Home

UPOL STAG

  1. Vítáme vás v informačním systému IS/STAG UP. Pro přihlášení použijte stejné přihlašovací jméno a heslo jako do Portálu UP. V případě problémů s přihlášením, prosím, použijte stejné heslo jako k elektronické poště nebo si heslo změňte v Portálu UP v záložce Upravit můj profil
  2. Modul webových služeb IS/STAG. Tento modul systému IS/STAG obsahuje programová rozhraní, která slouží k napojení dalších informačních systémů, webových a mobilních aplikací. Detailní popis modulu naleznete na produktovém webu IS/STAG
  3. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.c
  4. V rámci tohoto systému hodnocení je každému studentovi či studentce před zahájením hodnocení vygenerována sada dotazníků na základě předmětů zapsaných v IS STAG. Na tyto dotazníky má možnost odpovědět po celou dobu, kdy je hodnocení dostupné (tedy v termínu hodnocení)
  5. Kontakt Katedra germanistiky Filozofická fakulta Univerzita Palackého Křížkovského 10 779 00 Olomouc tel.: +420 585 633 203 anna.macova@upol.c

Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.cz ID datové schránky UP: ffsj9ei Podrobné identifikační údaj Portál UP - EDIS - Edukační informační systém UP v Olomouci. Portál UP. Portál EDIS. Portál CMTF. Portál FZV. Portál FTK. Portál PF. Portál PřF. Portál PdF UIS Univerzity Palackého -. Zpět na hlavní stránku. Požadovaná stránka nebyla nalezena

stagservices.upol.cz - IS/STAG - Webové služb

  1. Vypracoval: PhDr. Milan Klement, PhD., správce systému STAG na PdF UP, e-mail: milan.klement@upol.cz, tel: 563 5811 Student prezenčního studia v IS/STAG Systém studijní agendy STAG slouží k vytváení, realizaci a kontrole studijního plánu studentř ů PdF UP. Student je odpovědný za plnění jednotlivých požadavků vyplývajících z povinností studenta při studiu a jeho.
  2. Hlavní webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci. Akademický rok 2021/2022 Vnitřní norma UP č. R-B-21/02 - Harmonogram akademického roku 2021/2022 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2021/2022 - Harmonogram akademického roku 2021/2022 - PF UP v Olomouc
  3. Služba webového přihlášení - Prošlá žádost. Tato stránka se pravděpodobně zobrazila po použití tlačítka Zpět v prohlížeči během prohlížení zabezpečeného webu nebo aplikace. Případně byla použita v záložce adresa webového přihlašovacího formuláře namísto adresy odpovídající stránky
  4. Samotny problem v RT na UPOL nebyla chyba na strane IS/STAG, ale slo ji spatne dohledat. 02.11.2016. RT 247154 - Upraven jeden SQL dotaz pro webove sluzby pro TROZ na ZCU; 31.10.2016. RT 244827, RT 245367 - uprava rozhrani vuci spisovce BBM, kde se zmenilo lehce rozhrani spisovky, konkretne XML element SpslStatu

Stag - Kmaam Přf U

Studenti, kteří podávali přihlášku přes prihlaska.upol.cz, naleznou své přihlašovací jméno (Portal ID) do informačních systémů UP (STAG, Portal, Moodle, aj.) v elektronické přihlášce, a to v části Osobní údaje v části Obecné, nebo-li Portal ID. Studentovo Portal ID je zobrazeno hned pod univerzitním číslem praxi to funguje tak, že v Informačním systému STAG (IS STAG) se kreditová banka zobrazuje jako tzv. zápisové propustky. Na stránce s přehledem splněných předmětů vidí každý uživatel daný limit. Pokud si bude chtít student zapsat předmět, na který už nemá dostatek kreditů, systém mu to nedovolí aktualizace databáze STAG pro roli ale napsat žádost o opravu hlavního pracoviště u příslušného vyučujícího (alina.antosova@upol.cz). V případě, že vyučující již na dotčeném pracovišti neučí, nemazat ho, ale udělat záznam neplatným (zrušit fajfku)..

Evaluace - Studentská evaluace předmět

portal.upol.cz - kliknout na Přihlásit se v pravém rohu obrazovky; vyplnit ID uživatele a heslo; odkaz: Studium a výuka -IS/STAG - Moje studium - Předzápis Objeví se okno s bloky předmětů, které tvoří studijní plán oboru EDIS - Edukační informační systém - © 2012-2021 Univerzita Palackého v Olomouci, Verze: 1.3.145 (20210305 STAG; Fakulta tělesné kultury UP. AKTUALIZOVÁNO: Očkování bez registrace v Olomouci. 11. 8. 2021 Univerzitní talenty představí speciální publikace. 11. 8. 2021 Režim na UP od 1. srpna: výuky, zkoušky, respirátory. 3. 8. 2021 2021 Univerzita Palackého v Olomouci | webmaster-ftk@upol.cz. Závěrečnou práci vypracováváte pouze na jednom z oborů, tzv. diplomovém oboru. Na diplomovém oboru také získáváte kredity za semináře související s vypracováním závěrečné práce, zpravidla ve výši 20 kreditů

Univerzita Palackého umožňuje všem svým studentům a zaměstnancům stáhnout plnohodnotnou aktuální verzi Microsoft Office Professional zdarma až pro pět přístrojů jednoho uživatele (počítače, tablety, telefony), a to až do ukončení studia, či pracovního poměru, kdy programy přestanou být platné.UP zároveň umožňuje využívat sadu služeb Office 365 Hlavní webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci. Ing. Pavel Brázda: pavel.brazda@upol.cz +420585636040: Správce lokální počítačové sít Kontakt Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci třída Míru 117 771 11 Olomouc IČO: 61989592 +420 585 636 080 dekanat.ftk@upol.c předsedkyně oborové rady Prof. PhDr. Tatjana LAZORČÁKOVÁ, PhD. 585 633 426 tatjana.lazorcakova@upol.cz místnost č. 230 (3.30) konzultační hodiny květen a červen 2021 (konzultační místnost BBB): Prosím studenty, aby se na konzultace přihlásili prostřednictvím zprávy do mého mailu vždy nejméně 24 hodin předem!. středa 19 Přihlašte se ke svému účtu v aplikaci Okno do praxe. PŘIHLÁŠENÍ PŘES STAG Univerzita Palackého v Olomouci Moravská vysoká škola Olomouc. Způsob přihlášení vhodný pro studenty výše uvedených škol

Stundenplan und STAG: Katedra germanistik

Paleografická čítanka. Vstup na základě přístupu do STAGu. Paleografický slabikář. Veřejně dostupné krátké přepisy. Chronologické tabulky. Historické kalendáře se seznamy svátků Mgr. Pavla Šindlerová (pavla.sindlerova01@upol.cz, 585 635 199) Mgr. Barbora Mlčochová (barbora.mlcochova@upol.cz, 585 635 175) Příměstské tábory a letní kempy nejsou dle vyhlášky MŠMT legislativou orgánu ochrany veřejného zdraví upraveny, nejedná se o akce pobytové, ale o akce s denní docházkou

Výběrové řízení do programu Mladých dobrovolníků OSN pro rok 2021. 2. 10. 2020. JAPONSKO - AIA - Stipendia na základě mezinárodních smluv. 8. 6. 2020. SLOVENSKO - AIA - Letní škola slovenského jazyka a kultury 2020 v souvislosti s COVID-19 Souhlas se zpracováním osobních údajů. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,souhlasím, aby mé osobní údaje byly shromažďovány, zpracovávány a uchovávány za účelem posouzení mé žádosti o přidělení ubytování na Univerzitě Palackého v Olomouci, pro. Hledání v informačních zdrojích UP. Elektronické informační zdroje (EIZ) umožňují přístup k informacím pro vědu, výzkum a výuku. Portál zpřístupňuje především licencované zdroje, tj. takové, u kterých UP uzavřela licenční smlouvu s dodavatelem. Aktuální studenti a zaměstnanci univerzity je mohou díky.

Jednotný vizuální styl UP. Jednotný vizuální styl. Jednotný vizuální styl je souborem vizuálních prvků, které usnadňují vnější i vnitřní komunikaci organizace a vytvářejí dobrý obraz o ní. Svou jednotností, komplexností a estetikou se významně podílí na snadné a nezkreslené identitě organizace 5. 2021, kdy došlo k časové změně podmínek akceptace testů studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky a praxe, individuálních konzultací a zkoušek. Student aktuálně musí prokázat, že: · absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo. Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP vznikla jako samostatné pracoviště v roce 1995 a zajišťovala bakalářské vzdělání v oboru Žurnalistika v prezenční (denní) i kombinované (dálkové) formě. Od roku 2007 realizovala vedle prezenčního bakalářského studia oboru Žurnalistika i teoreticko-analytický magisterský studijní program oboru. Kontakt Katedra politologie a evroých studií Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 12 779 00 Olomouc tel./fax: (+420) 585 633 302 e-mail: politologie@upol.cz úřední hodiny: denně 9 - 1

Univerzita Palackého v Olomouc

https://stag.upol.cz). Jedná-li se o kurz z aktuálního akademického roku 2018/2019, probíhá přenos každou noc. Studenti, kteří jsou z předmětu odebráni na straně STAGu, ztrácí následně přístup do kurzu na straně Moodle UPOL. 1.2.2 Role Učite Kontakt Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Univerzitní 244/22 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 637 111 dekanat.cmtf@upol.c Katedra psychologie. Poslání : Vzdělávat a rozvíjet studenty v souladu s aktuálními vědeckými poznatky a potřebami praxe a realizovat kvalitní vědeckovýzkumnou činnost s cílem přispět k obohacení psychologické vědy. Hodnoty: Akademická svoboda, Etické principy, Vědecká poctivost, Otevřenost vůči novému, Vzájemná. Kontakt Fakulta zdravotnických věd Univerzita Palackého v Olomouci Hněvotínská 976/3 775 15 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 632 852 romana.koudelkova@upol.c

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových. FF UP v Olomouci. Tř. Svobody 26, 779 00 OLOMOUC. tel.: (00420) 585 633 203, nebo (00420) 585 633 490. Korespondenční adresa: Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových. Křížkovského 10 11. 8. 2021. Od pátku 13. srpna dochází k úpravě provozní doby očkovacího místa v obchodním centru Šantovka v Olomouci. Zájemci o vakcínu proti COVIDu-19, kteří nejsou registrováni v centrálním rezervačním systému, se mohou nechat očkovat denn..

Kontakt Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 17. listopadu 1192/12 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 58 563 4060 dekanat.prf@upol.c Studenti 2. ročníku Bc. kombinovaného a prezenčního studia odevzdají zadání bakalářské práce do data uvedeného v harmonogramu Katedry psychologie. Zadání podepsané vedoucím práce a studentem se odevzdává sekretářce katedry, elektronická verze se vkládá do systému Stag. Kontakty: eva.aigelova@upol.cz

milan.hain@upol.cz místnost č. 231 (3.31) konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2021 (vždy online přes Zoom, prosím o nahlášení alespoň ve středu ráno) středa 15:00-16:00 (19. 5. až 30. 6.) Další termíny jsou možné po individuální dohodě Kontakt: Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. V případě dotazů ke studijním programům prosí Souborný katalog - fond Knihovny UP. Katalogy sbírek. Academia film Olomouc (AFO) Academia film Olomouc je mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů, který se každoročně koná v dubnu na půdě Univerzity Palackého v Olomouci.Knihovna má ve fondu dokumenty z prvních 49 ročníků festivalu 26.05.2021, 10:19. TUL Rector's Order No. 3/2021, In accordance with the TUL Calendar of the IS/STAG for the academic year 2021/22, I specify that the preliminary enrolment period for winter and summer semesters of the academic year 2021/22 is: 5 June 2021 from 8.00 a.m. to 3.59 p.m. - only for students of the Faculty of Science, Humanities and. Vítejte na oficiálním Helpdesku Univerzity Palackého v Olomouci. Bez přihlášení máte přístup k omezenému množství kategorií. Pro nahlášení ostatních požadavků se, prosím, přihlaste

Portál UP - EDIS - Edukační informační systém UP v Olomouc

Katedra českého jazyka a literatury umožňuje svým studentům prostřednictvímřady exkurzí a odborných stáží navštívit celou řadu zajimavých institucí a seznámit se s jejich aktivitami. Studenti učí děti v rámci Dětské univerzity UP. Studenti KČJL se prostřednictvím různých vzdělávacích aktivit učí získávat. tř. 17. listopadu 1192/12 771 46 Olomouc Czech Republic tel.: +420 585 634 406 email: orgchem@upol.c 6. 2021. Knihovna UP (Zbrojnice i všechny fakultní pobočky) zůstává po celé léto otevřena. Přístup k e-zdrojům je nyní komfortnější. 4. 5. 2021. Na portále e-zdrojů (ezdroje.upol.cz) byla přidána technologie EZproxy, která umožňuje přístup k e-zdrojům mimo univerzitní síť Vyberte prosím odpovídající oblast: Studentská evaluace předmětů. Student má možnost zhodnotit průběh výuky předmětu. Po ukončení evaluace jsou k dispozici výsledky. Hodnocení předmětů garanty. Garant předmětu má možnost vyjádřit se k realizaci předmětu a reagovat na komentáře studentů. Vedoucím pracovníkům. Sekce rusistiky katedry slavistiky má akreditovány následující obory: Ruská filologie. Bakalářské tříleté dvouprogramové studium, forma prezenční. Ruská filologie. Bakalářské tříleté studium - samostatný studijní program, forma prezenční. Ruská filologie se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi

UIS Univerzity Palackéh

velmi široké spektrum zahraničních mobilit (ERASMUS+, CEEPUS aj.) možnost zapojení do výzkumné činnosti v rámci projektů řešených na katedře. zázemí moderní budovy přírodovědecké fakulty blízko vysokoškolských kolejí i centra města Olomouce. doplňkové studentské aktivity (cestovatelské přednášky, soutěže. Kontakt Katedra romanistiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského 10 779 00 Olomouc +420 58 563 3344 alena.zeidlerova@upol.c

Envelopa - Katedra organické chemie

doc. Mgr. Antonín STANĚK, Ph.D. Didaktika společenských věd: 2. poschodí, místnost č. 3.23b: Konzultační hodiny: Vždy na základě předchozí e-mailové. Výukové materiály [+] Botanická cvičení v terénu - program 2015, vyučující M. Oulehlová [+] Fylogeneze a systém nižších rostlin [+] Obecná botanika OBPY, OBPX [+] Určovací cvičení z botaniky B [+] Biotechnologie rostlin a GMO [+] Cvičení ze systému vyšších rostlin [+] Ekologie lesa [+] Obecná botanika OBB Výukové materiály [+] Botanická cvičení v terénu - program 2015, vyučující M. Oulehlová [+] Fylogeneze a systém nižších rostlin [+] Obecná botanika OBPY, OBPX [+] Určovací cvičení z botaniky B [-] Biotechnologie rostlin a GMO ( BOT / BRGMO

Harmonogram akademického roku: Právnická fakulta U

m.zapletalova@upol.cz Italská politika, její vývoj a specifika; italský politický a stranický systém; politická komunikace, politický marketing a volební kampaně tzv. druhé italské republiky; personalizace politiky; instituce Evroé unie; vývoj a fungování evroého institucionálního rámce Filozofická fakulta UP v Olomouci Katedra ekonomických a manažerských studií Křížkovského 12 779 00 Olomouc iva.jancikova@upol.cz +420 585 633 27 Katedra společenských věd Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Žižkovo nám. 5 771 40 Olomouc. Telefon: +420 585 635 402 Fax: +420 585 231 40 [319.48 KB] [-] Obecná a systematická botanika / Obecná a systematická zoologie - SZZ bc. studium ( v souboru najdete otázky k SZZ aktualizované od června 2021

Služba webového přihlášení - Prošlá žádos

Kontakt - Katedra organické chemieCentrum výpočetní techniky: Přehled fotogalerií pracovištěFotogalerie - Katedra organické chemieŘady akademické obce rozšířili studenti prvních ročníkůBakalářská práce upol - témata bude možno (po konzultaci sKatedra trestního práva: Právnická fakulta UP