Home

Výpočet ocelového lana

Maximální síla F max, která může působit na lanko, aniž by ho přetrhla, je dána mezí pevnosti ocelového lanka σ e vztahem: F m a x = σ e S, kde S = π d 4 je obsah průřezu lanka. Síla F, kterou může těleso působit na lanko, je vzhledem ke koeficientu bezpečnosti k, je: F = F m a x k = σ e π d 2 4 k = σ e π d 2 4 k 2 Výpočet lana 7 2.1 Lanování 7 2.2 Součinitel výběru lana 7 2.3 Účinnost lanového převodu 7 2.4 Síla v laně 8 2.5 Minimální průměr lana 8 2.6 Maximální zatížení lana 8 3 Lanový buben 9 3.1 Návrhový výpočet lanového bubnu 9 3.1.1 Výpočet průměru roztečné kružnice bubnu Na Obr. 1 je znázorněna rozbalená oblast lana, kterou počítáme pomocí metody konečných prvků. Provedli jsme výpočet povrchových defektů a také defektů blízko středu lana. Na Obr. 2. až 4. je zobrazení rozložení magnetického pole kolem lana s defektem na povrchu lana. Na Obr. 5. a 6. j

zdvihu. Prvním krokem je výpočet průměru ocelového lana, na základě kterého se vypočítají průměry kladek a lanového bubnu. Třetí kapitola práce se zabývá pevnostním výpočtem lanového bubnu, a jeho uloţením. Hlavní motivací k napsání této závěrečné práce byla nejen moţnost magisterského studia Výpočet pádového faktoru. Pro výpočet pádového faktoru se musí znát dvě hodnoty (obě musí mít stejnou jednotku): V případě pádu od horního zajištění ocelového lana, lezec padá celou délku k dalšímu zajištění ocelového lana a k tomu ještě délku lana, kterým je k ocelovému lanu připevněn.. proveden výpočet předpokládané životnosti ocelového lana a výpočet množství pracovních cyklů skipového vrátku. Výsledky výpočtů jsou porovnány a je zjištěno, že v reálných podmínkách provozu lano dosahuje delší životnosti, než bylo stanoveno výpočtem. Jeliko

V tom, že se do sebe lana zaplétají má mosoj pravdu, ale ne ocelová. Ocelový dráty z nichž je lano spleteno nelze tak jednoduše ohýbat jako textilní lana. Nevím jestli se dají ocelová lana spojovat tak aby nebyl vidět žádný spoj (spíš bych řekl, že ne), ale např. na lanovku se vyrobí lano již v potřebné délce. 1 Obr. 4.3 Graf závislosti teploty ocelového nechráněného profilu θa,t na době trvání požáru t a na Am / V; pro εres = 0,5; součinitel přestupu tepla αc = 25 W m-2K-1; normový požár ISO 834 a ∆t = 5 sekund Přírůstkový výpočet přestupu tepla do nechráněné konstrukc

Duše značené FC je vlákno vedené středem ocelového lana a je vyráběno buď z přírodního nebo syntetické materiálu. Na našem e-shop můžete najít například: ocelové lano DIN 3055 (6x7M-FC) ocelové lano DIN 3060 (6x19M-FC) Duše značené jako WSC a IWRC značí ocel nebo další drát, kterým se prostor vyplní Ocelová lana představují v dnešní době důležitou strojovou součástku v mnoha průmyslových odvětvích. Jsou využívána hlavně v hornictví, stavebnictví a dopravě. Používají se při těžbě surovin v dolech, dopravě lidí, u jeřábů velkých nosností, pro lanové dráhy apod. Základní podmínkou funkce těchto zařízení je nutnost stoprocentního stavu ocelového lana Jedná se o předběžný výpočet bez uvážení vlivu ztát předpínací síly v souvislosti se způsobem kotvení, způsobem vnesení předpětí, změnou směru ocelového lana, apod. Ve výpočtu není zohledněno ani dotvarování dřeva vlivem délky trvání zatížení

Jestliže na lano působí kabina svoji tíhou, lano napíná a to se bude pod vlivem této síly prodlužovat. Pokud tato síla nebude příliš velká, tak prodloužení bude úměrné působící síle, a pokud síla přestane působit, tak se lano vrátí na svoji původní délku Lana a předepnuté konstrukce. 4. Konstrukce vodohospodářských staveb (zatížení, jezové klapky, vrata, stěny, piloty, návrh hradících plechů) Návrh ocelového trubkového vazníku halové stavby. 3. Návrh ocelového sloupu halové stavby výpočet vnitřních sil. 6. Návrh a posouzení dřevěného žlabu pro. Únosnost drátu - ocelového kruhového prutu v tahu. Kategorie >> Věda a technika >> Únosnost drátu - ocelového kruhového prutu v tahu. V práci mě jeden maník nařkl z Unistavu, a.s., což je firma ee, že jsme špatně zachytili výměnu, nesoucí trám rákosníkového stropu ve staré budově jako je firma mizici.com, což je přes. Je založen na tabulky dat, což naznačuje, hmotnost jednoho metru ocelové trubky, v závislosti na jeho průměru. Podle nejvíce společných průřezových rozměrů této informace je uvedena v následující tabulce. Hmotnostní ocelové trubky vnější průměr 48 mm (elektricky) Ø48. 1,2mm. 1385kg. 722,0mp. Ø48. 2,0mm Topics: ocelové lano, skipové zavážení, životnost ocelového lana, stell wire rope, skip loading, operating life of the steel wire rope Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrav

Maximální zatížení ocelového lanka — Sbírka úlo

  1. 13. Rychlý výpočet délky ocelového lana požadovaného pro jeřáby. 14. Nastavení detekce kolizí jeřábů bez nutnosti vytáhnutí měřicího pásma a použití dvou osob a dvou visutých zdviží. 15. Měření rozpětí jízdních drah jeřábů. Objekty: Bezpečnost 16
  2. 13.Rychlý výpočet délky ocelového lana požadovaného pro jeřáby. 14.Nastavení detekce kolizí jeřábů bez nutnosti vytáhnutí měřicího pásma a použití dvou osob a dvou visutých zdviží. 15.Měření rozpětí jízdních drah jeřábů. Objekty: Bezpečnos
  3. Základní prvky ocelového lana jsou: ocelový drát, pramen a duše. Dráty ocelových lan mohou mít různé tvary a průměry, které ovlivňují vlastnosti samotného lana. Ocelové dráty tažené za studena jsou nosnými částmi lana. Tvoří 93-100 % materiálu lana. Jakým způsobem se ocelové lano vytváří v Inventoru
  4. 4.1 Výpočet ocelových lan pro jeřáby a zdvihadla Každé lano je charakteristické pevností drátů, průměrem, jmenovitou únosností a konstrukcí lana. Dovoluje výběr ocelového.
  5. Výpočet ocelového překladu. November 15, 2016 Jan Uncategorized. Uložení ocelových překladů UPE posts 9. Statika nosníků - překlad nad garáží posts 14. která pomáhá při vyprošťování a naviják s délkou ocelového lana 90 m a maximálním tahem 35 tun. Na pravé straně korby má svoje místo rameno jeřábu (zvedák.
  6. Nikdy se nedotýkejte ocelového lana holýma můžeme vypočítat jako 1/60 hmotnosti taženého vozidla pro každý stupeň sklonu vyvýšení (až do 45 stupňů). sklon terénu x hmotnost vozidla ----- 60 Např. pro sklon 15 stupňů koeficient sklonu činí 15/60 hmotnosti vozidla, což je rovno ¼ hmotnosti.

S tímto modulem lze provádět geometricky nelineární výpočty, např. výpočty kabelů včetně počátečního předpětí, výpočty membrán a tzv. nelineární stabilitní výpočet. Pro stabilitní výpočet jsou zohledněny nelinearity jako pruty působící pouze v tahu či tlaku, nelineární pružiny apod ICS 53.020.10; 91.140.90 Květen 2000 Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce - Zkoušky ČSN EN 180 Jednotlivé kusy sítí od velikosti nad 40 m2 se pro výpočet finální ceny sčítají, nad 5 000 m2 individuální kalkulace. Cena produktu. 78,0 Kč / m2. Napínák ocelového lana M10/ OKO-HÁK zinkovaná ocel. Dopínací prvek pro montáže ocelových lan. 70,0 Kč / ks Průměr ocelového lana: Třída pevnosti drátů lana Modul pružnosti ocelového lana: Minimální únosnost 1 lana: Efektivní průřez, výpočet polohy neutrální osy Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účel zasílání obchodních sdělení j À l }v µ}Àv _ _ }i½ EÀ Zl }v µl o v }À Z}v À ]il µ Ìlµ v_Z}Ì _Ì v_ Design of a Cable Winch for Test Stan

U materiálu Lano nejsou v databázi uloženy žádné položky pro mez kluzu a únosnost v tahu. #image@017612# Proto přídavný modul postrádá výpočetní základ pro tyto pruty. Aby přesto bylo možné takové materiály posuzovat, bylo by nutné vytvořit vlastní materiál a pokud jsou známé informace od výrobce, ručně doplnit chybějící parametry 0244 Lana a jejich příslušenstv ČSN EN 13414-3+A1ČSN EN 13414-3+A1 Tato evroá norma specifikuje konstrukční požadavky, výpočet WLL, zkoušení a certifikaci lanových smyček z drátěného ocelového lana, lanových smyček z lana s ka

Anotace: ČSN EN 13414-3+A1 Tato evroá norma specifikuje konstrukční požadavky, výpočet WLL, zkoušení a certifikaci lanových smyček z drátěného ocelového lana, lanových smyček z lana s kabelovým vinutím a vázací prostředky vinuté z lana s kabelovým vinutím používající pramenná a drátěná lana odpovídající EN 12385-4 Modletice 76 251 01 Dobřejovice Okr. Praha - východ tel.: +420 323 616 161 fax: +420 323 637 606 e-mail: prodej@ocel.c Jak určit správnou konstrukci ocelového lana. 08.03.2017. Legislativa ocelových lan. Přejít do magazínu. Navštivte nás Pouchovská 440 500 03 Hradec Králové. chtěl bych se zeptat, jestli lze dohledat mez kluzu lana. Potřebuji vypočítat prodloužení. poptáváte mez kluzu ocelového lana, ne? Tu najdete v tahové Expert Design Výpočet šroubového spoje. Expert Education. Interactive Blueprint. Spony z ocelového lana. načítá se Naše řešení . Produkty / E-Shop Assembly Technology Expert Smart Factory Logistics. K Vašim službám v oblasti upevňovací techniky. Proč Bossar

Vysoké Učení Technické V Brn

Výpočet zdvihových, pojezdových a otočových mechanizmů (odvíjením) lana na buben. Obvykle se navíjí oba konce lana (buben má dvě navíjecí pole). výběr ocelového lana ve. Napíšeme si vzorec pro výpočet objemu jehlanu a začneme do něj dosazovat. Zjistíme, že neznáme obsah podstavy. Vytvoříme si opět pravý sloupec a v něm obsah podstavy vypočítáme. Pak se vrátíme k levému Kolik metrů ocelového lana bylo třeba, je-li ukotvení lan vzdáleno 12,5 m od pat

Návrh softwaru pro určení průřezu vodiče venkovního vedení Jaroslav Ježek 2013/2014 Anotace Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh softwaru pro určení průřezu vodič Otvor měl umožnit průchod lana od kladky sloužící k transportu cihel pro vyzdívku vnitřního povrchu ocelového tubusu. V důsledku kmitání ocelové konstrukce komínu větrem vznikly v místech velkých koncentrací napětí (tj. v rozích vyříznutého otvoru) vodorovně se šířící trhliny Výpočet objemové hmotnosti válcovaných ocelí. V praxi konstrukce a konstrukční práce je často nutné vypočítat hmotnostní rozsah oceli, tyč nebo drát určité délky a průměru. U kruhového profilu je velmi snadno provádět, vzhledem k tomu, že objem válcové délky z jakéhokoliv materiál Majitelé půdy nejčastěji používají ruční vrtání studní. Metody vrtání a pokyny pro uspořádání vrtu pomocí vrtačky na led. Hodně užitečných tipů a technologií funguje

Věz vysílače je v 80 metrech výšky stabilizována k zemi 4 ocelovými lany ukotvenými v zemi 60 metrů od paty věže. Vypočítejte, kolik metrů ocelového lana bylo potřeba ke stabilizaci vysílací věže. Použité ocelové lano má kruhový průřez o poloměru 2 cm. Vy; Kolikrát MATEMATIKA Prostuduj si novou látku a napiš si zápis do sešitu. Prostuduj si všechny ukázkové příklady a sám je pak vypočítej do sešitu. Kontrolní úlohy k odeslání vypracují a podle pokynů je do 1. 5. odešlou všichni na mailovou adresu gabriela.mikulecka@zs-ustecka.cz (naskenované nebo ofocené). Jako předmět e-mailu použij své jméno, příjmení, třídu a předmět Výpočet pádového faktoru na ferratě pak je : délka pádu h = 7m; činná délka lana l = 1m; pádový faktor f = 7 / 1 = 7 !!! Takže je jasné, že pádový faktor a s ním související síly, které působí na lezce, smyčku, karabinu a kotvící body ocelového lana, jsou tak obrovské, že to člověk nemůže přežít

Věz vysílače je v 80 metrech výšky stabilizována k zemi 4 ocelovými lany ukotvenými v zemi 60 metrů od paty věže. Vypočítejte, kolik metrů ocelového lana bylo potřeba ke stabilizaci vysílací věže. Použité ocelové lano má kruhový průřez o poloměru 2 cm. Vy; Kůln Průhyb lana při délce 100 m, vzdálenosti kotvících bodů 10 m a průměru lana 6 mm je až 134 cm. Použité vedení z textilního lana, popruhu nebo ocelového lana musí splňovat minimální mez pevnosti přinejmenším dvojnásobek nejvýše přípustného zatížení ve zmíněném lanu nebo popruhu při předpokládané zachycovací. VEROLUBE S. VEROLUBE S. poskytuje optimální ochranu proti korozi a opotřebení lana. velice dobrá adheze maziva zaručuje zvýšenou životnost ocelového lana ošetřeného tímto přípravkem. plně kompatibilní se všemi ostatními mazivy používanými v průmyslu ocelových lan. před použitím dobře protřepat Výpočet ocelového překladu. Levé křídlo je pasivní (pohled z venčí) blokované do překladu a prahu. Pravé křídlo je aktivní - je vybaveno zámkem s patentní vložkou (tři klíče) a klikou se štítem v černé barvě. Štít - je z ocelového pozinkovaného trapézového plechu T10 - svislé profily potažené polyestere

Video: VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ - vutbr

Sněhové řetězy Pewag Brenta C XMR 70 - Autoboxy a střešní

Výpočet mechanické účinnosti lanových a řetězového kladkostroje. 4. Výpočet ocelových lan pro jeřáby a zdvihadla dle ČSN ISO 4308/1 a dle ČSN ISO 12385-4. 5. Výpočet řetězu pro jeřáby a zdvihadla. 6. Test č. 1. Stanovení tuhosti ocelového drátěného lana z úvahy o průběhu zdvihu břemena mostovým jeřábem. 7 Záchranná oprava historického obytného domu. 15.7.2019. Ing. Jiří Strnad, Ph.D., VUT FAST Brno, Ústav betonových a zděných konstrukcí, doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc., VUT FAST Brno, Ústav betonových a zděných konstrukcí, Recenzovaný. Příspěvek pojednává o sanaci staticky narušeného historického domu situovaného v. Za hodnověrnou pracovní hypotézu označil architekt Antonio Brencich, který je členem vyšetřovací komise, možnost, že pád mostu mohlo vyvolat prasknutí ocelového nosného lana. Všechna jsou obalená betonem, který je má chránit před korozí. Kvůli tomu se jejich stav těžko monitoruje Rychlý výpočet délky ocelového lana požadovaného pro jeřáby. Nastavení detekce kolizí jeřábů bez nutnosti vytáhnutí měřicího pásma a použití dvou osob a dvou visutých zdviží. Měření rozpětí jízdních drah jeřábů. Objekty: Bezpečnost

Pád do lana Teorie Off-limits

iPotrubí

Jak se spojuje ocelové lano? Odpovědi

- rychlá montáž pomocí pružného ocelového lana a specielní napínací systém, jednoduchá demontáž - čtyřhranné řetězové články ke zvýšení záběru - šikmostopové provedení - kvalita materiálu odpovídá nejpřísnějším požadavkům normy - řetěz je oboustranně použitelný, otočný, dvojnásobná životnos Televizní slávu si chtěl znovu užít v pořadu Trampoty. Své diváky si po mnoha letech už ale nenašel. Tato konstrukce je skladem v těchto průměrech: 1/1,5mm, 1,2/2,5mm, 2/3mm, 3/4mm, 4/5mm, 5/6mm (průměr ocelového lana/celkový průměr lana) Pojišťovna Kooperativa připravila nové pojištění s názvem Pojištění sportovní výbavy FIT. V rámci pojištění vám pojistí: Sportovní potřeby. Sportovní výbavu. Mezi tyto položky se řadí například jízdní kola, elektrokola, koloběžky, lyže, snowboardy, golfové hole, tenisové rakety, ale i horolezecká a potápěčská výstroj, přilby a jiné ochranné pomůcky. * lana . AlFe * samonosné kabely - AES - krátké odbočky na transformátor 3. Venkovní vedení velmi vysokého napětí * lana . AlFe * kompozitní vodiče ACCC - nová technologie mechanicky odolných vodičů. 4. Starší a specifické rozvody * dráty . Cu (do 1kV) a bronz (do 35 . kV) * lana . Cu, F Stavební vrátek P-200 patří do řady závěsných vrátků, který je vhodný zejména pro zavěšení a použití na lešení Své uplatnění samozřejmě najde i pro jiné účely Hnací agregát tohoto stavebního vrátku je osazen jednofázovým motorem o výkonu 0,85 kW, který je napájený elektrickou sítí 230 V Rychlost zdvihu 20.

Lana Ocelová, Nerezová Lana, Svorky, Očnice, Příslušenství

Stránky obsahují vše o potrubí, tj. o projektování potrubí, o výpočtu potrubí, a to pevnostním, hydrodynamickém (tj. hydraulický ráz, hydraulické ztráty, termodynamickém (tj. výpočet izolací), životnostním a spolehlivostním. Dále jsou zde statě o materiálu potrubí, o kontrole a montáži, o předání na trh a do provozu a o inspekci potrubí VÝPOČET PRŮHYBU - STATICKY URČITÉ NOSNÍKY. ocel E = 210 GPa, dural E = 71 GPa, dřevo E = 12 GPa Skutečný poměr hliníku k železu je 5,8:1. Matematický průřez ocelového jádra je 21,99mm2. Matematický průřez hliníkových drátů je 127,627mm2 a jmenovitý průměr drátu ocelového lana je 2mm. Toto ocelové lano je ze 7 drátů a jmenovitý průměr drátů pláště je 2,5mm. Maximální odpor je 0,225 Ω.km- Navrhování ocelových a d řev ěných konstrukcí podle evroých norem VZ MSM 6840770001 Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních konstrukcí Ed.: Rotter T. ISBN 80-01-03545-

Možnosti modelování ocelových lan ve vybraných CAD softwarec

Dřevěný nosník vyztužený ocelovým lanem - TZB-inf

Ocelové nosiče I, IPE, U, UPE, HEB, HEA (nosníky) Na aktuální dostupnost a ceník uvedených značení ocelových nosičů (nosníků) nás kontaktujte:. 545 233 742, mob.737 285 193 Brno brno@eika.cz. 515 227 810, mob.733 643 171 Znojmo hutmat@eika.cz. Ocelové nosiče průřezu pravděpodobnostní výpočet, který je platnou metodou uvedenou v současných nor-mativních předpisech. Plně pravděpodobnostní výpočet inženýrům v jistém pohledu umožňuje ve výpočtech zohlednit nejistoty plynoucí z náhodného charakteru materi-álových parametrů (tlaková pevnost betonu, pevnost oceli, atd.), geometrie. Hookův zákon pro pružnou deformaci. Z praxe víme, že působením deformujících sil se uvažované těleso (drát, guma, ) prodlouží z původní délky na délku . Veličinu (rozdíl) nazýváme (absolutní) prodloužení.Toto prodloužení je závislé na počáteční délce tělesa. Proto zavádíme veličinu relativní (poměrné) prodloužení: , Servisní konzultace Analýza stavu lana a kladnice Analýza stavu lana byla navržena tak, aby poskytovala odpovědi na otázky týkající se stavu ocelového lana, otázky ohledně o životnosti lana, selhání komponent nebo neočekávané chování komponent. Může také poskytnout nápady na vylepšení vedoucí k prodloužení životnosti lana nebo prodloužení životnosti jiných. Inovované řešení upínání ocelového profilu při lisování otvorů (Innovative Solution for Clamping Steel Profiles Návrh zařízení pro zajištění požadované polohy navíjeného lana (Design of a Device for Holding of a Winded Rope Návrh a výpočet ploché převodovky EBOX-P (Design and a Calculation of the Flat.

Důlní výtah — Sbírka úlo

Stabilitu zde uvažovaného ocelového rámu lze posoudit v přídavném modulu RF-/STEEL EC3 obecnou metodou podle EN 1993-1-1, čl. 6.3.4. V prvním ze tří příspěvků předvedeme výpočet násobitele návrhových zatížení, který je pro posouzení nezbytný Jedná se o předběžný výpočet bez uvážení vlivu ztát předpínací síly v souvislosti se způsobem kotvení, způsobem vnesení předpětí, změnou směru ocelového lana, apod použití napínáků (např. na vytahování aut), u ocelového lana buď prusík za. svorkou nebo přisvorkované oko či klínovou svorku. • Více viz literatura, Pro rychlý výpočet bezpečnosti lanové překážky slouží bezpečnostní faktor, který se. vypočítá jako: pevnost lana / maximální zatížení na lano působící Expert Design Výpočet šroubového spoje. Expert Education. Spony z ocelového lana; Sdílet. Vytisknout stránku. Svorky lan oválný tvar BN 298. Přečtěte si více. Materiál: Materiál Temperovaná litina / ocel. Povrchová úprava: Povrchová úprava pozinkováno modře. Všechny funkce

Ocelové a dřevěné konstrukce - cvut

Na konci ocelového lana bude 12 kluků se zátěžemi, kteří budou na kladkách vyrovnávat pohyb větru, jenž by jí mohl uškodit. Půjde bez jištění, protože tam jsou pomocná lana, kvůli kterým by nemohla přesouvat jistící karabinu Magnetická kontrola stavu lana RopeQ Při běžné kontrole mohou být vizuálně zkontrolovány pouze vnější dráty a prameny lana. Technologie Konecranes RopeQ™ a metodika nedestruktivního testování analyzují stav vnitřních vodičů, drátů a jádra ocelového lana, které nejsou běžně viditelné ČSN EN 13414-3+A1 ČSN EN 13414-3+A1 Tato evroá norma specifikuje konstrukční požadavky, výpočet WLL, zkoušení a certifikaci lanových smyček z drátěného ocelového lana, lanových smyček z lana s kabelovým vinutím a vázací prostředky vinuté z lana s kabelovým vinutím používající pramenná a drátěná lana odpovídající EN 12385-4

Únosnost drátu - ocelového kruhového prutu v tahu

Výpočet je založen na analytických metodách. Program je součástí produktu Ocelové spoje. Vyzkoušejte si programy FIN EC. Zdarma, bez výpočetních omezení. Stáhnout. Posouzení patky. Vlastnosti patní desky. Databáze profilů. Základní vlastnosti. Svodidlo je schválené a testované zařízení, které má usměrnit a zabránit vozidlu vyjetí mimo vozovku. Svodidla jsou většinou jen na úsecích komunikací, kde nejvíce hrozí nebezpečí sjetí vozidla ze srázu, nebo náraz do překážky. Proto se s nimi nejčastěji setkáme na mostech, v kopcovitém terénu, v nebezpečných zatáčkách Vložit inzerát zdarm Včetně hrdinčina spolupracovníka s krumpáčem, jenž osobně zatlouká ocelový nosník a přebíhá ze břehu na břeh, celého týmu techniků či podrobností o speciálním druhu lana či bot VÝPOČET PRŮHYBU - STATICKY URČITÉ NOSNÍKY. ocel E = 210 GPa, dural E = 71 GPa, dřevo E = 12 GP Ostatní - Ocelový.

Vyrábíme kvalitní ocelová lana z prvotřídních materiálů za pomoci nejvyspělejších technologií. Díky tomu se nemusíte bát, že by ocelová lana selhala. Pružiny a pružící elementy - výpočet, návrh, konstrukce, výroba, testování Výroba výlisků z ocelového, hliníkového a nerezového plechu Záhada katastrofy nacistické vzducholodi, která se zřítila 6. května 1937, byla 76 let po neštěstí vyřešena! Vědci tvrdí, že Hindenburg vletěl do bouřky s blesky, které způsobily jeho nabití statickou elektřinou, která dohromady s únikem vodíku způsobila explozi Úrazy v horolezectví 2014-2015 Lucie loudková 26.Pelikánův seminář, 24.-25.10.2015 Vysoké Tatry, Tatranská Lomnic Technická normalizační komise: TNK 100, Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová EVROPSKÁ NORMA EN 13414-3:2003+A1 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM Listopad 200