Home

Agenda 2030 Cíle

globální cíle a Agenda 2030. V září 2015 se na summitu OSN svět zavázal k tzv. Agendě 2030. Jde o 17 globálních cílů - cílů udržitelného rozvoje (Global Goals / Sustainable Development Goals), které představují program rozvoje do roku 2030. Česká rozvojová agentura se snaží některé z nich pomoci naplnit Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030, Cíle udržitelného rozvoje - SDGs (2015) [UN A2030-SDGs] Název dokumentu anglicky. The 2030 Agenda for Sustainable Development, SDGs (2015) Odpovědná instituce. ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / United Nations. Garant za instituci Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030, Cíle udržitelného rozvoje - SDGs (2015) 1. Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě. 1.1 Do roku 2030 odstranit extrémní chudobu všude na světě; extrémní chudoba je v současnosti definována jako život za méně než 1,25 dolaru na de Sedmnáct cílů udržitelného rozvoje (anglicky Sustainable Development Goals, SDGs) je prezentováno jako program OSN rozvoje na následujících 15 let (2015-2030) a navazuje na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Tyto cíle byly přijaty v září 2015 na summitu OSN v rámci tzv. Agendy 2030 Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030. Cíle udržitelného rozvoje: Agenda 2030. Cíle udržitelného rozvoje - SDGs (2015-2030) Strategie Česká republika 2030 Český příspěvek k SDGs (2015-2030) Koherence politik pro udržitelný rozvoj; Globální rozvojové vzdělávání; Kontakt; About FoRS; Domů; Aktuality. Akce v ČR a zahraničí; Zprávy z ČR; Zprávy ze.

globální cíle a Agenda 2030 - czechaid

Agenda 2030 v České republice Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj představuje dlouhodobý a ambiciózní program ve všech oblastech lidského konání. Spojuje odpovědnost všech států za vlastní rozvoj s odpovědností za celý - dnes vysoce globalizovaný - svět a snižování disparit v něm Agenda 203 byla oficiálně spuštěna tímto prohlášením OSN (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development).Podpisy pod 193 jmény světových státníků, kteří se cítí oprávněni rozhodovat o budoucnosti lidstva, a to včetně Ruska a Číny, ještě neuschly, a již se na nás valí skvělá kampaň za celosvětovou kulturní revoluci: We, The People for. 17 Cílů udržitelného rozvoje představují program rozvoje na následujících 15 let (2015 - 2030) a navazuje na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Cíle udržitelného rozvoje jsou výsledkem tříletého procesu vyjednávání, který začal na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012 v Riu de Janeiro the 2030 agenda for sustainable development united nations. united nations transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development sustainabledevelopment.un.org a/res/70/1

Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj (Agenda 2030) Agenda 2030 byla přijata na summitu OSN a obsahuje 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Hlavní implementační platforma Agendy 2030 je Strategický rámec Česká republika 2030, do kterého byly všechny SDGs v různé míře přímo integrovány Ale buďme konkrétní. Dokument, který nastínil celoplanetární děje až do roku 2030, cílil právě na globalizaci, protože jedině tou se dá dosáhnout všech cílů, které si Agenda 2030 ukládá do tohoto roku splnit. Ne náhodou je jedním z milníků tzv. uhlíkové neutrality právě rok 2030 Implementační plán ke Strategickému rámci Česká republika 2030 včetně karet cílů (zip) Karty specifických cílů klíčové oblasti Lidé a společnost. National Report on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development Czech Republic, 2021 V pátek 25.9.2015 bylo zahájeno 70. zasedání OSN, v rámci kterého budou přijaty nové globální Cíle udržitelného rozvoje ve formě akčního plánu Agenda 2030.. Na rozdíl od Rozvojových cílů tisíciletí, na které Agenda 2030 navazuje, nebude kladen hlavní důraz na snížení chudoby a hladu v rozvojových zemích

Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030, Cíle udržitelného

Agenda 2030. Agenda 2030 je akčním plánem rozvoje do roku 2030. Spočívá v naplňování 17 hlavních cílů udržitelného rozvoje (tzv. SDGs). Navazuje na program rozvojových cílů tisíciletí, jehož smyslem bylo snížit do roku 2015 extrémní chudobu v rozvojových zemích AGENDA 2030 A CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE JAK FUNGUJE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE Agenda 2030 se zrodila na konferenci Organiza- A HUMANITÁRNÍ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY? ce spojených národů o udržitelném rozvoji, která se konala před osmi lety v Riu de Janeiro. Jde o zatím nejširší a nejkomplexnější rozvojovou strategii. Oficiálně pojmenovaná Agenda 2030 je projekt, (o čemž svědčí její název Transformace našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 ), který má za cíl proměnit svět. Tento program byl vytvořen jako pokračování tzv. Rozvojových cílů tisíciletí, které byly stanoveny v roce 200 Agenda 2030 a jí definovaných 17 Cílů udržitelného rozvoje, které určují základní cíle celosvětového vývoje do roku 2030, propojují ekonomickou, sociální a environmentální dimenzi rozvoje a zaměřuj

Dokument, který nastínil celoplanetární děje až do roku 2030, cílil právě na globalizaci, protože jedině tou se dá dosáhnout všech cílů, které si Agenda 2030 ukládá do tohoto roku splnit. Ne náhodou je jedním z milníků tzv. uhlíkové neutrality právě rok 2030 Implementace Agendy 2030 - Cílů udržitelného rozvoje v České republice. Na summitu OSN v New Yorku v září 2015 byl přijat globální rozvojový rámec do roku 2030, který obsahuje 17 tzv. Cílů udržitelného rozvoje včetně 169 podcílů. Tento rámec nahradil tzv. rozvojové cíle tisíciletí Dokument, který nastínil celoplanetární děje až do roku 2030, cílil právě na globalizaci, protože jedině tou se dá dosáhnout všech cílů, které si Agenda 2030 ukládá do tohoto roku splnit. Ne náhodou je jedním z milníků tzv. uhlíkové neutrality právě rok 2030. A nejspíš ne náhodou nedávno uzavíraly neziskovky smlouvy s řeckými pronajímateli ubytovacích.

Cíle udržitelného rozvoje - Wikipedi

 1. 2030 výchozím dokumentem především Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj, ze které vychází tzv. SDGs - cíle udržitelného rozvoje OSN. Pro oblast zdravotnictví je určující SDG 3 Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku. Principy, oblasti, opatření a priority Strategického rámce Zdraví 2030
 2. Předkládaná bakalářská práce rozebírá aktuální akční plán Agenda 2030. Zabývá se zlomovými událostmi a dokumenty, které tomuto dokumentu předcházeli. Práce také rozebírá 3 zvolené cíle udržitelného rozvoje a předchozí vývoj jejich indikátorů, jak je stanovila Agenda 2030
 3. The 2030 Agenda includes 17 Sustainable Development Goals (SDGs) intended to apply universally to all countries. It is a commitment to eradicate poverty and achieve a sustainable world by 2030 and beyond, with human well-being and a healthy planet at its core
 4. Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. V Evropě jsou cíle OSN, zahrnuté do NWO Agendy 2030, delegovány evropským státům Bruselem, který pod různými výhrůžkami.
 5. Agenda stojí na třech pilířích - ekonomickém, sociálním a environmentálním. Tyto pilíře jsou neoddělitelně propojené a navzájem se doplňují. K naplňování celosvětově platné a uznávané Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje se zavázala i Vláda České republiky
 6. Agenda 2030 - tvůrci nyní zhodnotili své zrůdné plány, lidstvo lze lehce ovládnout. od Redakce CZ24 News. 0 komentářů. 297. Dokument, který nastínil celoplanetární děje až do roku 2030, cílil právě na globalizaci, protože jedině tou se dá dosáhnout všech cílů, které si Agenda 2030 ukládá do tohoto roku splnit

• Agendu 2030 schválil summit OSN (2015) v dokumentu Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030), jehož součástí jsou i Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) výchozím dokumentem především Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj, ze které vychází tzv. SDGs - cíle udržitelného rozvoje OSN. Pro oblast zdravotnictví je určující SDG 3 Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku

S ohledem na radikální a ambiciózní cíle, které si nové rozvojové strategické dokumenty typu Agenda 2030 a ČR 2030 vytyčují, se objevuje kritika, že jich nebude možné dosáhnout bez zásadní změny správy, tzn změny jak institucionálního, tak procedurálního charakteru Jedná se o významnou událost z hlediska mezinárodní prezentace naplňování Cílů udržitelného rozvoje v České republice a to na půdě OSN, kde členské státy v roce 2015 schválily Agendu 2030 a zavázaly se do roku 2030 ke splnění jejich 17 cílů (SDGs). Agenda 2030 představuje aktuálně nejkomplexnější program OSN.

Monitorovací zpráva o plnění Agendy 2030 v souvislosti s migrací Úvod Autor: Mgr. Martin Guzi, Ph.D. Tato zpráva hodnotí migrační situaci v České republice z hlediska Cílů udržitelného rozvoje. Tyto cíle zahrnují 17 celosvětově schválených cílů, kterých má být dosaženo do roku 2030 Imagine the world in 2030, fully inclusive of persons with disabilities In September 2015, the General Assembly adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development that includes 17 Sustainable.

Agenda 2030 O tomto dokumentu, který má být v zásadě základem tzv. velkého resetu, jste jistě slyšeli. Možná ani netušíte, že se již brzy čeká jeho revize, která má všechny plánované procesy urychlit. K pevnému rozhodnutí má dojít už v polovině června 2021. Ale buďme konkrétní. Dokument, který nastínil celoplanetární děje až do roku 2030, cílil. ní stanovených cílů. OSN podle toho vypracová-vala globální výroční zprávy o MDGs. MDGs česky: www.osn.cz Agenda 2030 (SDGs): Program globálního rozvo-je, který vychází ze zkušeností a výsledků agendy Rozvojových cílů tisíciletí. I když jsme v celém svě - tě dosáhli velkého pokroku, ještě stále to není dos Agenda 2030 je termín, který v České republice zatím neslýcháme často, přestože se jedná o stěžejní aktivitu Organizace spojených národů. Agenda 2030 zahrnuje komplexní řadu opatření - tzv. cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs), napomáhajících rozvoji

Cíle udržitelného rozvoje: Agenda 2030 FoR

Agenda 2030 totiž představuje holý nesmysl. Samotná dikce vytýčených cílů zasluhuje zamítavou kritiku: Hemží se to v ní slovy rovnost a inkluze (Srovnej, jakých absurdit dosahuje inkluze prosazovaná v našem školství). To samo o sobě ony krásné cíle blaha pro všechny předem diskvalifikuje, protože žádné společenství. Vlastní cíle Koncepce, stejně jako jednotlivá opatření, aktivity a nástroje jsou nastaveny s respektem 2030, Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj v České republice a navazující národní strategické dokumenty. Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030. 3

Agenda 2030 - Cíle udržitelného rozvoje v Č

Cíle pro rok 2030 jsou součástí závazku EU v Pařížské dohodě - globální dohodě o klimatu, kterou EU pomohla sjednat v roce 2015. EU nedávno zvýšila cíl týkající se snižování emisí skleníkových plynů, a to vzhledem k dlouhodobému cíli dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality (5) Územní agenda dále bere v úvahu nedávné politické rámce a agendy, včetně Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a Cílů udržitelného rozvoje (2015), Pařížské dohody (2015), Nové městské agendy OSN (2016), diskusního dokumentu Evropské komis Jedná se o významnou událost z hlediska mezinárodní prezentace naplňování Cílů udržitelného rozvoje v České republice a to na půdě OSN, kde členské státy v roce 2015 schválily Agendu 2030 a zavázaly se do roku 2030 ke splnění jejich 17 cílů (SDGs). Agenda 2030 představuje aktuálně nejkomplexnější program OSN vzájemně propojující tři základní rozvojové. With the 2030 Climate Target Plan, the Commission proposes to raise the EU's ambition on reducing greenhouse gas emissions to at least 55% below 1990 levels by 2030. This is a substantial increase compared to the existing target upwards from the previous target of at least 40%. Raising the 2030 ambition now helps give certainty to policymakers. 17 cílů udržitelného rozvoje (SDG) s ústředním motem no one should be left behind, které v roce 2015 for-mulovalo Valné shromáždění OSN, posouvá cíle tisíciletí na další úroveň. Naplnění těchto cílů by mělo být do-končeno do roku 2030 v rámci rezoluce OSN 70/1 Agenda 2030

E-republika Cíle Agendy 2030 s velkým otazníke

Co je Agenda 2030. Agenda, kterou Valné shromáždění OSN jednohlasně schválilo v září 2015, představuje patnáctiletý plán globálního rozvoje v udržitelném tempu a stanoví si řadu cílů v oblasti sociální, ekonomické, právní, správní a v oblasti ochrany životního prostředí Firma si stanovila 30 měřitelných cílů, kterých by chtěla dosáhnout do roku 2030 (30x30). Tyto cíle se týkají třech oblastí, které mají vztah k jejím technologiím a obchodní činnosti: důvěry, rovnoprávnosti a udržitelnosti. Agenda 2030 staví na dlouhodobém úsilí společnosti VMware o inovace pro lepší budoucnost Agenda 21 •2000 -2015: Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs) •2016 -2030: Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) Agenda 2030 . Rozvojové cíle tisíletí(MDGs) 2000 2015. 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs) 2016 2030. 17 cílů udržitelného rozvoje • SDG 1: Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na svět

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) - OSN Česká republik

Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 Zahrnuje soubor globálních cílů udržitelného rozvoje, který od 1. ledna 2016 nahradil rozvojové cíle tisíciletí. Agenda 2030 reaguje na globální výzvy tím, že se komplexním způsobem zabývá problematikou vymýcení chudoby a hospodářskými, sociálními a environmentálními rozměry. Rada dne 23. června schválila závěry, v nichž znovu potvrzuje pevné odhodlání EU naplňovat Agendu pro udržitelný rozvoj 2030 a její cíle udržitelného rozvoje, kterými se nadále řídí opatření přijatá EU na vnitřní i vnější úrovni v zájmu zajištění lepší a ekologičtější obnovy.. Rada uznává, že pandemie COVID-19 ohrožuje pokrok v plnění cílů. Agenda 2030 se zaměřuje na cíle udržitelného rozvoje a vztahuje se na tři rozměr y udržitelnosti: hospodářský, sociální a environmentální. Sdělení Komise ze dne 22. listopadu 2016 o dalších krocích k udržitelné evropské budoucnosti spojuje cíle udržitelného rozvoje s politickým rámcem Unie tak 17 Cílů udržitelného rozvoje - rozpracovaných do 169 dílčích cílů dokumentu Agenda 2030 OSN - představuje program rozvoje na následujících patnáct let (2015-2030) a navazuje na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Cíle samy o sobě by však bez mechanismu kontroly plnění nebyly úplné

Strategie „Česká republika 2030 FoR

Implementace Strategického rámce ČR 2030 a Agendy 2030 MP

také zkráceně jako Agenda 2030. Dokument obsahuje závazek členských států k řešení jednotlivých problémů a zároveň vyzývá organizace všech typů ze všech částí světa, aby k přeměně přispěly svým dílem. Podstatnou částí Agendy 2030 jsou cíle udržitelnéh pro udržitelný rozvoj 2030 (dále jen Agenda 2030) a její cíle udržitelného rozvoje, jimiž se i nadále řídí opatření přijatá EU a jejími členskými státy na vnitřní i vnější úrovni s cílem zajistit obnovu k lepšímu. PŘIPOMÍNÁ své závěry z června 2017, dubna 2019 a prosince 2019, jako The 2030 Agenda for Sustainable Development and its 17 Sustainable Development Goals (SDGs), adopted by the United Nations (UN) in September 2015, have given a new impetus to global efforts for achieving sustainable development. The EU, in coordination with its Member States, is committed to support the implementation of the 2030 Agenda and to. Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj 244 indikátorů celkem, v ČR dostupných 137, různá míra rozpracovanosti (TIER I -III) Česká republika 2030 6 klíčových oblastí 27 strategických, 97 specifických cílů -měření výsledkůpolitik 192 indikátorů, z toho 20 experimentálních (nových) Kvalita života aplikace rámce OECD -1 K implementaci cílů Agendy 2030 se Česká republika, jako člen iniciativy OGP, zavázala tím, že v minulosti podpořila Společnou deklaraci Otevřeného vládnutí k implementaci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 (Joint Declaration on Open Government for the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development), kterou přijal.

Agenda 2030 je nový globální rámec pomoci vymýtit chudobu a dosáhnout udržitelného rozvoje do roku 2030. Zahrnuje ambiciózní soubor 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs), které byly formálně přijaty na problému vyhrazené části Valného shromáždění OSN v New Yorku od 25. do 27. září A. vzhledem k tomu, že Agenda 2030 má transformační potenciál a stanovuje univerzální, ambiciózní, komplexní, nedělitelné a vzájemně provázané cíle, které jsou zaměřeny na vymýcení chudoby, boj proti rostoucím nerovnostem a diskriminaci, podporu prosperity, udržitelnost, odpovědnost za životní prostředí, sociální. Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 (Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development)2. Jejím hlavním motem je Nenechat nikoho pozadu. Přestože Agenda 2030 staví na Rozvojových cílech tisíciletí, není zcela totožná. Cílů přibylo - tentokrát je jich plných 17, a rozšířil se i zábě 17 Goals to Transform Our World. The Sustainable Development Goals are a call for action by all countries - poor, rich and middle-income - to promote prosperity while protecting the planet. Agenda 2030 - SUSTAINABLE city - RESILIENT city - LOW CARBON city - ENERGY city - GREEN CAPITAL - SMART city - RESOURCE EFFICIENT AND PRODUCTIVE city - ENVIRONMENTALLY FRIENDLY city - BIODIVERCITY - ECOMOBILE city Cíle Zdroje a vstupy Procesy Činnosti Výstupy Užit

2030 Agenda, which builds upon this traditional approach by adding two critical components: partnership and peace. Genuine sustainability sits at the core of these five dimensions. UNSSC Knowledge Centre for Sustainable Development Martin-Luther-King-Strasse 8, 53175 Bonn, Germany +49 (0) 228 815 2657. The Sustainable Development Goals (SDGs) or Global Goals are a collection of 17 interlinked global goals designed to be a blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. The SDGs were set up in 2015 by the United Nations General Assembly and are intended to be achieved by the year 2030. They are included in a UN Resolution called the 2030 Agenda or what is colloquially. 2030 Agenda Forum V4+. Online akce 2030 Agenda Forum V4+ proběhne dne 2. června 2021 od 10:00 do 13:00. Jedním z bodů oficiálního programu polského předsednictví Visegrádské skupině je 2030 Agenda Forum V4+. Fórum bude diskutovat s odbornou a podnikatelskou veřejností plán udržitelného zotavení z koronavirové krize

Agenda 2030: YoungEdition

Agenda 2030 - Nepřikrášlená realita islamizované Evrop

 1. Pokud je vazba jiná, bude tedy Agenda 2030 implementována paralelně s ČR 2030, a druhý jmenovaný dokument by se tak de-facto stal pouze zevrubným podkladem? Návrh implementace zmiňuje, že cíle dle ČR 2030 mnohdy míří k ambicióznějším výsledkům nad rámec Agendy 2030 (cílů dle OSN)
 2. EUportal diskutuje politicky nekorektně témata - rasismus, imigrace, EU, Cikáni, gayov
 3. Agenda 2030 má celkem 17 bodů, z nichž mnohé spolu velmi úzce souvisí. Těmi, které například právě v Evropě způsobí do roku 2030 velmi razantní změny nejen stylu života, ale také celkové demografie, jsou plány na zavedení uhlíkové neutrality a výměna obyvatel, která již 6 let probíhá a v posledním roce nabírá na obrátkách
 4. V roce 2015 přijaly všechny členské státy OSN rezoluci Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030. Přijaly také Cíle udržitelného rozvoje, jejichž naplnění do roku 2030 má přinést světu rozvoj v oblasti lidského rozvoje, ochrany životního prostředí, zajistit prosperitu pro všechny, vybudovat mírové a spravedlivé instituce a zajistit partnerství.
 5. Agenda 2030 Česko iniciovalo vznik nového strategického dokumentu pro spolupráci v dalších deseti letech Agenda Salcburského fóra 2030. Jde o tři hlavní cíle pro budoucí činnost Salcburského fóra do roku 2030: Spolupráce v rámci EU.
 6. 6 NÁRODNÍ AKŘNÍ PLÁN PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 2020 řř 2030 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1: Výčet konkrétních oblastí a cílů relevantních mezinárodních a národních strategických materiálů, které NAPDZ zahrnuje . Příloha 2: Analytická část NAPD

Dokumenty ke stažení - ČR 2030 Strategi

 1. Přijetím deklarace byl potvrzen závazek kraje o naplňování zásad a cílů spojených národů, které se zabývají oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života (Agenda 21, Zdraví 2020, a další - viz kap. Koncepní východiska) Agenda 2030 - Cíle udržitelného rozvoje (2015
 2. Národní síť Zdravých měst, obcí, regionů České republiky mezinárodně certifikovaná asociace sdílení znalostí a dobré praxe, praktické nástroje pro obce a region
 3. oritu
Agire per il clima: Obiettivo 13 dell'Agenda 2030 - YouTubeAgenda 2030, come spiegarla ai bambini a scuola e a casa

Agenda 2030: Nové globální cíle - CSR Zlín - Zdenka

zdůrazňuje, že Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 a cíle udržitelného rozvoje představují obnovený mezinárodní závazek k vymýcení chudoby, novému vymezení a modernizaci našich strategií rozvoje na příštích 15 let a k zaručení toho, že je splníme; 6 To se věnuje implementaci globální iniciativy Agenda 2030 a Cílů udržitelného rozvoje OSN v České republice, zejména prostřednictvím Strategického rámce Česká republika 2030. Jedná se o zastřešující dokument, jímž by se měla řídit státní tvorba při přípravě budoucích strategií

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

Česká republika 2030 - Ministerstvo životního prostřed

Agenda 2030 společnosti VMware je inspirovaná globální výzvou k akci obsaženou v programu Cíle udržitelného rozvoje OSN. Agenda 2030 je propojená s vizí vývoje technologií VMware a staví na pětiletém programu Global Impact Vision 2015. Další informace naleznete na stránkách Agendy 2030 společnosti VMware Sustainable Development Agenda translation in English-Czech dictionary. en The commitment of the parties to a set of internationally agreed principles and rules aimed at fostering a mutually supportive relationship between trade and sustainable development, including supporting the 2030 Agenda for Sustainable Development (2030 Agenda The commitment o Agenda OSN do roku 2030 obsahuje 17 cílů udržitelného rozvoje, které platí pro všechny země a představují program rozvoje na následujících 15 let. Znalost managementu udržitelnosti se stává nedílnou součástí úspěšných business modelů. K naplňování celosvětově platné a uznávané Agendy 2030 a Cílů udržitelného.

What is Agenda 21? Overview - YouTube16Agenda 2030: Goal n

Cíle udržitelného rozvoje Statistika&M

For instance, the 2030 Agenda is integrated in China's 13 th Five-Year Plan, launched in January 2016. In early 2016, China established an inter-agency coordination mechanism involving 45 government departments. The 17 goals and 169 targets were divided and assigned to different departments according to their administrative responsibilities