Home

Laboratorní vyšetřovací metody v gynekologii

Gynekologie a vyšetřovací metody :: Gynekologie Hanákov

 1. Operační vyšetřovací metody. Indikace : objasnění diagnózy (adheze), odběr biologického materiálu. Sondáž děložní dutiny (vývojové anomálie) Punkce douglasova prostoru (při krvácení do břišní dutiny, absces) Punkce ascitu. Konizace děložního hrdla (vytětí tkáně kolem děložní branky) Kyretá
 2. Další vyšetřovací metody. Biopsie ledvin. Bronchoskopie. Denzitometrie. Funkční vyšetření plic. Gastroskopie. Jaterní biopsie. Kapslová endoskopie. Lidská tkáň pod mikroskopem - práce patologa. Lumbální punkce. Punkce ascitu. Revmatologické vyšetření. Srdeční katetrizace. Vyšetření kostní dřeně. Vyšetření štítné žláz
 3. Vyšetřovací metody v ORL. Vyšetření dutiny ústní a hltanu. Vyšetření hrtanu a hrtanové části hltanu. Ezofagoskopie. Vyšetření nosu
 4. Laboratorní diagnostika nejčastěji využívá metody nepřímého průkazu - stanovení protilátek proti HIV v krvi. Některé laboratoře v současné době provádějí kombinovaný test neboli test 4. generace, při kterém jsou testovány protilátky spolu s antigenem p24

Anamnéza a základy klinického vyšetření v gynekologii a

V onkologii jsou kapitoly rozděleny na úvodní část obsahující charakteristiku oboru, základní terminologii, příznaky, prevenci, vyšetřovací metody a léčbu. Ošetřovatelská péče je zaměřena na pacienty s karcinomem krvetvorby, v gynekologii, prsu, plic, prostaty a tlustého střeva DEFINICE OBORU. GYNEKOLOGIE. Lékařský obor, který se zabývá péčí o ženu, je zaměřený na diagnostiku, léčbu a prevenci onemocnění ženských pohlavních orgán Související vyšetřovací metody: CA 15-3; MR v gynekologii a porodnictví; Související ošetřovatelské diagnózy: akutní bolest - 00132; deficit tělesných tekutin - 00027; porušená tkáňová integrita - 00044; porušené vyprazdňování moči - 00016; riziko infekce - 00004; riziko zácpy - 00015; strach - 00148; únava - 0009

Průvodce pacienta - vyšetřovací metody mojemedicina

 1. Endoskop 1) se zavede ústy nebo nosem do jícnu 2) a nakonec do dvanáctníku 4) Do žaludku se vžene vzduch a žaludek se nafoukne, tak má lékař možnost prohlížet sliznici. Rozpoznatelné jsou i malé změny. GASTROSKOPIE REKTOSKOPIE Endoskopické vyšetření konečníku a části tlustého střeva do vzdálenosti 30cm od recta
 2. Nové laboratorní metody Aldosteron a Renin. Pro screening poruch osy RAAS se využívá poměr aldosteron/renin (ARR). Odběr pro vyšetření obou analytů je nutné provést ve stejném čase a za stejných podmínek (poloha, dieta, vysazení farmakoterapie). Primární hyperaldosteronismus: Klinicky se nejčastěji manifestuje.
 3. b) Praktické dovednosti: ovládat techniku specifických vyšetřovacích metod v dětské gynekologii (vaginoskopie). Onkogynekologie a) Teoretické znalosti: etiopatogeneze, histopatologie, diagnostika a léčba prekanceróz a zhoubných nádorů. Prebioptické vyšetřovací metody v diagnostice prekanceróz děložníh

Ošetřovatelství - Výuka - Diagnostika (Vyšetřovací metody

V současnosti se k průkazu přítomnosti virové DNA využívá dvou metod. Jednak metody založené na přímé hybridizaci, jednak metody založené na polymerázové řetězové reakci. Test vykazuje vysokou negativní prediktivní hodnotu (97-99 %). Senzitivita a specificita u HG lézí (high grade le-sion) je také vysoká Vyšetřuje se v tunelu. Zachytí vše od 3 - 4 mm. Může se provádět i bez kontrastu. c) ultrazvuk - neinvazivní vyšetřovací metoda, která je velmi dobře dostupná a kdykoliv opakovatelná. Je bez nežádoucích účinků na organismus. Nejčastěji se používá v břišní chirurgii, gynekologii, urologii,.

Vyšetřovací metody v gynekologii - laboratorní vyšetření. 28. Porod plodu v poloze koncem pánevním. Vyšetřovací metody v gynekologii - zobrazovací metody. 29. Poruchy šestinedělí. Plánované rodičovství. 30. Poruchy laktace. Gynekologické záněty a sexuálně přenosné choroby Ultrazvuk (sonografie) je neinvazivní, naprosto bezbolestná zobrazovací metoda. V gynekologii se vyuţívá tzv. vaginální ultrazvuk, kdy se ultrazvuková sonda zasune do pochvy. Je to velmi elegantní metoda k zobrazení vnitřních pánevních orgánů vetn 25. Ultrazvukové vyšetření v těhotenství. Vrozené vývojové vady pohlavních orgánů. 26. Vaginální porodnické operace. Topografická anatomie malé pánve. 27. Císařský řez. Vyšetřovací metody v gynekologii - laboratorní vyšetření. 28. Porod plodu v poloze koncem pánevním, extrakce plodu Vyšetřovací metody v porodnictví slouží k poznání zdravotního stavu vyšetřované těhotné ženy a plodu. Upřesní diagnózu a umožní zahájení účinné terapie. Všechny tyto postupy se provádějí z jediného důvodu. Potvrdit či vyloučit podezření na určitou chorobu Ošetřovatelství - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Studium je jednooborové. Vzdělávací program tvoří ošetřovatelské, medicínské, behaviorální a manažerské poznatky navazující na teoretické vědomosti a praktické dovednosti získané v předchozím středoškolském studiu a v.

Vyšetřovací metody sexuálně přenosných nemoc

 1. Laboratorní vyšetřovací metody v biochemii: 23: Laboratorní metody v genetice: Lékařská genetika: Klinická genetika (určeno pro zdravotního laboranta) Zdravotní laborant pro klinickou genetiku: 24: Laboratorní metody v lékařské imunologii: Lékařská imunologie (určeno pro zdravotního laboranta
 2. 27. Prebioptické vyšetřovací metody, interpretace nálezů. Oligohydramnion, polyhydramnion. Laboratorní sledování a režimová opatření v pooperační péči. 28. Technika podání krevní transfuze a krevních derivátů, prevence komplikaci. Porodní poranění - prevence, diagnostika a možnosti ošetření
 3. Vyšetřovací metody v gynekologii. Poruchy menstruačního cyklu, endokrinní syndromy v gynekologii. Záněty rodidel, endometriosa. Prekancerosy a nádory rodidel, nemoci trofoblastu. Gynekologické operace, urogynekologie. NPB v gynekologii, diferenciální diagnostika. Choroby mléčné žlázy. Dětská gynekologie. Sterilita a infertilit
 4. Vyšetřovací metody v gynekologii, prevence, dispenzarizace, malé a velké operační výkony. Fyziologické těhotenství, vývoj plodu. Fyziologické změny v organizmu těhotné ženy, porodní cesty, porodní síly. Gravidita extrauterina. Potrat. Porodní cesty a síly. Spontánní porod. Porodní mechanizmus. Porod koncem pánevním

Detail školy. Imunoanalytické vyšetřovací metody. Univerzita Pardubice II. Vyšetřovací metody v gynekologii. 1. Pohlavní dospívání ženy. Vyšetřovací metody v gynekologii. 2. Vyšetření v zrcadlech 3. Kolposkopie děložního čípku 4. Vaginální palpační vyšetření . Endoskopické vyšetřovací metody - ppt stáhno Anglický název: Pediatrics, gynecology and obstetrics: Zajišťuje: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV (12-KDD) Fakulta: 3. lékařská fakult Náhlé příhody v gynekologii. 6. týden Fyziologické těhotenství, vývoj plodu. Fyziologické změny v organizmu těhotné ženy, porodní cesty, porodní síly. 7. týden Gravidita extrauterina. Potrat. Porodní cesty a síly. 8. týden Vyšetřovací metody v porodnictví. Spontánní porod. Porodní mechanizmus. Porod koncem pánevním

Učebnice se zabývá vyšetřovacími metodami v gynekologii, vývojovými vadami prsů a rodidel, nepravidelností menstruačního cyklu, neplodností, záněty, nádory, gynekologickými operacemi atd. 3 Vyšetřovací metody v gynekologii. 3.3 Laboratorní metody Laboratorní vyšetření Toto zjištění má sice význam pouze akademický, ale dokládá určité možnosti uroflowmetrie jako metody, která je v gynekologii poněkud opomíjena. protože jen málo pracovišť je vybaveno vhodnou vyšetřovací technikou Preventivní vyšetření. Nejprve proběhne rozhovor lékaře s pacientkou, lékař zjistí tzv. anamnézu.Lékař se ptá na historii onemocnění v rodině pacientky, na osobní historii onemocnění a operací pacientky, a zejména na okolnosti související s gynekologií (menstruační cyklus, těhotenství, porody, potraty, operace, onemocnění) Vyšetřovací metody v gynekologii (gynekologické vyšetření, laboratorní a zobrazovací metody) Fyziologie menstruačního cyklu Poruchy menstruačního cyklu , diagnostika a terapi 1.2.2 Gynekologické vyšetřovací metody 13 1.2.3 Kdy na gynekologii 14 1.2.4 Úloha porodní asistentky v gynekologické ambulanci 15 1.3 Antikoncepce 17 omezenou dostupnost rychlé laboratorní diagnostik

Ošetřovatelství - Výuka - Lékařské diagnóz

počátky v 18. století na univerzitě (Praha, Olomouc) Gynekologie = lékařský obor, zabývající se péčí o ženu (diagnostika, léčba), prevencí a léčbou nemocí ženských pohlavních orgánů; Porodnictví = lékařský obor, zabývající se fyziologií a patologií těhotenství, porodem a šestinedělím . Vyšetřovací metody

9 výkonů plastické gynekologie. 60 000 více než 60 000 spokojených pacientek. GynCentrum poskytuje léčebnou péči v gynekologii, plastické a estetické chirurgii, plastické gynekologii v interně a mammologii už 28 let. Současně nabízíme preventivní programy v oblasti gynekologie, onemocnění prsů a interních chorob včetně. Kviz k tématu: Neuroradiologické vyšetřovací metody - MR (ot. č. 18 pro zkoušku z Radiodiagnostiky). Ověřte si znalosti této problematiky. V případě, že budete úspěšný/á ve všech tématech, máte velké předpoklady zkoušku složit. Kvíz je doporučen studentům oborů radiologie a zobrazovací metody Gynekolog v Praze byl v období našeho vzniku v roce 2000 zejména v oblasti Malé Strany velice vyhledávanou odborností. Proto se MUDr. Martin Mikulík rozhodl pro založení společnosti GynCare Praha spol. s. r. o. zrovna zde. Ve snaze vyhovět požadavkům a potřebám žen v období před a během klimakteria se stal zakladatelem ambulance spojující dvě odbornosti - gynekologii a.

• D) Průkaz volné tekutiny v dutině břišní ( ascites, krev) • E) Zánět apendixu • F) Biopsie pod UZ kontrolou. 4. Využití UZ v gynekologii a porodnictví • V gynekologii - vaginální sondy, povrchové - abdominální sondy • Nádory dělohy a vaječníků • Cystické útvar Česká společnost klinické biochemie a Česká společnost alergologie a klinické imunologie se dohodly v rámci bilaterálních jednání (mezioborová jednání v letech 1996-1997 o přípravě materiálu Sdílené výkony klinických oborů s laboratorní složkou) na vzájemném sdílení přibližně 30 výkonů od odborností 801 a recipročně zhruba 30 výkonů od odbornosti 813

Nové laboratorní metody Aldosteron a Reni

Laboratorní diagnostika v gynekologii a porodnictv Vyšetřovací metody. 34.6. Poruchy metabolismu aminokyselin. 34.7. Poruchy metabolismu nízkomolekulárních látek s klinicky akutním průběhem. 34.8. Hyperamonémie z poruchy cyklu močoviny. 34.9. Methylmalonová acidurie Laboratorní testy dnes odhalí kdejakou nemoc či nebezpečí jejího vzniku. Zajímá vás, co všechno analyzátory i současné vyšetřovací metody jsou dovedeny k vysoké dokonalosti, nad Vyšetření na gynekologii v pořádku, kolonoskopie v r. 2013, test na okultn Vyšetřovací metody. Základem diagnostiky je vždy gynekologické vyšetření včetně podrobného sběru anamnestických údajů. Jsou vždy dotazovány symptomy, jejich trvání, užívaná léčiva­ především antibiotika a hormonální přípravky, a zda pacientka již potíže léčila a čím. Důležité jsou i zvyky a stereotypy pacientek, např. ohledně frekvence sprchování. Laboratorní medicína a diagnostické obory. Přehledy laboratorních vyšetření Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví Vyšetřovací metody v porodnictví a gynekologii: Roztočil, A. 1998: Gynekologie. Porodnictví. Materiály ke stažení. Vzhledem k tomu, že v poslední době někdo nahrál místo dokumentů jen vtipné karikatury Bencka, musel jsem forumulář na nahrávání dokumentů pozastavit. Chcete li něco přidat, pošlete mi to na kchrz@seznam.cz

Vyšetřovací metody v gynekologii (ppt) Dětské infekční nemoci (ppt) Ošetřovatelský proces u nemocného s hepatitis (ppt) Infekční mononukleóza (ppt) Klíšťová encefalitida (ppt) Lymeská borelióza (ppt) Ošetřovatelská péče u klienta s amputací dolní končetiny (ppt) Úrazy hlavy - komoce (ppt Prebioptické vyšetřovací metody dolního děložního traktu. Pelvic pain - diferenciální diagnostika chronických bolestí v podbřišku a pánvi . Sterilizace - indikace, metody. Náhlé příhody v gynekologii. Diagnostika, diferenciální diagnostika a léčba náhlých příhod v gynekologii (výpisky Jirky Beneše z Cittterbarta 3. Propedeutická diagnostika - laboratorní vyšetřovací metody, endoskopické vyšetřovací metody, punkce, biopsie. 4. Vybrané vyšetřovací metody - příprava nemocného, asistence sestry při vyšetření, péče o nemocného při a po vyšetření: • rentgenové vyšetřovací metody, • počítačové tomografie 3. Propedeutická diagnostika - laboratorní vyšetřovací metody, endoskopické vyšetřovací metody, punkce, biopsie. 4. Vybrané vyšetřovací metody- příprava nemocného, asistence sestry při vyšetření, péče o nemocného při a po vyšetření 5. Diagnostické postupy v kardiologii. 6. Diagnostické postupy a metody v. Náhlé příhody břišní v gynekologii: Poruchy menstruačního cyklu: Vyšetřovací metody v gynekologii: Zobrazit více Zobrazit méně

Z čistě laboratorního důvodu (např. porucha přístroje) dnes již ojediněle. Laboratorní analyzátory i současné vyšetřovací metody jsou dovedeny k vysoké dokonalosti, nad procesem vyšetření má personál stálou kontrolu, rychlý svoz vzorků (aby nedošlo k jejich poškození) by měla mít každá laboratoř zvládnutý v příloze č. 1 k tomuto nařízení. (2) Převedení specializací podle vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, a podle nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání Vyšetřovací metody v gastroenterologii . Menu. About us; DMCA / Copyright Policy; Privacy Policy; Terms of Servic

17.4. Vyšetřovací metody 17.5. Nejčastější příčiny stresové inkontinence moči a sestupu orgánů malé pánve 17.6. Léčba inkontinence moči 17.7. Řešení defektů pánevního dna u žen 18. Náhlé příhody v gynekologii (Ondřej Šimetka, Jaroslav Klát) 18.1. Diferenciální diagnostika náhlých příhod břišních 18.2 Historie doškolovacích dnů LEVRET s.r.o. 1997-1999. 48. doškolovací den v gynekologii a porodnictví 18. ledna 1997 urogynekologický. Doc. MUDr. J. Zikmund, CSc. Moderní vyšetřovací metody v gynekologii - MUDr. Michael Halaška sama.doma @ceskatelevize.cz telefon: 261 131 723. Dotaz. MUDr. Eduard Kučera. Endometrioza, bolestivá menstruace. Chat; Galerie Další 3 fotky Zavřít. Další témata. Partnerské vztahy - Marie Zemanov

Prebioptické a bioptické metody při screeningu a

D0602054 - Laboratorní cvičení z biochemických technik; D0603056 - Laboratorní cvičení ze stanovení analytů v medicíně; D0601054 - Laboratorní metody v imunologii; D0606016 - Laboratorní vyšetřovací metody; D0502012 - Latina; D0501012 - Latina; D0301031 - Latina a odborná terminologie; D0101331 - Latinská lékařská terminologi Mamografie (MMG) je standardní vyšetřovací metoda v detekci karcinomu prsu. Jako každá metoda má své limitace, proto je pro kompletní vyšetření prsu nutné využít doplňující zobrazovací modality, ultrazvuk či magnetickou rezonanci. Magnetická rezonance (MR) je tedy doplňující metoda v algoritmu vyšetřování prsů Kniha je tematicky rozdělena do 25 kapitol. Úvodní kapitoly mj. obecně popisují vývoj ženského pohlavního ústrojí, anatomii reprodukční soustavy a poruchy pohlavního dospívání dívky. Zvláštní kapitola je zaměřená na vyšetřovací metody v dětské gynekologii 4. Vyšetření pomocí funkčních laboratorních metod. 4.1. Laboratorní vyšetření pohybu. 4.2. Pomocná neurologická vyšetření. 4.3. Vyšetření pomocí zobrazovacích metod. 5. TESTOVÁNÍ TÍŽE MOTORICKÉHO POSTIŽENÍ A OMEZENÍ AKTIVIT DENNÍHO ŽIVOTA. 5.1. Metody používané v rehabilitaci k měření a hodnocení. 5.2

Vyšetřovací metody v břišní chirurgii - Medicína

 1. Zdravotnický pracovník, který získal specializovanou způsobilost v oboru perioperační péče v gynekologii a porodnictví s označením odbornosti specialisty porodní asistentka pro perioperační péči stanoveném nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se.
 2. Jak se v medicíně využívá ultrazvuk? Jako ultrazvuk se označuje mechanický kmitavý pohyb pružného prostředí (mechanické vlnění), jehož frekvence je vyšší než 20 kHz, tedy vyšší než horní mez slyšitelnosti lidského ucha. Od běžných slyšitelných zvuků se tak ultrazvuk liší pouze svou vysokou frekvencí
 3. V diagnostice jsou podrobně popsány klinické vyšetřovací postupy pohybové soustavy, testování a hodnocení motorického postižení a omezení aktivit denního života. Nechybí ani psychologické vyšetření u bolestivých stavů používané v rehabilitaci a funkční laboratorní vyšetření, včetně funkčních postupů u.

Ošetřovatelství - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej

Sanatorium Helios je nestátní gynekologické lůžkové zařízení, které se nachází v centru Brna. Sanatorium Helios vzniklo v roce 1994 a bylo jedno z prvních center v České republice, zabývajících se diagnostikou a léčbou neplodnosti. Zařízení patří do kategorie malých nemocnic, kde je přínosem pro pacienty. EU octová kyselina 64-19-7 IOELV 10 25 20 50 2017/2398/ EU Poznámka NPK-P Limitní hodnota krátkodobé expozice: limitní hodnota, kterou by expozice neměla přesáhnout a která odpovídá době 15 minut (není-li stanoveno jinak Vyšetřovací metody v gynekologii Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. Gynekologicko - porodnická klinika MU FN.

Moderní vyšetřovací metody v gynekologii - MUDr. Michael Halaška (dotazy) — Partnerské vztahy - Marie Zemanová — Proměna před kamerou s Michalem Červeným — Endometrioza - bolestivá menstruace - MUDr. Eduard Kučer a pacientka Ludmila Hamplová (chat) — Recyklované pohádky - Mgr. Ilona Johnová a Lukáš Hejlík — Korunka. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice Tel.: +420 389 037 501, email: dekanat@zsf.jcu.cz, fax: +420 387 438 389 IČ: 600 76 658, DIČ: CZ 600 76 658, číslo účtu: 104725778 / 030

Alzheimerova choroba a ostatní demence | Maniodeprese (bipolární afektivní porucha) | Návykové a impulzivní choroby | Poruchy nálady | Poruchy příjmu potravy | Poruchy spánku | Schizofrenie | Antikoncepce | Nemoci v těhotenství | Vyšetřovací metody v gynekologii | Záněty v gynekologii | Cirkumcize (obřízka) | Cystektomie s derivací močových cest | Cystoskopie. Aktuální a úplné (konsolidované) znění zákona 31/2010 o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, účinný od 18.02.201 Možnost osahat si tuto laboratorní vyšetřovací metodu jsem dostal v rámci praxe v IVF centru. Tehdy jsem se mohl věnovat i početné podskupině neplodných párů ve zralém věku, převážně z řad zahraničních pacientů, kteří přijížděli na konzultaci a terapii s mnohdy objemným množstvím všemožných vyšetření. Rozhodující pro stanovení diagnózy apendicitidy je klinické vyšetření, nedílnou součástí diagnostiky je také laboratorní vyšetření (krevní obraz, CRP, vyšetření moče) a paraklinické vyšetřovací metody (SONO břicha - přítomnost periapendikálního infiltrátu či abscesu, volná tekutina v dutině břišní, RTG. Vyšetřovací metody v laboratorní reprodukční imunologii se velmi rychle rozvíjejí a jedním z úkolů pracovní skupiny pro reprodukční imunologii je informovat především odbornou veřejnosti o správné indikaci a interpretaci těchto analýz