Home

Práce v oboru historie

Závěrečné práce: Katedra histori

Bakalářská diplomová práce v oboru historie Nedílnou součástí bakalářské státní závěrečné zkoušky je bakalářská diplomová práce (dále jen BDP) a její obhajoba, která zkoušce předchází. Student je povinen zadat téma BDP do STAGu nejpozději v termínu, který stanoví aktuální harmonogram akademického roku Bakalářská práce v oboru Historie se zaměřením na vzdělávání maior: Souhrnné informace k zadávání, přípravě a obhajobě bakalářské diplomové práce pro obor Historie se zaměřením na vzdělávání maior: 1. Studující HIV maior jsou kmenoví studenti na Pedagogické fakultě UP, proto pro n Bakalářské práce oboru kulturní dějiny obhájené na KHV / ÚHV v letech 2002-2019 (v závorce uveden vedoucí a oponent práce, celkem 390 prací): 2019 (4) MAŠEK, Daniel, Konec 2. světové války na Havlíčkobrodsku, UPa 2019. (Jiránek, Benda) ŠČERBÁKOVÁ, Monika, Zdravotní a sociální péče v Chrudimi, UPa 2019

Práce: Historie umění Vyhledávejte mezi 165.000+ volných pracovních míst v České republice a v zahraničí. Snadno & Zdarma Odběr novinek Konkurenční plat Plný, dočasný a částečný úvazek Nejlepší zaměstnavatelé Práce: Historie umění - získat snadno a rychle Aktuální nabídky pracovních míst oboru Historik a genealog - Genealogické služby, Sestavení rodokmenu, kroniky rodu, Heraldika, historické záznamy, Zpracování historie jsou pravidelně aktualizovány administrátory A OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE V OBORU ČESKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY MGR. JAN PEZDA Č. j.: OU-55841/25-2021 Ostrava 19. července 2021 Na základě ustanovení § 47 odst. 4, § 53 odst. 1 a 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokýc - praxe v oboru výhodou, ale je vhodné i pro absolventy - práce s PC na dobré úrovni - znalost cizího jazyka (AJ, NJ) na dobré úrovni Vzdělání: - Vysokoškolské vzdělání humanitního směru (archivnictví, historie Magisterské navazující studium historie je koncipováno jako dvouoborové i jako jednooborové. Studium je specializační, tzn. že posluchači si s výhledem na zaměření své diplomové, popř. oborové práce volí jednu z nabízených studijních specializací (dějiny středověku; dějiny raného novověku; dějiny 19. a 20. století; mezinárodní vztahy a evroá studia.

vysokoškolské vzdělání v oboru archivnictví a pomocné vědy historické nebo historie (se zaměřením na dějiny 20. století), aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka, praxe v oboru (zejména znalost problematiky elektronické spisové služby, předarchivní péče, skartačního řízení, archivních informačních systémů) BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Barbora Zacharová Vedoucí práce: Mgr. Jakub Jeníček Název bakalářské práce: Historie, současnost a nové metodiky v oboru fyzioterapie Podtitul: Vytvoření nových webových stránek pro obor fyzioterapie Abstrakt bakalářské práce: Tématem práce je vytvoření zevrubného dokumentu, který se zabývá historií, současností a novými metodikami. Historie, současnost a nové metodiky v oboru fyzioterapie Vytvoření nových webových stránek pro obor fyzioterapie History, the present and new methods in physiotherapy Creating of new website for physiotherapy branch Bakalářská práce Vedoucí závěrené práce: Mgr. Jakub Jeníþek Praha, 201

Vysokoškolské vzdělání v oboru historie, umění, muzejnictví Schopnosti organizační a týmové práce Práce s informačními technologiemi Samostatnost, spolehlivost, flexibilita Znalost angličtiny, němčiny výhodou Aktivní řidič výhodo Historie. Sociální práce má kořeny v boji společnosti proti chudobě a z ní vyplývajícím problémů. Pročež je sociální práce spojena s myšlenkou charitativní činnosti, ale musí být chápána v širším měřítku. Pojem charity sahá do starověku a praxe poskytování chudým má kořeny ve všech hlavních světových náboženstvích V oblasti oborové směřuje navazující magisterské studium učitelství historie k plnému rozvinutí kompetencí týkajících se oboru historiografie, její epistemologie, základních metodologických konceptů a výzkumných postupů historické vědy: absolventi disponují strukturovanými oborovými znalostmi, orientují se v oboru.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu. Absolvent bakalářského studijního oboru Historie na FF UK v Praze je vybaven základními znalostmi o politickém, sociálním, hospodářském a kulturním vývoji především evroé a evropeizované společnosti. Získal také základní heuristické a historicko-kritické. Cílem studijního programu je připravit odborníka schopného samostatné vědecko-výzkumné práce v oboru teorie a dějiny výtvarných umění. Doktorand se seznamuje s pokročilými teoretickými disciplínami oboru, klíčovými metodologickými postupy, prohlubuje si znalost cizích jazyků a schopnost realizovat výzkum a prezentovat. • Zásadní vědecké publikace a kurátorské aktivity s mezinárodním přesahem v oboru dějiny umění či hmotné kultury • Velmi dobrou znalost anglického jazyka (úroveň C1) a dalšího světového jazyka (min. úroveň B2) • Dobrou znalost práce s počítačem (především MS Office a databázových programů Zmíněna je i stručná historie sběratelství a charakteristika muzejní a galerijní práce v současnosti. Posluchač je upozorněn na síť odborných knihoven, základní literaturu, lexikální kompendia i periodické časopisy oboru dějiny umění. Důležitou součástí výuky je teorie i praxe čtení historických pramenů. Nejstarší historie. Následující přehled v bodech seznamuje s vývojem oboru na českém území. V roce 1921 byl založen Státní zdravotní ústav, první tuzemské veřejně-právní zařízení, kde byla věnována soustředěná pozornost oborům, které vytvořily náplň ergonomie.. V roce 1924 vznikla zdravotnická sekce Vzduchoplaveckého ústavu v Praze, která se stala.

INFO

Obhájené bakalářské práce :: Ústav historických věd

Společnost Romtes Service a.s. byla založena v roce 2011 za účelem vyčlenění a provádění odborných prací v oboru činnosti - provádění paličských prací, svářečských prací, rovnání a předrovnání kovového materiálu, povrchovou úpravu kovů spočívající v apretaci a značení kontislitků a jejich finální úpravu před expedicí, zámečnické práce, které. Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu, a proto souhlasím, aby společnost Botticelli,spol. s r.o., IČO: 62577352, Nad spádem 640/18, Praha, Podolí nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici dále zpracovávala mé osobní údaje pro účely evidování mé osoby a nabízení obdobných pracovních příležitostí

Přijmeme ihned: Historie umění - Srpen 2021 - Joobl

 1. Naše instalatérská společnost TOPEN s.r.o. vznikla v r. 1991 v Karlových Varech. Od počátku vzniku je hlavní činností práce v oboru montáží, oprav, rekonstrukcí zdravotně technických instalací a ústředního vytápění. Ve spolupráci s dalšími subdodavateli zajišťujeme veškeré další činnosti pro realizace zakázek.
 2. 28 000 - 29 000 Kč/měsíc (hrubá mzda) Květinářství GALERIE Brno s.r.o. Místo pracoviště: Josefská, Brno - Brno-město Pracovní poměr: práce na plný úvazek Nástup: ihned Vzdělání: odborné vyučení bez maturity Zařazení: aranžér, květinář, květinářka, floristka, florista O pozici Do našeho Květinářství GALERIE v centru Brna hledáme kreativní/ho.
 3. C/C++ Embedded vývojář. SII je mezinárodní poradenská společnost v oblasti technologií se sídlem ve Francii. Celosvětově má SII GROUP více než 8 000 zaměstnanců. V České republice působíme od roku 2007 a zabýváme se zejména oblastmi externího poradenství pro oblast Automotive a IT. Naším cílem je dlouhodobá.
 4. Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta. Vedoucí práce prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. PINKNEROVÁ, Anna. <i>Prezentace oboru Historická interpretace</i> [online]
 5. Jako absolventi se budete orientovat především v problematice českých a obecných dějin od středověku po 20. století.Budete je schopni objasnit v širších souvislostech.Budete umět samostatně vyhledávat a třídit informace, pracovat s textem a historickými prameny, uplatňovat moderní metody historické práce a dokážete o oborových tématech napsat odbornou práci
 6. 1 Rigorózní práce v oboru české a československé právní dějiny Znárodnění v roce 1945 Nationalization in 1945 2009 Mgr. Richard Pustějovsk

Náplň práce: původní výzkum v dané oblasti a publikace jeho výsledků v ČR i v zahraničí, koncipování a řešení projektů účelové podpory, organizace vědeckých setkání. Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru historie nebo příbuzných disciplínách v doktorském stupni (Ph.D., CSc. nebo uznávaný ekvivalent) Dějiny umění - krásný obor, ale uplatnění přímo v oboru najde poměrně málo lidí. Někdo tu psal, že bys to mohla eventuálně učit, ale to nevím kde. Dějiny umění se učí možná tak na vysoké škole. Z praktického hlediska bych zvolila zdravotnictví, zvlášť pokud má k němu blízko Zkuste nabídky ze stejného pracovního oboru: Řemeslo a umění Praha Státní správa Praha Vzdělávání, věda a vývoj Praha. Nebo se pokuste se najít podobný inzerát v nabídce práce nebo si můžete nechat zasílat podobné pracovní nabídky na e-mail V prvním případě může být vychovatelem v podstatě kdokoliv, nebo cokoliv, co jakýmkoliv způsobem působí na osobu vychovávaného (prostředí, lidé, stroje apod.). V druhém případě je pak vychovatel definován jako vykonavatel etablovaného povolání, zařazeného do katalogu profesí, a jehož výkon vyžaduje náležitou.

Volná pracovní místa v oboru Historik a genealo

Archivář -historik - Oddělení dějiny školství - detail

 1. Závěrečné práce; Studium v zahraničí bude mu otevřeno i odborné studium oboru Historie ve studijním programu Historické vědy. Pokud se absolvent rozhodne k ukončení studia, může najít stejné uplatnění jako absolventi ostatních historicky orientovaných oborů - v odborných isntitucích, zjem. v muzeích či nadacíh a.
 2. pracujte v oboru. kde budete zářit. Svět práce je místem, ve kterém se velmi dobře vyznáme a ve kterém lidem jako jste vy pomáháme získat zajímavé uplatnění. Ať už hledáte své první zaměstnání nebo jste zkušený expert a chcete udělat další krok ve své kariéře, jsme tu pro vás. hledat práci
 3. ulého století, kdy bylo založeno první výzkumné pracoviště v rezortu - Sociální ústav Československé republiky.Vědecko-výzkumnou činností v této oblasti se v první.
 4. Práce v oboru fitness. stabilní a dlouhodobé zaměstnání práci v nestresovém prostředí • Historie změn Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu společnosti Erasport, s. r. o. zakázáno..
 5. Provádíme restaurátorské práce v interiéru objektu - restaurování štukových říms, stropu, štukové výzdoby, maleb, obnovu historické dekorativní a iluzivní výmalby, odkryv a zpevnění stropu v místnosti č. 105, rekonstrukci kamenických prvků a kachlových kamen
 6. Kariéra/nabídka práce V současné době poptáváme tyto pracovní pozice: Fyzioterapeut/ka - hlavní pracovní poměr, nestátní zdravotnické zařízení, zavedená klientela. Požadujeme : vzdělání v oboru ( Bc., Mgr.) nadstavbové kurzy výhodou. V případě zájmu volejte: +420 605 457 55

Tento program navazuje na bakalářský program Historie.Je vhodný pro ty z vás, kteří uvažují o práci učitele dějepisu na středních školách nebo přemýšlí o práci v oblasti didaktiky dějepisu v institucích, jako jsou muzea, galerie, hrady či zámky.. V průběhu studia rozvinete schopnosti rozpoznávat, které části tématu je vhodné předávat studentům střední školy Perspektiva zaměstnání v energetice je stálá vzhledem k trvalému růstu spotřeby všech druhů energie, zejména tepla a elektrické energie. O tom svědčí trvalý zájem o naše absolventy nejen různých podniků a institucí z oboru energetiky a strojírenství, ale také z ostatních hospodářských a výrobních oborů BZZK Státní zkoušky bakalářské z oboru Historie pořádá Ústav světových dějin ve dnech 6. a 7. září 2021. Čas, místo i forma budou upřesněny s přihlédnutím k počtu přihlášených studentů a v závislosti na dalším vývoji epidemické situace, resp. z ní plynoucích vládních a univerzitních opatření Místo výkonu práce Pardubice Požadujeme: - SO v oboru strojním (zámečník, potrubář, svářeč) - Kurzy svařování Z E1, Z G1 výhodou - Manuální zručnost - Dobrý Synthesia, a.s. Vloženo: 26

Moderní dějiny střední Evropy. Doktorské kombinované, čeština, 4 roky →. Rozbalit vše. Studijní program, studijní obor jsou koncipovány v souladu s principem strukturovaného třístupňového vysokoškolského studia a patří k rozvojovým prioritám Slezské univerzity v Opavě. Nabízejí postgraduální vzdělávání. • velmi dobrou schopnost práce pod tlakem a odolnost vůči stresu • časovou flexibilitu (směnnost) • řidičský průkaz sk. B (sk. A výhodou) Uvítáme: • zájem o foto a video techniku • zájem o auto/moto • schopnost stanovit si priority a pružně reagovat na změny • znalosti v oboru elektro • znalost Prahy a. Součástí přihlášky je projekt diplomové práce v anglickém jazyce v rozsahu minimálně 1000-1500 slov mimo bibliografii a potvrzení o absolvování předmětů v bakalářském studiu (uchazeči z FF UPCE nemusí dokládat). Projekt uchazeč elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 20. 8 Historie Střední školy elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou. Výuka řemeslných oborů má v Lipníku nad Bečvou více jak stoletou tradici. V bývalé budově školy na ul. Novosady 31 byla v roce 1897 zřízena průmyslová škola pokračovací pro místní živnostenské obory kovozpracující, dřevařské, obchodní a krejčovské pečlivost, zodpovědnost, spolehlivost, schopnost samostatné práce, schopnost zvládat nové pracovní postupy, schopnost prezentace práce na odborných platformách, povolení Ministerstva kultury ČR licence MK ČR pro restaurování kulturních památek v oboru knižní vazby, uměleckořemeslných děl na papíru nebo pergamenu výhodou

Níže je zobrazena nabídka práce na pozici Programátor/ka řídících systémů v oboru automatizace procesů.Tato nabídka je mutací nabídky na serveru Dobrá práce.cz. Při odpovědi na tuto nabídku budete přesměrování na odpovědní formulář na serveru dobraprace.cz ASSA ABLOY Czech & Slovakia s. r. o. vznikla 1. 9. 2008 spojením dvou vedoucích společností na českém zámkařském trhu - FAB, s. r. o. a Abloy spol. s r. o. Ve výrobním závodě se sídlem v Rychnově nad Kněžnou a se staletou tradicí, spojenou s dnes již legendární značnou FAB, vyrábíme a vyvíjíme zámkové cylindrické.

Praxe v hotelu The Grand Mark Prague | SOŠ Šumperk

Historie - Katalog oborů M

ZamK Místo výkonu práce: Novoveská 1264/9, Ostrava - Mariánské Hory V případě zájmu předem volat a domluvit si schůzku. Manažer/ka: - Prodejní aktivita v OFIR Service s.r.o. Vloženo: 26. 5. 2021, 21:0 1 pracovní pozice firma působí v oboru: Hutní materiál. MICHAEL ŠINDLER s.r.o - Železniční 512/7, Chválkovice, Olomouc 5,20 km. 1 pracovní pozice firma působí v oboru: Zámečnické práce, kovovýroba. PRESBETON NOVA, s.r.o. - Bystrovany č. 215 5,31 km. 1 pracovní pozice firma působí v oboru: Obklady, dlažby, podlahy - výrob Instruktorka Indoor Cycling. 10:18 Dobrý den, hledám místo instruktorky, lekcí indoor cycling, mám 11let praxi, diplom organizace FACE, jsem komunikativní, lekce vedu s nadšením a radostí neboť mě kolo velmi baví. Jezdím na různou hudbu pop, rock, metal, folk, country. Dle klientů jsem empatická :) Jsem ze Škvorce ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE, OD HISTORIE PO SOUČASNOST online panelová diskuze. UKÁZKA PRÁCE NA MIKROSKOPECH LVEM 5 A LVEM 25 Virtuálně z DELONG INSTRUMENTS. Diskuze se zástupci firem a vědeckých institucí o uplatnění v oboru elektronové mikroskopie Působíme v oboru kovovýroba a zámečnictví. Brány vyrábíme samonosné, s možností pojezdu i křídlové. Při výrobě brány musíme mít na paměti, abychom splnili požadavky zákazníka. V naší dílně vyrábíme venkovní a vnitřní kovové krby, které mohou vhodně doplnit Vaši zahradu nebo zútulnit interiér Vašeho domu

Výběrové řízení na místo odborného pracovníka v oboru

1. Dějiny charitativní činnosti - starověk, středověk, novověk a vývoj moderní sociální práce jako oboru. 2. Předmět sociální práce, klíčové principy, lidská práva. 3. Kompetence sociálního pracovníka v kvalifikační úrovni bakalář / bakalářka, absolventka bakalářského studijního programu Sociální práce. Odborně se věnoval geometrii křivek a ploch, intenzivně se zabýval deskriptivní, syntetickou, analytickou a kinetickou geometrií. Navíc ve školním roce 1924-1925 byl děkanem lesnického oboru a v letech 1937-1938 a 1945 byl děkanem hospodářského oboru. Jako vedoucí ústavu působil až do roku 1956, kdy odešel do důchodu

Atraktivní obor, který vám umožní získat potřebné vzdělání pro práci v prestižní oblasti zdravotnictví a farmaceutiky. Sociální práce Staňte se sociálním pracovníkem a pomáhejte tam, kde je to skutečně potřeba - orientace v oboru (max. 15 bodů) - orientace v literatuře projektu (max. 20 bodů) - výsledky dosavadní vědecké práce a praxe v oboru (max. 10 bodů)- hodnotí se publikační činnost (články, monografie), účast na odborných konferencích, zahraniční stáž na univerzitách nebo jiných odborných institucíc

Historie Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Prvotní historie Lékařské fakulty je datována rokem 1993, kdy byla na Ostravské univerzitě založena Zdravotně sociální fakulta cíleně zaměřená na vzdělávání absolventů pro zdravotnické a sociální profese. Výuka na fakultě byla zahájena v zimním semestru 1993 ve. Nabídka volných pracovních míst Dělník Seřizovač Tiskař/ka . vyučení v oboru tiskař na polygrafických strojích Místo výkonu práce: Bělá pod Bezdězem, okr. Mladá Boleslav Kontakt: personální oddělení 737240287, romana.volmuthova@kavalier.cz Úvod | Historie společnosti | Produkty | Certifikace | Kontakty | Kariér

Historie. Po 2. světové válce byla v Plzni založena Lékařská fakulta a do nemocnice byl povolán žák proslulého profesora Přecechtěla docent a později profesor Kotyza, aby jako ostatní noví přednostové přetvořil oddělení Městské nemocnice na klinické pracoviště s patřičnou úrovní léčebné, pedagogické a badatelské práce a obhajoba doktorské práce. Vyžaduje se spolehlivá orientace v oboru, a to s ohledem na české a evroé umění a dále i příslušných otázek metodologie. Garant doktorského studijního oboru: Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. Individuální studijní plán - Dějiny křesťanského umění XUU-201 ad II.) Ústní zkouška z historie. Ústní zkouška z historie zpravidla navazuje na obhajobu bakalářské práce a sestává ze tří částí: (1) obecných dějin, (2) českých dějin a (3) hospodářských a sociálních dějin. Ke každé z těchto tří částí ústní zkoušky položí komise dvě konkrétní otázky, a to tak, že. D104, Reální 3, Ostrava-Moravská Ostrava) obhajoba č práce M g r. I r e n y K a p u s t o v é v doktorském studijním programu P7105 Historické ě studijním oboru Didaktika ě Jmenuji zkušební komisi pro obhajobu č práce v tomto složení: řě Č doc. PhDr Dějepis v systému. Dějepis lidské společnosti od minulosti po současnost, podrobné české a světové dějiny, referáty a seminární práce z dějepisu. Dějepis lidské společnosti od minulosti po současnost, podrobné české a světové dějiny, referáty a seminární práce z dějepisu. www.dejepis.inf

Historie, současnost a nové metodiky v oboru fyzioterapie

- praxe v oboru, zkušenost s vedením zaměstnanců. PROJEKTANT : Požadujeme: - vzdělání středoškolské s maturitou v oboru elektro, - §6, vyhláška č. 50 / 1975 Sb., - řidičský průkaz skupina B, - znalost MS Office, AutoCAD, Microstation, - autorizace v oboru výhodou. Nabízíme: - zajímavá a různorodá práce Porada se zástupci škol vyučujících obor Práce ve stravování se uskutečnila v Centru zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) dne 18. 11. 2019. Zúčastnili se jí zástupci 8 škol a pracovníci Oddělení závěrečné zkoušky CZVV: editorka jednotných zadání v oborech kategorie E Renata Pyrochtová a administrátorka jednotných zadání Dana Kočková V případě zájmu kontaktujte náše personální oddělení. tel.: +420 585 083 111. prace@excaliburarmy.eu. Případným poskytnutím svých osobních údajů, zahrnutých mj. do životopisu, dáváte jako odesílatel souhlas společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r. o., IČ: 64573877, k jejich zpracování za účelem posouzení možného.

Asociace muzeí a galerií v České republice - Volná místa

Pandemie koronaviru a s ní přijatá protiopatření utlumily aktivity v mnoha firmách, což se dotklo i některých pracovních oborů. I tak ho ale během uplynulého roku změnilo jen 14 procent lidí. V následujících dvou letech plánuje změnu oboru více než třetina zaměstnanců, a to jak z důvodu osobní potřeby změny, tak i kvůli proměnám pracovního trhu Autorem projektu Historie výpočetní techniky v Československu je Mgr. Petr Kovář. Textová část stránek vznikla v letech 2004-2005 jako diplomová práce na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK. Hlavním cílem tohoto webu je zmapovat historii a vývoj počítačů v Československu v letech 1950-1975 Věříme,že firma ERIMP je pro většinu občanů Rakovníka dnes. Práce Dr. Kroči vykazují kladný ohlas v českých i zahraničních odborných kruzích (celkem 69 citací, z toho pět zahraničních, a to ve slovenském, ruském a německém prostředí). Své práce publikoval v angličtině, němčině, ruštině i bulharštině. Bohatá je jeho činnost organizační Obsluha CNC 5 OS - požadujeme vyučení v oboru truhlář a/nebo praxi v oboru, orientaci ve výkresové dokumentaci a zacházení s měřidly, znalost práce na pile a hoblovce, chuť se učit novým věcem, ochotu střídavě pracovat v prodloužených odpoledních směnách

Obecný přehled generací počítačů | Historie počítačů vAsociace muzeí a galerií v České republice - Adresář muzeíPF JU - Katedra anglistiky - PhDr

Sociální práce - Wikipedi

Historie. Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou. Podívejte se jaké je její poslání, přečtěte si o jeho historii a významu v běhu dějin Doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D., je docentkou v oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve výuce i ve výzkumu se zaměřuje na teorie a metody sociální práce zejména s ohledem na historický kontext. Rozvíjí metodologii historického výzkumu v sociální práci průzkum randstad. lidé se přestali bát měnit zaměstnání. Pohyb na trhu práce překonává předpandemickou úroveň. Zatímco v v druhé polovině loňského roku práci jen 13 % lidí, letos na jaře se počet lidí, kteří si jinou práci buď aktivně hledají, nebo se po zajímavých pracovních příležitostech poohlíží dostal dokonce na celou jednu čtvrtinu Randstad HR Solutions s.r.o., IČ 08025851, DIČ CZ08025851 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 311763. Sídlo společnosti se nachází na adrese Praha 1, Nové Město, Jungmannova 26/15, tel.: 222 210 01

Studijní obory ústav českých ději

Historie Filozofická fakulta Univerzity Karlov

 1. Volná pracovní místa MPSV, Firma: Vrapciste s.r.o.. Pro Vrapciste s.r.o. eviduje úřad práce 2 volná pracovní místa v 1 nabídce práce firem, 1 nabídka je za týden. Průměrná mzda těchto volných míst se pohybuje od 18500 do 18500Kč. 2 historické nabídky jsou přístupné po přihlášení. Podívejte se také na přehled nabídek práce pro firmu Vrapciste s.r.o.
 2. V průběhu 80. let bylo provedeno několik neúspěšných pokusů o znovuzřízení katedry a studijního oboru. Není bez zajímavosti, že v žádostech se velmi často odkazovalo na skutečnost, že na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě katedra ekonomiky práce a studijní obor po celou tuto dobu existoval
 3. vědecká práce na projektech zabývajících se proteolytickými enzymy a jejich regulací s využitím přístupů strukturní biochemie Požadavky ukončené Ph.D. vzdělání a zkušenosti s výzkumem v oblasti analýzy 3D struktur proteinů, krystalografie a biochemie protein
 4. Informace o jednotlivých ročnících soutěže. Celostátní studentská vědecká konference - Historie 2019. Akce se uskutečnila ve dnech 17. - 18. dubna 2019 v prostorách Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 7/9, 602 00 Brno a pořadatelem je Katedra historie PdF MU. Pozvánku konference naleznete zde
 5. Nabídky práce v Praze v oboru Řemeslo a manuální práce. Dělník v Kovárně- až 42 000Kč, ubytování ZLÍN,PROSTĚJOV,BRNO. Celá ČR dále pak za účelem přijímání emailových zpráv s nabídkami práce v rámci počítačové sítě internet. Osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pro účely IT servisu výše.

Studium: Katedra dějin uměn

 1. Ve třetím ročníku soutěže o nejlepší dizertační práci v oboru geografie za rok 2020 zvítezila práce RNDr.Tomáš Uxy, Ph.D. Práce s názvem Past and Present Permafrost and Active-Layer Phenomena as Indicators of Late Quaternary Environmental Changes byla obhájena na katedře fyzické geografie a geoekologie PřF UK. Dizertační práce je zaměřena na problematiku.
 2. Všechny informace o produktu Kniha Historie české sociální práce v letech 1918-1948 - Pavla Kodymová, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Historie české sociální práce v letech 1918-1948 - Pavla Kodymová
 3. Manikérka a pedikérka v oboru. Níže je zobrazena nabídka práce na pozici Manikérka a pedikérka v oboru. Tato nabídka je mutací nabídky na serveru Dobrá práce.cz. Při odpovědi na tuto nabídku budete přesměrování na odpovědní formulář na serveru dobraprace.cz. Datum: 11.5.2021 Značka: Del
 4. Zedníci, tesaři, klempíři, pokrývači, topenáři. To jsou profese, po nichž je největší poptávka v obcích poničených před patnácti dny tornádem. V centrech, která v každé obci jsou, uvítají však nabídku práce i zručných lidí, kteří sice nejsou profesionály v oboru, ale v řemesle se vyznají

Národní galerie v Praze - konkurz (ředitel/ka Sbírky

Historie | Odbor slévárenstvíProběhlé akce – ArrayHistorie FPL na ČVUT | KATEDRA INŽENÝRSTVÍ PEVNÝCH LÁTEK

Historie a činnost urbanistického pracoviště Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brně napojení na další instituce v oboru, publikační činnost a propojení výsledků výzkumu s praxí. formátu B1 a dizertační práce v elektronické podobě. Termín odevzdání dizertační práce Rabínka Tanya Segal se narodila v roce 1957 v Moskvě, kde pracovala až do roku 1990. Vachtangovovo divadlo (sekce režie světel) 1974-1979. Komorní divadlo židovské hudby KEMT (herečka, zpěvačka) 1979-1983. Federalní ředitelství mužských umění Rosconcert (zpěvačka) 1983 -1986 Historie se zda vyučuje teprve od roku 1999, ovšem během krátké doby se zdejší ústav historických věd vypracoval natolik, že původní bakalářské studium jednoho oboru významně rozšířil na studium několika bakalářských oborů, magisterského oboru, dokonce jsme získali doktorandské studium a máme právo habilitačního. Historie firmy. Podnikatelskou činnost jsem zahájil v roce 2000 v oboru zámečnictví a svařování kovů.Dlouholeté zkušenosti jsem získal na montážích doma i v zahraničí, převážně v automobilkách, pivovarech nebo mlékárnách (více v sekci Reference) SP Komunitní krizová a pastorační práce - Diakonika se zaměřuje na komunitní pastorační práci a důsledně zohledňuje kontexty, které do tohoto mezioborového pojetí vstupují (např. kontext etický/hodnotový, filozofický, náboženský, antropologický, legislativní, mediální) spolu s kritickou reflexí opřenou o výzkumnou metodologii a sebereflexi