Relaps remitentní RS Praha. PDF. VIDEO. RS help - 4. DÍL. CVIČENÍ PO JÍZDĚ AUTEM . Pokud jezdíte autem často, zejména když se jedná o delší cesty, je vhodné zařazovat pravidelné přestávky v jízdě a trochu své tělo protáhnout. Gabriel. Relaps remitentní RS Teplice. PDF. VIDEO Remitentní - relabující: Je nejčastější formou a nemoc jí obvykle začíná. Trvá i několik let a je provázena atakami. Většina nemocných zprvu nemá velké problémy a nemá potřebu navštívit lékaře, přitom včasná diagnóza a zahájení léčby mají zásadní vliv na další průběh nemoci. Prodělané ataky střídá.

Sekundárně progresivní forma - i roztroušená skleróza se

Relaps-remitentní, tedy nejčastější forma onemocnění, se projevuje právě atakami, mezi kterými je různě dlouhé období bez zdravotních obtíží. Tomuto období klidu se říká remise. Musíme ale pamatovat, že podle výzkumů nemoc nikdy nespí, proto je třeba se o sebe řádně starat a dodržovat ozdravný režim i když. Roztroušená skleróza (RS, sclerosis multiplex) je autoimunitní onemocnění bílé hmoty CNS, které vede ke ztrátě myelinu v zánětlivých ložiscích a k difúzní ztrátě axonů.Začíná nejčastěji mezi 20. a 30. rokem, ale může se objevit již v dětském věku.Postihuje muže i ženy v poměru 1:2, což se vysvětluje hormonálními vlivy na imunitní systém Relaps remitentní forma: U této formy se pravidelně střídají etapy atak s etapami remisí. Tato forma je u nemocných nejvíce zastoupena. Ataka trvá týdny až měsíce, po ní dochází k částečné až úplné remisi, která trvá až několik desítek let

Biologická léčba roztroušené sklerózy - je vhodná i pro

• pacientů s relaps-remitentní formou roztroušené sklerózy se dvěma nebo více relapsy v posledních dvou letech. • pacientů se sekundárně progresivní formou roztroušené sklerózy, u aktivního onemocnění projevujícího se relapsy. 4.2 Dávkování a způsob podán Průběh onemocnění může být různý, ale z většiny případů má pacient tzv. remitentní průběh, kdy se střídají období atak a remisí, a až dojde k vyčerpání zásob nervového systému, tak se dostává do fáze chronické progrese, tzn., že pacient už netrpí ataky, ale snižuje se hybnost a mobilita V začátku jsou přitom často jedinými signifikantními příznaky značná únava, zhoršená schopnost soustředění, zapomnětlivost a výkyvy nálad. Přibližně 85 % pacientů postihuje relaps-remitentní forma roztroušené sklerózy, kdy dochází k opakovanému střídání příznaků nemoci a klidového období Společnost Synthon v roce 2016 úspěšně dokončila decentralizované postupy pro glatiramer-acetát 20mg/ml, což je terapeuticky rovnocenná verze originálního léčivého přípravku Copaxone ® pro léčbu Relaps remitentní (RR) formy roztroušené sklerózy v Evropě

Roztroušená skleróza, nemoc několika tváří - Havas Prague

Tyto léky se nasazují při selhání léků první volby. Z původní terapie je pacienty na léčbu druhé volby možno převést při vysoké aktivitě nemoci (tzn. alespoň 2 ataky během 12 měsíců) a vývoji nálezu na MRI. S úspěchem je tato léčba užívána u relaps-remitentní form Nejčastější formou roztroušené sklerózy je tak zvaná relaps-remitentní, u které se střídají ataky (relapsy) a klidová období (remise). Jelikož roztroušená skleróza postihuje jakoukoli část mozku a míchy a způsobuje v nich zánět, projevy ataky mohou být různorodé

Relaps-remitentní forma Život v hlavní rol

Nemoc několika tváří - Epochaplus

O úrodě malin rozhoduje řez ve správný čas - Abecedazahrady

Ofatumumab schválen pro aktivní relaps‑remitentní

Ocrevus eReS tým ČR - organizace na podporu pacientů s

 1. Dovolujeme si Vás pozvat na ŠKOLENÍ PRIMÁŘŮ NEUROLOGIE I 2021, 15. - 16. června 2021 , Hotel Port, Doks
 2. •dosud nejefektivnější lék pro remitentní RS •NÚ: vznik PML 1/1000. Natalizumab mechanismus účinku a4integrin ‐very late activation antigen VLA‐4.
 3. Pro identifikaci pojištěnců s relaps remitentní roztroušenou sklerózu (RRRS) bude na pracovišti se Zvláštní smlouvou při vykazování LP Ocrevus použitý signální kód s nulovou bodovou hodnotou. Pro identifikaci pojištěnců

Přechod z relaps-remitentní fáze do sekundárně progresivní

 1. Gilenya (Fingolimod ) Fingolimod je první perorální lék pro léčbu remitentní roztroušené sklerózy. Jde o první modulátor sfingosin-1-fosfátového (S1P) receptoru, který se váže na S1P receptor na lymfocytech a cestou snížení jeho exprese brání lymfocytům opustit lymfatickou tkáň a dostat se do cirkulace
 2. Ve 20. století se výrazně rozšířil původní koncept monofázického syndromu na převážně relaps remitentní onemocnění i s dalšími klinickými projevy mimo zrakové nervy a míchu, např. s postižením mozkového kmene. Právě pro rozšíření klinického obrazu se v roce 2007 publikovala kritéria také pro onemocnění ze.
 3. Krasulová E, Havrdová E. Léčba relaps-remitentní roztroušené sklerózy. In: Neurol.pro praxi 2008/9(4):218-222. Krasulová E, Havrdová E. Současná léčba relaps-remitentní roztroušené sklerózy a perspektivy do budoucna. In: Klinická farmakologie a farmacie 2008/1(22):23-29
 4. Relaps Remitentní forma (RR) Obvykle u mladých lidí. Symptomy se zhoršují během atak a nejhorší bývají několik dnů poté. Střídání atak a remisí trvá přibližně 5 -15 let. (5) Obrázek 1 Relaps remitentní form
 5. Přirozený průběh onemocnění a individuální klinická manifestace jsou velmi variabilní. Asi 85 % pacientů má v první fázi onemocnění průběh atakovitý neboli relabující remitentní a bez léčby se během 20 let 80 % z nich dostane do fáze sekundárně progresivní roztroušené sklerózy (SPRS) [1]
 6. Translation for 'remittance' in the free English-Czech dictionary and many other Czech translations
 7. postihuje relaps-remitentní forma roztroušené sklerózy, kdy dochází k opakovanému střídání příznaků nemoci a klidového období. Naproti tomu asi 10 % nemocných se 38! OSOBNOSTNÍ ROZVOJ. 39 potý ká s primárně progresivní formou, kdy po nástupu prvních příznaků nemoci nená
Magnetická rezonance a kojení, magnetická rezonance a