Home

Kde se kříží dýchací soustava s trávicí soustavou

- společná část dýchací a trávicí sou stavy - 3 části: - 1. nosohltan (nasopharynx) - 2.ústní část hltanu - kříží se dýchací a polykací cesty - 3.hrtanová část - neúplně uzavřená hrtanovou příklopkou, která se při polykání sklání a brání vniknutí polykaného sousta do dýchací soustavy . JÍCEN (oesophagus je společnou částí dýchací a trávicí soustavy, má tři oddíly: nosohltan (nasopharynx) - ústí do něho choany a oboustranně z boční stěny Eustachovy trubice, spojující nosohltan se středoušní dutinou; ústní část (oropharynx) - kříží se dýchací a trávicí cest

zde se kříží cesta dýchací s cestou trávicí. Jícen; probíhá po levé straně průdušnice a dopravuje potravu do žaludku. A protože kůň má jiné vústění jícnu do žaludku než má člověk, nemůže zvracet! Žaludek; kůň má jednoduchý žaludek, který má obsah 15L. Je vystlán žlaznatou sliznicí narůžovělé barvy Základy anatomie soustavy dýchací, srdečně cévní, lymfatického systému, kůže a jejich derivátů Odděluje se od kmene nervu v místě, kde kříží při vstupu do hrudníku velké tepny. Vpravo odstupuje těsně pod arteria subclavia dextra, vlevo se odděluje níže, jeho klička podbíhá pod arcus aorta a obě vstupují. Je to místo, kde se kříží dýchací soustava spolu s trávicím systémem. Stalo se vám už někdy, že jste při jídle trochu více spěchali a najednou vám zaskočilo? Dobrá duše sedící vedle jistě rychle přiskočila a udeřila vás do zad, pokud na blízku nebyl nikdo, museli jste chvíli kašlat, abyste kousek potravy dostali ven V hltanu se kříží dýchací cesty s trávicí soustavou. Vchod do hrtanu je při polykání uzavřen hrtanovou příklopkou . V hrtanu psa se nacházejí hlasivky , které umožňují štěkání , kňučení a vytí

Dýchací soustava. Jakou barvu mají zdravé plíce? Jaký má objem průměrný zbytkový vzduch u člověka? Kde se kříží dýchací soustava s trávicí? Které onemocnění plic může být způsobeno vysokou nadmořskou výškou? Největší vitální kapacitu plic mají? Plíce se naplní vzduchem až po narození? Vnitřní. V jeho střední části se kříží trávicí soustava se soustavou dýchací a zároveň odsud do středního ucha vede Eustachova trubice, která je zodpovědná za vyrovnávání tlaku. V zadní části nosohltanu se nachází také nosní mandle. Příčiny zánětu nosohltan

Soustavou trávicí 4. Soustavou dýchací 5. Soustavou močová 6.Soustava pohlavní 7. Soustavou žláz s vnitřním vyměšováním 8. Soustavou cévní 9. Soustavou nervová 10. Soustavou smyslová 11. Soustavou kožní o ústní část hltanu - kříží se dýchací a polykací cest Pohybová soustava je soustavou svalovou. Těch se v lidském tele nachází více než 600. Zde se budeme zabývat jejich stavbou, od jedné malé buňky až po ten největší sval našeho těla V jeho střední části se kříží trávicí soustava se soustavou dýchací. Na zadní stěně nosohltanu se nachází nosní mandle. Ústí do něj Eustachova trubice ze středouší. Příznaky zánětu nosohltanu. Zánět nosohltanu začíná většinou jako běžné nachlazení. Pacient je unavený, objevuje se zvýšená teplota, pocity sucha v nose a v krku

Vylučovací soustava Funkce: Vylučovací soustava se soustavou dýchací, trávicí a kůží se podílí na stálého vnitřního prostředí - homeostáza Vylučují produkty metabolismů, nepotřebné látky - CO2, voda, močovina, cizorodé látky Vylučovací ústrojí tvoří ledviny a vývodné cesty močové Ledvin Soustava bývá často úzce spjata se soustavou trávicí a dýchací, ale navazuje na ni i soustava vylučovací.. Evoluce oběhové soustavy Živočichové bez oběhové soustavy. Oběhovou soustavu nemají jednobuněčné organismy podobné živočichům, jako jsou prvoci - u nich. Hltan je společná část dýchací a trávicí soustavy. Tvoří také přechod mezi výše umístěnou ústní dutinou a níže umístěným jícnem a hrtanem zde se kříží cesta dýchací s cestou trávicí. Jícen. probíhá po levé straně průdušnice a dopravuje potravu do žaludku. A protože kůň má jiné vústění jícnu do žaludku než má člověk, nemůže zvracet! Žaludek. kůň má jednoduchý žaludek, který má obsah 15L. Je vystlán žlaznatou sliznicí narůžovělé barvy Nosní dutina přechází dvěma choanami do nosohltanu.V hltanu se kříží dýchací cesty s trávicí soustavou. Vchod do hrtanu je při polykání uzavřen hrtanovou příklopkou. V hrtanu psa se nacházejí hlasivky, které umožňují štěkání, kňučení a vytí

Biologie člověka - Soustavy člověka - Trávící soustav

Funkce dutiny nosní je zbavování prachu (prach se zachycuje na řasinkovém epitelu) a oteplení přijímaného vzduchu. Dolní cesty dýchací: Hrtan: Dýchací cesty se kříží s trávicí cestou v oblasti hltanu (proto můžeme dýchat nosem i pusou). Je složen z 3 chrupavčitých prstenců (štítná, prstencová a hlasivková chrupavka) Trávicí soustava člověka je orgánová soustava, která zajišťuje příjem potravy, její mechanické a chemické zpracování, vstřebání živin, vyloučení nestrávených a nestravitelných zbytků.Cílem je získání živin z potravy, tedy trávení.Doprovází jej také dočasná zánětlivá reakce a může způsobit i alergické potíže Onemocnění dýchací soustavy jsou často šířena kapénkami (např. rýma, chřipka, covid-19). Mezi další nemoci spojené s dýchací soustavou patří angína (tonsilitida), tuberkulóza či zápal plic. Dýchacími potížemi se projevuje astma (zúžení dolních dýchacích cest) či alergie

Trávicí soustava - Biologie - Maturitní otázk

Trávicí soustava vířníků je relativně velmi jednoduchá. Začíná ústním otvorem, na nějž navazuje hltan, kterým potrava pokračuje k mechanickému zpracování do mastaxu. Charakteristickým orgánem ryb je plovací kříží se zde dýchací a polykací cesty, - hrtanová část: neúplně uzavřená příklopkou Vdechovaný vzduch se přes ústní část hltanu - oropharynx, pars orali pharyngis, dostává do hrtanu.V hltanu se kříží cesty dýchací s cestami polykacími. Vzduch vdechovaný ústy je bez předchozí úpravy v dutiny nosní přiváděn do hrtanu přímo, což je pro dolní cesty dýchací nepříznivé V dalším průběhu vzduch putuje dýchacími cestami, které jsou u obratlovců, kteří nemají druhotně utvořené ústní patro, totožné s trávicí trubicí. U obratlovců se sekundárním ústním patrem došlo ke zredukování této společné části na úsek nosohltanu, kde se dýchací cesty kříží s trávicí trubicí

www.likehorses.estranky.cz - Anatomie kon

Nosohltan je trubice, která navazuje na dutinu nosní a přechází do průdušnice a jícnu. V jeho střední části se kříží trávicí soustava se soustavou dýchací. Na zadní stěně nosohltanu se nachází nosní mandle. Ústí do něj Eustachova trubice ze středouší. Příznaky zánětu nosohltan Dýchací soustava. Mediastinum. Mechanika dýchání Na hranici ústního a dolního úseku se kříží dýchací cesty a trávicí trubice. Dýchací cesty odděluje hrtanová příklopka, která při polykání automaticky zavírá dýchací cesty. Destičky se s krví dostávají do míst, kde dojde k porušení cévní stěny. Trávicí soustava), směrem dozadu (do dýchací trubice zvané průdušnice, resp. trachea) uzaviratelným otvorem zvaným glottis (záklopka se nazývá epiglottis). V těsném sousedství glottis se dýchací trubice poněkud rozšiřuje a u savců je zde umístěn hlasový orgán tvořený soustavou svalů a chrupavek, zvaný larynx Trávicí soustava chybí jen u parazitických živočichů, kteří přijímají potravu ve formě roztoku celým povrchem těla; tento způsob výživy se označuje jako osmotrofie. Ve většině ostatních případů živočich přijímá potravu v podobě pevných částic (fagotrofie) Z dutiny ústní jde potrava do hltanu, který je společnou cestou pro soustavu zažívací i dýchací (obě soustavy se zde kříží). Dělí se na nosohltan, ústní část a zadní část hltanu. Z hltanu pokračuje trávicí ústrojí jícnem

• Trávicí soustava obratlovců o Je tvořena trávicí trubicí se dvěma otvory a s přídatnými orgány. Části: - ústa - ohraničena čelistmi, slouží k uchopení potravy, která je promíchána jazykem, mechanicky zpracována zuby a zvlhčena slinami ze slinných žláz - hltan, jícen - posouvají potravu do žaludk - dostředivá vlákna - od receptorů trávicí trubice a dýchacích orgánů- odstředivá vlákna - zakončují se v hladkém svalstvu trávicí a dýchací soustavy. XI. pár - nerv přídatný (n. accessorius) - převážně motorický, inervuje některé svaly krku, zdvihač hlavy a sval trapézov Kde se nachází u člověka a jak se jí říká. Popište žebra a výskyt hrudní kosti u jednotlivých skupin obratlovců. které se postupně zdokonalují v plíce a od trávicí soustavy se oddělují vnější nozdry ( čichové nosní dutiny ( vnitřní nozdry ( dutina ústní ( hltan (zde se kříží s trávicí soustavou. Definitions of Anatomie psa domácího, synonyms, antonyms, derivatives of Anatomie psa domácího, analogical dictionary of Anatomie psa domácího (Czech

pohybová s. - svaly + šlachy 2) org. soustavy PŘEMĚNY A VÝ MĚNY LÁTEK A ENERGIÍ trávicí s. - části trávicí soustavy + žlázy související s TS dýchací s. - žábra, plíce, vzdušnice+ přídatné cesty oběhová s. - tepny, srdce, žíly, mízní cévy vylučovací s. - ledviny 3) DRÁŽDIVÁ A REGULAČNÍ org. soustava latinsky Nosohltan je trubice, která navazuje na dutinu nosní a přechází do průdušnice a jícnu. V jeho střední části se kříží trávicí soustava se soustavou dýchací. Na zadní stěně nosohltanu se nachází nosní.. Dutina nosní - cavum nasi. Prvá strana obsahuje latinský text

Základy anatomie - nervový systém a čivy Fakulta

Například u býložravců se předžaludek zformoval na rezervoár potravy, došlo i k prodloužení střeva, kde je obtížně stravitelná potrava (bohatá na vlákninu) trávena i několik dnů Trávicí soustava: fylogeneze, děje, stavba, trávicí žlázy, nemoci vyprazdňují do obsahu trávící soustavy - dochází k štěpení. Autonomní nervový systém se skládá ze dvou mnohdy opačně působících podsystémů: sympatického a parasympatického. Sympatikus připravuje organismus na boj a tělesnou námahu. Omezuje průtok krve trávicí soustavou a zvyšuje množství krve protékající svalstvem a končetinami Zejména se tvoří komplikované ústní ústrojí s vychlípitelným jazykem a rohovitými zuby, hltan se rozdělí na trávicí a dýchací část, endostyl se změní ve štítnou žlázu, oči (u larev skryté pod kůží) vystoupí na povrch hlavy a stanou se funkční, dojde i k rozvoji gonád. U některých druhů se již během. Cévní soustava přenáší dýchací plyny: vdechnutý kyslík (O₂) je třeba dostat ke tkáním, kde jej buňky potřebují pro získání energie ze živin. Vzniklého oxidu uhličitého (CO₂) je třeba se naopak zbavovat

Hltan - zdraví, medicína, alterntivní medicína, zdravý

 1. Zánět nosohltanu (nazofaryngitida) patří po rýmě k nejčastějším onemocněním horních cest dýchacích. Postihuje všechny bez rozdílu pohlaví nebo věku. Záněty nosohltanu jsou v počátečním stádiu většinou virového původu, jejich průběh může být zkomplikován bakteriální infekcí. Některé záněty mají bakteriální původ od počátku infekce
 2. TRÁVICÍ ÚSTROJÍ II. Z dutiny ústní jde potrava do hltanu, který je společnou cestou pro soustavu zažívací i dýchací (obě soustavy se zde kříží). Dělí se na nosohltan, ústní část a zadní část hltanu. Z hltanu pokračuje trávicí ústrojí jícnem
 3. Predpona soustavy si krizovka. Evroý prohlížeč soustavy Natura 2000 Vzhledem k tomu, že meteor u jezera Tagish, jak bylo zjištěno, nikdy nepřišel do styku s kapalnou vodou na Zemi, nálezy by mohly znamenat, že stopy tekutin pozorované v jeho zrnech se datují až do počátku Sluneční soustavy Soustava rovnic nemusí mít pouze právě jedno řešení
 4. - společná část dýchací a trávicí sou stavy - 3 části: - 1. nosohltan (nasopharynx) - 2.ústní část hltanu - kříží se dýchací a polykací cesty - 3.hrtanová část - neúplně uzavřená hrtanovou příklopkou, která se při polykání sklání a brání vniknutí polykaného sousta do dýchací soustavy
 5. Trávicí systém - obecná stavba stěny trávicí trubice, dutina ústní. 3. Osmóza. Základní genetické pojmy. Jícen, žaludek. 4 . Biologie člověka - tabulka - trávení živin Biologie člověka - tělní tekutiny Biologie člověka - trávicí soustava Základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory jejich význam
 6. Stavba dýchací soustavy. - funkce: příjem potravy, promísení se slinami, mechanické a chemické zpracování - 1. nosohltan (nasopharynx) - 2.ústní část hltanu - kříží se dýchací a polykací cesty - 3.hrtanová část - neúplně uzavřená hrtanovou příklopkou, která se při polykání sklání a brání vniknutí.
 7. Trávicí soustava - anatomická stavba a funkce částí trávicí trubice, jater, slinivky břišní, enzymy, fyziologie - trávení a vstřebávání živin, onemocnění tráv. soustavy, fylogeneze trávicí soustavy, význam a metabolismus tuků, sacharidů, bílkovin Obecná stavba cévy: Tepny - artérie - vedou krev od srdce, aorta.

Anatomie psa domácího - Wikipedi

 1. Svalová soustava. Svalová soustava 1 82 druhy svalové tkáně myocyty Svalovou soustavu je obtížné vyčlenit jako samostatný orgánový systém, protože úzce souvisí s mnoha dalšími
 2. Teleostei kostnaté ryby (cykloidní šupiny, protrusivní koncová ústa, střevo bez spirální řasy, plynový měchýř spojený s trávicí soustavou, párové ploutve bez bazálií; primárně a převážně extrémní r stratégové, hodně vajíček, vnější oplození, výjimečně vnitřní oplození a péče o mladé)
 3. A také si řekneme základní informace o léčbě.. Zánět hrtanu - laryngitida (často mylně psáno laringitida Hltan (latinsky pharynx) je trubice nálevkovitého tvaru o délce 12 až 15 cm. Kříží se v ní cesty dýchací a trávicí soustavy. Sahá od baze lebeční až po šestý krční obratel, od kterého se rozděluje na hrtan.
 4. Vylučovací, kožní soustava - 15. 4. 2019. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA. dýchací soustava - oxid uhličitý. kožní soustava - pot. trávicí soustava - stolice. vylučovací soustava - moč. slouží k vylučování ve formě moči (žlutá, zapáchající tekutina) ledviny - párový orgán, uloženy v bederní části zad, vzniká tu moč
 5. Dráha kortikospinální (pyramidová) - jde z kůry do míchy, začíná na pyramidových buňkách v kůře v zadní části čelního laloku, jde dále přes bazální ganglia, střední mozek, Varolův most, prodlouženou míchu a přes decusatio pyramidum, kde se kříží (z pravé části mozku jdou dráhy do levé části těla a naopak

Test Dýchací soustava - Studuju

Lymfatická soustava. Dalším oběhovým systémem je systém lymfatický (mízní). Jedná se opět o systém cév, který však nemá vlastní srdce a je otevřený - začíná slepými pupeny lymfatických cév v tkáních - a lymfa (míza) proudí vždy směrem od menších cév do těch velkých Orgány trávicí soustavy. Trávicí soustava (ústní dutina, jazyk, zuby, slinná žláza, hltan, jícen, žaludek žlučník, střevo, konečník, viz Kategorie:Trávicí soustava) Nervová soustava (mozek, mícha, smyslové orgány, nervy, viz Kategorie:Nervová soustava) Smyslová soustava (viz Kategorie:Smyslové orgány Dutina ústní (cavum oris) rty (labia) - ohraničují dutinu. Jako nosohltan (nasopharynx) se označuje trubice v horní části hltanu, která plynule navazuje na nosní dutinu. V jeho střední části se kříží trávicí soustava se soustavou dýchací a zároveň odsud do středního ucha vede Eustachova trubice, která je zodpovědná za vyrovnávání tlaku

dýchací soustava: nozdry. začátek dýchacích a trávicích cest oddělen tvrdým patrem × v hltanu se obě cesty kříží (při polykání endotermní živočichové, tělesná teplota 36-38 °C. vylučovací soustava . Trávicí soustava a střeva. Podpora vlasy a nehty ANOTACE. Materiál je určen pro žáky 8. ročníku ZŠ Pojednává o významu dýchací soustavy a stavbě horních a dolních cest dýchacích U možňuje názorný výklad a zápis do sešitů. SOUSTAVA DÝCHACÍ - připomeň si. Víš čím dýchají nejjednodušší živočichové.. Pro srovnání s jinými orgány: srdcem proteče za stejnou dobu 300 ml krve, svaly 1 200 ml a trávicí soustavou včetně jater přibližně 1 300 ml. Průtok krve mozkem je závislý na věku. Ve stáří se kvůli ztrátě pružnosti cév průtok zhoršuje, což může mít vliv na některé mozkové funkc Stav pohybové soustavy, ať již se jedná o schopnost kontrakce svalu nebo o dostatečnou kloubní pohyblivost, ovlivňuje respirační funkci. Také každá změna postavení a tvaru hrudníku vyvolává změnu dýchací funkce. Dýchání a pohyby s ním spojené zase ovlivňují tvar, pohyblivost a dynamiku páteře a celého hrudníku.

Zánět nosohltanu: příčiny, příznaky a léčba - Zdraví

Nervová vlákna a b c. Nervová soustava - Biomach, výpisky z biologie. řídí přímo (nervová zakončení) či nepřímo (hormony) činnost všech orgánů v těle a jejich vzájemnou kooridnaci pozn.: a), b), c) tvoří mozkový kmen = nejstarší část mozku senzitivní vlákna - vzruchy ze sluchově rovnoážného ústrojí, do jader v prodloužené nervová vlákna Jedná se o výkonnou, exekutivní kůru, kde dochází k plánování akcí, udržování krátkodobé paměti, myšlení a dalším složitějším funkcím. Podílí se plánování motoriky ve spolupráci s motorickou kůrou i na emočních reakcích se strukturami limbického systému

 1. Na 7.-11. článku z ní vystupují spojky (se silnou svalovinou a chlopněmi, zabraňujícími zpětnému toku krve), kterými se céva spojuje s břišní nestažitelnou cévou. * Nervová soustava: nadhltanová zauzlina obtáčí na 3. článku hltan a spojuje se s podhltanovou zauzlinou
 2. Oba hormony působí na celou řadu orgánů (kardiovaskulární systém, hladké svalstvo útrobních orgánů, centrální nervový systém). Zvláště důležitý je vliv adrenalinu. Vylučuje se zejména při fyzické a psychické zátěži. Stimuluje srdeční činnost - zvyšuje rychlost a sílu stahů srdečního svalu, čímž.
 3. Trávicí soustava . Chakati jsou všežravci. Jejich dvojitá trávicí soustava jim umožňuje strávit téměř cokoliv. Mají vysokou snášenlivost vůči jedům a drogám (včetně alkoholu). Přežijí díky tomu všude, kde existuje nějaký zdroj rostlinné potravy, ať už na Zemi nebo dalších světech

Video: Jednou Budu Doktor Anatomi

Zánět nosohltanu Moje zdrav

Trávicí soustava (trávicí či gastrointestinální trakt - GIT) je společná část dýchací a trávicí soustavy. Tvoří také přechod mezi výše umístěnou ústní dutinou a níže umístěným jícnem a hrtanem. např. bilirubin. Z jater je žlučovodem odváděna do žlučníku, kde se žluč skladuje a následně ústí. Trávicí soustava zajišťuje příjem a zpracování potravy a odstranění nestravitelných zbytků z těla ven. Trávicí trubice se skládá ze sliznice, podslizničního vaziva, svaloviny a peritonea. Stavba trávicí trubice Dutina ústní (cavum oris) slouží k příjmu potravy. Zajišťuje mechanické rozmělnění potravy a její promísen - většina nervů se na cestě z mozku do míchy kříží v prodloužené míše - mozková mrtvice v jedné části mozku se projeví poruchou hybnosti opačné D) Vegetativní nervová soustava - řídí činnost u vnitřních orgánů- oběhová soustava, trávicí a vylučovací, pohlavn Budeme pokračovat s trávicí soustavou a zopakujeme předchozí soustavy. 25.3. Ve čtvrtek se sejdeme na online hodině, první skupinka v 10:55, druhá v 11:20 na Teamsech. Začneme další orgánovou soustavu - trávicí soustavu. 24.3. Ve středu se sejdeme na online hodině od 10:00 na Teamsech. Zopakujeme srdeční soustavu V hrudním oddílu spojuje se s pateří po každé straně 12 žeber a z nich srůstá horních 7 v předu s kostí hrudní, kdežto tři další přikládají se svými chrustavkami vždy k žebru výše položenému jsouce směrem dolů stále kratší, až pak žebra 11. a 12. jen volně večnívají ve svalstvo zadní stěny břišní

Vznik vícevrstevnosti těla vede k vývoji orgánů a orgán. soustav nového typu: gangliové nerv. soustavy, průchodné trávicí soustavy, osmoregulační a exkreční soustavy, cévní a dýchací soustavy, specializov. lokomočních orgánů (včetně křídel), kutikuly a vnitř. skeletu, pohl. a kopulačního ústrojí atp V chovech, kde jsou zvířata individuálně označena se používají plemenné karty s původem zvířete, užitkovostí a zařazením do tříd za užitkovost a exteriér (k detailnějšímu záznamu o celých skupinách chovných zvířat se používají i plemenné archy s datem porodu, počtem narozených mláďat, datem odstavu, počtem.

Základy somatologie - poznámky, 11 - Základy somatologie

Čištění cév přírodní cestou, Jak zlepšit hustotu a kvalitu vlasů, Rady jak si zlepšit paměť, Názor lékaře na posílení imunity, Inkubační doba rýmy, Rady na odřená stehna, Jak poznám infarkt, Chronické příznaky syndromu suchého oka, Trichologie, Hloh, Kalov V březnu 2019 jsem se podrobil výměně kyčelního kloubu, následovala rehabilitace v lázních Klimkovice. Po návratu pravidelně cvičím, denně jezdím na rotopedu. Přesto všechno mě příšerně bolí úpony nad třísly u obou nohou a v kříži. Pokud si sednu, velmi rychle v oblasti kříží a kýčlí zatuhnu a musím se. Pro speciální účely (především spektrometrické a mikrorentgenové) se konstruují rentgenky s čelní transmisní anodou (Target Transmission X-ray Tube), kde svazek urychlených elektronů dopadá na tenkou čelně umístěnou anodu, přičemž vznikající X-záření prochází přes materiál tenké anody na vnější stranu trubice. Ale je mozne, ze bychom ji mohli zachranit. Zatim vyckavame a radime se, kde muzeme. Vetsinou nam nedoporucuji kocku operovat. Prosim o Vas nazor na tuto situaci. Vasim nazorem samozrejme nebudeme operovat pri jednani s uvedenou lekarkou. Potrebujeme se jen rozhodnout a Vas nazor nam v tom mnoho pomuze. Za odpoved velmi dekujeme

Nákres těla, do kterého se zaznamená místo rány; mnohočetné rány by měly být jednotlivě očíslovány. Každá rána by měla mít zvláštní formulář s označením, kde se na těle nachází. Hodnocení hlavních parametrů rány (box 2.2). Měření a dokumentaci délky, šířky a hloubky rány v centimetrech LINDAT/CLARIAH-CZ O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo Musí se proto procházet s voltmetrem v kapse (očekává už, že bude muset nosit všude Geigerův počítač), aby si změřil potenciálový rozdíl místa, kde se rozhodne usadit? To samozřejmě ne. Podle určitých rozlišovacích znaků lze tyto oblasti snadno rozpoznat především podle vzhledu krajiny, dále podle typu vegetace.