Home

Národní registr novorozenců

Národní registr reprodukčního zdraví - ÚZIS Č

Národní registr reprodukčního zdraví (NRRZ) se skládá z pěti modulů. Tvoří ho modul asistované reprodukce, novorozenců, potratů, rodiček a vrozených vad.Jde o sloučení Národního registru asistované reprodukce, Národního registru novorozenců, Národního registru rodiček, Národního registru potratů a Národního registru vrozených vad do jednoho systému, který. Národní registr novorozenců verze 033_20201022 2 / 72 Tuto kompletní metodiku sběru dat vydal, na základě § 70 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějšíc Závazné pokyny NZIS Národní registr novorozenců 3 / 24 1. Platná legislativa pro Národní registr novorozenců (NRNAR) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů Národní registr novorozenců Závazné pokyny NZIS 003_20120701 2 / 26 Tyto závazné pokyny vydal, na základě pověření MZ dle § 70 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého nám. 4, P.O.BOX 60, 128 01 Praha nÁrodnÍ registr novorozencŮ Na základě zmocnění § 67d zákona č. 260/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zřizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen MZ ČR) Národní registr novorozenců, který je součástí Národního zdravotnického informačního systému (dále jen.

Národní registr novorozenců. informace k registru . Prefix nrnar: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrnar: označuje národní registr novorozenc. Národní registr novorozenců. V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci matky a novorozence (rodné číslo); údaje související se zdravotním stavem matky a novorozence, a to porodní údaje, zdravotní stav novorozence a léčba, údaje o zdravotním stavu při jejich propuštění ze zdravotnického.

Národní registr endoprotéz kyčelního kloubu jako zrcadlo léčby vývojové dysplazie kyčle u novorozenců National Register of Joint Replacement Reflecting the Treatment of Developmental Dysplasia of the Hip in Newborns M. ZÍDKA1,2, V. DŽUPA 2 1 Ortopedické oddělení CLPA-Mediterra, Prah Národní registr reprodukčního zdraví - vrozené vady prozatím plně nepokrývá onemocnění diagnostikovaná ve screeningu. Národní registr hrazených screeningu sluchu novorozenců představuje tříúrovňový model vyšetřování, první úroveň předsta Národní registr novorozenců (NRNAR) Národní registr vrozených vad (NRVV) Národní registr dokonaných sebevražd (NRSEB) Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (NRUSL) Přílohy. Věstník 14-2001.zip (4,01 MB

Sbíraná data o porodu, zdraví a úmrtí novorozenců v ČR a v zahraničí Publikováno 30. srpna 2014 / Zařazeno do tématu Analýzy / Štítky ČSÚ EURO-PERISTAT mimoklinický porod Německo perinatální úmrtnost porod doma QUAG sběr dat ÚZIS . V uplynulých týdnech proběhla českými médii debata o porodech mimo zdravotnická zařízení •Národní registr novorozenců •Funkční od r. 2001, navazuje na Informační systém o rodičce, provozovaný ÚZIS ČR od roku 1991. Obsahuje cca 2,7 mil. záznamů •Národní registr potratů •Funkční od r. 1960, elektronicky data k dispozici od 1994. Obsahuje cca 1,1 mil. záznamů •Národní registr vrozených va

  1. 26 Aplikační komponenta Národní registr novorozenců (NRNAR) Národní registr novorozenců - součást národního registru reprodukčního zdraví (NRRZ) 27 Aplikační komponenta Národní registr asistované reprodukce (NRAR) Národní registr asistované reprodukce - součást národního registru reprodukčního zdraví (NRRZ).
  2. Národní registr novorozenců. Pro potřeby vedení Národního registru novorozenců poskytuje do NZIS informace každé zdravotnické zařízení, které provedlo porod případně poporodní ošetření rodičky a novorozence,a to v rozsahu
  3. Národní registr asistované reprodukce (NRAR) - je součástí registru NRRZ Národní registr novorozenců (NRNAR) - je součástí registru NRRZ Národní registr potratů (NRPOT) - je součástí registru NRRZ Národní registr rodiček (NRROD) - je součástí registru NRR
  4. - Národní registr novorozenců - Národní registr potratů a UPT - NR asistované reprodukce. IS o nemocnosti populačních skupin (Národní zdravotní registry) - 2 - NR nemocí z povolání - NR hospitalizovaných - pracovní neschopnosti - invalidita (úplná, částečná

plný název - DASTA - Datový standard pro předávání

Národní registr reprodukčního zdraví (NRRZ) se skládá z registrů: Národní registr asistované reprodukce (NRAR), Národní registr novorozenců (NRNAR), Národní registr potratů (NRPOT), Národní registr rodiček (NRROD) a Národní registr vrozených vad (NRVV) novorozenců (NRNAR), Národní registr potratů (NRPOT), Národní registr rodiček (NRROD) a Národní registr vrozených vad (NRVV). Údaje sbírá na základě hlášení zdravotnických zařízení; formuláře pro tato hlášení jsou k dispozici na podstránkách k jednotlivým registrům. V případ Národní registr novorozenců (NRNAR) Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve (NROVDK) Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství (NRPATV) Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) Národní registr potratů (NRPOT Národní registr kardiovaskulárních intervencí. informace k registru. popis v DS. Národní registr rodiček. informace k registru. popis v DS. Národní registr novorozenců. informace k registru. popis v DS. Národní registr potratů. informace k registru. popis v DS. Národní registr asistované reprodukc Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - Národní registr reprodukčního zdraví (NRRZ) (Národní registr novorozenců (NRNAR); Národní registr potratů (NRPOT); Národní registr rodiček (NRROD)). Počty novorozenců se v datech ČSÚ a ÚZIS liší. ČSÚ sleduje obyvatelstvo České republiky, tedy občany ČR včetně.

Národní zdravotní registry [upravit | editovat zdroj]. Národní zdravotní registry jsou stanoveny zákonem a sdružují statistické údaje o vybraných onemocněních. Účelem je sledovat incidenci, vývoj, příčiny a následky onemocnění spolu s propojením s ekonomickými a sociálními ukazateli. Umožňují také analýzu zdravotního stavu obyvatelstva České republiky a. Národní registr novorozenců (NRNAR) Do roku 2014 Národní registr potratů (NRPOT) Do roku 2014 Národní registr rodiček (NRROD) Do roku 2014 Národní registr vrozených vad (NRVV) Do roku 2013 Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí (NRKOI Národní registr hospitalizovaných Národní registr reprodukního zdraví (sluující registr /Národní registr -rodiek, novorozenců, vrozených vad, potratů a asistované reprodukce) Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí (sluující registr/Národ ní kardiochirurgický registr a Národní registr. NRNAR Národní registr novorozenců NRNP Národní registr nemocí z povolání NROD Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů NRPOT Národní registr potratů NRPZS Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb NRPZS Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb.

Registry - Zákony pro lid

Věstník 14/2001 - Ministerstvo zdravotnictv

Český národní registr dárců dřeně kteří se soustřeďují na úseku nedonošených a patologických novorozenců. Novorozenci se závažnými vrozenými vadami, s těžkými poruchami poporodní adaptace a děti vážící méně než 1 500 g patří na jednotku intenzivní a resuscitační péče Neonatologického oddělení. Národní registr reprodukčního zdraví (slučuje 5 dosavadních registrů: rodiček, novorozenců, vrozených vad, potratů, asistované reprodukce) Jejím duchovním otcem je šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Obava z Velkého bratra má svoji legitimitu. Než nechat naši práci takto atakovat, nebudou. Ve druhé etapě ELSPAC byly zjišťovány podrobné anamnestické údaje o rodičce a shromažďována objektivní data o zdravotním stavu během těhotenství, při porodu a o novorozenci. Četné dílčí výsledky studie ELSPAC potvrdily, že kouření žen v těhotenství nepříznivě ovlivňuje průběh těhotenství a vývoj plodu Nejčastější dětská jména v České republice 1999-2007. Nejčastější jména dětí v lednu 2006. Nejčastější jména dětí v lednu 2005. Nejčastější jména dětí v lednu 2004. Nejčastější jména dětí v lednu 2003. Nejoblíbenější jména našich dětí v lednu roku 2001. Odkaz [nové okno

Sbíraná data o porodu, zdraví a úmrtí novorozenců v ČR a v

Národní registr novorozenců Národní registr vrozených vad Registr lékařůzubních lékařůa farmaceutů. TĚHOTNÝCH ŽEN A NOVOROZENCŮ Důsledky COVID-19 u těhotných žen a novorozenců: Globální registr žen postižených COVID-19 v těhotenství a jejich novorozenců, porozumění přirozenému vývoji za účelem poskytnutí vhodné léčby a prevence PAN-COVID PIS v5.2 29th June 2020 IRAS 282655 (England), 285220 (Scotland)_CZEC

Ukazatele v porodnictví a pediatrii - Regionální

Národní registr potratů Centrální registr vodoprávní evidence • Vyhláška č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o. Národní registr novorozenců. pokyny k vyplnění . popis v DS . Národní registr vrozených vad. pokyny k vyplnění.

Národní registr novorozenců (NRNAR) (Novorozenecké oddělení) Národní registr potratů (NRPOT) (Gyn-por. oddělení) Národní registr úrazů (NRU) (chirurgicko-SEZNAM PŘÍJEMCŮ OÚ 3/3 Nemocnice ve Frýdku-Místku, IČ: 00534188 Tel.: +420 558 415 111 - spojovatelk Vývojová dysplazie kyčelního kloubu. U dysplazie kyčelního kloubu (kyčelní dysplazie, dysplasia coxae congenita, vrozená luxace kyčle) jde často o vrozenou malformaci: jamka kyčelního kloubu je příliš malá, případně nedostatečně hluboká. Trpí jí až 4 % novorozenců. V extrémních případech může hlavice kosti.

Národní informační a vzdělávací portál o onkologických onemocněních dětského věku. o projektu; RB se vyskytuje s četností 1 nádor na 18 000 novorozenců za rok. Dvě třetiny nádorů se diagnostikují v prvních 3 letech života, maximum je v prvním a druhém roce věku. Po šestém roce života je RB je velmi výjimečný Disertační práce zkoumá, jak se v České republice mezi lety 1990 a 2010 proměnily vzorce rození dětí mimo manželství a jaký dopad měla tato změna na nerovnosti ve zdraví novorozenců podle rodinného uspořádání Národní registr novorozenců V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci matky a novorozence (rodné číslo); údaje související se zdravotním stavem matky a novorozence, a to porodní údaje, zdravotní stav novorozence a léčba, údaje o zdravotním stavu při jejich propuštění ze zdravotnického. Získání adekvátního informovaného souhlasu od potenciálních účastníků výzkumu je významné výzva pro výzkum závislý na biobankách. Chcete-li zachovat důvěru a podporu veřejnosti, je to tak je důležité zavést informovaný rozhodovací proces pro sběr a používání biospecimeny shromážděné v klinických podmínkách • Národní registr novorozenců (NRNAR) • Národní registr vrozených vad (NRVV) • Národní registr potratů (NRPOT) • Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (RLZF) • Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (NRUSL).

V rámci tohoto projektu budou nově realizovány Národní registr poskytovatelů, Národní registr zdravotnických pracovníků, Národní registr úrazů, Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve, Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství Registry NZIS Národní onkologický registr (NOR) Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Národní registr reprodukčního zdraví (NRRZ - slučující registr /Národní registr - rodiček, novorozenců, vrozených vad, potratů a asistované reprodukce) Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí (slučující registr/Národní kardiochirurgick NRPATV - Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství Otevřít katalog Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity Národní registr reprodukčního zdraví (NRRZ) se skládá z pěti modulů. Tvoří ho modul asistované reprodukce, novorozenců, potratů, rodiček a vrozených vad.Jde o sloučení Národního registru asistované reprodukce, Národního registru novorozenců, Národního registru rodiček, Národního registru potratů a Národního. Novorozenců PCIP Specializované registry a prac. Evidence-based - Uses published research literature Variations in outcomes for targeted intervention - Use data to identify Národní koordinátor České Neonatologické Sítě Zástupce výboru Čneo

Otvírá se tak možnost využít povinné statistické hlášení k vytvoření národní databáze rizikových novorozenců. Zaznělo více souhlasných názorů ze strany členů výboru. Otázkou zůstává, přes který subjekt databázi provozovat. Přes ČNeoS, ÚZIS nebo Registr na Masarykově univerzitě. 5 Sekce neonatologická, č. 59. Více informací získáte po přihlášení. Kontakty na neonatologická pracoviště. Perinatologická centra intenzivní a intermediární péče zde; Seznam porodnic oblast Morava zde; Seznam porodnic oblast Čechy zde; Požadavky na personální zabezpečení novorozeneckých oddělení najdete zde.. Možnosti dalšího vzdělávání sester na. Klasifikace podle ICCC: IV.a (Neuroblastoma and ganglioneuroblastoma). Definice. Neuroblastom (NBL) je typický embryonální nádor vycházející nejčastěji z nadledvin nebo z paravertebrálních sympatických ganglií podél celé páteře (nejčastěji v břiše, pak v hrudníku, malé pánvi a na krku) Národní registr novorozenců. www.uzis.cz 14 Význam datového standardu pro NZIS hlášení 104 129 19 350 18,58 porodnice + KÚ 121 20 16,53 Podíl v % Předává data v xml Odhad roku 2007 Celkem Národní registr rodiček. www.uzis.cz 15 Význam datového standardu pro NZIS. ENGERIX-B 10 µg (0,5 ml/dávka) je určen k očkování novorozenců, kojenců a dětí do 15 let. U dětí mezi 10 až 15 roky je možné použít i 20 µg dávku, pokud lze očekávat nízkou úroveň spolupráce očkovaných, protože po dvou dávkách vakcíny o této síle dosáhne vyšší procento očkovanýc

a) Národní registr poskytovatelů a Národní registr zdravotnických pracovníků do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, b) Národní registr úrazů, Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve, Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního. Zákon o péči o zdraví lidu (20/1966 Sb.) byl přijat jako základní právní předpis zdravotnického práva v Československu. Vymezuje povinnosti státu, zdravotnických zařízení i uživatelů zdravotnických služeb a zásady zdravotnické péče. Od roku 1966 až do roku 1990 nebyl ani jednou změněn, od té doby byl upraven mnoha. Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dotační program na mimořádné odměny pro zdravotníky v sociálních službách. 21. 07. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020. Program je zaměřen na vyplacení mimořádných odměn za práci konanou ve ztíženém pracovním prostředí v období od 13. března do 31. května 2020 v souvislosti s epidemií covid-19

470/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a způsob ..

Za pět let před rokem 2015 bylo zaregistrováno v průměru 4 400 novorozenců s ochranným statusem. Tento výpočet vychází ze zvláštního hodnocení dětí narozených v letech 2010 až 2019 z Centrálního registru cizinců. Právo pobytu cizích dětí narozených v Německu zpočátku závisí na jejich rodičích Český národní registr dárců dřeně a nabídku dále doplnily stánky s racionální výživou či zdravotně prospěšnými a relaxačními aktivi-tami. Lucie BALCAROVÁ Pro zdraví své i novorozenců v inkubátorech Klubíčka vlny lidé odevzdávali ve foyer kina symbolicky do vyřazeného inkubátoru. FFoto: Pavel Čempěloto: Pavel.

Video: Národní zdravotní registry - Plzeňský kra

Registry Součástí NZIS jsou registry, které jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu. Účelem registrů je evidence a sledování pacientů s vybranými společensky závažnými nemocemi, vyhodnocování diagnostické a léčebné péče, sledování vývoje, příčin a důsledků těchto onemocnění a stavů a statistická a vědecká. Rychlý kontakt Projektová kancelář Ministerstva zdravotnictví ČR Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 +420 224 971 111 projektova.kancelar@mzcr.cz. Další kontaktní informac Lidovci brojí proti registru pacientů, výhrady mají ochránci dat. Lidovci brojí proti registru pacientů, výhrady mají ochránci dat. 06.10.2011 19:39 Zdroj: ČTK. Senátoři KDU-ČSL nepodpoří zákony o zdravotnických službách i kvůli Národnímu zdravotnímu informačnímu systému, uvedl Ludvík Hovorka (foto). Senátoři se. 1. Plošný screening sluchových vad u novorozenců - kritická místa, potenciální chyby P. Komínek, E. Havlíková, R. Poláčková, K. Zeleník (FN a LF Ostrava) 2. Endoskopie nebo shunt u posthemoragického hydrocefalu? Návrh multicentrické studie. R. Lipina (Ostrava) 3. Národní registry J. Kučera (Praha) 4 společnosti ČLS JEP, člen Národní rady pro včasný záchyt závažných onemocnění MUDr. Hana Škodová Metodičkaprojektu Lékařkanovorozeneckého odd. FN Olomouc Jana Rellová, DiS. Odbornámetodická asistentka projektu Staniční sestra odd.fyziologických novorozenců FN Olomouc MUDr. Viktor Tomek, Ph.D. Člen pracovní skupiny.

Úzis brno - ústav zdravotnických informací a statistiky čr

Registr reprodukčního zdraví - Zdravotní registry - Asseco

TSP online. Důležité je včas dodat potřebné doklady! Výzkum. Výzkum na M realizaci na národní úrovni a vyhodnocení nákladovosti celého projektu, analýza nákladové efektivnosti Smlouvy jsou zveřejněny v registru smluv. • Metodika výběru novorozenců a jejich rodičů kúčasti v projekt Průběh onemocnění COVID-19 u malých dětí v Itálii. Ve čtvrtek 26.3.2020 organizovala EAP telekonferenci s pediatry z Itálie, kteří se starají o děti s COVID-19. Všech 9 pozitivních dětí, které byly hospitalizovány na Dětské klinice v Padově, měly lehký průběh onemocnění, nejčastěji s rýmou, kašlem, zvracením a. SSRI, venlafaxin, mirtazapin a zvýšené riziko vzniku perzistující plicní hypertenze u novorozenců. PhVWP doporučila začlenit riziko vzniku perzistující plicní hypertenze u novorozenců matek, které užívaly zvláště v pozdním stádiu těhotenství antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (tzv Zdroj: Pixabay Přidejte si magazín Lifee.cz na hlavní stránku Seznam.cz Holčička trpí spinální svalovou atrofií I. stupně, nejtěžší formou nemoci, při které postupně začnou ochabovat všechny svaly, i ty, které umožňují polykání a nakonec i dýchání. Děti s touto diagnózou se průměrně dožívají pouze dvou let života

PPT - Rutinní zdravotnické statistiky - z ákladní údaje o

Český národní registr implantátů v urogynekologii. Vítejte na stránce registru implantátů užitých v operativě ženské močové inkontinence a sestupu pánevních orgánů. Cílem našeho registru je celorepublikový audit mapující nejen počty jednotlivých provedených implantací na poli urogynekologie, ale i jejich. na adresu: NCO NZO, Oddělení evidence specializačního vzdělávání a organizace zkoušek, Vinařská 6, 603 00 Brno b) všeobecná sestra v oboru Perfuziologie, biomedicínský technik, biomedicínský inženýr, psycholog, logoped, radiologický fyzik, odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků. 16. -20.8.2021 pracuje Dr. Helena Kadlecová ve své ordinaci Černokostelecká 62, tel 274 772 466, 605 881 157. 23.-27.8.2021 pracuje Dr. Drahomíra Tomíčková na konci chodby u mé ordinace, tel. 281 019 230. 30.8. - 3.9.2021 pracuje Dr. Helena Kadlecová ve své ordinaci Černokostelecká 62, tel 274 772 466, 605 881 157 Národní referenční laboratoř pro herpetické viry, Státní zdravotní ústav, Praha Postexpoziční profylaxe včetně rizikových novorozenců narozených před 28. týdnem těhotenství nebo s porodní hmotností <1000 g, bez ohledu na anamnézu varicely u matky. Mezi indikacemi v SPC není aplikace u těhotných žen uvedena. Dětská klinická psychologie - informace. Elektronické dotazníky a výkazy. Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ. Plán přednáškového cyklu pro psychology zařazené do speciální průpravy v klinické psychologii - jarní a podzimní semestr 2021. Pokyny ke zpracování kazuistiky. PROJEKT - Specializační.

Národní zdravotnický informační systém - Wikipedi

Statistické přehledy kriminality za rok 2021. Analýza stavu a vývojových trendů Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního. Státní rozpočet ČR 2021: Přehledná analýza. Nový rok začal další vlnou virové epidemie, kterou Česká republika zvládá hůře, než její sousedé. Naše vláda počkala, až veřejný zdravotnický systém narazí na svoje limity. Potom zavřela všechny školy a dočasně zakázala některé služby, aby zabrzdila nákazu. VZP dnes vydává mimořádné opatření umožňující nový způsob testování antigenními a PCR testy. Od 1. června 2021 budou mít nově všechny osoby možnost využít 2krát měsíčně preventivní PCR test hrazený z veřejného zdravotního pojištění. Zároveň mají možnost podstoupit v rámci plošného testování 7. Záměna novorozenců v Zemské porodnici (63) Výstava Rudolf Jan: Příběh muže, jehož srdce bilo pro Olomouc. (66) Návštěva Archivu České národní banky v Praze (56) Program Středečníků na 1. čtvrtletí 2018 (57) REgistr KOmunálních Symbolů ČR (92

DASTA - Datový standard pro předávání dat mezi

Provozně-technický úsek. Právní oddělení. Stavebně investiční oddělení. Středisko vědeckých informací. Úsek informačních a komunikačních technologií. Úsek kvality, akreditace a infekční problematiky. Úsek léčebně preventivní péče. Úsek pro ošetřovatelskou péči. Úsek pro vědu, výzkum a grantovou činnost Nejčastější příjmení novorozenců. Nejčastější příjmení novorozenců (nyní) Národní knihovna ČR. Přidat komentář nebo obrázek. Zdroj: Národní knihovna ČR. Přidat komentář nebo obrázek. Jiří Janout (1927-2001) Ing. CSc., docent katedry účetní evidence, práce z oboru. Narozen 5.9.1927 v Bratislavě. d) zákona o zdravotních službách i Národní registr zdravotnických pracovníků. Jak vyplývá z § 76 tohoto zákona, tento registr obsahuje strukturované údaje o zdravotnických pracovnících, včetně hostujících osob a osob, které způsobilost k výkonu zdravotnických povolání získaly mimo území České republiky Výzkumy - Národní registr výzkumů o dětech a mládeži. 1990 a 2010 proměnily vzorce rození dětí mimo manželství a jaký dopad měla tato změna na nerovnosti ve zdraví novorozenců podle rodinného uspořádání. Proměna reprodukčních vzorců a její dopad na zdraví dětí v ČR

Ukazatele v porodnictví a pediatrii - Regionální

Národní strategie elektronického zdravotnictví že klesá podíl novorozenců s nízkou porodnickou hmotností. který umožní Českému národnímu registru dárců kostní dřeně na své náklady postavit nové prostory dle návrhu architektky Evy Jiřičné na již stojící osmipatrové budově Fakultní nemocnice Plzeň Historie bezpečnostních sborů. Úvod. Stránky jsou věnovány historii bezpečnostních sborů, historii trestního práva, kriminalistiky, vězeňství a nakonec i historii dalších příbuzných vědních oborů, což zde chci prezentovat zejména z pohledu mé osobní sbírky, ale také zveřejňováním materiálů, které mi ke.

Nejčastější příjmení novorozenců. Nejčastější příjmení novorozenců (nyní) Národní knihovna ČR. Helena Kubátová. MUDr., vedoucí regionálního registru Českého národního registru dárců kostní dřeně v Českých Budějovicích. Autorka publikací z oboru hematologie, transfuze. Pseudonym:. Doporučený příjem tekutin a evidence-based medicine. Abundant drinking of fluids at any occasion became popular in wealthy society in last decades. It is referred to asserted beneficial health effects, but rationale of these recommendations is disputed in expert environment as hardly traceable and tenable Doporučení Národní imunizační komise (NIKO) pro očkování těhotných žen proti pertusi v ČR, 8.12.2015 Těhotné ženy je doporučeno očkovat jednou dávkou kombinované vakcíny proti pertusi, difterii a tetanu (Tdap, vakcína s tetanickým toxoidem, se snížený Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotních služeb v České republice, bez ohledu na jejich zřizovatele. Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná zdravotnická Holčička, považovaná při svém narození za nejmenší novorozeně na světě, byla po 13 měsících intenzivní léčby propuštěna ze singapurské nemocnice do domácí péče. Když přišla na svět, nevážila o mnoho více než jablko a lékaři nedávali jejímu přežití moc velkou naději. Malá Kwek Jü Süan však dokázala překvapit